• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Migrän

Migrän

Beställ behandlingar för migrän med onlinerecept

Migrän är en svår form av huvudvärk som kan leda till illamående, kräkningar och ljus-och ljudkänslighet. Migränattacker kan pågå i några timmar och upp till flera dygn, och påverkar den drabbades livskvalite mer än man tror. Det är beräknat att en miljon svenskar lider av denna åkomma. Nedan kan du läsa om migrän, dess symptom, och hur du kan hantera sjukdomen.

Klicka på din föredragna behandling nedan för mer information och för att starta beställningsprocessen.

Medicinskt granskad av Dr. Anand Abbot MRCGP Skriven av vår redaktion Senast granskad 16-12-2023

Tillgängliga behandlingar

Ett paket med 3 Almotriptan 12,5 mg filmbelagda tabletter
Almotriptan
 • Tas vid behov
 • Receptbelagt
 • Lindrar flera migränsymptom
Läs mer
Priser från 650.00 kr
Box med 6 sumatriptan 50 mg filmbelagda tabletter för oral användning
Sumatriptan 4.8
 • Omedelbar migränlindring
 • Finns som tabletter och nässpray
 • Kan minska illamående, kräkningar och ljuskänslighet
Läs mer
Priser från 450.00 kr
Zolmitriptan 2,5 mg filmbelagd 6 tabletter
Zolmitriptan (Zomig) 4.8
 • Snabb migränlindring
 • Finns som tabletter och nässpray
 • Agerar inom 30 minuter
Läs mer
Priser från 550.00 kr

Om migrän

Migrän är en vanlig åkomma som kännetecknas av svåra attacker med huvudvärk, illamående, kräkningar och ljud-och ljuskänslighet. En sådan attack kan pågå i flera timmar eller dygn, och kan ha en negativ effekt på ens allmänna hälsa. Migrän är vanligare hos vuxna än hos barn, men barn kan också drabbas. Det är vanligt att migrän startar i tonåren och ökar i vuxen ålder för att sedan minska i senare år. Fler kvinnor lider av migrän än män, troligtvis på grund av hormonförändringar och menscykeln.

Orsaker

De bakomliggande orsakerna till migrän har länge varit oklara, men forskning har pekat mot att åkomman uppstår vid onormal hjärn-eller nervaktivitet eller på grund av obalans i nervkemikalier. Ny forskning har också kunnat klargöra att frigörelse av signalsubstansen CGRP ligger bakom migrän och huvudvärk, och nya mediciner har utvecklats i samband med detta fynd. Du kan läsa mer om denna forskning nedan.

Migrän kan vara ärftligt, och många av de som lider av migrän uppger att de har en nära släkting som också lider av det.

Andra faktorer som kan trigga igång migrän är:

 • Starka sinnesintryck (skarpt ljus, högt ljud etc)
 • Alkohol
 • Stress
 • Hunger
 • För mycket eller för lite sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Hormonförändringar

Du bör lära dig vilka triggers som oftast ger dig migrän och försöka undvika dessa.

Forskning om migrän

Forskning av signalsubstansen CGRPs Pålitlig källa PubMed Statlig källa Databas för biomedicinsk forskning Gå till källa inverkan har pågått sedan 1983, men har inte fått genomslag förens runt 2000-talets början. Substansen CGRP får den glatta muskulaturen att slappna av, vilket leder till att kärlen vidgar sig. Detta leder då till migrän och huvudvärk. Denna forskning har drivits av Lars Edvinsson, professor vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, och det tog en längre tid innan forskningssamhället tog hans ideer på allvar och för läkemedelsbolagen att satsa på hans forskning.

Läkemedel för att blocka CGRP har sedan dess utvecklats. Dessa läkemedel kan delas in i två grupper: antikroppar som kallas Mabs, och små molekyler som kallas gepanter Pålitlig källa PubMed Statlig källa Databas för biomedicinsk forskning Gå till källa . Mabs fungerar i förebyggande syfte, medan gepanter behandlar individuella attacker. År 2010 stoppades utveckling av ett nästan färdigt och testat läkemedel med gepanter av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, och forskningen därefter har sedan fokuserat på antikropparna Mabs.

Denna forskning har sedan lett till utvecklingen av fyra nya läkemedel mot kronisk samt frekvent episodisk migrän. Dessa tas i förebyggande syfte då de har utvecklats med antikroppar och patienten injekteras med en spruta en gång i månaden. Dessa läkemedel blev tillgängliga för allmän användning under 2020 och kommer kunna förbättra livet för många av de som lider av migrän.

Symptom

De symptom som ofta uppstår i samband med migrän är:

 • Intensiv eller pulserande huvudvärk
 • Värre huvudvärk i samband med rörelse
 • Känslighet mot dofter, smak, ljud och ljus
 • Illamående och kräkningar
 • Trötthet och utmattning
Symptom på ett migränanfall - graphic

Det finns sedan 4 faser i en migränattack, dock behöver den som har migrän inte drabbas av alla dessa och symptomen kan variera från person till person.

Dessa faser heter:

 • Prodromalfasen - sker innan migränattacken och kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och magbesvär
 • Aurafasen - aurafasen kännetecknas av synfenomen som blixtar framför ögonen eller flimmer i synfältet men också domningar eller stickningar i ansiktet
 • Huvudvärksfasen - den fas som framförallt kännetecknar migrän: en pulserande och svår huvudvärk som kan hålla i upp till 72 timmar
 • Återhämtningsfasen - i denna fas kan du känna dig trött och lättirriterad. Tiden det tar att återhämta sig kan ta olika lång tid

Migrän med aura

Aura drabbar inte alla som lider av migrän, men kan vara läskigt och obehagligt för dem som gör det. Dock är det inte farligt.

Aura kan leda till stickningar och domningar i ansiktet eller armen. Talsvårigheter kan också uppstå. Men det vanligaste symptomen i samband med aura är synfenomen som blixtar, flimmer och dubbelseende samt suddig och darrig syn.

Aura uppstår oftast innan migränattacken och varar oftast i 20-30 minuter men kan pågå i upp till en timme. Ibland kan aura uppstå utan huvudvärk, detta händer ofta äldre personer och sällan yngre, och kan vara svårt att skilja från andra sjukdomar som stroke.

Aurafenomen som drabbar bara synen utan huvudvärk kallas ibland för ögonmigrän.

Kronisk migrän

Kronisk migrän kategoriseras av migrän/huvudvärk som uppstår nästan varje dag, alternativt hälften av alla dagar i månaden. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider 1,7 till 4% av alla vuxna i världen av kronisk migrän. 100,000 till 200,000 lider i Sverige av kronisk migrän.

År 2011 godkändes botox som behandling mot kronisk migrän. Denna botoxbehandling innebär att du får injektioner i nacken och runt huvudet. Denna behandling har visats effektiv, och de patienter som fått denna behandling uppger att de mår 70-85% bättre. Botoxbehandling för att lindra migrän medför också väldigt få biverkningar.

Hur man hanterar migrän

Frekvensen på migränattacker och hur svåra de är skiljer sig från person till person. Men du bör du få din migrän utvärderad av din läkare om du ofta drabbas av svåra migränanfall.

Det viktigaste du kan göra själv om du lider av migrän är att lära dig vilka triggers du har och undvika dessa.

Att ha en fast rutin kan också hjälpa. Se till att du äter, går och lägger dig, och går upp vid ungefär samma tid varje dag. Se också till att dricka mycket vatten då detta kan hjälpa lindra migrän.

Under en migränattack kan det vara skönt att sova eller vila i ett mörkt rum.

Det kan också hjälpa att dokumentera när du får dina migränanfall och hur du behandlar dem för att kunna se vad som triggar dig och vilka behandlingar som fungerar bäst.

Då migrän är en osynlig sjukdom kan det påverka livet på ett flertal sätt och potentiellt göra det svårt att ta hand om dig och din migrän på rätt sätt. Speciellt om du lider av kronisk migrän som kan påverka livet nästan dagligen.

Behandlingar

Migrän kan annars behandlas med huvudvärkstabletter innehållande paracetamol (Panodil, Alvedon) eller ibuprofen (Ipren). Dock bör du inte använda dig av dessa värktabletter för ofta då frekvent användning kan göra det svårare att behandla huvudvärk i framtiden.

De nya medicinerna som utvecklats finns nu tillgängliga för allmän användning, men är dock inte inkluderade i högkostnadsskyddet ännu. Du kan dock köpa dem på apoteket om du redan nu är känner att detta är lösningen för dig.

Du kan också behandla migrän med receptbelagda läkemedel som Almotriptan och Sumatriptan. Dessa innehåller triptaner och kan skrivas ut av läkare efter du diagnoserats med migrän. Du kan köpa dessa mediciner mot migrän hos euroClinix.

Andra behandlingar inkluderar:

 • Akupunktur
 • KPT
 • Fysioterapi

Om du vill läsa mer om de behandlingar som vi erbjuder här på euroClinix kan du se dem högt upp på denna sidan, eller i texten precis här ovan.

Artiklar

Förhållandet mellan migrän och sömn

Förhållandet mellan migrän och sömn

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Förstå och hantera migrän utlösare

Förstå och hantera migrän utlösare

Granskad av Dr. Caroline Fontana
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel