• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Dessa allmänna villkor (”Juridiska villkor”) tillsammans med vår Integritetspolicy och Cookie Policy definierar vår överenskommelse med dig (”Avtal”) och tillhandahåller dig med information om oss, våra produkter och tjänster, som går att erhålla från vår hemsida (”Hemsida”) och mobila app (”App”). Du kommer att kunna genomföra medicinska konsultationer online med, och få privata medicinska recept från läkare, och att få behandlingar från ett godkänt apotek eller ett apotek som du väljer. Dessa juridiska villkor reglerar även äganderätten och användningen av vårt material, dokumentation och immateriella rättigheter.

Observera att dessa Juridiska Villkor kan variera tidvis. Vänligen läs dessa Juridisk Villkor noggrant och se till att du förstår dom innan du använder eller köper något från vår Hemsida eller via vår App. Du kommer att bli tillfrågad att godkänna dessa Juridiska Villkor innan du kan slutföra en order på vår hemsida eller App. Genom att använda vår hemsida och App eller på annat sett tillkännage ditt samtycke, bekräftar, accepterar och samtycker du till att vara bunden till dessa Juridiska villkor och dokumenten som nämns i dem.

Om du inte samtycker eller godkänner några av dessa Juridiska Villkor ska du omedelbart sluta använda vår hemsida och App.

Detaljerna i detta Avtal kommer inte vidarebefordras av oss till berörda myndigheter.

1 Definitioner

Godkänt apotek

avser ett partnerapotek som vi kan samarbeta med och som kan sälja, leverera och skicka läkemedel till dig;

Innehåll

Innebär all text, bilder, video, ljud eller annan multimedia innehåll, programvara eller annan information eller material på vår webbplats eller App;

Cookie policy

Innebär policyn policy, som styr hur vi använder cookies på vår Hemsida

EU order

Innebär en order placerad av en patient som befinner sig utanför Storbritannien men inom Europeiska Unionen (EU) eller någon annanstans inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som är tillgängligt genom oss i våra lokaler i Storbritannien för avhämtning av patienten därifrån eller av ett självständigt leveransföretag å patientens vägnar;

Juridiska Villkor

Innebär de allmänna villkor i detta Avtal;

Integritetspolicy

Innebär policyn policy, som styr hur vi behandlar dina personuppgifter som har samlats in av oss;

Produkter

Innebär endast receptbelagda mediciner och andra hälsovårdsprodukter;

Tjänster

Innebär online konsultationer och receptförskrivningar av läkare;

Vi, oss, vår

Innebär Hexpress Healthcare Limited; och

Du, din

Innebär personen som använder vår Hemsida eller mobila App, dess innehåll, våra produkter eller tjänster

I detta Avtal, är en hänvisning till:

1.1 En lagstadgad bestämmelse inkluderar en referens till den lagstadgade bestämmelsen som modifierad eller rekonstruerad eller både och tidvis vare sig före eller efter datumet för detta Avtal och all underordnad lagstiftning som har gjorts under de lagstadgade bestämmelserna, vare sig före eller efter datumet för detta Avtal;

1.2 Ett dokument är en referens till det dokumentet som tidvis kan ändras eller ersättas;

1.3 Singular inkluderar plural och vice versa (såvida sammanhanget inte kräver något annat);

1.4 En klausul eller lista, såvida sammanhanget inte kräver något annat är en referens till en klausul av eller lista till detta Avtal; och

1.5 Orden ”andra”, ”inkluderar”, ”inklusive”, ”till exempel” och ”särskilt”, ska inte begränsa tillämpningen hos föregående ord och alla ord som följer dem får inte tolkas som att de är begränsade i omfattning till samma kategori som föregående ord där en bredare uppbyggnad är möjlig.

2 Använda vår Hemsida

2.1 Vår Hemsida är endast till för privat och icke kommersiellt bruk

2.2 Om du köper produkter och tjänster på vår Hemsida eller via vår App, medger du ditt godkännande att vara juridiskt bunden till:

2.1.1 Dessa Juridiska villkor och alla dokument däri;

2.2.2 Kompletterande villkor, som kan läggas till eller ersätta delar av, detta avtal (detta kan ske av rättsliga, reglerande eller av säkerhetsskäl); och

2.2.3 Specifika villkor som gäller vissa produkter och tjänster

2.3 Du samtycker till att enbart du ansvarar för:

2.3.1 Alla kostnader och utgifter som du kan åsamka dig när du använder vår Hemsida eller App; och

2.3.2 Håller ditt lösenord och andra kontouppgifter konfidentiella.

2.4 Om du använder vår Hemsida eller App utanför Storbritannien, har du ansvaret att följa lokala lagar där de tillämpas.

2.5 Vi strävar efter att vår Hemsida och App är så tillgänglig som möjlig. Om du har problem med att använda vår Hemsida eller App, vänligen kontakta oss på [email protected]

2.6 Vi kan förhindra eller blockera din åtkomst till vår Hemsida eller App om du inte följer någon del i dessa Juridiska villkor, andra villkor eller policyer som de omfattas av eller andra tillämpade lagar.

3 Rättigheter och skyldigheter

Detta avtal anger dina juridiska rättigheter och skyldigheter, våra juridiska rättigheter och skyldigheter samt viktig information som krävs enligt relevanta lagar. Det är läkarnas ansvar och skyldighet att skriva och granska din medicinska information och förskriva behandlingar, och det godkända apoteket att tillhandahålla de föreskrivna produkterna till dig.

Observera att det godkända apoteket ansvarar för tillhandahållande och leverans av produkterna till personer bosatta i Europeiska unionen (EU) eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

3.1 Företagsinformation

 • Vi är registrerade i England och Wales under organisationsnummer: 07600912.
 • Vår registrerade kontorsadress är: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, United Kingdom . Vår CQC registrerade kontorsadress är: 106 Lower Addiscombe Road, London, CR0 6AD, United Kingdom.
 • Vårt brittiska momsregistreringsnummer är: GB 121 3176 59

3.2 Tillsynsmyndigheter

Vi är registrerade hos och reglerade av följande myndigheter

 • Care Quality Commission (CQC) under leverantörs-id 1-4262949666. För mer information, klicka här: https://www.cqc.org.uk/provider/1-4262949666 Pålitlig källa Care Quality Commission (CQC) Statlig källa Reglering av hälso- och socialvårdstjänster (Storbritannien) Gå till källa .
 • Information Commissioner’s Office (ICO): under anmälningsnummer Z2900979. För mer information klicka här: https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/Z2900979 Pålitlig källa Information Commissioner’s Office (ICO) Statlig källa Information om rättigheter i Storbritannien Gå till källa .
 • Det godkända apoteket, Apotheek Bad Nieuweschans B.V, är ett företag registrerat i Nederländerna med identifikationsnummer BTW-nr NL852576262B01, med adress på Verlengde Hoofdstraat 1 D, 9693 AB Bad Nieuweschans, Nederländerna, K.v.K. Noord-Nederland 57429154, och som bedriver postorderverksamhet i Nederländerna och är registrerat hos och reglerat av CIBG-byrån inom hälsoministeriet, välfärd och idrott.

3.3 Recept och tillgång av mediciner

3.3.1 Vi ger dig tillgång till en onlinekonsultation med en samarbetande EU-kvalificerad och EU-baserad läkare ("läkare"), som diagnostiserar och behandlar ditt/dina medicinska tillstånd.

3.3.2 Den recepttjänst som tillhandahålls av läkarna är för deras räkning och på deras risk.

3.3.3 Konsultationer, recept och andra behandlingar omfattas av dessa Juridiska Villkor.

3.3.4 Vi tycker att det är i ditt bästa intresse att du informerar din allmänläkare om detta samråd. Detta för att säkerställa att de kan fortsätta att ge dig kontinuerlig övervakning och vård.

3.3.5 Alla produkter kommer att expedieras av ett godkänt apotek eller av något annat apotek som du väljer, och auktoriserade apotekare, enligt recept utfärdade av läkare. Du kommer att bli ombedd att samtycka till att ditt recept överförs till ett godkänt apotek eller något annat apotek som du väljer, och att acceptera deras allmänna villkor. Fullständig information om läkare, godkända apotek och apotekare finns på vår webbplatshttps://www.euroclinix.net/se.

3.3.6 Produkterna kommer att säljas, expedieras och skickas till dig av ett godkänt apotek eller något annat apotek som du väljer.

3.4 Garantier

3.4.1 Garantier från Dig

a) Du garanterar och åtar dig att fullfölja vårt frågeformulär för onlinekonsultation sanningsenligt och ärligt, informerar oss om all relevant information enligt din kännedom.

b) Detta Avtal är omedelbart ogiltigt om du svarar oärligt på någon fråga.

3.4.2 Garantier från Oss

a) Vi garanterar och åtar oss att ditt konsultationsfrågeformulär kommer endast granskas av läkaren och dennes vårdpersonal i syfte att behandla ditt medicinska tillstånd.

b) Vi garanterar och åtar oss att alla recept eller produkter som läkaren ordinerar är ifyllt och utdelat av kvalificerade och legitimerade apotekare..

3.5 Beskrivning av mediciner

Beskrivningen av medicinen omfattas av ordinationen

3.6 Pris

Produkten och tjänstens pris är beroende av ordinationen och det medicinska tillståndet.

3.7 Beställa produkter och tjänster

3.7.1 Du får inte köpa några varor från hemsidan om du är under 18år. Skulle vi få kännedom om att du är under 18år eller var under 18år (”minderåring”) när du gick in, försökte eller försöker ingå eventuella transaktioner på vår Hemsida eller App, kommer vi omedelbart förhindra dig från att få tillgång till eventuella transaktioner eller använda ditt konto eller erhålla några produkter och tjänster från vår Hemsida eller App. Vi kommer att utreda påståendena om att du är eller var minderåring, samt om du har använt tjänsten för eller på uppmaning eller å en annan persons vägnar, kommer vi att meddela relevanta myndigheter, vare sig det är dina föräldrar, vårdnadshavare eller tillsynsmyndigheter att du har försökt använda eller använt vår Hemsida eller App medans du var eller är minderåring.

3.7.2 Du placerar en order på vår Hemsida eller App genom att slutföra och lämna in ett online sjukvårdsformulär som granskas och bedöms av en läkare. Läkaren kan då utfärda ett recept som distribueras av våra apotekare i Storbritannien. Vänligen läs igenom och kontrollera din order noggrant innan du slutför den.

3.7.3 När du placerar din order i slutet av online kassan, kommer vi att bekräfta det via mail. Bekräftelsen innebär dock inte att din order har blivit godkänd.

3.7.4 Vi kan kontakta dig för att informera om att vi inte godkänner din order. Detta kan bero på men inte begränsas till följande:

a) Vi kan inte auktorisera din betalning

b) Du får inte köpa produkterna eller tjänsterna från oss

c) Läkaren hänvisar dig till din husläkare eller allmänläkare

d) Du har beställt för många produkter eller tjänster inom en viss tidsperiod; och

e) Det har förekommit ett misstag vid prissättningen eller beskrivningen av produkterna eller tjänsten.

3.7.5 Vi accepterar endast din beställning när vi mailar dig för att bekräfta detta. Vid denna tidpunkt kommer ett juridiskt bindande avtal att finnas mellan dig och oss, mellan dig och läkaren och mellan dig och det godkända apoteket.

Observera att vi inte säljer och levererar produkterna till dig och vi är inte ansvariga för att skicka eller ordna leveransen av produkterna till dig och, om du väljer att köpa produkterna från det godkända apoteket eller något annat apotek som du väljer, accepterar du deras allmänna villkor och du accepterar att ditt köp av produkterna och leveransen av produkterna till din valda adress vilken kommer att omfattas av de allmänna villkoren för det godkända apoteket eller något annat apotek som du väljer.

3.7.6 Om vi inte kan tillgodose vissa produkter, kan vi behöva byta ut dem mot en liknande produkt av lika eller bättre kvalité. Om så är fallet kommer vi att informera dig om detta, men det kanske inte alltid är möjligt. Du kan vägra att acceptera sådana utbyten, om så är fallet kommer vi att erbjuda dig en återbetalning eller ersättning och informera dig hur länge ett sådant erbjudande är giltigt.

3.7.7 Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges.

3.7.8 Behandlingarna debiteras per ordinerad produkt, till det pris som angetts på vår Hemsida eller på Appen vid tidpunkten för avsändning av produkterna.

3.7.9 Inget i detta avtal påverkar din juridiska rättigheter under olika relevanta Lagar

3.8 Betalning

3.8.1 Vi tar emot följande betal och kreditkort: Visa, Visa Electron, Mastercard och American Express. Vi accepterar även betalning via check som måste kunna betalas till Hexpress Healthcare Limited..

3.8.2 Vi kommer göra allt vi kan för att säkerhetsställa att all information du ger oss när du betalar för dina varor är säkrad genom att använda en krypterad säker betalnings mekanism. Däremot, i frånvaro av oaktsamhet från vår sida kommer vi juridiskt inte ta något ansvar för någon förlust om en tredjepart obehörigt skulle få tillgång till information som du ger oss.

3.8.3 Ditt kreditkort eller betalkort debiteras endast när antingen ditt recept överförs till ett apotek som du väljer eller produkterna expedieras och skickas till dig av det godkända apoteket.

3.8.4 Alla betalningar med betal eller kreditkort måste godkännas av kortutgivaren.

3.8.5 Valutan för produkterna är i:

a) Pund((£)(GBP); eller

b) Eller någon annan europeiska eller icke europeiska valuta; och

c) Exklusive moms (för EU ordrar, i vissa fall). Du ansvarar för att betala momsen.

3.8.6 Du kommer att vara ansvarig för att betala moms, om tillämpligt.

3.8.7 Leveransavgifterna kommer att samlas in av oss när du betalar för din beställning som ombud för det godkända apoteket och kommer att vidarebefordras till dem. På samma sätt kommer leveransavgifterna att samlas in av oss när du betalar för din beställning som ombud för något annat apotek som du väljer, under förutsättning att apoteket har gett oss sitt förhandsgodkännande för att sådan avgiftsinsamling ska ske. Det godkända apoteket eller något annat apotek som du väljer kommer att utföra sin leverans av dina produkter till dig enligt ett separat avtal mellan dig och dem. Avtalet mellan dig och oss inkluderar inte försäljning av produkterna och eventuella leveranstjänster.

3.8.8 Observera att du är ansvarig för betalning och moms eller andra skatter (om tillämpligt). Om du befinner dig i EU/EES och köper produkter från det godkända apoteket eller något annat apotek som du väljer, måste du se till att dina beställda produkter är förenliga med lagarna i ditt land.

3.9 Leverans och återbetalning

Leverans

3.9.1 Produkterna kommer att levereras till dig av, och du kommer att vara bunden av leveransvillkoren för det godkända apoteket eller något annat apotek som du väljer.

Ångerrätt och återbetalning

3.9.2 Med tanke på vilken typ av produkter och tjänster som erbjuds på eller via vår webbplats har du ingen automatisk rätt att avbryta. Läs de allmänna villkoren för det godkända apoteket eller något annat apotek som du väljer.

3.9.3 Vi kan avbryta din beställning när som helst, med omedelbar verkan, efter att ha meddelat dig, och vi kan avbryta en beställning innan utlämning av produkter eller tillhandahållande av tjänster äger rum. Om vi annullerar en beställning och du har betalat i förskott, men produkterna eller tjänsterna ännu inte har tillhandahållits dig, kommer eventuell återbetalning att omfattas av dessa juridiska villkor och de allmänna villkoren för det godkända apoteket eller något annat apotek som du väljer. Du har inte rätt till återbetalning om leveransen av produkter och tjänster förhindras, försenas eller hindras på grund av en åtgärd du har vidtagit eller av skäl utanför vår kontroll eller som inte är relaterade till oss och/eller till det godkända apoteket.

3.9.4 Observera att vi inte kan garantera att du inte kommer att ådra dig några avgifter till följd av återbetalningen.

3.9.5 Om detta avtal upphör att gälla påverkar det inte vår rätt att ta emot pengar som du är skyldig oss enligt detta avtal.

4 Äganderätt och Immateriella rättigheter

4.1 Vi äger Hemsidan och Appen och alla Immateriella rättigheter i dom utan begränsning till något material. Immateriella rättigheter innebär: upphovsrätt, varumärke, domännamn, designrättigheter, databasrättigheter, patent och all annan Immateriell Rättighet oavsett om de är registrerade eller inte (vart som helst i världen). Vi förbehåller oss rätten för alla rättigheter i all immaterialrätt i samband med dessa Juridiska Villkor. Detta till innebär exempel, att vi förblir ägare till dem och kan använda dem som det lämpar oss.

4.2 All material som finns och presenteras på vår Hemsida och App, inklusive men inte begränsat till text och grafik är vår upphovsrätt eller liknande rättigheter, om inget annat uttrycks. Vi förbehåller oss rätten för alla rättigheter och förbjuder obehörig användning eller kopiering. All befogad lagstadgad rättighet att kopiera eller ladda ner material får endast användas för privat bruk. Inget material får under några omständigheter användas i kommersiellt syfte.

4.3 Användning av något varumärke på vår Hemsida eller App är strängt förbjudet såvida du inte har fått en skriftlig tillåtelse innan. Alla kopior på hemsidan som du sparar, får endast användas för visningsändamål eller skrivas ut för privat bruk. Om inte annat uttryckligen tillåts skriftligen, får du inte under några omständigheter skapa en databas med webbsidorna.

4.4 Du samtycker till att inte justera, försöka kringgå, eller radera några notiser på vår Hemsida eller App (inklusive alla notiser om immateriella rättigheter) och i särskilt digitala rättigheter eller annan säkerhetsteknologi inbäddad eller tillgänglig inom Hemsidan eller i vår App.

4.5 Ingenting i dessa Juridiska Villkor ger dig några juridiska rättigheter på vår Hemsida eller App utom det som är nödvändigt för att du ska kunna få tillgång till vår Hemsida eller App.

5 Programvara

5.1 Programvaran kan göras tillgänglig för nedladdning för dig i syfte att få vår Hemsida och App fungera bättre. Du får endast använda en sådan programvara om du godkänner villkoren som följer en sådan programvara (detta kallas ibland för licensavtal för slutanvändare eller ’EULA’). Du kommer att få tillkännedom om villkoren som gäller för programvaran när du försöker ladda ner den. Om du inte accepterar villkoren, kommer du inte få tillåtelse att ladda ner programvaran. Du bör läsa villkoren noggrant för att skydda dig själv (de kan innehålla villkor som bestämmer vad dina juridiska skyldigheter är när du använder programvaran, vad programvarans leverantör juridiska skyldigheter är, och villkor som begränsar programvarans leverantörs skyldigheter gentemot dig).

5.2 All programvara är endast för privat och icke kommersiellt bruk.

5.3 Olaglig användning av programvaran (som att reproducera eller distribuera på nytt på ett sätt som bryter mot dessa Juridiska Villkor eller andra villkor som gäller) är bestämt förbjudet och kan leda till civila och brottsliga bestraffningar.

6 Inlämning av uppgifter till vår Hemsida

6.1 Medan vi försöker att se till att vår Hemsida och App är säker kan vi inte garantera säkerheten för någon information som du lämnar in till oss och därför kan vi inte garantera att det hålls konfidentiellt. Av den anledningen, bör du inte dela med dig av patenterbara idér eller patentansökningar, reklam eller marknadsföringsförslag, prototyper, eller annan information som du anser vara konfidentiell, kommersiellt känsliga eller värdefulla (”Oönskad inlämning”). Du godkänner att inte lämna in Oönskade Inlämningar även om vi värdesätter din feedback.

6.2 Vi kan komma att använda Oönskade Inlämningar som vi finner rimligen lämpliga kostnadsfritt (ha i åtanke att vi inte har någon möjlighet att veta om sådan information är konfidentiell, kommersiellt känslig eller värdefull eftersom vi inte övervakar vår Hemsidan för sådana ärenden). Vi kommer därför inte ha något juridiskt ansvar för att vi behåller några Oönskade Inlämningar konfidentiellt, inte heller kommer vi juridiskt ha ansvar för dig eller någon annan för användning av sådana Oönskade Inlämningar.

6.3 Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till en tredjepart som en del av en försäljning eller emissionserbjudande av våra ägodelar, dotterbolag eller avdelningar, eller under förberedelserna för någon av dessa händelserna. Oavsett vilken tredjepart vi överför eller säljer tillgångar till kommer ha rättighet till att fortsätta använda dina personuppgifter och annan information som du har försett oss på det sätt som angetts i detta Avtal.

6.4 Genom att använda vår Hemsida och App och ge information till oss, samtycker du till att vi, vår grupp och tredjepart samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med dessa Juridiska Villkor.

6.5 Informationen vi har samlat in om dig kommer endast användas på ett lagligt sätt och i enlighet med relevanta Lagar.

7 Noggrannhet av information och tillgänglighet på Hemsidan

7.1 Vi varken företräder eller garanterar med avseende på noggrannhet, tillförlitlighet, eller kontinuerlig förseelse av någon information på vår Hemsida eller App. Samtidigt som vi försöker se till att vår Hemsida och App är uppdaterad och fri från buggar kan vi inte garantera att de kommer vara de. Vi kan dessutom inte lova att vår Hemsida eller App kommer att vara lämplig för alla ändamål. Tillförlitligheten som du har på informationen på Hemsidan eller Appen är på din egen risk.

7.2 Vi kan upphäva eller avbryta driften på vår Hemsida om vi finner det lämpligt.

7.3 Allt innehåll är endast till för allmän information och för att upplysa dig om oss, våra produkter och nyheter, funktioner, tjänster och andra hemsidor som kan vara av intresse. Det utgör ingen teknisk, finansiell eller juridiskt råd eller några andra slags råd och ska därför inte i något som helst syfte förlitas på.

7.4 Medan vi försöker se till att vår Hemsida är tillgänglig för din användning, lovar vi inte att vår hemsida är tillgänglig hela tiden och vi lovar inte oavbruten användning av dig av vår Hemsida.

8 Hyperlänkar och tredjeparter hemsidor

Vår hemsida och App kan innehålla hyperlänkar eller referenser till en tredje parts webbplats förutom vår egen Hemsida och App. Alla hyperlänkar och referenser är endast till för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över tredje parters hemsidor eller tar inte något juridiskt ansvar för något innehåll, material eller information som finns i dem. Visningen av någon hyperlänk eller referens till en tredje part hemsida innebär inte att vid stödjer den tredje parts hemsida, deras produkter eller tjänster. Din användning av en tredje parts hemsida kan styras av villkoren av den tredje parten.

9 Att ge ut information på webbsidan

9.1 Förutom juridiska skyldigheter som vi inte kan exkludera i lag (såsom dödsfall eller personlig skada), har vi inte ansvar för några

9.1.1 Förluster som:

a) Inte var förutsägbara för dig och oss när detta avtal upprättades, och

b) Orsakade av något brott från vår sida;

9.1.2 Affärsförluster; och

9.1.3 Förluster till icke-konsumenter.

9.2 All förtroende som du har på material vår Hemsida eller App kommer att vara på din egen risk. Vi förbehåller oss rätten att själva bestämma, men utan skyldighet att göra ändringar eller förbättringar för, eller ta tillbaka eller korrigera något fel eller försummelse i någon del av materialet utan att förvarna.

9.3 Våra tjänster och information utgör inte någon form av rådgivning eller rekommendation av oss och ska inte förlitas på när du ska ta ett medicinskt beslut eller något annat beslut. Oberoende och lämplig medicinsk rådgivning ska erhållas innan något sådant beslut fattas.

9.4 Våra tjänster och material på vår Hemsida har ombesörjts av oss i ”befintligt skick” basis, och vi säger bestämt ifrån oss några och alla garantier (omfattande av klausul 3.5.2 ovanför). Uttryckligen eller underförstådd, i den omfattning som tillåts i tillämplig lag.

9.5 Till fullo tillåtet enligt lag, exkluderar vi härmed ansvar för fordringar, förluster, krav, skador av vilken sort som helst med avseende till våra tjänster, produkter, information och material som ges av oss inklusive, gränslöst, direkt, indirekt, vid olyckshändelse eller påföljande förlust eller skador. Det föregående gäller oavsett om sådana fordringar, förluster eller skador uppstår i skadestånd, kontrakt, oaktsamhet, under författning eller i annat fall.

9.6 Vår Hemsida och App går att besöka utanför Storbritannien. Däremot får de inte användas på en plats där en annan jurisdiktion styr användningen av Hemsidan eller Appen.
Vi kan inte garantera att dokumentationen på vår Hemsida eller App kan användas någonstans utanför Storbritannien eller att användningen av dessa dokument kommer att följa gällande lagar i platser utanför jurisdiktionen av England och Wales. Tillgång till vår Hemsida och App från områden där deras innehåll är illegalt eller olagligt är förbjudet under dessa Juridiska Villkor. Vi tar inget ansvar för om något skulle uppstå till följd av att du illegalt använt vår Hemsida eller App från platser utanför Storbritannien.

9.7 Skulle eventuellt en dispyt kring ansvar uppstå i samband med ditt besök på vår Hemsida eller App omfattas friskrivningarna under Klausul 9 av dessa och lagarna i Storbritannien och Wales.

10 Sekretesspolicy

10.1 Dina personuppgifter och integritet är viktig för oss. Alla personuppgifter som du tillhandahåller oss kommer att hanteras enligt vår Sekretesspolicy policy, som förklarar vilka slags personuppgifter vi samlar in från dig samt hur och varför vi samlar in dom, hur vi förvarar dom, använder och delar med oss av sådana uppgifter, dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss och tillsynsmyndigheter om du har en fråga eller klagomål kring användandet av dina personuppgifter.

10.2 Vi är hängivna till att skydda och respektera din integritet och till att använda teknologi för att förbättra din trygghet online. Innan du börjar använda vissa delar av vår Hemsida eller App, frågar vi dig att registrerar dig genom att begära dig fylla i dina personuppgifter, inklusive personkänsliga uppgifter. Vi kommer inte lämna ut personligt identifierbar information som erhållits på detta sätt till en tredje part utan ditt godkännande i förhand. Vi kommer endast använda personuppgifterna som vi har samlat från dig lagligt och i enlighet med tillämpliga lagar.

10.3 Med avseende på tidigare nämnda känsliga personuppgifter, genom att godkänna detta Avtal beviljar du oss tydligt samtycke till att samla och överlåta sådan information till utvalda parter inklusive tredje parter. Vi kommer att begränsa insamlingen och användningen av sådan information till det lägsta som krävs för att leverera, utveckla och förbättra våra tjänster och andra möjligheter och för bättre administrering av läkarkonsultationerna.

10.4 Personuppgifterna som vi har kommer att förvaras säkert i enlighet med vår interna säkerhetspolicy och lagen för att se till att dina personuppgifter förblir konfidentiella, vi meddelar dessa riktlinjer för integritet till alla våra anställda.

10.5 Vår Hemsida och App kan innehålla länkar till andra webbplatser och appar. Vi delar däremot inte med dina personuppgifter med dessa webbplatser och appar och är inte ansvariga för deras integritetsskyddsrutiner. Vi uppmuntrar dig att lära dig dessa webbplatser och appars integritetsskyddsrutiner. Således, denna sekretesspolicy och vår integritetspolicy kan endast tillämpas på vår Hemsida och App och inte på länkade webbplatser eller appar.

10.6 För betalning med kreditkort använder vi en säker SSL/256bit kryptering.

10.7 Cookies används på vår Hemsida för att förbättra kvalitén.

10.8 I enlighet med lagen om Integritet & Elektronisk Kommunikation som blev lag 11 december 2003, skickar vi inte slumpmässigt ut marknadsföringsmail till personliga mailadresser (spam).

10.9 Denna Sekretesspolicy tillämpas endast på information som har samlats från dig under ditt besök på vår Hemsida eller App. Genom att använda vår Hemsida eller App, samtycker du till villkoren för denna Sekretesspolicy och till vår Integritetspolicy.

10.10 Du ger oss tillåtelse att när som helst använda vilka medel vi anser vara nödvändiga för att verifiera din identitet och kreditvärdighet med information från en tredje part, och du samtycker till att din identitet kan verifieras genom att använda information från dina kreditkortsuppgifter som anskaffats i uppdrag av oss med information till en tredje part som vi använder ibland.

10.11 Ditt besök och användning av vår Hemsida och App och en eventuell tvist kring integritet omfattas av denna Integritetspolicy och Storbritannien och Wales lagar.

11 Händelser utanför vår kontroll

Vi har inget ansvar gentemot dig för brott mot dessa Allmänna Villkor som har orsakats av någon händelse eller omständighet bortom vår rimliga kontroll inklusive, utan begränsning, strejker, lockouter, eller andra industriella tvister, upphörande av organisation eller tillgång till nätverk, översvämningar, brand, explosioner eller olycka.

12 Ändringar

Inga ändringar är giltiga eller träder i kraft i dessa Juridiska Villkor såvida vi inte har godkänt det skriftligt. Vi förbehåller oss rätten till att ändra dessa Juridiska Villkor emellanåt. Våra nya Juridiska Villkor kommer att finnas tillgängligt på vår Hemsida och App, och genom att försätta använda vår Hemsida och App efter sådana ändringar, godkänner du att vara bunden till sådana ändringar gjorda av oss. Det är du som har ansvaret att se till att hålla dig uppdaterad kring sådana ändringar som görs tidvis .

13 Tvister

13.1 Vid eventuella tvister kommer vi försöka att lösa dom så snabbt och effektivt som möjligt med dig genom vår interna klagomålshantering..

13.2 Vänligen kontakta oss så snart som möjligt om du är missnöjd med produkterna, våra tjänster eller andra ärenden.

Om du inte är nöjd med utfallet av ditt klagomål, kan du besöka medborgarrådets hemsida på www.citizensadvice.uk eller ringa 03454 04 05 06. Du kan även kontakta Läkemedelsverket på (https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency Pålitlig källa UK Government Services and Information Statlig källa Gå till källa ).

14 Tredje parts rättigheter

Ingen annan än en part i detta Avtal har rätt att genomdriva villkor i detta Avtal.

15 Tjänsten för automatisk förnyelse av recept

15.1 Vår tjänst för automatisk förnyelse av recept Auto Repeat Prescription service (”ARPS”) ger dig möjlighet att fortsätta din behandling utan avbrott (mellan datumen för granskning bestämt av våra Läkare) genom en kontinuerlig tillgång till flera recept från våra Läkare (”ARPS”). Recepten är Läkarens skriftliga tillstånd för en patient att köpa receptbelagda mediciner från vårt apotek. Genom ARPS prenumeration kan du med rabatt få tillgång till förnyade recept av våra Läkare. Vi kommer ge dig tillgång till vår Auto Repeat Prescription produkt (”APP”) på återkommande grund enligt dina önskemål och enligt läkarens rekommendationer, vi kommer debitera ditt betalkort. Genom att köpa en APP av oss, godkänner du att vi debiterar ditt betalkort på återkommande grund på angivet belopp under specifika intervall som du har valt, och som har rekommenderats och godkänts av Läkarna. Vänligen notera att vissa behandlingar endast är tillgängliga genom ARPS. Vänligen notera att vår övergripande tjänst består av läkar- och apotekstjänster också (konsultationer, recept, läkemedel, utdelning) och våra avgifter på Hemsidan täcker den totala kostnaden.

15.2 Du har möjlighet att avbryta din prenumeration när som helst genom att maila [email protected] eller via tjänsten ’Hantera mina recept’ på din personliga patient sida. När din prenumeration är avbruten, har du upphävt din rätt att betala oss och vi kommer inte längre debitera ditt betalkort eller dela ut några produkter till dig. Skulle ditt betalkort löpa ut eller av någon annan anledning misslyckas att debiteras, och du inte tillgodoser oss uppdaterade betalningsinformation, kommer vi automatiskt avbryta din prenumeration. Skulle du redan fått produkterna och pengar har dragits från ditt betalkort, kommer vi inte kunna erbjuda dig en återbetalning. Vänligen notera att villkoren i klausul 3 gäller återbetalning för din ARPS prenumeration. Var vänlig att även notera att din ARPS prenumeration kommer avbrytas om din Läkare bedömer att en ARPS prenumeration inte längre är nödvändig eller relevant för att behandla ditt tillstånd, och då gäller avbrytningsvillkoren i detta Avtal.

16 Jurisdiktion

Detta avtal och alla dess lagar, transaktioner, tvister och tvistemål som uppstår här under eller som härtill relateras, och alla rättigheter och skyldigheter av parterna ska bestämmas av, och tolkas i enlighet med, lagarna (och inte reglerna om lagkonflikter) av Storbritannien, och är endast underkastade jurisdiktion domstolarna i Storbritannien och Wales.

June 2022
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel