• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Herpes

Herpes

Beställ behandlingar för herpes med onlinerecept

Herpes är en väldigt vanlig virusinfektion som oftast drabbar mun eller könsorgan. Faktum är att infektionen är så vanlig att sju av tio svenskar bär på ett av virusen. Detta innebär inte att alla som bär på viruset får herpesutslag. Viruset kan vara ett så kallat vilande eller latent virus som inte yttrar sig hos personen i fråga och därför varken ger utslag eller blåsor. Alltså kan en person vara helt ovetande om att han eller hon har herpes. Det finns två typer av herpesvirus: HSV-1 och HSV-2, vilket står för herpes typ-1 och herpes typ-2. HSV-1 är det som i folkmun brukar kallas för munherpes. HSV-2 yttrar sig som herpes i underlivet och brukar kallas för könsherpes. Det finns också en annan typ av herpesvirus som orsakar bältros. Denna typ av virus kallas för herpes-zoster.

En herpesinfektion stannar kvar i kroppen när du blivit smittad och kan bli aktivt ett flertal gånger under en livstid. Det är när viruset blir aktivt som en person som bär på viruset får utslag runt munnen eller könsorganet. Det finns idag inga läkemedel som botar någon av de olika typerna av herpes som finns, men det finns anti-virala mediciner som hjälper att lindra, förebygga och motverka herpesutslag. euroClinix erbjuder tre stycken beprövade anti-virala herpesbehandlingar: Aciklovir, Famvir och Valtrex.

Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion Senast granskad 18-04-2024

Tillgängliga behandlingar

Paket med 25 tabletter aciclovir 200 mg
Aciclovir 4.6(164 Recensioner)
 • Kan kraftigt reducera återhämtningstiden vid herpesutbrott
 • Lindrar snabbt smärtsamma och obehagliga symtom
 • Kan förebygga utbrott av munherpes och könsherpes
Läs mer
Priser från 550.00 kr
Box innehåller 42 filmbelagda tabletter av Valtrex® 500 mg Valaciclovir
Valtrex (Valaciclovir) 4.6(29 Recensioner)
 • Valaciclovir lindrar snabbt symptomen vid bältros och herpes
 • Återhämta dig snabbare och förhindra spridning av viruset
 • Kan förebygga både munherpes- och könsherpesutbrott
Läs mer
 
Paket med famvir 250 mg famciclovir 21 tabletter
Famvir 4.3
 • Kan förebygga framtida utbrott av könsherpes och munsår
 • Mest effektivt inom 24 timmar efter utbrottets start
 • Liten risk för biverkningar
Läs mer
 

Vad är herpes?

I Sverige finns idag miljontals människor som bär på herpesviruset. Uppskattningar gjorda av experter på området pekar på att ungefär 75 procent av alla svenskar bär på HSV-1 (munherpes), och upp till 40 procent på HSV-2 (könsherpes). Det är viktigt att påpeka att de flesta människor inte vet om att de har herpes, vilket gör det svårt att begränsa viruset. Faktum är att antalet bärare av herpesviruset antagligen kommer att ligga kvar på samma nivå eller växa under de närmaste åren, förutsatt att inte ett medicinskt genombrott görs.

Är herpes vanligt i Sverige?

I rena siffror uppskattas det att ungefär 7 miljoner svenskar bär på HSV-1 och 3,8 miljoner på HSV-2. Det går att skydda sig från att bli smittad genom att alltid använda preventivmedel såsom kondom eller slicklapp vid samlag. Detta ger dock inte ett hundraprocentigt skydd mot smittan. Detta då herpesviruset inte endast smittar själva könsorganet, utan även intilliggande områden som exempelvis en kondom inte täcker. Du som vill veta om du bär på viruset kan få svar genom att genomgå en undersökning hos en venereologmottagning.

Hur smittar herpes?

Herpes smittar via direktkontakt. Viruset dör snabbt utanför kroppen och smittar därför inte via toalettsitsar, glas och dylikt. Dock kan det smitta från hud till hud och via fingrar om man precis varit i direktkontakt med utslag och blåsor. Smittorisken är som allra störst i samband med en smittbärares första utbrott. Anledningen till detta är att utsöndringen av viruset då är som mest intensiv. Därefter är dock risken för smitta fortfarande hög under återkommande utbrott. Herpes kan smitta även då man inte har ett utbrott, eftersom virus kan utsöndras i kroppen utan att man märker av några symtom.

Hur smittar herpes i underlivet?

Man blir inte korsimmun genom att ha den ena varianten i kroppen, men herpes typ-1 kan ge ett visst skydd och innebära lindrigare utbrott om man smittas av herpes typ-2. HSV-2 smittar främst från könsorgan till mun, men HSV-1 kan även smitta från mun till underlivet, men leder då sällan till ett återkommande utbrott vilket HSV-2 kan göra.

Hur diagnostiseras könsherpes?

Det finns flera metoder med vilka vårdpersonal kan diagnostisera könsherpes. Det finns dock ingen behandling mot själva viruset utan endast mot de utbrott som viruset orsakar. I samband med att du testar dig för herpes i underlivet kan du även bli erbjuden att testa dig för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Du behöver inte genomgå ytterligare tester men det är rekommenderat att du gör det. I vissa fall kan du bli ombedd att lämna ett urin- eller blodprov för att labbpersonal ska kunna utröna huruvida du har andra könssjukdomar eller ej.

Kan man ha herpes utan symptom?

Även om herpesviruset kan vara latent märker många drabbade att de fått herpes på grund av symptomen. Dessa kan variera från att vara milda till väldigt obekväma i form av blåsor, sår och utslag som kan göra väldigt ont. Primärinfektionen präglas ofta av feber och andra influensaliknande symptom, och sen kan virusinfektionen anta olika symptom beroende på vilken typ av herpesvirus man smittats av. Generellt sett kan dock en rodnad i kombination med pirrningar eller domningar vara ett första tecken på ett herpesutbrott.

Symptomen på herpes i underlivet delas inom medicinen vanligtvis in i två kategorier: förstagångsinfektioner och återfallsinfektioner. Med en förstagångsinfektion menas en infektion som uppstår efter att en person för första gången har blivit smittad med herpesviruset. Med återfallsinfektioner menas infektioner som inträffar i ett senare skede. Återfallsinfektioner kan vara regelbundna.

Förstagångsinfektion av könsherpes

De flesta drabbade får inga symptom när de har smittats av herpes i underlivet. Vissa upplever dock symptom. I de fall då en person drabbas av symptom under en förstagångsinfektion kan ofta en lätt rodnad uppstå på det drabbade området. Därefter uppstår blåsor som med tiden kan utvecklas till sår. Feber, huvudvärk och ömmande samt svullna lymfkörtlar är också vanliga symptom på könsherpes. Om tillståndet inte behandlas kan det ta upp till en månad innan kroppen blir helt återställd.

Återfallsinfektion av könsherpes

Vid återfallsinfektioner uppstår liknande symptom som vid en förstagångsinfektion, men oftast är denna typ av herpesutbrott mildare och går över inom 7-14 dagar. Det kan vara bra att vara uppmärksam på stickningar i underlivet. Detta är ibland ett tecken på att en återfallsinfektion håller på att bryta ut. Följande symptom kan vara tecken på att du har herpes i underlivet:

 • lätt rodnad i underlivet
 • lätt rodnad runt ändtarmsöppningen, runt stjärten eller på låren
 • blåsor runt och på könsorganet
 • feber och huvudvärk
 • ömmande och svullna lymfkörtlar
 • ömhet vid beröring av könsorganet
 • sveda eller smärta vid urinering

Återfallsinfektioner är vanliga, inte minst under det första året efter den ursprungliga herpesinfektionen. Med tiden återkommer återfallsinfektionerna allt mer sällan och symptomen blir även lindrigare. Som vi redan nämnt stannar viruset kvar i kroppen resten av livet, men ligger då latent.

Varför får man herpes i underlivet?

Herpes i underlivet (kallas även genital herpes eller könsherpes) drabbar främst könsorganen men kan även ge upphov till utbrott i området kring ändtarmen, runt stjärten samt på låren. Framförallt sprider sig smittan genom sexuell kontakt. Herpes klassas således som en könssjukdom. Risken för att smittan ska överföras från en person till en annan är som allra störst vid sexuell kontakt i de fall då det finns blåsor eller öppna sår som orsakats av herpesviruset. Viruset kan dock även föras vidare om smittbäraren inte uppvisar några symptom.

Lite längre upp på denna sida hittar du mer information om de specifika symptom som kan uppstå beroende på vilken typ av utbrott du lider av. Där berättar vi även om de behandlingar du kan använda dig av för att lindra och motverka symptom och utbrott. Vi på euroClinix tillhandahåller flera olika läkemedelsbehandlingar som kan avhjälpa symptom på herpes och förebygga nya utbrott av sjukdomen.

Hur smittar herpes i underlivet?

Det kan vara bra att känna till att herpes typ-2 också kan smitta vid anal- och oralsex. Detta kan innebära uppkomst av herpesutslag och blåsor runt ändtarmsöppningen och i svalget. Om du är gravid kan det vara bra att veta att herpesviruset kan smitta fostret, vilket kan orsaka komplikationer. Om du misstänker att du har genital herpes under graviditet rekommenderar vi dig att prata med din barnmorska om detta.

Vad är munherpes?

Munherpes, även kallat herpes typ 1 eller HSV-1, är som vi konstaterat väldigt vanligt i vårt land och karaktäriseras av vätskefyllda blåsor runt munnen. Infektionen orsakas av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) och smittar främst genom saliven. Som sagt har ungefär 70 procent av alla människor viruset i kroppen. Endast en tredjedel drabbas dock av munsår.

Samtidigt är det inte bara bara området runt munnen som kan drabbas av HSV-1, utan även fingrar och ögon kan drabbas. Vid misstanke om ett herpesutbrott i ögonen rekommenderas du uppsöka akut sjukvård. Detta då ögonsjukdomar alltid behöver behandlas så snabbt som möjligt för att undvika framtida komplikationer.

Symptom på munherpes

De absolut vanligaste symptomen på munherpes är utslag eller att man får ont i munnen. Du kan också få ont runt munnen och få vätskefyllda blåsor. Rodnad och svullnad är andra vanliga tecken på munherpes. Ytterligare ett tecken på ett stundande herpesutbrott är stickningar i läppen.

Vad bör man tänka på vid herpes i munnen?

Det är viktigt att tänka på att herpesviruset enkelt kan överföras till andra personer. Att pussa eller kyssa någon under ett pågående herpesutbrott är därför inte att rekommendera. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta och inte dela något som vidrört munnen med andra. Detta gäller exempelvis bestick, mat och läppstift.

Försök också att inte peta på, eller göra hål på, blåsor eller skorpor då det förlänger läkningsprocessen. När det gäller munsår är behandlingsmetoderna desamma som vid könsherpes. Vid allvarligare utbrott kan du med fördel beställa en läkemedelsbehandling från oss.

Är herpes och bältros samma sak?

Bältros är smärtsamma utslag som återkommer lite då och då hos personer som är drabbade av herpes-zoster, vilket är samma virus som orsakar vattkoppor. Personer som tidigare haft vattkoppor kan potentiellt utveckla bältros senare i livet. Normalt sett är viruset sovande under en längre tid efter att vattkopporna försvunnit och återkommer sedan när viruset återaktiveras i nervcellerna, vilket orsakar en smärtsam klåda.

Får alla patienter med vattkoppor bältros?

Alla personer som har haft vattkoppor kommer inte utveckla bältros, och det är i dagsläget inte klarlagt varför en del personer utvecklar bältros och varför en del inte drabbas av det. Till skillnad munherpes och könsherpes så smittar inte bältros, men en person som inte har haft vattkoppor kan ändå smittas genom att komma i direkt kontakt med en person som har en aktiv bältrosinfektion.

Hur behandlar man herpesutbrott?

Eftersom herpes är ett virus kan man inte, till skillnad från bakteriella infektioner, bota herpes. Idag finns endast behandlingar som hjälper till att lindra och minska eventuella symptom samt påskynda återhämtningen från ett herpesutbrott. De läkemedel som finns att tillgå verkar genom att förhindra viruset från att föröka sig i kroppen, vilket lindrar och förebygger utbrott. Detta innebär inte att denna typ av mediciner kan tas för att förhindra spridning av herpesvirus. Har du HSV-2 och har oskyddat samlag samtidigt som du använder ett antiviralt läkemedel, kommer läkemedlet inte att förhindra smitta.

Det finns två olika sätt att behandla herpesviruset på. Vid mildare utbrott, eller vid endast ett fåtal utbrott per år, behandlas herpesviruset med en läkemedelsbehandling som påbörjas så fort du märker av de första symptomen. Vid allvarligare fall där symptomen är mer obehagliga och påverkar den drabbade kraftigt, eller där herpesutbrott uppstår väldigt ofta, kan en mer långvarig behandling sättas in. Du får i sådana fall ta läkemedel under en längre tidsperiod på sex månader till ett år.

Hur kan man behandla herpes?

Om du får ett utbrott av herpes i underlivet finns det ett antal saker du kan göra för att lindra smärtan och påskynda läkningsprocessen:

 • Håll det infekterade området rent samt tvätta det ordentligt och regelbundet med vatten. På så sätt förhindrar du att infekterade sår och blåsor uppstår, vilket påskyndar tillfrisknandet.
 • Du kan använda en kylklamp eller ispåse inlindad i en ren handduk, kökshandduk eller liknande för att lindra smärtan. Det är viktigt att du inte använder is direkt på blåsor eller sår, därav handduken.
 • Drick ordentligt. Om du får ont när du kissar kan det faktiskt hjälpa att dricka mer vatten. Då gör det mindre ont att kissa.
 • Undvik åtsittande kläder. Detta kan irritera utslag.

Utöver dessa fyra steg kan du även använda dig av läkemedel för att behandla genital herpes (könsherpes). Dessa kan inte, som vi tidigare nämnt, minska smittorisken. De medicinska behandlingar som vi erbjuder kan dock lindra och påskynda tillfrisknandet för dig som drabbats av könsherpes.

Antivirala läkemedel mot herpes

Det enda sättet för att effektivt behandla herpes är genom användning av en antiviral behandling. Denna typ av läkemedelsbehandling kan pressa tillbaka infektionen till ett vilande och inaktivt stadie. Några av de vanligaste behandlingarna som används mot herpes är Aciklovir, Famvir och Valtrex. Samtliga dessa behandlingar kan användas för att behandla könsherpes, munherpes och bältros. Vi tillhandahåller även Zovirax, Vectavir och Valaciclovir, vilka även dessa kan motverka herpes i underlivet, munherpes och bältros.

Den rekommenderade doseringen av de olika läkemedlen skiljer sig något beroende på vilken typ av viruset det gäller, något du kan läsa mer om på våra behandlingssidor. En herpesinfektion bör behandlas så fort som möjligt. Ju längre du väntar, ju mer obehaglig kan en infektion bli. Därför erbjuder vi dig som beställer en behandling från oss expressleverans, vilket innebär att du vanligtvis får läkemedlet levererat redan nästa arbetsdag.

Vi erbjuder våra patienter medicinsk konsultation via nätet. Vad som menas med detta är du vid beställning fyller i ett kort medicinskt frågeformulär. Detta skickas sedan vidare till en av våra legitimerade läkare. Om vår läkare godkänner att du använder önskat läkemedel för behandling skickas ett recept till vårt apotek, som därefter skickar din behandling direkt hem till dig. Leverans sker inom 24-48 timmar beroende på vilken del av Sverige du är bosatt i.

Artiklar

Hur ser genital herpes ut?

Hur ser genital herpes ut?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Dejta med herpes

Dejta med herpes

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Whitlow finger tecken och symtom

Whitlow finger tecken och symtom

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Allt du behöver veta om herpes (HSV) testning

Allt du behöver veta om herpes (HSV) testning

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Bilder på könsherpes

Bilder på könsherpes

Granskad av Dr. Anand Abbot
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel