COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Tidig utlösning

Tidig utlösning

Behandling mot tidig utlösning - få diskret hjälp med vår smidiga läkarservice

För tidig utlösning ("prematur ejakulation" (PE), "tidig sädesavgång" eller "tidig ejakulation") definieras vanligtvis som utlösning efter bara en kort stund av sexuell stimulans. Vad som är "en kort stund" beror på vad mannen (eller partnern) tycker, men rent medicinskt har det fastställts att när en man under regelbundna samlag får utlösning inom 120 sekunder efter penetration så kan det definieras som tidig ejakulation. Det finns en rad psykologiska och fysiologiska orsaker som vi kommer att beskriva mer i detalj nedan.

Man tror att det finns ett stort mörkertal gällande hur många som drabbas av tidig utlösning, och man uppskattar att uppemot 70% av män någon gång under livet drabbas av problemet. Man gör hela tiden framsteg inom forskningen för att komma fram med nya innovativa lösningar. Idag finns det hjälpmedel kan råda bot på problemet och läkare kan skriva ut ett receptbelagt läkemedel, Priligy, som visat sig vara effektivt i kliniska studier. Du kan diskret och säkert beställa en behandling mot tidig utlösning med euroClinix smidiga läkar- och apoteksservice. Vi garanterar full diskretion, genuina läkemedel och omärkta expressleveranser i hela Sverige.

Dr. Khawaja Saqib Siddiq
Dr. Khawaja Saqib Siddiq Förskrivande läkare

Tillgängliga behandlingar

bild på Priligy förpackning
Priligy 4.5(53 Recensioner)
 • Första godkända behandlingen mot prematur ejakulation
 • Börjar verka inom 1 timme
 • Tillgängligt i doserna 30 mg och 60 mg
Läs mer
 

Vad är tidig utlösning?

Det är vanligt att uppleva tidig utlösning om du är sexuellt oerfaren, nervös, eller har långa uppehåll mellan dina sexpartners. Dessa typer av för tidiga ejakulationer är relativt normala, och brukar försvinna med tiden. Det är dock vanligt att den drabbade känner sig skamsen, rädd och frustrerad, vilket kan leda till avhållsamhet och problem i relationen. Denna skam kan utgöra en psykologisk börda som gör att många av de personer som drabbats av detta tillstånd drar sig för att söka hjälp, vilket ofta resulterar i att symptomen förvärras.

Andra faktorer som kan spela in är nervositet, att man är spänd och framförallt stress. Ifall en person haft en extremt stressig vecka i sitt yrkesliv eller privatliv kan prematur ejakulation vara ett av många symtom på att det är dags att försöka minska stressen.

Olika typer av tidig utlösning

Det är viktigt att man skiljer på de bägge typerna av tidig utlösning: primär (livslång), sekundär (förvärvad). Tidig utlösning av det primära slaget har den drabbade livet med hela livet, ända sedan den sexuella debuten, och tillståndet är oberoende av partner och sexuell aktivitet. Den förvärvade formen av tidig utlösning innebär att ejakulationsproblemen har uppstått i ett senare skede. I de fall när för tidig utlösning vid samlag fortsätter vara ett problem under en längre tid finns det behandlingar och terapi som kan hjälpa till eller helt få problemet att försvinna.

Viktigt att söka hjälp

Problemet för många är att de inte söker hjälp, utan lider i det tysta. Detta kan påverka den mentala hälsan och självförtroendet dels sexuellt, men även i andra delar av livet. I längden kan obehandlad prematur ejakulation leda till relationsproblem, ömsesidig sexuell frustration, och ibland till och med depression.

Tidig utlösning (prematur ejakulation) är den vanligaste typen av sexuell dysfunktion hos män som är yngre än 60 år. Av svenska män i åldrarna 18-74 år lider ungefär 9 procent ofta av för tidig utlösning, vilket betyder att runt 250 000 svenska män regelbundet drabbas av tidig ejakulation. Av dessa män uppger hela 39 procent att detta bidrar till stora personliga problem.

Vad orsakar tidig utlösning?

Det uppskattas att de flesta fall av för tidig utlösning orsakas av känslomässiga och psykologiska orsaker. Ny forskning har även föreslagit att tidig utlösning kan orsakas av fysiska orsaker, exempelvis hormonella-, urologiska- eller neurologiska orsaker.

Den vanligaste orsaken till för tidig utlösning är sexuell osäkerhet och rädsla för att göra fel. Denna rädsla ökar spänningen, och framkallar för tidig utlösning.

Ibland kan för tidig utlösning vara en inlärt vana från onani i ungdomen. Man har då en inlärd reflex att få snabb utlösning, för att till exempel inte bli påkommen. Brist på neurotransmittern serotonin anses också vara en orsak till för tidig sädesavgång.

Den senaste forskningen har även visat att en låg nivå av serotonin i hjärnan är främsta orsaken till för tidig utlösning. Relationsbekymmer, stress och depression kan också bidra till problem med för tidig ejakulation.

Signalsubstansen serotonins roll

Nya vetenskapliga rön pekar mot att signalsubstansen serotonin spelar en viktig roll vid utlösning. Serotonin är huvudsakligen ett "lyckohormon", men är också en signalsubstans som ofta har en effekt på utlösningen. När serotoninnivåerna är rubbade kan det därför leda till för tidig utlösning.

Att söka hjälp mot för tidig utlösning

Det är viktigt att förstå orsakerna till problemet med tidig utlösning innan du söker någon form av behandling. Genom att svara på frågorna här nedan kan du skapa dig en bättre uppfattning angående ditt problem.

 1. Är problemet fysiskt eller psykiskt?
 2. Har det skett några förändringar i ditt liv som kan ha haft en inverkan på dig känslomässigt?
 3. Hur länge har du haft problem med tidig utlösning?
 4. Har det pågått under en längre tid, eller har det uppstått nyligen?
 5. Sker det regelbundet eller oregelbundet?

Om du tror att det är känslomässiga eller psykologiska problem som orsakar dina problem med för tidig utlösning, så det bäst att få hjälp genom att besöka en kurator eller psykoterapeut. Om det beror på fysiska orsaker finns läkemedlet Priligy att tillgå, men även specifika övningar som kan hjälpa till.

Psykologiska orsaker

olika anledningar till ejakulationsproblem

Skälen till ens ejakulationsproblem kan vara både psykiska och fysiska. Det är inte alltid lätt att förstå sin kropp och vad ens problem beror på; många måste uppsöka hjälpa och diskutera problemen med en läkare eller terapeut medan andra föredrar att försöka lista ut det hela själv, och komma tillrätta med problemet på egen hand.

Livslång prematur ejakulation

Det finns två grupper som psykologiska orsaker till ejakulationsproblem kan delas in i. Det ena är livslånga orsaker. Detta inkluderar problem som antingen kan vara ärftliga eller ha blivit inlärda beteenden under barndomen. Inlärda beteenden kan oftast kopplas till ett tidigt trauma.

Andra orsaker

Det finns också sekundära orsaker. Denna typ av ejakulationsproblem utvecklas som en följd av psykologiska eller fysiologiska problem. Ofta har denna typ av psykologiska orsaker en stark koppling till en individs liv. Ett stressigt eller struligt privatliv eller yrkesliv kan ofta ligga bakom.

Symtom för psykologiskt framkallad tidig utlösning

 1. Ejakulation sker inom en minut av penetrering, eller till och med innan penetration.
 2. Oförmåga att hindra ejakulering efter vaginal penetrering.
 3. Känslor av ångest, frustration eller orolighet före och efter sexuellt umgänge.
 4. Bestående problem med tidig utlösning efter minimal stimulans, eller ejakulering kort efter penetrering.
 5. Tidig utlösning även då du tidigare haft ett bra och fungerande sexliv.
 6. Känslor av personlig ångest som utvecklats till ett relationsproblem.

Fysiologiska orsaker

Det finns en rad olika fysiska problem som kan vara den bakomliggande orsaken till ens problem. Om man inte att ens problem är psykiska bör man uppsöka läkare för en undersökning; det är troligt att något av problemen nedan är roten till problemet med tidig sädestömning.

Problem med prostatan

Prostatan är ansvarig för och hjälper till att tillverka spermier. Män som lider av prostatacancer, en överaktiv prostata eller en förstorad prostata löper en ökad risk att lida av problem med tidig utlösning.

Diabetes, högt blodtryck och överkonsumtion av alkohol

Sjukdomar som påverkar blodcirkulationen i kroppen kan påverka ejakulationen. Diabetes, högt blodtryck (hypertoni) och överkonsumtion av alkohol kan alla spela en roll i att förändra konsistensen av blodet i kroppen, vilket i sin tur kan påverka processen av ejakulering.

Läkemedel

Vissa läkemedel såsom antidepressiva medel kan påverka och förändra en persons mentala hälsa, och i vissa fall helt hindra dem från att kontrollera sin utlösning. Och andra sidan kan vissa antidepressiva läkemedel hjälpa till att förlänga det sexuella umgänget.

Hur kan tidig utlösning behandlas?

Vilket behandlingsalternativ som är lämpligt beror på vilken den bakomliggande orsaken till tillståndet är. De tillgängliga metoderna för behandling av tidig utlösning kan delas in i följande tre kategorier: psykologisk rådgivning, terapeutiska tekniker och läkemedelsbehandlingar.

Psykologisk rådgivning

Under vissa omständigheter kan individuell psykoterapi användas för att få bukt med ejakulationsproblem. Det kan finnas en djup oro för tidig utlösning som ligger och skaver, och det kan i sådana fall vara en god idé att prova psykoterapi utan sin partner. I ett senare skede kan det vara lämpligt att involvera partnern i terapiprocessen. I många fall är det dock lämpligt att genast börja med parterapi, eftersom bägge parter då tillsammans kan arbeta med att komma tillrätta med problemet.

Terapeutiska tekniker

Det finns ett antal terapeutiska metoder som du kan lära dig och vanligtvis tillämpa tillsammans med din partner. Denna form av terapi kan vara en del av parterapi eller psykoterapi på egen hand, där du och din partner får lära er ett antal olika tekniker som kan motverka tidig utlösning. Två av de tekniker som vanligtvis används för att återfå kontrollen över utlösningen är klämtekniken och start-och-stopp-tekniken.

Nackdelen med dessa bägge metoder är att bägge parter kan uppleva dessa som störande under samlag. Tillämpningen av dessa tekniker kräver att det finns ett förtroende mellan dig och din partner.

Läkemedelsbehandlingar

Det finns desensibiliserande krämer avsedda för att bedöva din penis och ge utrymme för längre samlag. Men det finns idag bara en medicinsk behandling som i kliniska tester visat resultat, nämligen Priligy med den aktiva substansen dapoxetin. Dapoxetin kan fördröja den tid det tar innan du får utlösning och på så sätt lindra de besvär som tillståndet för med sig, inklusive relationsproblem till följd av sexuell otillfredsställelse.

Hur kan jag beställa en behandling för tidig utlösning?

Du kan beställa din behandling mot tidig utlösning (prematur ejakulation) via oss i form av det effektiva läkemedlet Priligy. Då denna behandling endast finns tillgänglig som ett receptbelagt läkemedel, kan du inte köpa det utan ett giltigt recept utfärdat av en läkare som är legitimerad inom EU.

Priligy (aktiva substans i läkemedlet är dapoxetin) är det första orala läkemedlet som godkänts som behandling mot tidig utlösning. Priligy har godkänts för försäljning i hela EU. Priligy bidrar till att öka längden på samlaget och verkar för att öka den sexuella tillfredsställelsen mellan dig och din partner. Hos euroClinix kan du beställa Priligy och få din leverans inom 24 timmar.

Hur beställer jag en behandling mot för tidig utlösning via er tjänst?

Onlinekliniken euroClinix tillhandahåller en tjänst som utgör ett enkelt och säkert alternativ för dig som är i behov av en receptbelagd behandling. Vi ger dig möjligheten att införskaffa Priligy när du har genomgått en professionell rådgivning via vår webbplats. För att genomgå en medicinsk konsultation fyller du i ett formulär där nödvändig information om din hälsa efterfrågas. Formuläret kommer omgående skickas till en av våra läkare, vilka granskar informationen. Läkaren bedömer din lämplighet att använda behandlingen genom att väga in din medicinska historik. Vid godkännande av läkare skrivs ett recept ut och behandlingen transporteras från ett av våra apotek.

Hur förpackas och fraktas min behandling?

Du kan se den beräknade leveranstiden för din behandling direkt på vår webbplats. När du har gjort din beställning kommer du få ett e-postmeddelande där den exakta tidpunkten för leveransen framgår. Med hjälp av 24-timmars expressleverans via UPS levereras din behandling snabbt till den adress du valt.

Ditt läkemedel förpackas i en diskret förpackning för att säkerställa yttersta diskretion. För att säkerställa din integritet ger vi dig dessutom flera olika betalningsmetoder att välja mellan, bland annat banköverföring, faktura, delbetalning och postförskott.

Varför ska jag köpa receptbelagda läkemedel på euroClinix?

Vi är en onlineklinik som är verksam i hela Europa. Genom att använda dig av vår kundorienterade tjänst för beställning av läkemedel besparas du resan till primärvården och apoteket. Du undviker de långa väntetiderna och sparar således tid på att använda tjänsten. Du kan dessutom göra din beställning närhelst du vill; vår webbplats är tillgänglig alla tider på dygnet. Om du har frågor om vår tjänst är du välkommen att kontakta vår patientsupport, som finns tillgänglig måndagar till fredagar mellan klockan 10 och 19.

Vi rekommenderar dig att inte köpa Priligy receptfritt på nätet. Du som lider av tidig utlösning bör nämligen få dina symptom kontrollerade av en kvalificerad läkare före förskrivning av det aktuella läkemedlet. Genom att först genomgå en läkarkonsultation minimerar du risken för feldiagnos, vilket i värsta fall kan leda till att tillståndet förvärras. När du använder euroClinix tjänst kan du förlita dig på att tjänsten är enkel, säker och diskret.

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel