• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Högt kolesterol / Förstå och hantera biverkningarna av statiner

Förstå och hantera biverkningarna av statiner

Statiner är läkemedel som är utformade för att sänka kolesterolnivåer. Om du har högt kolesterol, kan din läkare sätta dig på medicinering om livsstilsförändringar inte har gjort någon skillnad för ditt tillstånd.

Statiner kan orsaka olika biverkningar, men det är inte alla som upplever dem. Det är bra att veta vad man kan förvänta sig av en ny medicinering.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om vanliga och sällsynta biverkningar av statiner, samt råd om när du ska rapportera symtom till läkare.

Vilka är de vanliga biverkningarna av statiner?

Statiner är effektiva vid behandling av högt kolesterol och är i allmänhet riskfria. Även om de kan orsaka biverkningar tolereras de vanligtvis väl.

Infografik som visar 6 vanliga symptom på statiner.

Vanliga biverkningar är bl.a:

Vanliga biverkningar av statiner (kan drabba upp till 1 av 10 personer)
 • huvudvärk
 • inflammerade näsgångar
 • näsblod
 • förhöjda blodsockernivåer
 • känsla av trötthet eller fysisk svaghet
 • magbesvär (illamående, uppblåsthet, förstoppning, diarré)
 • led-, muskel- eller ryggsmärta
 • något onormal leverfunktion

Eftersom det finns flera olika typer av statinläkemedel är det inte säkert att alla ovanstående symtom stämmer. För att ta reda på biverkningarna av en specifik statin, läs bipacksedeln som medföljer läkemedlet eller rådfråga din apotekspersonal.

De vanligaste typerna av statiner är:

Oväntade blödningar eller blåmärken

Statiner kan orsaka lägre nivåer av blodplättar i blodet. Som ett resultat av detta kan du få blödningar eller blåmärken lättare än du normalt skulle få.

Vilka är de mindre vanliga biverkningarna av statiner?

Mindre vanliga biverkningar är bl.a:

Mindre vanliga biverkningar av statiner (kan drabba upp till 1 av 100 personer)
 • sömnproblem (mardrömmar eller sömnlöshet)
 • yrsel
 • domningar i fingrar eller tår (stickningar)
 • suddig syn
 • kräkning
 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)
 • leverinflammation (hepatit)
 • hårförlust

Mer protein i urinen

Vissa typer av statiner (t.ex. Crestor) kan göra att din urin innehåller mer protein. Detta återgår vanligtvis till det normala på egen hand utan att du behöver sluta ta tabletterna.

Hudreaktioner

Det är också möjligt att hudreaktioner uppstår när man tar statiner. Dessa kan se ut som:

 • akne
 • klåda
 • röda utslag

Vilka är de sällsynta biverkningarna av statiner?

Även om det är osannolikt att du kommer att uppleva några sällsynta biverkningar kan det vara bra att känna till de potentiella tecknen och riskerna.

Allvarliga allergiska reaktioner

Som med alla läkemedel är det möjligt att utveckla en allvarlig allergisk reaktion mot din kolesterolmedicin. Sök akut hjälp om du upplever:

 • svullnad i ansikte, tunga eller hals
 • andfåddhet
 • andningssvårigheter
 • yrsel
 • svaghet

Muskelskada

Det är möjligt att statiner orsakar muskelskada, muskelbristning eller muskelsvaghet.

Om du upplever ovanlig värk eller smärta i dina muskler som pågår längre än du kunnat förvänta dig (och som inte är träningsrelaterad), tala med din läkare.

Ett mycket litet antal personer som har drabbats av muskelskador har senare utvecklat ett sällsynt och potentiellt livshotande tillstånd som kallas rabdomyolys.

Kan statiner öka risken för diabetes?

Enligt flera studier Pålitlig källa PubMed Statlig källa Databas för biomedicinsk forskning Gå till källa har statiner förknippats med en ökad risk för typ 2-diabetes. Högre doser är mer benägna att öka denna risk jämfört med lägre doser.

Man tror att statiner hos vissa personer som tar dem kan påverka hur hormonet insulin fungerar i kroppen. Om insulinet inte fungerar som det ska kan överskott av socker finnas kvar i blodet.

En sida med orden ”diabetes typ 2” i fetstil.

Höga blodsockernivåer är en av de största riskfaktorerna för diabetes.

Tala med din läkare om du känner oro för typ 2-diabetes när du tar statiner.

Kan statinläkemedel orsaka viktuppgång?

Statiner har också kopplats Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa till ett ökat kaloriintag som leder till viktuppgång. Orsaken till detta är oklar, men man tror att statiner påverkar en typ av hungerhormon som kallas leptin.

En kvinna står på vågen och tittar frustrerat på siffran.

Leptin är viktigt för att vi ska känna oss mätta och belåtna efter en måltid. Eftersom statiner kan orsaka en minskning av leptin kan detta öka aptiten och orsaka viktuppgång över tid.

Kan statiner orsaka erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion är inte en listad biverkning av något statinläkemedel. Enligt en studie Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa kan det dock finnas en koppling mellan statiner och ED. Resultaten av studien är följande:

 • Å ena sidan kan statiner förbättra erektilfunktionen genom att öka tillgången av kväveoxid i kroppen, vilket anses vara en mellanhand för att upprätthålla en erektion.
 • Å andra sidan kan statiner försämra den erektila funktionen genom att minska produktionen av testosteron, som är ett viktigt könshormon.

Kan statiner orsaka förvirring och minnesproblem?

Vissa människor har rapporterat förvirring och minnesproblem när de tar kolesterolmedicin, men detta är sällsynt och reversibelt.

Denna studie Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa visar inget samband mellan långvarig användning av statiner och minnesproblem, så eventuella biverkningar är sannolikt kortsiktiga och försvinner när du slutar ta medicinen.

De kan också orsakas av andra faktorer Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa , så du bör prata med din läkare om andra möjliga orsaker till dina minnesproblem.

Hur kan jag hantera biverkningarna av statiner?

Om de biverkningar som du upplever gör livet obekvämt finns det vissa saker du kan göra för att hantera dem. Dessa bör diskuteras med din läkare innan du prövar dem.

Träning med lägre intensitet

Muskelrelaterade biverkningar är vanliga när man tar statiner, och de som upplever smärta bör därför minska träningsintensiteten och se till att vila mellan träningspassen.

Vissa personer som upplever muskelvärk kanske inte vet om det beror på medicineringen eller på träningen, och därför kan en paus från högintensiv träning klargöra varför du känner dig öm.

Denna studie visar Pålitlig källa ScienceDirect Granskade tidskrifter Mångvetenskaplig forskning Gå till källa att statiner inte minskar muskelstyrkan eller uthålligheten, men att sluta träna helt och hållet kan vara negativt för din hälsa. Välj istället lågintensiva träningspass som är mindre ansträngande för musklerna.

Koenzym Q10-tillskott

Studier visar Pålitlig källa ScienceDirect Granskade tidskrifter Mångvetenskaplig forskning Gå till källa att statiner kan sänka kroppens produktion av antioxidanten koenzym Q10. På grund av detta kan det vara fördelaktigt för vissa människor att använda koenzym Q10-tillskott med sin behandling.

Studierna är dock motstridiga när det gäller huruvida detta är effektivt eller ej. Vissa hävdar att tillskotten lindrar symtomen Pålitlig källa American Heart Association Journals Granskade tidskrifter Kardiologi Gå till källa , medan andra hävdar att de inte har någon effekt Pålitlig källa ScienceDirect Granskade tidskrifter Mångvetenskaplig forskning Gå till källa .

Prata med din läkare om möjligheten att ta koenzym Q10-tillskott om du upplever muskelsmärta på statiner. Prova inte någon ny behandling utan att först rådgöra med din läkare.

Ändring av kost

Vad man äter när man tar kolesterolmedicin är avgörande och kan påverka hur allvarliga biverkningarna blir. Denna studie Pålitlig källa ScienceDirect Granskade tidskrifter Mångvetenskaplig forskning Gå till källa visar att en medelhavsdiet är effektiv för att minska hjärtproblem när man tar statiner.

Det innebär att det finns vissa livsmedel som du bör äta och vissa livsmedel som du bör undvika.

Livsmedel du bör inkludera i din kost är bl.a.:

 • frukt och grönsaker
 • fullkornsprodukter
 • baljväxter och nötter
 • fisk
 • olivolja

Livsmedel att undvika är bl.a.:

 • rött kött
 • alkohol
 • mejeriprodukter

Livsmedel att äta när man tar statiner

Image 1

Fisk

Image 2

Frukt och grönsaker

Image 3

Fullkornsprodukter

Image 4

Nötter och baljväxter

Image 5

Olivolja

Vilka alternativa behandlingar finns?

Om din nuvarande behandling inte fungerar för dig finns det några alternativ som du kan överväga. Prata med din läkare om du är intresserad av alternativ behandling.

Fibrater

Fibrater är kolesterolsänkande läkemedel. De verkar genom att minska triglyceriderna, en typ av fett i blodet.

Niacin (vitamin B3)

Din läkare kan ordinera niacin i samband med din behandling för att sänka kolesterolet. Denna studie Pålitlig källa ScienceDirect Granskade tidskrifter Mångvetenskaplig forskning Gå till källa har visat att kombinationen av statiner och niacin kan ge en sänkning av LDL-kolesterol tillsammans med gynnsamma förändringar av HDL-kolesterol, lipoprotein(a) och triglycerider. Samma studie har dock rapporterat att muskel- och levertoxicitet kan uppstå när höga doser av statiner och niacin tas.

Fråga alltid din läkare om en förändring av behandlingen kan vara till hjälp.

När ska jag rapportera mina biverkningar?

Om du har tagit statiner mot högt kolesterol bör du rapportera alla biverkningar till din läkare. Detta inkluderar alla biverkningar som inte har listats ovan.

Vill du veta mer om högt kolesterol?

Klicka här
Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion Senast granskad 07-06-2024
Högt kolesterol

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Se behandlingar

Artiklar

Att känna igen symtomen på högt kolesterol

Att känna igen symtomen på högt kolesterol

Granskad av Dr. Caroline Fontana
5 sätt att sänka ditt kolesterol för ett friskt hjärta

5 sätt att sänka ditt kolesterol för ett friskt hjärta

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Topp 10 kolesterolsänkande livsmedel

Topp 10 kolesterolsänkande livsmedel

Granskad av Dr. Caroline Fontana
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel