• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår

Zithromax

Köp Zithromax med expressleverans och i diskret förpackning

Välj Medicin
Azithromycin
Dosering
500mg
Kvantitet
6 tabletter (870.00 kr)
 
870.00 kr recept och expressleverans ingår
Fortsätt till medicinska frågor
Beställ inom 7h och 8min för att få din beställning tisdag, 25 juni
trustpilot

4.7 Utmärkt

13,895 Kundrecensioner

Vad är Zithromax?

Zithromax (Azitromax) är en antibiotika som används för att behandla en rad olika sjukdomar, men främst könssjukdomar. Genom att förhindra bakteriernas möjlighet att producera proteiner, hindrar Zithromax först spridningen av bakterierna och slår sedan ut de flesta bakteriella infektioner. De bakteriella infektioner som vi erbjuder denna behandling mot är alla infektioner som är sexuellt överföringsbara. Vi erbjuder behandlingen för följande bakteriella könssjukdomar:

Vad menas med endagsbehandling och hur tar jag läkemedlet?

Vid en beställning från euroClinix kommer du få hem 4 stycken tabletter på 250 mg vardera. Du tar då dessa tabletter samtidigt. Med samtidigt menar vi inom en timme från den första tabletten till den fjärde. Om du till exempel tar en tablett klockan 12, ska du alltså ta den fjärde före klockan 13. Genom att följa dessa instruktioner kan du bota din könssjukdom genom att bara behöva använda behandlingen en gång. Just detta är något som många av våra patienter värdesätter, då det upplevs som enklare och smidigare än att behandla med lägre doseringar av antibiotika i upp till två veckor. Zithromax har samma effektivitet som antibiotika som tas under längre tid. Likt vid andra typer av behandlingar mot könssjukdomar krävs det att du testar dig efter 2 till 3 veckor, för att vara helt säker på att sjukdomen har botats.

Azitromax och Zithromax: Vad är skillnaden?

Det finns ingen skillnad mellan Zithromax och Azitromax, utan det rör sig om exakt samma antibiotikakur från läkemedelstillverkaren Pfizer. Zithromax är det engelska namnet på produkten, medan Azitromax är det svenska namnet på den. Vi skickar våra läkemedel från brittiska apotek, vilket är anledningen till att det engelska namnet står på produkten istället för det svenska.

Hur ska Zithromax doseras?

Många av våra patienter söker efter Zithromax 1 000 mg och 500 mg, men Zithromax finns tillgängligt här på euroClinix i en endagsdos med fyra tabletter. Du beställer alltså Zithromax 250 mg och får hem fyra tabletter som ska tas under en och samma dag. Då vi endast erbjuder en behandling på 4 tabletter á 250 mg, bör risken för överdos vara näst intill obefintlig för en vuxen människa. Om du misstänker att du har överdoserat läkemedlet ska du kontakta närmaste akutmottagning. Läkemedlet skall förvaras på en mörk, och torr plats och bör inte utsättas för solljus.

Om du använder Zithromax under en längre tid, det vill säga inte enligt den endagskur som vi förskriver läkemedlet för, finns det vissa saker du bör tänka på. Läkemedlet bör då tas enligt din läkares ordination, vanligtvis en gång om dagen antingen med eller utan samtidigt intag av mat. Om din mage blir upprörd vid intag av läkemedlet kan det vara en bra idé att ta det tillsammans med mat. Vilken dosering som är lämplig beror på ditt sjukdomstillstånd och hur väl du svarar på behandlingen. Antibiotika fungerar som bäst när den mängd läkemedel som finns i din kropp ligger på en jämn nivå. Du bör därför ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag, om du inte använder vår endagskur.

Vilka biverkningar kan Zithromax orsaka?

Den absolut vanligaste biverkningen är diarré. Det är en väldigt vanlig biverkning vid användning av antibiotika. Ungefär 10 procent av de patienter som tar läkemedlet drabbas av diarré. Mindre vanliga, men fortfarande förekommande, biverkningar är huvudvärk, illamående, kräkningar och lindrigare buksmärtor. Det som är värt att komma ihåg om biverkningar uppstår, är att din läkare har förskrivit dig läkemedlet eftersom hon eller han bedömer att läkemedlets fördelar överväger risken för potentiella biverkningar. De flesta patienter som använder detta läkemedel upplever inga allvarliga biverkningar.

Vad gör jag om jag får mer allvarliga biverkningar?

Du bör omedelbart meddela din läkare om du skulle uppleva allvarliga biverkningar efter att ha tagit läkemedlet. Dessa inkluderar förändringar av hörseln (såsom minskad hörsel eller dövhet), ögonbesvär (såsom hängande ögonlock eller suddig syn), svårigheter att svälja eller prata, muskelsvaghet, tecken på leverbesvär (såsom ovanlig trötthet, ihållande illamående eller kräkningar, allvarlig smärta i magen eller buken, gulnande hy eller ögon samt mörk urin).

Om du tar Zithromax under en längre tid

Om du använder läkemedlet under en längre tid eller vid flera tillfällen, kan det leda till muntorsk eller annan form av svampinfektion. Om du upptäcker vita fläckar i munnen, förändrade flytningar från din vagina eller andra symptom, bör du kontakta din läkare. Även om det är ovanligt att allvarliga allergiska reaktioner uppstår vid användning av detta läkemedlet, bör du genast söka vård om du upplever tecken på en allvarlig allergisk reaktion såsom: ihållande feber, svullnad av lymfkörtlarna, hudutslag, klåda eller svullnad (särskilt i ansiktet, halsen eller på tungan), svår yrsel eller andningssvårigheter. Observera att Zithromax innehåller laktos.

Sällsynta följdproblem när man tar antibiotika

I mycket sällsynta fall kan användning av läkemedlet orsaka det allvarliga tillståndet clostridium difficile med diarré som följd, på grund av en resistent bakterie. Detta tillstånd kan uppkomma antingen under själva behandlingen eller inom ett par veckor eller månader efter avslutad behandling. Du bör inte använda produkter mot diarré eller narkotiska smärtstillande medel om du upplever något av följande symptom, eftersom dessa produkter kan förvärra tillståndet: ihållande diarré, smärta eller kramp i mage eller buk, blod eller slem i avföringen. Om du upplever något av dessa symptom bör du genast berätta detta för din läkare.

Är Zithromax farligt?

Zithromax är ett läkemedel som generellt sett är säkert att använda. Du bör dock inte ta behandlingen om:

 • du har någon typ av leversjukdom
 • du har någon typ av njursjukdom eller lider av nedsatt njurfunktion
 • du har eller har haft hjärtbesvär, oregelbunden hjärtrytm eller långsam hjärtrytm
 • du har myastenia gravis (nervsjukdom)

Möjliga läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsinteraktioner kan påverka dina läkemedels effekt eller öka risken för allvarliga biverkningar. Det är en god idé att ha en lista över alla läkemedel du använder (såväl receptbelagda som receptfria produkter samt naturläkemedel) och dela med dig av denna till läkare och apotekspersonal. Det är viktigt att du inte påbörjar eller avslutar en behandling, eller på egen hand ändrar doseringen av något läkemedel utan att först konsultera din läkare.

Ett exempel på en produkt som kan interagera med detta läkemedel är bakteriella vaccinationer. Även om de flesta antibiotika inte påverkar hormonella preventivmedel såsom p-piller, p-plåster eller p-ringar, kan vissa antibiotika (såsom rifampicin och rifabutin) minska dessa preventivmedels effektivitet, vilket kan leda till en oönskad graviditet. Om du använder hormonella preventivmedel bör du därför rådgöra med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Zithromax. Många läkemedel kan också påverka hjärtrytmen. Du bör undvika att ta behandlingen tillsammans med följande läkemedel:

 • Allergimedicin som innehåller terfenadin
 • Viss allergimedicin (ergotaminderivat)
 • Blodförtunnande läkemedel (såsom warfarin och dabigatran)
 • Ciklosporin
 • HIV-läkemedel (nelfinavir, zidovudin)
 • Läkemedel mot högt kolesterol (statiner)
 • Vissa hjärtläkemedel (digoxin, kinidin)
 • Antacida läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium bör undvikas under 2 timmar före och efter intag av Zithromax. Denna typ av läkemedel kan nämligen minska Zithromax effektivitet om det tas samtidigt.

Användning av Zithromax under graviditet och amning

Under graviditet bör läkemedlet endast användas om det verkligen behövs. Du bör därför konsultera din läkare och låta honom eller henne överväga fördelarna med att ta läkemedlet mot de potentiella risker som det kan medföra för fostret. Zithromax förs vidare till spädbarn via bröstmjölken. Du bör därför inte ta läkemedlet om du ammar, utan att först konsultera din läkare.

Kan man beställa Zithromax online?

Du kan köpa Zithromax online i euroClinix onlineklinik. Du kan på ett enkelt och smidigt sätt få rätt dos av läkemedlet utan att behöva genomgå en pinsam läkarundersökning öga mot öga. I vår onlineklinik kan du tack vare vår läkarservice säkert och effektivt genomföra din beställning av Zithromax på nätet. Vi ber dig alltid att genomgå en snabb onlinekonsultation som en del av beställningsprocessen, och de svar du lämnar under denna kommer behandlas konfidentiellt. Endast våra läkare har tillgång till din information. Detta steg är nödvändigt för att du ska kunna beställa ett receptbelagt läkemedel som Zithromax genom oss, och konsultationen är helt kostnadsfri.

Varför ska jag beställa Azitromax på nätet från euroClinix?

euroClinix är Europas äldsta och mest pålitliga onlineklinik. Vi har tillhandahållit medicinska tjänster och receptbelagda läkemedel till svenska privatpersoner i drygt 12 år. När du beställer från oss kan du känna dig trygg med att du får vad du betalar för. Vi arbetar endast med licensierade läkare och fullt reglerade brittiska apotek Rent praktiskt fungerar vår service på följande sätt: för att påbörja en beställning väljer du det läkemedel du önskar beställa och fyller sedan i ett medicinskt frågeformulär. Efter att du angivit betalnings- samt leveransinformation, skickas ditt frågeformulär till våra läkare.

När får jag min behandling?

Om vår läkare anser att behandlingen är säker och trygg för dig att använda, skrivs ett recept ut och skickas till vårt apotek. Därifrån skickas sedan din beställning till dig med antingen UPS eller Posten. Om du inte anses lämplig för behandlingen så släpps det reserverade beloppet omedelbart tillbaka till ditt konto. Om du väljer leverans med UPS kan du få din beställning nästa arbetsdag, så länge du beställer före 17:00. Med Posten kan det ta 3-5 arbetsdagar och du hämtar då själv paketet på ditt närmaste postombud.

Vad kostar Zithromax när jag köper det online på euroClinix?

Vårt pris på läkemedlet kan vara något högre än det pris som vanliga apotek säljer produkten för. När du köper läkemedlet från oss ingår dock så mycket mer än bara själva läkemedlet. Vårt pris på Zithromax inkluderar nämligen alla de kringkostnader som vi har för distribution av läkemedlet såsom läkarkostnader, apoteksavgifter, kostnaden för själva läkemedlet samt leveranskostnaden. Alla kostnader ingår i det pris du ser och inga extra eller dolda avgifter tillkommer. Utöver den tid du sparar på att utföra de olika ärendena (såsom läkarkonsultationen och köpet av läkemedlet) på ett och samma ställe online, sparar du potentiellt sett även pengar då du inte behöver ta ledigt från ditt arbete för att utföra dessa ärenden. Du kan se vårt aktuella pris på Zithromax (inklusive hela servicen) högst upp på den här sidan.

Medicinskt granskad av Dr. Plauto Filho Skriven av vår redaktion Senast granskad 18-12-2023
Zithromax info
Namn på behandling Zithromax
Aktiv substans Azitromycin
Tillverkare Pfizer
Trustpilot score 4.6/5
Trustpilot recensioner 26
Tillgänglighet Slut i lager
Beskrivning En snabbverkande antibiotikabehandling från ett av världens största läkemedelsföretag
Medicinsk status Receptbelagt
Tas Oralt
Tablett Tablett
Dosering 250 mg
För Män eller kvinnor med klamydia, ureaplasma eller mycoplasma
Skall tas Tag 4 tabletter samtidigt för att behandla klamydia, mycoplasma och ureaplasma
Läkemedelsgrupp Antibiotika
Alkoholintag Okänt
Amning Rådfråga läkare
Under graviditeten Rådfråga läkare
Zithromax recensioner
Paket med 500 mg zithromax -tabletter Utmärkt 4.6 26 kunder har recenserat Zithromax på Trustpilot

Artiklar

Klamydiasymtom: vad man ska vara uppmärksam på

Klamydiasymtom: vad man ska vara uppmärksam på

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Vanliga symtom på könssjukdomar: vad du ska uppmärksam på

Vanliga symtom på könssjukdomar: vad du ska uppmärksam...

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Kan jag få klamydia i ögat?

Kan jag få klamydia i ögat?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Kan du dricka alkohol när du tar antibiotika?

Kan du dricka alkohol när du tar antibiotika?

Granskad av Dr. Plauto Filho
7 anledningar till att du upplever sveda efter samlag

7 anledningar till att du upplever sveda efter samlag

Granskad av Dr. Plauto Filho
Varför luktar min penis?

Varför luktar min penis?

Granskad av Dr. Plauto Filho
Antibiotika utan recept: Riskerna med självmedicinering

Antibiotika utan recept: Riskerna med självmedicinering

Granskad av Dr. Plauto Filho
Testa dig för könssjukdomar: var och hur

Testa dig för könssjukdomar: var och hur

Granskad av Dr. Plauto Filho
Det du böra göra och inte göra gällande livsmedel medan du tar antibiotika

Det du böra göra och inte göra gällande livsmedel med...

Granskad av Dr. Plauto Filho
Klamydiamedvetenhet: varför klamydia sällan försvinner på egen hand

Klamydiamedvetenhet: varför klamydia sällan försvinner...

Granskad av Dr. Plauto Filho
Kan du få klamydia i mun och hals?

Kan du få klamydia i mun och hals?

Granskad av Dr. Plauto Filho
Bilder på kondylom

Bilder på kondylom

Granskad av Dr. Anand Abbot
Gonorré bilder

Gonorré bilder

Granskad av Dr. Anand Abbot
Symptom vid könssjukdomar

Symptom vid könssjukdomar

Granskad av Dr. Anand Abbot
Fler artiklar
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel

Därför uppskattar våra patienter oss
 • Effektiv och vänlig kundsupportVi är tillgängliga mån-fre 09:00-18:00
 • Inga dolda avgifterI alla priser ingår recept och leverans
 • Leverans nästa arbetsdagBeställ innan kl.16:00