COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Patientansvar och compliance

Patientansvar och compliance

Uttalande rörande patientens ansvar

Observera att detta dokument är en översatt version och att originaldokumentet som är på engelska har översatts till andra språk.

Översättningen av versionerna har skett uteslutande för våra kunders och medarbetares bekvämlighet. Du kan inte härleda några rättigheter från dessa översatta versioner. Om en dispyt skulle uppstå rörande innehållet eller tolkningen av de nämnda översatta sektionerna, skall den engelskspråkiga versionen, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, råda och vara avgörande. Detta gäller även om innehållet i de översatta versionerna skulle vara inkonsekvent eller motsägelsefullt.

Den engelska versionen finns tillgänglig på vår hemsida och du hittar den här den kan också skickas till dig på skriftlig begäran.

Genom användandet av webbsidan, utförandet av en medicinsk konsultation online samt köp av behandlingar, intygar jag och konstaterar sanningsenligt som om jag vore under ed att:

 1. Jag är minst 18 år gammal och har ett moget omdöme.
 2. Jag är tillåten enligt lagen i det land jag är bosatt i att ta emot den behandling och medicin som jag begärt för personligt bruk samt ingår detta avtal i enlighet med lagarna i mitt land.
 3. Jag, patienten, har nyligen genomgått en undersökning av en doktor eller min allmänläkare som har utvärderat mitt nuvarande tillstånd samt min tidigare sjukdomshistoria och anser den vara tillfredställande.
 4. Min doktor eller allmänläkare är en registrerad läkare som är tillgänglig för ytterligare samråd om det skulle behövas. Jag samtycker till att omedelbart kontakta min doktor för nödvändig granskning, vård eller ingripande ifall jag skulle uppleva biverkningar, komplikationer eller ha frågor gällande medicinen/medicinerna. Den förskrivande doktorn och det utdelande apoteket kan också komma att bli kontaktade och jag kommer att mejla dessa för att arrangera att doktorn eller apoteket ska ringa mig tillbaka om behov uppstår. Jag accepterar att den utskrivande doktorn eller en utsedd representant kan komma att kontakta mig även om jag inte begärt detta.
 5. Det recept och den medicin som jag begärt är enbart ansedd för mitt eget personliga medicinska behov och bruk, och är begärt för at behandla mitt tillstånd. Det kommer inte att användas för att säljas till en tredje part eller användas för att lagra ett överskott av läkemedel utöver den tillräckliga tillförseln.
 6. Jag förstår och håller med om att syftet för denna tjänst är att stödja, och inte ersätta, relationen med min vårdgivare, doktor eller allmänläkare.
 7. Jag har blivit informerad av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal och förstår fördelarna, eventuella biverkningar samt risker som kan medfölja av intaget av den receptbelagda behandlingen jag begärt. Jag har även läst på om dessa mediciner både i skriven form samt online, inklusive webbsidor som erbjuder djupgående material om ämnet.
 8. Jag kan vid tidigare tillfällen ha brukat den medicin jag begärt under en doktors tillsyn, och upplevde då inga biverkningar. En doktor eller allmänläkare har konstaterat för mig att användandet av medicinen inte är kontraindicerat för mig och är lämplig för användning för mina personliga medicinska behov.
 9. Genom att genomföra en konsultation och annat tillhörande, begär jag att en brittisk eller EU-registrerad förskrivare enbart agerar som ett komplement till min doktor eller allmänläkare. Jag bekräftar därmed att jag önskar att den registrerade föreskrivaren går igenom mitt konsulteringsärende för utfärdande av recept från det licenserade apoteket.
 10. Jag kommer omedelbart att kontakta en doktor eller allmänläkare ifall jag skulle uppleva komplikationer eller biverkningar i samband med intagandet av medicinen. Jag använder inga andra mediciner förrän jag fått ett godkännande från en registrerad praktiserande läkare eller apotekare, och tar fullt ansvar i detta avseende. Jag kommer att uppmärksamma utövaren med en lista över de mediciner jag tar inklusive den jag beställt från webbsidan.
 11. Jag har svarat och kommer att svara sanningsenligt på alla frågor på samma sätt som jag skulle ha gjort om det varit en fysisk konsultation med en doktor eller allmänläkare.
 12. Jag förstår vikten av att inte utelämna information till min doktor eller allmänläkare för att inte utsätta mig själv för fara, och jag kommer att fasthålla detta villkor.
 13. Som en ytterligare bekräftelse av ovanstående punkt, försäkrar jag att jag har gett all information rörande min hälsa och sjukdomshistoria som kan vara relevant för min begäran om behandling och medicinering. Jag har inte utelämnat information eller gett felaktiga uppgifter under konsultationens process.
 14. Jag förstår att det finns risker samt fördelar som är förknippade med eller relaterade till användandet av mediciner eller behandlingar. Jag bekräftar att jag har genomgått en läkarundersökning nyligen med hänsyn till mitt fysiska och medicinska tillstånd.
 15. Jag samtycker till att övervaka mitt blodtryck och kommer att göra det minst en gång var sjunde dag. Jag går med på att sluta använda medicinen omedelbart om mitt blodtryck är högre än 140/90 (om det översta numret är större än 140 eller om det undre numret är större än 90). Jag kommer att sluta använda medicinen omedelbart och konsultera en doktor eller min allmänläkare så fort som möjligt.
 16. Jag är tillåten enligt lagen att använda kreditkort och/eller något annat betalningskort som kan komma att användas för att köpa medicin eller behandling, om min ansökan godkänns och behandlas. Jag bekräftar att jag är en auktoriserad kortinnehavare som är behörig att använda det betalkort som används på denna webbsida.
 17. Jag har inte blivit föranledd eller utsatt för tvång att använda denna webbsida, genomgå en medicinsk konsultation online och/eller köpa mediciner eller behandlingar som jag har begärt eller kan komma att begära, och gör så utav egen vilja.
 18. Genom att fullfölja min begäran av vald medicin eller behandling, samtycker jag till alla ovanstående punkter. Jag förstår att användandet av webbsidan och de tjänster sidan förser, gör att jag oåterkalleligen binder mig till de villkor som ingår.

Beställ din behandling online

På euroClinix kan du tryggt och säkert beställa receptbelagda läkemedel online med leverans redan nästa dag.

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Begär ditt recepteller läs mer om vår service
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel