> Malaria > Plasmodium falciparum

Plasmodium falciparum

Plasmodium Falciparum är en av fyra malariaparasiter som kan drabba personer, denna typ av malaria är den överlägset mest farliga och därför mest sannolik att orsaka flest dödsfall. Denna parasit är ansvarig för flest fall av malaria bland människor vilket är den största anledningen till att det läggs så stor betoning på att använda malariaprofylax redan innan du reser.

Typer av malariaparasiter

Andra typer av malariaparasiter än Plasmodium falciparum, så kan människor även drabbas av Plasmodium vivax, plasmodium ovale och plasmodium malariae. Den senare är den minst sannolika parasiten att smittas av och de orsakar heller inte särskilt allvarlig malariainfektion, plasmodium ovale är lika sällsynt och "mild" men kan stanna kvar i din lever utan att orsaka några symtom. Plasmodium vivax är något mer allvarlig än tidigare nämnda parasiter, men har inte samma sannolikhet att orsaka komplikationer till en annan person som plasmodium falciparum. Vivax kan också stanna kvar i levern för många år och leda till återfall flera år efteråt.

Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium falciparum

Plasmodium falciparum

Plasmodium falciparum kan göra att symtom utvecklas ganska snabbt efter infektion, ibland så fort som efter åtta dagar. Komplikationer är sannolika att följa de första symtomen relativt snabbt vilket är en anledning till att du bör söka hjälp inom de första 24:a timmarna.

När plasmodium parasiten väl är i blodet förs den vidare till levern där den stannar kvar och mognar. När det gäller falciparum parasiten så sker detta väldigt snabbt. Så fort den är redo kommer parasiten börja ta över de röda blodcellerna och gör att de spricker vilket leder till en malariaattack, detta är väldigt obehagligt och extremt farligt.

Symtom

Till en början kan symtomen på en plasmodium falciparum infektion likna en vanlig influensa, och symtomen visar sig vanligtvis efter sju till åtta dagar efter smittan av parasiten inträffat. Symtomen kan dock fördröjas om du använt en antimalaria behandling under din resa.

Symtomen kan sedan förväras och leda till en malariaattack, vilket sker när plasmodium parasiten har börjat attackera de röda blodcellerna och fått de att brista. Denna attacken kan kännetecknas av en feber på mer än 38 grader som kan flukturera över ett par timmar, huvudvärk, influensa, diarré och kräkningar. Om du drabbats av plasmodium falciparum, kan attacken leda till fortsatta komplikationer.

symtomen av plasmodium falciparum

Komplikationer

Plasmodium falciparum kan orsaka medfödd malaria, blodbrist, lungödem och njurproblem. Medfödd malaria är extremt ovanligt, men det kan inträffa när parasiten i de röda blodcellerna gör att de fäster sig vid varandra, vilket resulterar i att blodkärlen i hjärnan blockeras och stryper syretillförseln till hjärnan och leder till svullnad.

Hur är det diagnostiserat?

Om du upplever sumtom på en infektion av plasmodium falciparum behöver du uppsöka läkarvård så fort som, möjligt för att ställa en korrekt diagnos. Även om en doktor generellt sätt kan ställa en diagnos av dina symtom och den ort du befinner dig på så måste ett blodprov tas för att säkerställa att det inte är en annan parasit du blivit infekterad med.

Förebyggande behandlingar för malaria

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans