Malariasmitta

Malaria är en av de farligaste tropiska sjukdomarna och även om det inte är ett hot överallt, så är det en potentiellt väldigt farlig sjukdom för alla som reser till ett malariadrabbat område såsom delar av Afrika, Asien, Centralamerika och Sydamerika. Om en person vidtager förebyggande åtgärder och generellt sätt försöker undvika att bli biten av mygg, så är det osannolikt att en malariasmitta kommer inträffa, det är dock viktigt att vara införstådd med riskerna, om det skulle inträffa.

Hur smittar malaria?

En sort av myggor, Anopheles mygga (ibland även kallat det förenklade namnet "malariamyggor"), är den vanligaste typen att drabbas av malariasmitta. Beroende på att malariaparasiten finns i de röda blodkropparna så kan det också smittas via blodtransfusion. organtransplantering eller genom att dela nålar, även om detta är mycket osannolikt. Speceillt då blodtransfusion (blodgivning) och organtransplantation är omfattat av betydande kontroller.

Det finns också en möjlighet att malaria smittas från modern till barn under födsel, vilket är känt som medfödd malaria, men detta är väldigt sällsynt, speceillt i jämförelse med smitta från malariamyggor.

Generellt sätt biter en mygga en person som har malariaparasiten i deras röda blodkroppar, vilket sprider smittan med parasiter. a mosquito will bite a person that has a malaria parasite present in their red blood cells, thereby becoming infected with the parasite.

Cykel över Malariasmitta
cykel över hur malara smittar

Malaria livscykel

Malarias livscykel börjar så fort en smittad Anopheles mygga (malariamygga) injicerar en person med en av de fyra typerna av plasmodium parasiter som orsakar malaria. Så fort malariasmittan har inträffat kommer parasiten följa med blodcirkulationen som går till levern, där parasiten mognar och börjar infektera röda blodceler, vilket gör att de till slut brister vilket leder till feberm frossa och andra influensa-liknande symptom som associeras med en malariainfektion.

N'r malariaparasiten är inuti de röda blodcellerna är det möjligt att "plockas upp" av malariamyggor som inte redan bär på en smitta, vilket betyder att malariasmittans cykel tar en ny vändning. När parasiten plockats upp av en mygga kommer den mogna och börja infektera insektens salivkörtlarm vilket blir det primära sättet som malariaparasiten kan smitta andra genom.

Idealiskt ska en smitta inte kunna inträffa om du vidtagit de korrekta åtgärderna, men om en smitta sker är det extremt viktigt att söka hjälp tidigt o malarians livscykel, så att parasiten inte kan orsaka allvarliga komplikationer. Slutligen ska det nämnas och betonas: det är väldigt viktigt att skydda sig mot malaria, dels för din egen skull, men även för andras skull!

Inkubationstiden för malaria

Efter att en smitta av malaria inträffat kommer den personen inte sannolikt bli sjuk direkt. Som en del av plasmodium parasitens livscykel så måste den först mogna innan den smittade kommer se symtom och bli sjuk. Symtomen kommer börja uppträda som tidigast sju dagar efter smittan inträffat, det kan också ta flera år innan detta sker och du börjar lägga märke till symtomen. Det är väldigt sannolikt att du börjar se tecken på en infektion efter ett par veckor. Den mest allvarliga typen av infektionen, plasmodium falciparum, kommer vanligtvis börja orsaka besvär efter en vecka.

Läs mer om malariabehandlingar

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans