• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Insomni / Biverkningar av melatonin och hur de hanteras

Biverkningar av melatonin och hur de hanteras

Lär dig att hantera de vanliga och ovanliga biverkningarna av melatonin

Melatonin är ett hormon som hjärnan naturligt producerar till svar på mörker. Det används som sömnmedel för att hjälpa till att reglera sömnmönstret. Melatonin kan också framställas syntetiskt i produkter som tabletter eller kosttillskott som t.ex. tuggtabletter.

Melatonintabletter verkar genom att binda till receptorer i kroppen som hjälper till att reglera dygnsrytmen (den inre klockan) och sömnen.

Bild av en klocka, tabletter, en sovmask och ett glas vatten

Melatoninprodukter kan hjälpa vid tillstånd, som jetlag, fördröjd sömn- och vakenfasstörning, vissa sömnproblem hos barn samt ångest före och efter operation.

Är melatonin säkert?

Melatonin produceras naturligt av kroppen och är i allmänhet säkert för kortvarig användning. Men som alla mediciner kan det orsaka biverkningar och kanske inte är lämpligt för vissa människor.

Vanliga biverkningar

I kliniska prövningar Pålitlig källa electronic Medicines Compendium (eMC) Statlig källa UK Government Medicine Info Site Gå till källa , rapporterade 48,8 procent av patienterna som fick melatonin att de upplevde en biverkning jämfört med 37,8 procent av patienterna som fick placebo (inaktivt läkemedel).

De vanligaste biverkningarna anges i tabellen nedan.

Vanliga biverkningar
 • huvudvärk
 • vanlig förkylning
 • ryggvärk
 • ledvärk

Känna sig trött eller sömnig

Melatonin är avsett att hjälpa till med svårigheter att somna, hålla sig sovande eller dålig sömnkvalitet. Därför kan man förvänta sig att känna sig trött eller sömnig.

Ibland kan effekterna av melatonin fortsätta nästa dag, vilket resulterar i sömnighet på dagtid. Om detta händer ska du undvika att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Bild på en kvinna som gäspar och sträcker på sig

Huvudvärk

Om du upplever huvudvärk när du tar detta läkemedel, se till att du får mycket vila och dricker vätska. Undvik att dricka alkohol eftersom det kan förvärra huvudvärken och minska melatoninets effekt på sömnen.

Om dessa metoder inte fungerar kan du be apotekspersonalen att rekommendera ett smärtstillande läkemedel. Tala med din läkare om din huvudvärk varar längre än en vecka eller är mycket kraftig.

Rygg- eller ledvärk

Rygg- och ledvärk kan hanteras genom att vila och ta smärtstillande medel. Kontakta läkare om smärtan inte försvinner inom några dagar eller om den är kraftig.

Ovanliga biverkningar

Forskning Pålitlig källa electronic Medicines Compendium (eMC) Statlig källa UK Government Medicine Info Site Gå till källa tyder på att ovanliga biverkningar förekommer hos ≥1 av 1000 patienter. Dessa kan t.ex. vara:

Ovanliga biverkningar
 • humörförändringar (irritabilitet, nervositet, ångest)
 • rastlöshet
 • onormala drömmar eller mardrömmar
 • yrsel
 • muntorrhet
 • illamående
 • torr eller kliande hud, eller utslag

Humörförändringar

Om du upplever humörförändringar och dessa besvärar dig, se till att berätta för din läkare. I sällsynta fall kan melatonin orsaka ett deprimerat humör. Om detta påverkar dig, tala omedelbart om det för din läkare.

Onormala drömmar eller mardrömmar

Studier Pålitlig källa PubMed Statlig källa Databas för biomedicinsk forskning Gå till källa visar att intag av melatonin kan öka den tid som tillbringas i REM-sömn (rapid eye movement). Hjärnan är mycket aktiv under REM-sömn eftersom det är det sömnstadium som förknippas med drömmar och minne. Detta kan vara anledningen till att intag av melatonin kan leda till onormala drömmar eller mardrömmar.

Om dessa symtom besvärar dig bör du tala med din läkare om att ändra din dos eller hitta alternativ.

Illamående

För att undvika illamående ska du se till att du tar tabletterna efter en måltid. Försök att hålla dig till enkla måltider och undvik att äta riklig eller kryddstark mat. Se till att äta och dricka långsamt och ät mindre måltider oftare snarare än stora måltider.

Du bör också diskutera tidpunkten för din medicinering och dina måltider med en läkare.

Bild på en illamående kvinna som håller för munnen

Muntorrhet

Om du upplever muntorrhet bör du dricka vatten ofta under dagen. Prova också att tugga sockerfritt tuggummi eller suga på sockerfritt godis eller sugtabletter.

Torr eller kliande hud

Om din hud blir torr eller kliar, applicera en mild fuktighetskräm ofta. Andra metoder för att bekämpa torr hud är t.ex:

 • Begränsa din duschtid till 5 eller 10 minuter
 • Badda huden torr med en handduk
 • Använd varmt snarare än hett vatten

Om din hud inte förbättras eller blir värre ska du tala med din läkare.

Allvarliga biverkningar av melatonin

Allvarliga biverkningar är sällsynta och drabbar färre än 1 av 1,000 Pålitlig källa electronic Medicines Compendium (eMC) Statlig källa UK Government Medicine Info Site Gå till källa . personer. Dessa kan t.ex. vara:

 • Deprimerat humör
 • Suddig syn
 • Sår på tungan
 • Svindel
 • Buksmärta

Om du upplever någon av dessa biverkningar, sök omedelbart läkarvård.

Detta är inte alla melatoninbiverkningar. För en fullständig lista, se bipacksedeln som medföljer din beställning.

Hur länge varar melatoninbiverkningar?

De flesta biverkningar av melatonin är vanligtvis kortvariga. Vanligtvis börjar biverkningarna strax efter att du tagit en tablett och bör försvinna av sig själva inom några timmar till några dagar.

Hur länge biverkningarna varar beror på hur du reagerar på läkemedlet. För vuxna är biverkningarna av detta läkemedel vanligtvis ovanliga och milda.

Biverkningar av melatonin tenderar att uppstå med högre doser eller formler med förlängd frisättning. Dessa bör försvinna när du slutar ta medicinen.

Finns det några långsiktiga biverkningar av melatonin?

Enligt forskning Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa orsakar inte intag av melatonin under en lång period mer långsiktiga negativa effekter än att ta placebo. Detta gäller särskilt när det tas i en lägre dos.

Det behövs dock mer forskning om de långsiktiga effekterna.

Finns det några biverkningar av melatonin hos barn?

Biverkningarna av melatonin hos barn är i allmänhet desamma som hos vuxna. Studier Pålitlig källa The Lancet Granskade tidskrifter Global hälsa Gå till källa visar att barn som använder melatonin sannolikt kommer att uppleva icke-allvarliga biverkningar, t.ex. huvudvärk, illamående, trötthet/dåsighet, yrsel, kräkningar och humörförändringar.

Bild på en förälder som ger ett barn medicin

Kan man överdosera melatonin?

Ja, en överdos kan uppstå om du tar för mycket melatonin. Detta kan orsaka problem som att du känner dig mycket sömnig, får magproblem och huvudvärk. Håll dig alltid till den rekommenderade dosen som du har fått utskriven.

När bör jag tala med sjukvårdspersonal?

Om du har tagit melatonintabletter och är orolig att du upplever en biverkning av melatonin, bör du rapportera det till din läkare.

Du kan behöva avbryta behandlingen eller minska din dos, men det är bäst att tala med din läkare innan du gör det.

Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion Senast granskad 28-06-2024
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel