COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Erektil dysfunktion / Levitra

Levitra

Beställ Levitra diskret och säkert online

 • orginalförpackning
4.6 168 recensioner via review
Dr. Khawaja Saqib Siddiq
Dr. Khawaja Saqib Siddiq Förskrivande läkare
Välj Medicin

Vad är Levitra?

Levitra är en snabbverkande PDE-5 hämmare som behandlar impotens. Läkemedlet tillverkas av läkemedelsbolaget Bayer och den aktiva substansen vardenafil är en kemisk komponent som är mycket lik Viagras substans, sildenafil. Vardenafil är dock aktivt under en längre period i kroppen än sildenafil.

 • Den främsta anledningen till att män med potensproblem väljer detta läkemedel är Levitras snabba verkningstid. Man kan räkna med att det börjar verka redan efter 15-30 minuter efter man tagit en tablett.
 • Läkemedlet verkar i 5 timmar och det fungerar endast vid sexuell stimulans.
 • Behandlingen påverkas inte negativt vid intag av fet mat och alkohol, vilket är en av många fördelar som uppskattas av personer som vill leva mer spontant och bekymmerfritt.
 • Levitra fungerar bra för diabetiker. I tester där män med diabetes prövade olika impotensbehandlingar gav Levitra bäst resultat.
 • Levitra tenderar att ha färre och mildare biverkningar jämfört med andra receptbelagda potensmedel.

Vardenafil i kliniska studier

I två studier där män som led av erektil dysfunktion (impotens) behandlades under antingen 12 eller 26 veckor med 10 eller 20 mg vardenafil, visade resultaten att de patienter som fick vardenafil såg signifikanta förbättringar av sin erektila dysfunktion jämfört med de patienter som fick placebo.

I en studie på vardenafil som pågick under 10 veckor, upplevde totalt 92 procent av de män som behandlades för erektil dysfunktion att deras erektila förmåga hade förbättrats genom att ta läkemedlet. I studien deltog 398 män som led av nedsatt erektil förmåga. Deltagarna fick en dos på 10 mg vardenafil, och fick efter två och sex veckor välja mellan att fortsätta med samma dos eller justera den uppåt till 20 mg eller neråt till 5 mg.

I en annan studie där vardenafils säkerhet och effektivitet sattes under lupp, rapporterade nästan fem och en halv gånger så många män som tog vardenafil om en ökad erektil funktion. 1 020 män med nedsatt erektil funktion fick antingen 10 eller 20 mg vardenafil under upp till 52 veckor. Efter ett år hade de män som tog 20 mg vardenafil ökat sin erektila förmåga från i genomsnitt 16 procent till 86 procent (alltså 5,4 gånger). Motsvarande siffror för de patienter som gavs 10 mg vardenafil var 82 procent (5,9 gånger mer än den ursprungliga siffran på 14 procent).

I en komparativ studie, där man har tittat närmare på flera olika kliniska studier för att jämföra fördelarna med vardenafil mot tadalafil och sildenafil, fann man att två fall av epilepsi hade rapporterats vid behandling med sildenafil och ett fall med vardenafil. Inget fall av epilepsi hade rapporterats vid behandling med vardenafil.

Hur fungerar Levitra?

Levitra verkar genom att blockera enzymer som motverkar erektion och hjälper musklerna i penis att slappna av. Därmed ökar blodflödet till penis, vilket bidrar till att uppnå en hård och stabil erektion. Vid sexuell stimulans ökar blodflödet och erektionen kan uppnås enkelt och utan stress.

kemisk struktur för vardenafil
Processen för att få en erektion
Sexuell upphetsning
processen att uppnå en erektion
Frigörande av kemiska signaler (cGMP)
Vidgande av blodkärl i penisen
Erektion

Vardenafil hindrar enzymet PDE-5 från att bryta ner cGMP för snabbt. Detta betyder att din erektion kommer hålla sig hård och långvarig tillräckligt läge för ett samlag.

När en man blir sexuellt upphetsad skickas signaler via nervsystemet till penis. Dessa signaler frigör en serie av kemiska substanser i penisens vävnad. En av dessa substanser är cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Det som cGMP har som främsta uppgift är att få ett tunt lager av muskler i blodkärlen att slappna av, vilket tillåter vävnaderna att utvidgas. Detta gör att blod lättare kan transporteras till penis, vilket resulterar i en starkare erektion.

Efter ett samlag skickas vanligtvis andra kemiska ämnen ut i kroppen, varav ett är fosfodiesteras typ 5 (PDE5). Denna kemiska signal ansvarar för att bryta ned cGMP. Detta händelseförlopp leder således till att blodkärlen återgår till sin normala storlek, varpå erektionen avtar och penisen slaknar.

Vardenafils verkningsmekanism

I normala fall är detta precis vad man vill ska ske, men hos män som lider av erektionsproblem har svårigheter med att uppnå eller behålla en erektion behöver enzymet PDE5 hämmas. Därför förhindrar vardenafil, den aktiva substansen i Levitra, PDE5 från att utföra sin uppgift. I och med detta bryts cGMP inte ner helt och hållet, och blodkärlen förblir därför avslappnade. Blodflödet till penis kan därför öka och detta leder i sin tur till en mer långvarig och starkare erektion.

Mekanismen är densamma som för andra potensmedel som Cialis, Viagra och Spedra, men eftersom alla dessa läkemedel innehåller olika aktiva substanser så kan det ena passa bättre än det andra. Gemensamt för alla fyra potensmedel på marknaden idag är dock att inget av dem kommer att ge en man erektion spontant - sexuell stimulans är en grundläggande förutsättning för att uppnå önskad effekt.

Möjliga biverkningar vid intag av Levitra

Tillverkaren av Levitra, Bayer, har i kliniska undersökningar testat produkten på fler än 3 750 män runt om i världen, och biverkningarna har visat sig vara milda och obestående när läkemedlet tagits i rekommenderad dos.

De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och ansiktsrodnad. Patienter som tar mediciner som innehåller nitrater ska avstå från denna behandling.

Eventuella biverkningar kan upplevas av vissa personer, medan andra inte känner av några biverkningar alls. Medicinen är förknippad med få biverkningar och de flesta kan använda läkemedlet utan några bekymmer.

Vanliga:
Huvudvärk Yrsel
Förändrat blodtryck Matsmältningsbesvär
Täppt eller rinnande näsa Rodnad i ansiktet
Tillfälliga:
Ryggsmärtor Värk i kroppen
Muskelstelhet Ökad mängd muskelenzym i blodet
Återflöde av magsyra Magont
Illamående och kräkningar Diarré

Svullnad av mun och svalg

Svullnad i ansiktet och läppar

Sömnlöshet Palpitation
Andningssvårigheter Ögonsmärta och ljuskänslighet
Högt ringande i öronen Långvariga erektioner

Levitra är det potensmedel som orsakar färre och mildare biverkningar jämfört med andra potenspiller, vilket är en av anledningarna till att framförallt män över 50 rekommenderas detta läkemedel.

Vanliga biverkningar

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Ansiktsrodnad
 • Matsmältningsbesvär

Ovanliga biverkningar

 • Problem med synen
 • Hjärtklappning
 • Svullnad i ansiktet
 • Trötthet
 • Blodsprängda eller vattniga ögon
 • Illamående

Sällsynta biverkningar

 • Förändringar av blodtryck
 • Minnesförlust
 • Svullnad i halsen
 • Svimningskänsla
 • Glaukoma
 • Kärlkramp

Biverkningar av Levitra: Vilka är orsakerna?

Det finns vissa faktorer som kan påverka i hur stor utsträckning du upplever biverkningar, till exempel om du tar en medicin som höjer nivån av Levitras aktiva ingrediens, vardenafil, eller om du tar en annan medicin som på något sätt påverkar effekten av behandlingen.

Det är viktigt att man är uppmärksam på alla biverkningar eftersom de i vissa om än sällsynta fall kan leda till ytterligare komplikationer. Om biverkningarna orsakar obehag kan du alltid minska din dos av medicinen.

Vad ska jag göra om jag upplever biverkningar av Levitra?

Du löper en väldigt liten risk av allvarliga biverkningar. För de flesta är användandet av Levitra helt fritt från biverkningar, och för majoriteten som upplever någon negativ effekt är mild huvudvärk det värsta som händer. Du bör dock vara uppmärksam på alla biverkningar och eventuellt sänka dosen om de är bestående.

Biverkningarna av läkemedlet är mycket milda om man jämför med andra PDE5-hämmande impotensläkemedel, men det är ändå viktigt att du är uppmärksam på hur din kropp reagerar på behandlingen. Du kan läsa mer om Levitras biverkningar och se alltid till att läsa igenom bipacksedeln innan du påbörjar behandlingen.

Kontraindikationer

Levitra kan tyvärr inte användas av alla män på grund av vissa riskfaktorer. Det är viktigt att du läser bipacksedeln innan du påbörjar behandlingen och du bör läsa igenom informationen nedan innan du beställer Levitra för att behandla impotens.

 • Du är allergisk mot vardenafil eller något av de hjälpämnen som ingår i läkemedlet
 • Du använder mediciner som innehåller nitrater (exempelvis glyceroltrinitrat) eller kväveoxid-donatorer (exempelvis amylnitrit)
 • Du använder ritonavir eller indinavir (används för behandling av HIV)
 • Din ålder överstiger 75 år och du använder ketokonazol eller itrakonazol (preparat mot svamp)
 • Du har allvarliga lever- eller hjärtproblem
 • Du får njurdialys
 • Du på senare tid haft en hjärtinfarkt eller stroke
 • Du har eller har haft lågt blodtryck
 • Du har ärftliga ögonsjukdomar i släkten (exempelvis näthinneinflammation)
 • Du vid något tillfälle har haft en icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAINON)
 • Du använder riociguat (används vid behandling av högt blodtryck i lungorna)

Försiktighet bör också vidtas i dessa situationer:

 • Du har hjärtproblem, eftersom sex då kan vara riskfyllt
 • Du har hjärtarytmi eller en medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt EKG
 • Du har ett tillstånd som har en inverkan på penis form, till exempel vinkling, bindvävssjukdom i svällkropparna eller Peyronies sjukdom
 • Du har ett tillstånd som kan ge upphov till erektioner som inte avtar
 • Du har magsår
 • Du använder andra läkemedel mot erektil dysfunktion, exempelvis Levitra munsönderfallande tabletter med vardenafil
 • Du upplever en plötslig försämring eller förlust av synen

Läkemedelsinteraktioner med vardenafil

Det är viktigt att du berättar för din läkare vilka andra läkemedel du använder eller nyligen har använt. Detta då det finns en risk för att vardenafil ger upphov till farliga läkemedelsinteraktioner. Några av de läkemedel som kan ge upphov till problem är dessa:

 • Nitrater, kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit och läkemedel mot kärlkramp
 • Läkemedel som har en inverkan på hjärtrytmen, exempelvis kinidin, amiodaron, sotalol och prokainamid
 • Indinavir eller ritonavir (används mot HIV)
 • Ketokonazol eller itrakonazol (används mot svamp)
 • Klaritromycin eller erytromycin
 • Alfa-receptorblockerare (används mot godartad prostataförstoring och högt blodtryck)
 • Riociguat
 • Priligy (dapoxetin)

När du beställer hos euroClinix ber vi dig uppge alla typer av läkemedel, naturläkemedel och hälsotillskott som du tar för tillfället.

Dosering och intag

Levitra finns i tre olika doser. Beroende på din hälsa rekommenderas olika doseringar. Medicinen är mildare än andra impotensbehandlingar, men det är ändå viktigt att du inte överdoserar.

Vår rekommendation för dem som vill använda behandlingen för första gången är att börja med 10 mg ifall du är vid god hälsa. För personer med underliggande hälsoproblem eller de som är över 65, är läkarrekommendationen att börja med 5 mg.

För dig som tidigare har använt behandlingen, men inte riktigt fått den effekt du önskat kan du öka doseringen så länge din generella hälsa tillåter det. Den högsta doseringen som finns tillgänglig är 20 mg.

Levitra 5 mg

Den lägsta dosen är lämplig för personer som har underliggande hälsoproblem eller vill prova på en impotensbehandling för första gången och känner sig tryggare med att börja med den lägsta doseringen. Självklart ger denna behandling en något lägre effekt, men den har också en mildare biverkningsprofil. Följande personer bör överväga att börja med den lägsta dosen på 5 mg:

 • Äldre män
 • Män med nedsatt lever eller njurfunktion
 • Män med hjärt- och kärlsjukdomar
 • Män med låga kaliumnivåer i blodet
 • Män som lider av blödningar, problem med blodflödet i hjärtat, eller fysiska men i penis

Levitra 10 mg

Mellandosen är vad man anser vara normaldosering och skrivs i regel ut till män som inte tar andra mediciner som kan orsaka kontraindikationer eller har andra tillstånd som kan påverka behandlingens inverkan. Den här dosen kan sänkas eller höjas. Behandlingen på 10 mg är medelvägen och som ger en god effekt och låg biverkningsprofil. 10 mg är den rekommenderade doseringen för vuxna män med god hälsa.

Levitra 20 mg

Den högsta dosen skrivs oftast ut till män som inte upplever att de reagerar starkt nog på den rekommenderade doseringen (Levitra 10 mg). Det är främst en behandling för dem som har prövat 10 mg, och vi rekommenderar inte att du tar 20 mg första gången du köper Levitra för att prova på behandlingen. Levitra 20 mg har en mer märkbar effekt, men också en något högre biverkningsprofil.

Intag

Levitra tas med ett glas vatten 15-30 minuter innan samlag. Om du vill undvika att svälja hela tabletter så kan du välja Levitra sugtablett, som endast finns i doseringen 10 mg.

Det finns tre faktorer som kan påverka läkemedlets effekt, vilket man bör ha i åtanke vid intag: intag av fettrik mat, alkohol och grapefrukt kan innebära att du inte får önskad eller normal effekt. Alkohol är inte direkt farligt tillsammans med Levitra, men om du väljer att dricka så rekommenderar läkare att du håller det till måttliga mängder.

Hur kan jag köpa Levitra online?

Du kan snabbt och enkelt beställa Levitra online. Du behöver endast välja dosering och kvantitet högst upp på sidan och klicka "Beställ nu". Därefter kommer du att ombes att fylla i dina kontaktuppgifter och de medicinska uppgifter som är relevanta för behandlingen. Formuläret kommer sedan att granskas av en läkare.

Varför måste jag fylla i en konsultation innan jag kan köpa Levitra?

Konsultationen är nödvändig av två skäl: först och främst måste vi säkerställa att du är lämplig för behandlingen eftersom receptläkemedel alltid kommer med en risk för biverkningar; det andra skälet är att det är olagligt att distribuera receptbelagda läkemedel utan ett recept som har utfärdats av en läkare. Vi följer samtliga krav som EU:s myndigheter ställer på distribution av läkemedel.

Är Levitra receptfritt och är det lagligt att köpa det online?

Levitra är inte receptfritt utan är ett receptbelagt läkemedel. Det är alltså inte lagligt att köpa Levitra utan recept, varken på ett fysiskt apotek eller på internet. Därför bör du vara uppmärksam på sajter som säljer läkemedlet utan recept på nätet. När du handlar hos euroClinix får du alltid ett recept på ditt läkemedel utfärdat av en av våra läkare och receptet skickas till dig med din beställning vid varje separat köp.

Varför kostar Levitra mer hos euroClinix än på apoteket?

Anledningen till att priset på Levitra är något högre hos oss än på apoteket är bland annat just detta - att våra läkare skriver ut ett recept på läkemedlet åt dig. Du sparar en hel del tid genom att inte behöva uppsöka primärvården och vänta i kö för att få träffa en läkare som kan utfärda ett recept åt dig. Vi har också andra höga omkostnader i form av apoteksservice, patientsupport och expressleverans. När du köper Levitra online via vår webbplats så får du inte bara en produkt utan en helhetsservice med läkarkonsultation, recept och expressleverans, vilket innebär att du kan få läkemedlet levererat hem till dig inom 24 timmar. Allt du behöver göra är att besvara några frågor i ett kortare frågeformulär så kommer våra läkare att göra en bedömning av huruvida en behandling med läkemedlet är aktuell i ditt fall.

Hur betalar när jag köper Levitra från er?

När du beställer Levitra från euroClinix ges du flera olika betalningsalternativ att välja mellan. Du kan betala med Klarna faktura, Klarna konto, banköverföring, kortbetalning eller bankgiro. Om du väljer leverans med UPS går det också bra att betala kontant vid leveransen av läkemedlet mot en extra avgift på 199 kronor.

Varför ska jag beställa Levitra från euroClinix?

euroClinix har varit verksamt inom en rad olika EU-länder i närmare 15 år; vi tillhandahåller läkarkonsultationer och behandlingar via vår smidiga nätservice. Vi arbetar med fullt reglerade apotek och legitimerade läkare i Storbritannien och erbjuder våra tjänster inom större delen av EU, däribland Sverige. Vi erbjuder inte bara potensmedel som Levitra utan även en rad andra behandlingar, samt ett startpaket mot impotens där du får prova både Levitra, Cialis och Viagra, som kan beställas utan en fysisk läkarkonsultation, i enlighet med de krav som ställs av Europeiska unionen.

Om du bestämmer dig för att använda vår smidiga service och handla Levitra via euroClinix så finns vi här för att hjälpa dig med frågor och funderingar hela vägen, både före och efter din beställning.

Om behandlingen
Fakta
Namn på behandling: Levitra
Aktiv substans: Vardenafil
Tillverkare: Bayer
Beskrivning: Kliniskt bevisad medicin mot potensproblem. Ett bra alternativ för personer med underliggande hälsoproblem.
Medicinsk status: Receptbelagt
Tas: Oralt
Tablett: Tablett
Dosering: 5mg, 10mg, 20mg
För: Män över 18 år med erektila problem
Skall tas: Vid behov
Läkemedelsgrupp: PDE5-hämmare
Alkoholintag: Påverkar ej effekt
Amning: Inte relevant
Under graviditeten: Inte relevant
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel

Service recensioner
TXT_RATING_ALT_TEXT Utmärkt 4.8 7,124 patienter har betygsatt vår service
Produktrecensioner
Utmärkt 4.6 168 kunder har recenserat Levitra
Därför uppskattar våra patienter oss
 • Effektiv och vänlig kundsupportVi är tillgängliga mån-fre 09:00-18:00
 • Inga dolda avgifterI alla priser ingår recept och leverans
 • Leverans nästa arbetsdagBeställ innan kl.16:30

Senaste recensionerna för behandlingen Levitra

4.6 i betyg baserat på 168 recensioner via Trustpilot (se alla recensioner av euroclinix).

 • Utmärkt Produkt:: för dyr !!! 05 okt
 • Utmärkt Produkt:: Funkar jättebra 04 maj
 • Utmärkt Produkt:: Funkar jättebra efter c:a 25 min. Och känner inga biverkningar alls. 25 feb
 • Bra Produkt:: Mycket prisvärd och verkningsfull! 23 nov