Sekretesspolicy

HEXPRESS HEALTHCARE LTD SEKRETESSPOLICY

Vänligen observera att detta dokument är en översatt version och att originaldokumentet som är på engelska har blivit översatt till andra språk.

Översättningen av versionerna har skett uteslutande för våra kunders och medarbetares bekvämlighet. Du kan inte härleda några rättigheter från dessa översatta versioner. Om en dispyt skulle uppstå rörande innehållet eller tolkningen av de nämna översatta sektionerna, skall den engelskspråkiga versionen, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, råda och vara avgörande. Detta gäller även om innehållet i de översatta versionerna skulle vara inkonsekvent eller motsägelsefullt.

Den engelska versionen finns tillgänglig på vår hemsida genom att klicka här , den kan också skickas till dig på skriftlig begäran.

Denna webbsida www.euroclinix.net/se ägs och drivs av Hexpress Healthcare Ltd. ('vi', 'oss', 'våran') och används av användare och besökare ('du', 'din'), Vi tar din sekretess på största allvar och är fast beslutna att skydda och respektera din sekretess, samt att tillämpa teknik för att höja din säkerhet online. Vi ber dig noggrant läsa igenom denna Sekretesspolicy ("Policyn") då den innehåller viktig information gällande hur vi kommer att använda dina personuppgifter.

Inom ramen för dataskyddslagen, är Hexpress Healthcare Ltd. den dataregisteransvarige (det bolag som är ansvarig för, och styr behandlingen av dina personuppgifter).

Personuppgifter vi kan komma att behöva från dig

Innan du använder vissa delar av webbsidan, ber vi dig registrera dig på webbsidan genom att skriva in dina personuppgifter, inklusive "känsliga personuppgifter" som definierats av Dataskyddslagen 1998 ('lagen').

Vi kommer att erhålla personuppgifter om dig (exempelvis ditt namn, adress, åsikter och medicinska detaljer när du fyller i ett medicinskt formulär online eller någon annan typ av formulär online). Till exempel kommer vi att få dina personuppgifter när du registrerar dig på webbsidan, fyller i ett frågeformulär online, ger oss feedback, lägger upp material, kontaktar oss av någon anledning, intresseanmäler dig för en tjänst och köper varor eller tjänster. Vi kan också komma att erhålla känsliga personuppgifter om dig om du frivilligt utelämnar dessa genom att genomföra ett formulär online. Om du frivilligt ger ut sådan information, samtycker du till vår bearbetning av informationen i syfte att erhålla ett läkarutlåtande för att du ska kunna köpa behandlingen.

Vi kan komma att övervaka din användning av webbsidan med hjälp av cookies och andra liknande spårningsverktyg. Till exempel hur många gånger du besökt webbsidan, vilka sidor du besöker, trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter och namnet på den ursprungs domän som utgör användarens internet leverantör. Denna information hjälper oss skapa en profil av våra användare. Vissa av dessa uppgifter kan vara statistiska eller aggregerade vilket betyder att vi inte kommer att kunna identifiera dig personligen. För ytterligare information om vår användning av cookies, var god läs vår policy om cookies. Ibland kan vi få information om dig från andra källor (t.ex. kreditupplysningsföretag) vilket kommer att läggas till den information vi redan tillhandahåller för att kunna personifiera tjänster för dig och andra användare.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administration.
 • Säkerhetsprövning.
 • Förbättring av våra tjänster.
 • Bedrägeribekämpning.
 • Marknadsföring – läs om 'Marknadsföring och avanmälan' längre ned.
 • Forskning, statistisk analys och beteendeanalys.
 • För att hjälpa oss identifiera dig och dina konton hos oss.
 • Kundprofilering och analys av dina inköpspreferenser.
 • Kreditvärdering och kreditkontroll – läs om 'Kreditkontroll' längre ned.
 • Skräddarsy denna webbsida och dess innehåll för att bemöta dina särskilda preferenser.
 • Att meddela dig om eventuella förändringar gällande webbsidan eller våra tjänster som kan påverka dig.

Marknadsföring och avanmälan

Om du har gett oss din tillåtelse, kan vi komma att kontakta dig via post, e-post, telefon, SMS, text/bild/video meddelande eller fax angående våra tjänster, produkter, kampanjer, erbjudanden och välgörande ändamål som kan vara av intresse för sig. Om du föredrar att inte ta emot ytterligare direkt marknadskommunikation från oss eller våra affärspartners, kan du välja att avstå närsomhelst. Läs om 'Dina rättigheter' nedan.

Om du har gett oss ditt godkännande, kan vi komma att dela dina personuppgifter med de organisationer som vi samarbetar med, och vi eller dem kan komma att kontakta dig (såvida du inte har avsagt dig detta) via post, e-post, telefon, SMS, text/bild/video meddelanden eller fax om våra tjänster, produkter, kampanjer, erbjudanden och välgörande ändamål som kan vara av intresse för dig. Om du föredrar att inte ta emot ytterligare direkt marknadskommunikation från oss eller våra affärspartners, kan du välja att avstå närsomhelst. Läs om 'Dina rättigheter' nedan.

Vi kommer endast att kontakta dig via post, e-post, telefon, SMS, text/bild/video meddelanden eller fax om våra tjänster, produkter, kampanjer, erbjudanden och välgörande ändamål om du har bett oss att göra det. Om du skulle ändra dig och istället föredra att vi inte kontaktar dig igen, kan du välja att avstå närsomhelst. Läs om 'Dina rättigheter' nedan.

Utlämnandet av dina personuppgifter

Vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till:

 • Våra agenter och serviceleverantörer.
 • Andra företag inom vår grupp.
 • Kreditupplysningsföretag – läs om 'Kredit kontroll' nedan.
 • Våra affärspartners i enlighet med 'Marknadsföring och avanmälan' avsnittet ovanför.
 • Brottsbekämpande myndigheter i samband med utredningar för att förhindra olaglig verksamhet.

Skydda dina personuppgifter

Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, exempelvis genom att:

 • Dina uppgifter lagras på säkra server.
 • Betalningsuppgifter är krypterade med SSL.
 • Åtkomsten till ditt konto kontrolleras av ett användarnamn och lösenord som är unikt för just dig.

Vi kommer att använda alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Du är dock medveten om att användandet av internet inte är helt pålitligt och därför kan vi inte garantera säkerhet och sekretess gällande de personuppgifter som överförs från dig eller till dig via internet.

Övervakning

Vi kan komma att övervaka och spela in kommunikation med dig via telefonsamtal och e-post i syfte av utbildning, kvalitetssäkring, förebyggande av bedrägeri och överensstämmelse.

Kredit kontroll

För att göra det möjligt för oss och andra företag i vår grupp eller partnerföretag att fatta kreditbeslut om dig samt förebyggandet av bedrägeri och penningtvätt, kan vi komma att söka efter filer som innehåller kreditupplysningar och bedrägeribekämpnings organ (som kommer att spela in sökandet). Vi kan komma att utlämna information om hur du bedriver ditt konto i förhållande till sådana organ, och din information kan komma att bli kopplad till handlingar som hör till personer som bor på samma adress som dig och som du är ekonomiskt sammankopplad med. Andra kreditgivare kan använda denna information för att fatta beslut om dig och människor som du är ekonomiskt länkad till, vad gäller bedrägeribekämpning, spårning av gäldenär och penningtvätt. Om du anger falsk eller felaktig information och vi misstänker bedrägeri, kommer vi att spela in detta.

Information om andra individer

Om du ger oss information åt någon annans vägnar, bekräftar du att denna person har utsett dig att agera åt hans/hennes vägnar och samtycker till att:

 • Ta emot denna persons dataskydds meddelanden.
 • Ge ditt samtyckte till överföringen av hans/hennes personuppgifter utomlands.
 • Ge ditt samtycke åt hans/hennes vägnar gällande behandlingen av hans/hennes personuppgifter.
 • Ge ditt samtycke till behandlingen av hans/hennes känsliga personuppgifter såsom information rörande hälsa.

Överföring av personuppgifter utanför EEA

Vi kan komma att behöva överföra dina personuppgifter till länder utanför EEA (European Economic Area), i syfte att kunna förverkliga våra åtaganden och tillhandahålla våra tjänster. Överföringar av uppgifter kommer att bli föremål för ett kontrakt som godkänts av en Europeisk kommission, och som kommer att skydda dina rättigheter till sekretess samt hjälpa dig ifall du skulle utsättas för en säkerhetsöverträdelse.

När du registrerade dig på webbsidan, gav du ditt samtyckte till att vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EEA. Du kan känna dig trygg i att vi alltid ser till att varje överföring utsätts för lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätten, med förbehåll för betalning av en liten avgift (£10) att begära att få tillgång till de personuppgifter som vi tillhandahåller om dig. Om du önskar utöva denna rätt, bör du:

 • Formulera din begäran skriftligen.
 • Bifoga en check på £10 som är betalbar.
 • Ange de personuppgifter som du vill ha tillgång till, inklusive eventuella konto- och referensnummer i förekommande fall.
 • Inkludera bevis på din identitet och adress (till exempel en kopia på ditt körkort eller pass) och en kreditkortsräkning.

Du har rätten att kräva att vi gratis rättar till eventuella felaktigheter i dina uppgifter. Om du vill utnyttja denna rätt, bör du:

 • Formulera din begäran skriftligen.
 • Ange vilken information som är felaktig och vad den bör ersättas med.
 • Förse oss med tillräcklig information för att kunna identifiera dig (t.ex. ditt kontonummer, användarnamn, registreringsuppgifter).

Du har även rätten att be oss sluta behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföringssyfte. Om du vill utnyttja denna rätt, bör du:

 • Formulera din begäran skriftligen.
 • Förse oss med tillräcklig information för att kunna identifiera dig (t.ex. ditt kontonummer, användarnamn, registreringsuppgifter).
 • Om du inte önskar invända dig mot användandet av dina personuppgifter för direkt marknadsföring rent allmänt, utan istället vill invända dig mot användandet av en specifik kanal (exempelvis e-post eller telefon) var god och specificera vilken kanal du invänder mot.

Våra kontaktuppgifter

Vi välkomnar din feedback och dina frågor. Om du önskar komma i kontakt med oss, var god och mejla oss kundservice@euroclinix.net eller skriv till oss till vårt registrerade kontor 144 Mitcham Road, London, SW17 9NH eller ring oss på 08 4468 3692.

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy i framtiden. Därför bör du titta till policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är uppdaterad om den senaste versionen, då det är den som gäller varenda gång du använder webbsidan.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans