• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Högt blodtryck / Förstå och hantera biverkningarna av ACE-hämmare

Förstå och hantera biverkningarna av ACE-hämmare

Utforska de vanligaste biverkningarna av läkemedel som Lisinopril och Ramipril och hur du hanterar dem

Högt blodtryck kan bland annat leda till hjärtsjukdom, diabetes och stroke. Därför är det viktigt att kontrollera blodtrycksnivåerna.

Angiotensinomvandlande enzym (ACE)-hämmare är läkemedel som sänker blodtrycksnivåerna. ACE-hämmare hjälper till att sänka blodtrycket genom att få blodkärlen att slappna av och hålla blodtrycket inom ett hälsosamt intervall. De kan också användas efter en hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.

Biverkningar kan dock förekomma. Fortsätt läsa den här artikeln för att lära dig vilka de är, hur du bäst förebygger och hanterar dem och när du ska uppsöka läkare för dem.

en bild på ramipril och en blodtrycksmätare

Nedan följer en förteckning över ACE-hämmare:

Vilka är de vanligaste biverkningarna som orsakas av ACE-hämmare och hur kan jag hantera dem?

De vanligaste biverkningarna ger sällan anledning till oro, men de kan påverka ditt dagliga liv. Här är de vanligaste biverkningarna och hur du kan hantera dem.

De vanligaste biverkningarna av ACE-hämmare:

 • torrhosta
 • yrsel eller dimsyn, och svimning
 • huvudvärk
 • trötthet

Torrhosta

En ihållande torrhosta är den vanligaste biverkningen av ACE-hämmare som Lisinopril och Ramipril och drabbar cirka 10-20% Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa av användarna.

bild på en ung man som hostar

Det är vanligt att man upplever en ihållande hosta som inte försvinner förrän behandlingen avslutas. Det är dock inte rekommenderat att sluta ta behandlingen om inte din läkare har rekommenderat dig att göra det.

Även om NSAID-preparat som ibuprofen och naproxen (Pronaxen) kan verka som den rätta lösningen är de inte effektiva. Denna studie Pålitlig källa PubMed Statlig källa Databas för biomedicinsk forskning Gå till källa visar att samtidig användning av ACE-hämmare och NSAID-preparat kan orsaka betydande njurskador, medan denna studie visar att NSAID-preparat kan minska ACE-hämmarnas effekt på blodtrycket.

Om du är osäker på vilka mediciner du kan ta tillsammans med ACE-hämmare, tala med din läkare eller vårdgivare.

Om du slutar ta ACE-hämmare bör hostan försvinna inom en till fyra dagar. Det kan dock ta en månad eller längre innan hostan försvinner helt. Om du återupptar behandlingen efter att hostan försvunnit, eller byter läkemedel, är det mycket troligt att hostan kommer tillbaka.

Forskning om ACE-inducerad hosta har inte funnit någon tillförlitlig lösning på denna biverkning annat än att avbryta behandlingen. Du kan dock finna viss lindring med en varm kopp örtte eller genom att se till att inte skrika, ropa eller sjunga under behandling med ACE-hämmare.

Sätt att hantera torrhosta

Torrhosta:

 • Drick varmt örtte för att lindra din hals
 • Använd en luftfuktare för att tillföra fukt till luften
 • Undvik att skrika eller sjunga, eftersom det kan förvärra hostan

Yrsel eller dimsyn och svimning

En annan biverkning av ACE-hämmare är att man känner sig yr och i vissa fall till och med svimmar. Detta beror på att ditt blodtryck sänks av läkemedlet och att din kropp kan behöva tid för att anpassa sig. Yrsel drabbar 12-19% Pålitlig källa National Center for Biotechnology Information (NCBI) Statlig källa Biomedicinsk forskning och litteratur Gå till källa av alla människor.

bild på en ung kvinna som svimmar inne på ett apotek

Om du börjar känna dig svimfärdig eller yr ska du genast sätta dig ner eller om möjligt hitta en plats att lägga dig på.

Se till att dricka rikligt med vätska och äta tillräckligt med mat när du tar något av dessa läkemedel. Vissa livsmedel är bättre att äta än andra när man har högt blodtryck.

För att förhindra att yrsel uppstår kan du ta din ACE-hämmare innan du går och lägger dig och efter att du har ätit. Du bör dock diskutera detta med din läkare eller vårdgivare innan du ändrar hur du tar din medicin.

Yrsel och svimning kan vara tecken på lågt blodtryck (hypotoni). Om ditt blodtryck sjunker för lågt när du tar ACE-hämmare kan din läkare minska din dos eller föreslå en annan blodttrycksmedicin.

Om du ofta känner dig svimfärdig, yr eller har dimsyn bör du söka akut hjälp.

Sätt att hantera yrsel

Här är några sätt att hantera yrsel, dimsyn och svimning:

 • Drick minst 8 glas vatten per dag
 • Sitt eller lägg dig genast ner om du känner dig yr
 • Undvik att resa dig upp för snabbt från en sittande eller liggande position

Huvudvärk

Särskilt lisinopril används i vissa fall för att behandla migrän. Vissa människor rapporterar dock huvudvärk som ett resultat av att ta dessa läkemedel.

bild på en ung man med huvudvärk på ett kontor

Om du upplever huvudvärk när du tar din ACE-hämmare bör du vara försiktig med antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som ibuprofen och naproxen, eftersom dessa kan påverka hur läkemedel som lisinopril och ramipril fungerar.

Se till att vila och dricka mycket vätska. Om huvudvärken inte försvinner eller är kraftig är det ofarligt att ta paracetamol. Rådgör dock alltid med din läkare innan du använder mediciner tillsammans.

Tala med din läkare om din huvudvärk om den inte försvinner eller om den är svår att hantera. Läkaren kan komma att föreslå alternativ blodtrycksmedicinering.

Sätt att hantera huvudvärk

Om du upplever migrän eller kraftig huvudvärk finns det några huskurer som du kan prova och som rekommenderas av våra läkare:

Trötthet och utmattning

En del människor känner sig tröttare än vanligt när de behandlas med ACE-hämmare. Detta kan bero på att blodtrycket sjunker för lågt eller på att blodcirkulationen är mindre effektiv under tiden kroppen vänjer sig vid medicinen.

bild av en trött man på jobbet

Trötthet kan göra dig mindre arbetsam och oförmögen att utföra de uppgifter som du normalt skulle göra.

Lätt till måttlig motion kan hjälpa mot trötthet och utmattning genom att få blodet att flöda mer effektivt. Övningar där du böjer dig och reser dig snabbt bör dock undvikas.

Stress kan också leda till att du blir trött och utmattad. Om du känner dig stressad kan du prova dessa aktiviteter som ett sätt att lugna ner dig:

 • Yoga eller Tai Chi
 • Lyssna på musik
 • Läsa
 • Umgås med vänner och familj
 • Meditation

Du bör rådgöra med din läkare om du känner dig trött eller uttröttad. Om ditt blodtryck är för lågt på grund av medicineringen kan läkaren sänka din dos eller föreslå alternativ behandling.

Sätt att hantera trötthet

Här är några enkla sätt att hantera trötthet:

 • Utöva lätt motion som att gå på promenader för att öka din energinivå
 • Se till att du får minst 7-8 timmars sömn varje natt
 • Utöva stressreducerande tekniker som yoga eller meditation

Vilka allvarliga biverkningar finns?

Det händer inte ofta, men vissa människor kan uppleva biverkningar av ACE-hämmare som är allvarliga och kräver omedelbar eller akut vård. Här är en lista över allvarligare biverkningar och vad de kan vara ett tecken på.

Allvarliga biverkningar: Kan vara tecken på: Vad du ska göra:
Ögonvitorna eller huden blir gul Problem med levern Kontakta omedelbart läkare
Svullna vrister, blod i urinen eller att du inte kissar Njursjukdom Kontakta omedelbart läkare
Svimningskänsla och/eller oväntad blödning Blod- eller benmärgssjukdom Kontakta omedelbart läkare
Diarré och/eller kräkningar Hyperkalemi (höga halter av kalium) Kontakta omedelbart läkare
Inflammerat ansikte, andnöd eller hudutslag Allergisk reaktion på läkemedlet (anafylaxi) Sök akut hjälp
Svullnad i ansikte eller hals Angioödem Sök akut hjälp
Kraftig magsmärta Inflammerad bukspottkörtel (akut pankreatit) Sök akut hjälp

När ska jag rådgöra med min läkare?

Om du upplever någon av de allvarliga biverkningar som anges ovan måste du kontakta din läkare för behandling. Om du känner att det är en nödsituation kan du behöva omedelbar läkarvård. Ring i så fall ditt lokala larmnummer eller uppsök närmaste akutmottagning.

Din läkare kan föreslå att du provar ett annat läkemedel eller kan skriva ut ytterligare läkemedel som du ska ta tillsammans med din ACE-hämmare. Din läkare kan också föreslå att du avbryter behandlingen eller sänker din dos.

Vilka alternativa läkemedel finns det?

Din läkare kan rekommendera andra typer av blodtrycksmedicinering om du inte kan hantera biverkningarna av ACE-hämmare. Dessa är bl.a. följande:

 • Angiotensinreceptorblockerare (ARB)
 • Kalciumblockerare (t.ex. Amlodipin)
 • Diuretika (t.ex. Bendroflumetiazid)
 • Betablockerare
 • Alfablockerare

Vilka bör inte ta ACE-hämmare?

Vilka bör INTE ta ACE-hämmare?
 • De som har haft angioneurotiskt ödem
 • De som är gravida
 • De med njurartärstenos
 • De med allergi mot ACE-hämmare

Det finns vissa personer som bör undvika att ta ACE-hämmare. Om något av följande gäller dig bör du fråga din läkare eller apotekspersonal om alternativ behandling för högt blodtryck.

 • De som har haft angioödem
 • De som är gravida
 • De med njurartärstenos
 • De med tidigare allergi mot ACE-hämmare

Vill du lära dig mer om blodtrycksbehandlingar?

Klicka här
Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion Senast granskad 14-06-2024
Högt blodtryck

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Se behandlingar

Artiklar

Den bästa kosten för att sänka blodtrycket

Den bästa kosten för att sänka blodtrycket

Granskad av Dr. Anand Abbot
Blodtrycksdiagram: Hur man läser blodtryck

Blodtrycksdiagram: Hur man läser blodtryck

Granskad av Dr. Anand Abbot
Hur fungerar blodtrycksläkemedel?

Hur fungerar blodtrycksläkemedel?

Granskad av Dr. Anand Abbot
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel