> Malaria > Riskområden för Malaria

Riskområden för Malaria

Malaria är inte en epedimi i alla delar av världen, vilket är varför vi inte har ett naturligt immunförsvar mot malariaparasiter. Det finns i dagsläget heller inget vaccin mot malaria, vilket är en av anledningarna till att malariaprofylax är så viktgit. Ett malariaprofylax är ett sätt att undvika att drabbas av infektionen, och går ofta ut på att förebygga att infektionen sprids i kroppen, detta kan göras med hjälp av antimalaria läkemedel såsom Malarone, Doxycyklin, Paludrine & Avloclor. Det är viktigt att använda rätt läkemedel då inte alla malarialäkemedel kommer vara effektiva för alla resemål, en del orter har utvecklat en resistans mot klorokin, som ingår i läkemedlet Paludrine & Avloclor.

Om du förebereder dig för att resa iväg till ett riskområde för malaria och du är osäker på vilken behandling som du bör använda, titta då på nedanstående karta för att få mer information om vilken som är rätt behandling för dig.

karta över riskområden för malaria

I dessa delar av världen förekommer den dödliga, klorokin-resistenta malaria falciparum parasiten. Rekommenderade behandlingar är Malarone och Doxycyklin.
I dessa delar av världen är malaria parasiten fortfarande känslig mot klorokin, därför kan samtliga malarialäkemdel användas; Doxycyklin, Malarone och Paludrine & Avloclor.

Vänligen notera att du alltid ska meddela din doktor eller personal på en rese-klinik om vart du ska resa och hur länge du ska vara borta, så att du är fullt förberedd. Ovansteånde karta kan användas som en riktlinje, du ska inte genomföra en behandling utan att först få godkännande av en medicinsk utövare. Även om användande av malariaprofylax, i form av antimalaria läkemedel, oftast är full tillräckligt för att inte drabbas av malaria, bör du samtidigt vidtaga andra preventiva åtgärder såsom skyddnade klädsel och att stänga alla fönster under natten.

Behandlingar av malaria

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans