• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Preventivmedel / Kombinerat p-piller / Att förstå och hantera biverkningar av p-piller

Att förstå och hantera biverkningar av p-piller

Det kombinerade p-pillret är en populär form av preventivmedel. Det används av 9% Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa av alla kvinnor i åldern 15-49 år i hela världen.

Det finns många olika typer av p-piller, vart och ett med varierande nivåer av östrogen och progesteron. På grund av detta kan biverkningarna variera beroende på vilket p-piller man använder.

Fortsätt läsa för att ta del av vanliga och sällsynta biverkningar av det kombinerade hormonella p-pillret samt tips och råd för att hantera svåra symtom.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av p-piller?

Genombrottsblödning

Mellanblödning eller genombrottsblödning är en blödning från vaginan som inträffar mellan menstruationer. Det är vanligare när man tar minipiller, men det kan även förekomma när man tar kombinerade p-piller.

Kvinna som håller i ett mensskydd med en liten blodfläck på.

Det är mer sannolikt att få en genombrottsblödning när man tar sina tablettförpackningar efter varandra, istället för att ta en paus och tillåta en bortfallsblödning.

Huvudvärk

Hormonell huvudvärk kan uppstå oavsett om man tar hormonella preventivmedel eller inte. Bland kvinnor som tar kombinerade p-piller är dock huvudvärk ett av de vanligaste rapporterade symtomen Pålitlig källa PubMed Statlig källa Databas för biomedicinsk forskning Gå till källa symptoms.

Ung kvinna som håller sig för tinningarna på grund av en smärtsam huvudvärk.

Huvudvärk är vanligast under tablettuppehållet på grund av att östrogenavbrottet. För vissa kvinnor är huvudvärken mild och uthärdlig. Men för andra kan den utvecklas till en månatlig migrän.

Bröstförändringar

Det kombinerade p-pillret kan orsaka tillfälliga förändringar i brösten, som:

 • ökad känslighet och ömhet
 • värk eller smärta
 • förstoring
En kvinna som bär ett vitt linne med bröstområdet rödmarkerat för att signalera smärta.

Ibland uppträder dessa symtom samtidigt. Ömhet i brösten och andra symtom är dock tillfälliga och försvinner sannolikt efter några månaders användning av p-piller.

Förbättrade menssymtom

Genom att ändra hormonerna för att förhindra graviditet kan kombinerade p-piller förbättra svåra menstruationssymtom. Man kan lägga märke till:

 • mindre mensvärk
 • mindre blödning
 • en mer regelbunden cykel
 • mindre humörsvängningar
En kvinna som ler framför en rosa bakgrund och håller i sanitetsprodukter.

Faktum är att en del kvinnor och tonåringar börjar ta kombinerade p-piller för att hantera svåra menstruationer snarare än för att använda dem som preventivmedel.

Akne

Akne har en tendens att styras av hormoner. För vissa kvinnor hjälper det att ta p-piller.

Andra kvinnor kan istället märka att deras hud försämras när de börjar ta det kombinerade p-pillret.

En spegelbild som visar en kvinnas akne på hakan.

Om man märker en ökning av akne särskilt när man börjar ta p-piller, är det troligen kroppens reaktion på nya fluktuerande hormoner. Försök att vänta några månader innan du överväger en annan typ av p-piller.

Förändrat intresse för sex

Libido är ditt intresse för sex. Det är normalt att libidon går upp och ner, men vissa kvinnor upplever att deras libido förändras när de använder kombinerade p-piller.

En kvinna som håller ett lågbatteritecken över sitt skrev, vilket indikerar låg libido.

Många p-piller sänker nivåerna av testosteron, hormonet som ansvarar för att öka sexlusten. Detta kan leda till en lägre libido, antingen tillfälligt eller på lång sikt.

Med detta sagt är det många kvinnor som inte upplever några förändringar i sin libido när de tar p-piller. Varje kvinna reagerar olika på sitt preventivmedel.

Vätskeansamling

En sista vanlig biverkning av kombinerade p-piller är vätskeansamling. Detta är när delar av kroppen sväller på grund av ansamling av vätska.

Vätskeansamling kan göra att man känner sig uppsvälld och större än normalt. Men det är viktigt att notera att extra vattenvikt inte är detsamma som fettökning.

En kvinna som kämpar för att knäppa sina jeans på grund av uppsvälldhet orsakad av vattenansamling.

Det är en vanlig uppfattning att p-piller gör att man går upp i vikt, men de flesta studier stödjer inte detta. Vattenvikt försvinner vanligtvis efter några dagar - så om man har märkt en förändring på vågen sedan man började med p-piller är det troligen vatten man har samlat på sig, och inte fett.

Vilka är de allvarliga biverkningarna av p-piller?

Blodproppar

En allvarlig biverkning som bör uppmärksammas är sambandet mellan kombinerade p-piller och blodproppar.

Att ta det kombinerade p-pillret gör att man löper större risk för att drabbas av blodpropp jämfört med om man inte tar det. Blodproppar kan blockera blodkärl och orsaka allvarliga hälsoproblem. De kan uppstå i vener eller artärer.

Den ökade risken för blodpropp vid intag av p-piller är dock mycket liten:

 • Av 10.000 kvinnor som inte tar p-piller kommer 2 av dem att drabbas av blodpropp på ett år.
 • Av 10.000 kvinnor som tar p-piller kommer 5-7 av dem att drabbas av blodpropp på ett år.

Det är dock viktigt att känna till tecknen på en blodpropp. Om man upplever något av följande tecken ska man söka akut medicinsk hjälp:

Symtom Typ av blodpropp
 • Svullnad i benet åtföljt av:
  • Ökad värme
  • Smärta eller ömhet
  • Förändring av hudfärg
Djup ventrombos DVT (blodpropp i benet)
 • Plötslig andfåddhet
 • Plötslig oförklarlig hosta
 • En skarp smärta i bröstet
 • Kraftig yrsel
 • Snabb eller oregelbunden hjärtrytm
Lungemboli (blodpropp i lungan)
 • Symtom som vanligtvis uppträder i ett av ögonen
  • Omedelbar synförlust
  • Smärtfri dimsyn
Retinal venocklusion RVO (blodpropp i ögat)
 • Smärta, tryck eller tyngdkänsla i bröstet
 • En kvävande känsla
 • Svettningar, illamående, kräkningar, yrsel
 • Snabb eller oregelbunden hjärtrytm
Hjärtinfarkt
 • Plötslig svaghet i ena sidan av ansiktet eller kroppen
 • Plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå
 • Plötslig yrsel, svårigheter att gå
Stroke
 • En extremitet som blir ljusblå och svullnar
 • Kraftig magsmärta
Blodpropp som påverkar andra kärl

P-piller och cancer

Det finns ingen direkt koppling mellan kombinerade p-piller och cancer. Med detta sagt har en ökad risk för livmoderhalscancer hos långtidsanvändare av p-piller rapporterats i vissa studier.

Bröstcancer har också konstaterats något oftare hos kvinnor som använder p-piller jämfört med kvinnor som inte använder p-piller. Det är dock oklart om det är p-piller i sig som är orsaken. Det kan vara så att kvinnor som tar p-piller undersöks oftare och att deras bröstcancer därför upptäcks tidigare.

Även om de är mycket få, har vissa kvinnor som använder p-piller rapporterat maligna och benigna levertumörer. Om du har ihållande smärta i övre delen av magen som inte försvinner, tala om det för din läkare.

Hur kan man hantera biverkningar av p-piller?

Livsstilsförändringar

Vissa biverkningar kan hanteras genom livsstilsförändringar. Till exempel:

 • Att ta p-pillret vid samma tidpunkt varje dag minskar risken för mellanblödning.
 • Att äta antiinflammatorisk mat kan bidra till att minska ömheten i brösten.
 • Att äta mindre salt kan också förebygga vätskeansamlingar.

Byte till en annan typ av p-piller

Vissa typer av kombinerade p-piller kanske inte fungerar för vissa personer - och det är helt normalt. Det krävs ofta flera olika märken innan man hittar ett som passar individen.

I tabellen nedan visas några vanliga p-piller och deras hormondoser:

Brand name Oestrogen Progesterone
Amorest 28 35 mcg etinylestradiol 250 mcg norgestimat
Desolett 30 mcg etinylestradiol 150 mcg desogestrel
Mercilon 28 20 mcg etinylestradiol 150 mcg desogestrel
Dienorette 30 mcg etinylestradiol 200 mcg dienogest
Neovletta 28 30 mcg etinylestradiol 150 mcg levonorgestrel
Yasmin 30 mcg etinylestradiol 3 mg drospirenon
Zoely 1,5 mg estradiol 2,5 mg nomegestrol
Yaz 20 mcg etinylestradiol 3 mg drospirenon
Diane 35 mcg ethinylestradiol 150 mcg cyproteron

Fråga läkaren om råd vid osäkhet om vilket p-piller du ska byta till. Alternativt kan man prova en annan typ av preventivmedel, t.ex:

 • the contraceptive ring (NuvaRing)
 • depotplåster (Evra)
 • preventivmedelsimplantat
 • p-spruta

Byt till minipiller

Minipiller är ett annat dagligt piller som förhindrar graviditet, men det innehåller bara progesteron. På grund av detta finns det ingen ökad risk för blodproppar.

Man kan uppleva att ett p-piller utan östrogen ger färre biverkningar. Minipillret måste dock tas vid samma tidpunkt varje dag för att vara 99 % effektivt. Det finns inte heller något uppehåll mellan förpackningarna med minipiller.

Byt till livmoderinlägg (hormonspiral)

Liksom minipillret innehåller livmoderinlägget (hormonspiralen) inte östrogen. Så för dem som har problem med biverkningar av p-piller kan det vara bättre att använda spiral.

Hormonspiralen är mycket effektiv. Precis som kopparspiralen är det en t-formad anordning som bara behöver sättas in en gång och som håller sig effektiv i upp till 8 år. Man behöver inte komma ihåg att ta ett piller varje dag.

Förlita dig på icke-hormonella preventivmedel istället

Hormonella preventivmedel fungerar inte för alla. Om man kämpar med en mängd olika symtom sedan det att man började med p-piller - och man har provat flera olika märken - kan det bästa vara att sluta ta dem helt.

Det finns flera icke-hormonella preventivmetoder som man kan välja mellan istället:

 • barriärpreventivmedel (manliga och kvinnliga kondomer)
 • kopparspiral (intrauterin anordning)
 • fertilitetsmedvetenhet (undvikande av samlag under fertila perioder)
 • kvinnlig sterilisering (ett permanent ingrepp)

Vill du veta mer om det kombinerade p-pillret?

Klicka här
Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion Senast granskad 31-05-2024
Det kombinerade p-pillret

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel