• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Astma / Den aktiva substansen budesonid

Den aktiva substansen budesonid

Budesonid är ett läkemedel som används för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det är en syntetisk glukokortikoid och verkar som antiallergika och hämmar inflammatoriska processer.

Budesonids verkan

Budesonid är ett medel från gruppen av glukokortikoider, en klass av steroidhormoner som finns i adrenal ritt. Glukokortikoider påverka ämnesomsättningen, hjärt- och kärlsystemet, nervsystemet och har anti-inflammatorisk effekt. Budesonid används bland annat i Pulmicort.

Med sin antiallergisk effekt motverkar substansen organismens beredskap att reagera för våldsamt på en allergiutlösare. Det är sålunda möjligt att behandla ett brett spektrum av symtom förknippade med astma med budesonid.

Budesonid agerar internt, det vill säga substansen tränger in i cellen och binder sig där till glukokortikoidreceptorer. Den aktiva ingrediensen ansluter sig i en förbindelse med receptorn och reser därifrån till kärnan för att hämma de processer, som utlöser inflammatoriska reaktioner. Detta är möjligt, eftersom den beskrivna föreningen utlöser produktion av olika proteiner. Dessa proteiner innefattar även makrokortin, som agerar hämmande på inflammatoriska mediatorer.

Budesonids strukturformel
Budesonids strukturformel

Inflammatoriska mediatorer är ämnen som utlöser en inflammation. Den inhiberande effekten är således absolut nödvändig för att stoppa symtomen. Men denna process sker inte omedelbart, utan den tar lite tid att slutföra.

Studier har visat att budesonid kan förhindra spasmer i luftvägarna eller åtminstone mildra dem. Budesonid har visat sig speciellt bra för behandling av allergisk astma, eftersom det sänker immunsystemets anfallsberedskap. Ändå bör astmatiker försöka att undvika de ämnen som man vet att utlöser reaktionen.

Användning av budesonid

Budesonid används genom inandning. Det kan ta upp till en vecka tills effekten av läkemedlet börjar verka. Ämnet lämpar sig därför inte för behandling av akuta astmaanfall.

Astmaspray
Astmaspray

Före användning ska sprayen skakas kraftigt. Sedan stöds den med tummarna på undersidan, pekfingret är på toppen av avtryckaren.

Först utandas man djupt och håller sedan om inhalatorn med slutna läppar, så att inga aktiva ingredienser går förlorade. Sedan andas patienten in så djupt som möjligt. På detta sätt fördelas det aktiva ämnet även i de fina grenarna av andningsvägarna. Det andra intaget följer i enlighet med läkarens rekommendationer omedelbart efteråt.

Biverkningar av budesonid

Vanliga biverkningar är heshet, hosta och irritation i mun och svalg.

I sällsynta fall kan man få hudutslag, klåda, överkänslighetsreaktioner, bronkospasm, känna av nedstämdhet, irritabilitet, rastlöshet och nervositet.

I mycket sällsynta fall kan man få sjukdomar i ögat. Dessutom kan njursjukdomar uppstå. En minskning av bentätheten har också observerats.

Eventuella biverkningar av budesonid i tabellöversikt:

Vanliga biverkningar:
Heshet, hosta Irritation i munnen
Sällsynta biverkningar:
Utslag Klåda
Bronkospasm Överkänslighetsreaktioner
Irritabilitet Nervositet
Mycket sällsynta biverkningar:
Störningar av njurfunktionen Minskning av bentätheten

Inandning av budesonid kan också leda till att den aktiva ingrediensen absorberas av slemhinnorna i mun och svalg. Detta kan öka risken för svampinfektioner. Risken för denna biverkan kan minskas om patienten äter eller dricker något före. Om detta inte är möjligt bör munnen sköljas med vatten vid inandning.

Interaktioner och användningsrestriktioner (kontraindikationer)

Budesonid förstärker effekten av andra ämnen som används för behandling av astma. Salbutamol, formoterol och fenoterol expandera bronkerna. Denna effekt förstärks av en ytterligare dos av budesonid.

Var särskilt försiktig vid samtidig användning av budesonid och p-piller. Hormonet etinylestradiol sönderdelas nämligen av samma enzym som astmaläkemedlet. Genom denna operation kan koncentrationen av budesonid öka i blodet och förbättra effekten. Det är därför viktigt att informera läkaren om att man tar hormonella preventivmedel.

Budesonid främjar utsöndringen av kalium och kan öka effekten av hjärtglykosider, som förekommer i läkemedel vid behandling av hjärtsvikt.

Antiepileptiska Karbamazepin och antibiotikan Rifampicin påskyndar nedbrytningen av budesonid, varvid effekten av ämnet reduceras. I detta fall behövs ingen dosjustering av läkaren.

Förändringar i verkan kan uppstå när budesonid tas tillsammans med preparat för allergier, inflammationer eller astmatiska symtom.

Användningsrestriktioner av budesonid

Personer som är känsliga mot mjölkproteiner eller direkt mot budesonid får inte använda läkemedlet.

Personer som lider av lungtuberkulos eller svår levertuberkulos kan heller inte använda behandling med budesonid. Vid akuta virusinfektioner, så som vid mässling, kan budesonid inte heller föreskrivas. Patienter som lider av svampinfektioner bör samtidigt använda ett svampdödande medel, eftersom sjukdomen annars kan försämras.

Ett annat problem är tävlingsidrottares användningen av budesonid, eftersom detta kan leda till positiva prover vid dopingkontroller. Budesonid är endast avsedd för behandling av sjukdomar och inte för att att förbättra en idrottsprestation.

Gravida eller ammande kvinnor bör använda budesonid först efter samråd med läkare och efter en avvägning av alla risker, som läkemedlet kan ha på det ofödda barnet genom att budesonid passerar genom moderkakan eller bröstmjölken.

Under en studie av 6000 graviditeter kunde inga tecken hittas att budesonid skulle innebära ett hot mot barn. På grund av detta anses läkemedlet vara en säker astmabehandling under graviditeten. Ändå är det viktigt att konsultera en läkare innan planerad förbrukning av ämnet.

Medicinskt granskad av
Dr. Plauto Filho Skriven av vår redaktion
Senast granskad 09-06-2023
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel