• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Viktminskning / Mysimba

Mysimba

Köp Mysimba online med diskret förpackning och fri frakt

Dosering
8mg/90mg
Kur
1 månad (1680.00 kr)
 
1680.00 kr recept och expressleverans ingår
Fortsätt till medicinska frågor
Beställ idag GRATIS leverans nästa dag
trustpilot

4.7 Utmärkt

13,596 Kundrecensioner

Vad är Mysimba?

Mysimba är en receptbelagd viktminskningsbehandling. Varje tablett innehåller två aktiva ingredienser; 8mg naltrexonhydroklorid och 90mg bupropionhydroklorid.

Det är tillgängligt för dem över 18 år som har ett kroppsmasseindex (BMI) på 30 eller högre. Alternativt, om du har ett BMI på 27 till 30 och lider av viktrelaterade tillstånd, som högt kolesterol, högt blodtryck eller typ 2-diabetes, kan du också ordineras Mysimba.

Mysimba bör tas tillsammans med en kalorireducerad diet och ökad motion.

Hur verkar Mysimba?

De aktiva substanserna i Mysimba (bupropion och naltrexon) påverkar den del av hjärnan som styr din aptit och energibalans. Deras kombinerade effekt minskar din aptit, ditt matsug och det nöje som är förknippat med att äta mat.

Hur Mysimba orsakar viktminskning

Det är fortfarande viktigt att ha en hälsosam kost och delta i regelbunden fysisk aktivitet när du tar Mysimba för att se effekter. Att börja hälsosamma vanor gör dig också redo för långsiktig framgång när det gäller att hantera din vikt och hålla dig frisk.

Mysimba kommer som tabletter med modifierad frisättning, vilket innebär att effekterna frigörs i kroppen gradvis under flera timmar.

Hur effektivt är det?

Kliniska prövningar Pålitlig källa European Medicines Agency (EMA) Statlig källa Reglering och forskning av läkemedel (EU) Gå till källa har genomförts för att mäta effekten av Mysimba för viktminskning jämfört med placebo (ett inaktivt läkemedel). Dessa studier mätte den procentuella andelen viktminskning under 26 till 56 veckors behandling.

Tre studier visade att den genomsnittliga viktminskningen hos patienter som tog Mysimba var cirka 3,7% till 5,7%, medan de som tog placebo hade en genomsnittlig viktminskning på 1,3% till 1,9%.

Graf som visar resultat från den kliniska prövningen av Mysimba jämfört med placebo

I en separat studie var den totala viktminskningen hos patienter som tog Mysimba 8,1% jämfört med endast 4,9% med placebo. Dessutom uppnådde 30% av deltagarna som tog Mysimba i denna studie en viktminskning på 10%.

Hur tar jag det?

Mysimba är relativt lätt att ta och bör tas tillsammans med en måltid med mycket vatten. Dosen kommer att ökas gradvis under loppet av fyra veckor:

 • Vecka 1: ta en tablett en gång om dagen på morgonen
 • Vecka 2: ta två tabletter varje dag, en på morgonen och en på kvällen
 • Vecka 3: ta tre tabletter varje dag, två på morgonen och en på kvällen
 • Vecka 4 och framåt: ta fyra tabletter varje dag, två på morgonen och två på kvällen

Din läkare kan föreslå att du slutar ta Mysimba om du inte har förlorat minst 5% av din ursprungliga kroppsvikt efter 16 veckors behandling.

Om du glömmer att ta en dos, hoppa över den och fortsätt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Den högsta rekommenderade dagliga dosen av Mysimba är två tabletter som tas två gånger dagligen. Om du tar för många tabletter på en gång kan du riskera att uppleva biverkningar.

Fullständiga instruktioner om hur du tar detta läkemedel kommer att finnas i bipacksedeln som kommer att ingå i din beställning.

Efter 16 veckors behandling bör du få dina framsteg övervakade av din läkare. Om du har förlorat 5% eller mer av din ursprungliga kroppsvikt fungerar medicinen effektivt och du kan fortsätta.

Vilka är Mysimbas biverkningar?

Liksom alla receptbelagda läkemedel finns det en risk att du får biverkningar när du tar Mysimba.

De vanligaste biverkningarna är:

Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)
 • illamående
 • kräkningar
 • förstoppning
 • huvudvärk
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
 • yrsel
 • Torr mun
 • ångest
 • sömnproblem
 • obehaglig smak i munnen
 • värmevallningar
 • ökad hjärtfrekvens
 • förändringar i blodtrycket
 • trötthet

Du kan också uppleva skillnader i ditt humör, såsom irritabilitet eller till och med depression. Detta kan potentiellt leda till allvarligare biverkningar inklusive självmordstankar. Om du upplever symtom som påverkar din mentala hälsa, sök omedelbar läkarvård.

Du måste sluta ta detta läkemedel och omedelbart söka läkarvård om du upplever några mindre vanliga eller sällsynta biverkningar av Mysimba, inklusive:

 • andningssvårigheter
 • medvetslöshet
 • anfall
 • hallucinationer
 • svår smärta i övre delen av buken
 • en allergisk reaktion (inklusive hudutslag, bröstsmärta, svullnad av mun eller läppar)

En fullständig lista över biverkningar finns i bipacksedeln.

Vilka försiktighetsåtgärder bör jag vidta?

Vissa medicinska tillstånd eller mediciner kan interagera med detta läkemedel och göra det mindre effektivt eller osäkert att ta. Du ska inte ta Mysimba om du:

 • är allergisk mot något innehåll i denna produkt
 • har okontrollerat högt blodtryck
 • har en historia av krampanfall
 • har en tumör i centrala nervsystemet
 • har en historia av bipolär sjukdom
 • har en historia av ätstörningar som bulimi eller anorexi
 • genomgår avvänjning av alkohol eller bensodiazepiner
 • ta andra behandlingar som innehåller bupropion eller naltrexon
 • har lever- eller njurproblem
 • tar opioider eller metadon
 • tar eller har tagit monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste 14 dagarna
 • har en historia av psykologiska problem
 • är gravid eller försöker bli gravid

Mysimba ska också användas med försiktighet av patienter över 65 år och rekommenderas inte till patienter över 75 år.

Mysimba kan göra att du känner dig yr, överdrivet sömnig och upplever medvetslöshet eller kramper. Om detta händer, kör inte bil eller använd maskiner innan dessa symtom har försvunnit helt.

Finns det några interaktioner med andra läkemedel?

Det finns en rad olika mediciner som interagerar med Mysimba. Du bör berätta för din läkare om alla mediciner du tar innan du påbörjar denna behandling.

Mysimba ska inte tas tillsammans med MAO-hämmare (läkemedel för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom) eller läkemedel som innehåller opiater. Det kan vara läkemedel för att behandla hosta och förkylning, opiatberoende, smärta eller diarré.

Din läkare kommer också att övervaka dig mer noggrant för eventuella biverkningar om du tar följande typer av mediciner:

 • antidepressiva
 • antipsykotika
 • vissa steroider
 • antimalariamedel
 • anti-epileptika
 • lugnande antihistaminer
 • läkemedel för behandling av högt blodtryck
 • läkemedel mot hiv
 • läkemedel mot Parkinsons sjukdom

En fullständig lista över läkemedel som kan interagera finns i bipacksedeln.

Mysimba och alkohol

Att dricka för mycket alkohol kan öka risken för att drabbas av anfall med detta läkemedel. Om du dricker mycket, rådfråga din läkare innan du påbörjar denna behandling. Du bör gradvis minska hur mycket du dricker om du tar Mysimba. Försök att begränsa eller undvika att dricka alkohol under behandling med detta läkemedel.

Vad finns det för alternativa viktminskningsalternativ?

Tyvärr är Mysimba inte lämplig för alla. Det finns dock livsstilsförändringar du kan göra samt andra behandlingsalternativ som kan hjälpa dig att gå ner i vikt.

Kost och motion

Kombinationen av en hälsosam kost och motion är vanligtvis det första steget i behandlingen av många vanliga tillstånd. Med de flesta viktminskningsmediciner måste du fortfarande ha en kalorireducerad diet och göra regelbunden fysisk aktivitet för att medicinen ska fungera.

Du bör sträva efter att ha en balanserad kost som består av fiberrika spannmål, proteinrika livsmedel, mycket frukt och grönsaker samt hälsosamma oljor och fetter.

Träning är också viktigt, eftersom du måste bränna fler kalorier än du konsumerar för att gå ner i vikt. Det är rekommenderat att delta i 150 minuters måttlig aktivitet (eller 75 minuters intensiv aktivitet) per vecka. Det kan vara saker som rask promenad, cykling eller tennis.

Xenical

Xenical, som ofta kallas "Orlistat", är ett alternativt läkemedel för viktminskning och finns i form av 120mg kapslar. Det fungerar genom att minska mängden fett som din kropp absorberar och bryter ner nästan 1/3 av fettet du äter. De osmälta fetter som inte absorberas i kroppen släpps ut i avföringen.

Det rekommenderas dock fortfarande att du äter hälsosamt och motionerar samtidigt som du tar Xenical. En lägre dos av Orlistat (60mg) kan köpas receptfritt i Sverige efter en bedömning av en apotekare.

Saxenda

Saxenda är en viktminskningsbehandling som kommer i form av en injektion. Det tillhör den grupp läkemedel som kallas GLP-1-receptoragonister men innehåller specifikt den aktiva substansen liraglutid. Det fungerar genom att efterlikna ett hormon i kroppen som kallas glukagonliknande peptid (GLP-1). Detta hjälper till att dämpa din aptit och saktar ner matens rörelse från magen till tunntarmen, vilket gör att du känner dig mätt längre.

Wegovy

Wegovy är en annan viktminskningsinjektion som innehåller den aktiva ingrediensen semaglutid. Det är en annan typ av GLP-1-receptoragonist och innehåller samma läkemedel som Ozempic och tillhör samma familj som Saxenda. Wegovy verkar genom att bromsa matens rörelse genom magen och minskar din aptit. Det betyder att du konsumerar färre kalorier, vilket leder till viktminskning.

Mounjaro

Mounjaro är ett nyligen godkänt läkemedel för viktminskning. Den innehåller den aktiva ingrediensen tirzepatid som verkar på både GLP-1- och GIP-receptorer. På samma sätt som Wegovy hjälper det till med viktminskning genom att minska din aptit, så att du äter färre kalorier.

Mounjaro kanske inte finns att köpa i vissa länder ännu, eftersom det fortfarande introduceras. Den bör bli tillgänglig på marknaden snart.

Viktminskningskirurgi

Detta är ett alternativ för dem som har kämpat för att gå ner i vikt med andra metoder. Det är tillgängligt för dem som har ett BMI på 35 eller över. Om du är intresserad av viktminskningskirurgi, tala med din läkare som kan hänvisa dig till en kirurg.

Kan jag köpa Mysimba online?

Ja, du kan köpa Mysimba online. Vi kräver att du genomför en konsultation innan du gör din beställning. Detta ingår i det totala priset och är ett sätt för våra läkare att bekräfta att medicinen är säker för dig att använda.

Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion Senast granskad 10-04-2024
Mysimba info
Namn på behandling Mysimba
Aktiv substans Naltrexone/bupropion
Tillverkare Orexigen Therapeutics
Trustpilot score 4.4/5
Trustpilot recensioner 30
Tillgänglighet I lager
Beskrivning Mysimba är ett effektivt läkemedel för viktnedgång
Medicinsk status Receptbelagt
Tas Oralt
Tablett Tablett
Dosering 90 mg/ 8 mg
För För män eller kvinnor som lider av fettma
(ett BMI över 30 eller över 27 i samband med andra sjukdomar)
Skall tas Var god läs bipacksedel
Läkemedelsgrupp Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare
/opioidreceptorantagonister
Alkoholintag Undvik alkoholkonsumtion
Amning Rekommenderas inte. Prata med din läkare om alternativ.
Under graviditeten Rekommenderas inte. Prata med din läkare om alternativ.
Mysimba recensioner
Paket med mysimba 8 mg/90 mg naltrexon/bupropion hydroklorid 112 Utmärkt 4.4 30 kunder har recenserat Mysimba på Trustpilot
12 mars

Allt smärtfritt! Kan bara säga 100% Nöjd

Sven!
31 jan.

Funkat bra för mig

Tara Braem
13 jan.

Har ätit tabletterna nästan en vecka, funkar bra, inga biverkningar. Ser fram emot resultatet

kund

Artiklar

Wegovy: Hur bra verkar det och hur snabbt?

Wegovy: Hur bra verkar det och hur snabbt?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Förstå Wegovys biverkningar

Förstå Wegovys biverkningar

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Hur påverkar insulin din vikt?

Hur påverkar insulin din vikt?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Viktminskningsläkemedel

Viktminskningsläkemedel

Granskad av Dr. Caroline Fontana
5 tips för att gå ner i vikt under klimakteriet

5 tips för att gå ner i vikt under klimakteriet

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Hur mycket vikt kan jag gå ner på en månad?

Hur mycket vikt kan jag gå ner på en månad?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Hur du beräknar BMI

Hur du beräknar BMI

Granskad av Dr. Caroline Fontana
6 möjliga orsaker till att du inte går ner i vikt

6 möjliga orsaker till att du inte går ner i vikt

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Hur många kalorier & vad ska jag äta för att gå ner i vikt?

Hur många kalorier & vad ska jag äta för att gå ner i...

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Livsmedel du behöver undvika under viktminskningsbehandling

Livsmedel du behöver undvika under viktminskningsbehandling

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Fetma och sinnet: hur din mentala hälsa kan påverka din vikt

Fetma och sinnet: hur din mentala hälsa kan påverka din...

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Gå ner i vikt snabbt: farorna med kraschdieter

Gå ner i vikt snabbt: farorna med kraschdieter

Granskad av Dr. Caroline Fontana
De mest effektiva och snabba sätten att bli av med bukfett…

De mest effektiva och snabba sätten att bli av med bukfe...

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Bantningspiller

Bantningspiller

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Reductil

Reductil

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Fler artiklar
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel

Därför uppskattar våra patienter oss
 • Effektiv och vänlig kundsupportVi är tillgängliga mån-fre 09:00-18:00
 • Inga dolda avgifterI alla priser ingår recept och leverans
 • Leverans nästa arbetsdagBeställ innan kl.16:00