• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Hur vi fungerar

Hur vi fungerar

euroClinix är fast beslutna att förse dig med den bästa möjliga tjänsten och den säkraste, mest effektiva behandlingen. Vår beställningsprocess är snabb, diskret och skräddarsydd för dina livsstilsbehov. Vi garanterar att varje fas av vår tjänst är helt konfidentiell, från konsultation till leverans, så du kan känna dig trygg med att din information är helt säker.

Steg 1 - Välj läkemedel

Välj det läkemedel du önskar köpa och välj sedan lämplig dos och kvantitet för att gå vidare till konsultationen. Om du är osäker på vilket läkemedel du behöver, kan du även fylla i en konsultation för tillståndet och få förslag från våra samarbetsläkare på de behandlingsalternativ som är lämpligast för dig.

När du har valt en behandling, klickar du på rullgardinsrutan bredvid prislistan för att välja din dos. Efter att ha valt din behandling tar du dig snabbt igenom den konfidentiella beställningsprocessen, vilken inkluderar följande steg:

 • Onlinekonsultation
 • Adress och faktureringsuppgifter
 • Betalningsinformation
 • Beställningsbekräftelse

Vänligen notera att när vi ber om din betalningsinformation, förauktoriserar vi bara ditt kort med vår bank. Vi kommer bara ta betalt om den förskrivande läkaren godkänner din konsultation och utfärdar ett recept.

Steg 2 - Fyll i ett medicinskt formulär

Vi ber alla patienter fylla i en onlinekonsultation, vilken består av ett antal frågor om din medicinska historik. Detta konsultationsformulär granskas sedan av en av våra samarbetsläkare för att säkerställa att läkemedlet är det bästa alternativet för dig.

Även om vi tillhandahåller en säker medicinsk konsultation, rekommenderar vi inte våra patienter att låta internet ersätta en konsultation öga mot öga med deras läkare, och rekommenderar att de gör så, om de kan.

Vi är medvetna om att medicinska konsultationer via formulär och telefonsamtal inte alltid ger en läkare tillräckligt mycket information för att göra en korrekt bedömning, och att en fysisk undersökning kan ge ett bättre underlag för en diagnos.

Om det behövs kan våra läkare erbjuda rådgivning över telefon och tillgång till videosamtal.

Steg 3 - Medicinsk granskning

Din konsultation kommer sedan att granskas av våra samarbetsläkare. Om behandlingen är rätt för dig, kommer ett recept att utfärdas och vidarebefordras till vårt apotek.

Läkarna kommer alltid säkerställa att alla konsultationer granskas noggrant innan ett recept utfärdas, för att försäkra sig om att din hälsa och säkerhet aldrig äventyras medan du använder vår tjänst.

I vissa fall, där din valda behandling kanske inte är lämplig för dig på grund av hälsoproblem, kommer läkaren ta kontakt med dig och hjälpa dig att hitta den rätta lösningen. I ett sådant läge kan du bli rekommenderad behandlingar som är mer lämpliga för dig, eller ombes att besöka din egen läkare öga mot öga.

Steg 4 – Läkemedlet skickas från apoteket

Apoteket förbereder sedan ditt läkemedel enligt receptet och skickar ut det till dig med gratis leverans.

När ditt recept har blivit utfärdat, kommer ditt läkemedel förberedas på vårt egna registrerade apotek. Ditt läkemedel plockas från hyllan, datum och batchnummer kontrolleras och de etiketter som krävs skrivs ut.

Vårt apotek utför de sista kontrollerna mot receptet och ditt läkemedel placeras sedan i ett diskret paket redo för gratis leverans nästa dag*.

Åldersverifiering

I egenskap av en onlinebaserad sjukvårdsleverantör, är det viktigt att vi bekräftar din identitet och att du är åtminstone 18 år gammal. Dessa kontroller utförs baserat på den information du tillhandahåller och inkluderar men är inte begränsade till ditt namn, adress och födelsedatum mot nationella identitetsregister vid tidpunkten för registreringen och kan komma att utföras vid framtida tillfällen om det skulle förekomma avvikelser i din information allteftersom. För att göra processen så enkel som möjligt, utförs alla kontroller bakom kulisserna som en del av registrerings- och beställningsprocessen, och kräver ingen åtgärd från din sida. Det är dock viktigt att du förser oss med din hemadress, även om din leveransadress skulle vara en annan, när du gör din beställning.

Om vi inte kan verifiera din ålder baserat på den information du har tillhandahållit, kommer du kontaktas av en medarbetare tillhörande vår patientsupport för att diskutera andra alternativ för att verifiera din ålder.

Ytterligare information

Vår tjänst består i huvudsak av två delar: den internetbaserade medicinska konsultationen och utfärdandet av ett recept och en behandling. Dessa delar är åtskilda, och den fullständiga konsultationen kommer vara föremål för en godkännandeprocess av en läkare innan ett recept kan utfärdas. Hela konsultationsprocessen (exklusive utfärdande av recept, samt preparering och leverans av läkemedlet) tar mellan 20 och 25 minuter och kan pågå en längre tid om mer information krävs. Konsultationsprocessen skisseras nedan:

 • Komplettering av den medicinska onlinekonsultationen. Om vi identifierar några avvikelser, kan du eventuellt inte fylla i det medicinska frågeformuläret och kommer bli kontaktad för att verifiera hela eller delar av den information som du har tillhandahållit. I ett sådant läge kan det vara nödvändigt att anordna ett telefon- eller videosamtal för att slutföra processen.
 • Initial granskning av informationen i den medicinska onlinekonsultationen av läkare.
 • En andra granskning av informationen I den medicinska onlinekonsultationen av läkare.
 • Utfärdande av recept om den förskrivande läkaren är tillfredsställd med att behandlingsförloppet är lämpligt för patienten.
Vad hittar jag på den här sidan?
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel