När ska jag använda Tamiflu?

Tamiflu är en antivirusmedicin som kan användas för att behandla och bota influensa typ A och influensa typ B. Tamiflu användes även nyligen för att behandla svininfluensa, som korrekt benämns som H1N1. Tamiflu är ett receptbelagt läkemedel och ska endast användas efter konsultation med en läkare som skriver ut medicinen till dig.

Tamiflu fungerar genom att sprida spridningen av influensaviruset i kroppen. För att Tamiflu ge bästa resultat måste du ta medicinen vid rätt tid för att förhindra allvarliga symptom.

Du bör ta Tamiflu:

Inom 48 timmar efter det att du har upplevt influensasymptom

Sättet Tamiflu fungerar på gör att det endast är effektivt om det tas innan för många celler har blivit infekterade av viruset. Under de första 48 timmarna av influensa symptom har du fortfarande tid att bekämpa infektionen, och stoppa den från att sprida sig nog för att göra dig allvarligt sjuk.

Inom 48 timmar efter det att du varit i närkontakt med någon som är smittad

Av samma anledning bör du efter att ha haft kontakt med någon som har influensa påbörja medicinering för att få en tidig start i bekämpningen av virusets spridning i kroppen. Om du är bland människor som har influensa bör du kontakta en doktor och ge dem all information du kan, det behöver inte vara för sent för att stoppa spridningen.

Efter 48 timmar

Efter att 48 timmar har passerat sen det att du började uppleva symptom på influensa kommer inte Tamiflu att längre vara effektivt mot en eventuell insjukning i influensa. Anledningen är att viruset redan spridit sig till, och infekterat, för många celler i kroppen. Innan man börjar uppleva symptom kan viruset under två dagar spridit sig till cellerna i kroppen, och när 48 timmar av märkbara symptom har passerat kommer virusets spridning pågått i hela fyra dagar. Eftersom att influensa bara varar i ungefär en vecka innan immunförsvaret hinner ikapp och kan bekämpa influensan kommer Tamiflu ej vara effektivt. I stället bör du använda receptfria mediciner för att försöka lindra symptomen.

Finns det några situationer i vilka jag särskilt rekommenderas att använda Tamiflu?

Tamiflu är en välkänd och effektiv antivirusmedicin och det har under den senaste tiden visat att Tamiflu är särskilt effektivt för människor som löper en ökad risk att drabbas av allvarliga komplikationer i samband med influensa. Dessa rön är nya och följde det att Världshälsoorganisationen (WHO) fastslog att svininfluensan var en pandemi.

Följande grupper löper extra stor risk att drabbas av allvarliga komplikationer i samband med influensa, och rekommenderas således behandling med Tamiflu:

  • Människor över 65 år
  • Människor med kroniska lungsjukdomar
  • Människor med långvariga njur-, hjärt- eller neurologiska sjukdomar
  • Människor med nedsatt eller dåligt immunförsvar

Mer Information

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans