Vad hände med svininfluensan?

I april 2009 varnade Världshälsoorganisationen (WHO) för en ny variant av influensaviruset som smittat människor och spred sig snabbt. Smittan var en variant av Influensa typ A, som kallas H1N1, och fick namnet svininfluensa. Eftersom det inte fanns någon vaccination, och eftersom svininfluensan spred sig så snabbt började WHO förbereda sig för en världsomfattande pandemi.

Svininfluensa är dock inte den mest korrekta benämningen på den här varianten av influensa. När det första utbrottet inträffade i Mexiko upptäckte forskare att en komponent i just den här varianten av influensaviruset även kunde hittas hos svin (grisar). I och med detta fastnade namnet svininfluensa, även om H1N1-influensa eller bara H1N1 är en mer korrekt benämning. Namnet ledde till att många trodde att viruset spreds från grisar till människor, vilketalltså inte är helt korrekt.

När inträffade det första utbrottet av svininfluensa?

Det första utbrottet av svininfluensa rapporterades i Mexiko, i april 2009. I juni samma år hade fall av H1N1-influensa identifierats runt om ihela världen, och läkare samt WHO gick officiellt ut och klassade det som en pandemi. Pandemi används för att beskriva en ny variant av ett virus som har klassats som en epidemi och blivit ett internationellt hälsoproblem.

swine flu pandemic timeline

Svinfinfluensa spred sig över hela världen på bara några veckor och omfattade som mest 74 länder och påverkade runt 30 000 människor inom de första tre månaderna. Utan något känt vaccin eller behandling var riskerna och dödsfall associerade med svininfluensa väldigt högt och spred sig snabbt, eftersom att läkare inte visste hur de kunde stoppa spridningen eller effektivt behandla de som insjuknat.

karta över svininfluensa

Lyckligtvis visade sig Tamiflu, ett antivirilt läkemedel, vara effektivt på att behandla symptomen på svininfluensa, såväl som att stoppa det från att spridas. Världsomfattande förebyggande åtgärder inleddes och man började sakta men säker få kontroll över pandemin.

Kan man fortfarande smittas av svininfluensa i dag?

I augusti 2010 meddelade WHO att de bedömde risken att drabbas av svininfluensa hade reducerats och därför deklarerades pandemin offeciellt vara över. Läkare och forskare hade hittat ett effektivt sätt att medicinskt behandla och förebygga smittan, samt gjort offentligheten medveten om vilka förebyggande åtgärder man kunde tillgripa.

Svininfluensa är dock fortfarande i allra högsta grad aktiv. Om du misstänker att du börjar insjukna i influensa är det viktigt att vara uppmärksam för vilka symptom som uppvisas, och försäkra sig om att det är vanlig influensa och inte H1N1. Även om Världshälsoorganisationen har deklarerat att pandemin är över så bevakas fortfarande nya fall av svininfluensa och man är medveten om att spridningen kan ta ny fart igen, utan förvarning.

Enligt ny forskning har en ny sträng av svininfluensa rapporterats från USA, känd under namnet H3N2v, som faktiskt sprider sig mellan människor och grisar, det är dock i dagsläget ingen anledning till oro.

Beställ Tamilfu mot svininfluensa

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans