• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Sluta röka / Följder av passiv rökning

Följder av passiv rökning

Passiv rökning, ibland kallat andrahandsrökning, är när man inandas röken från någon annans cigarett.

Till skillnad från röken som kommer direkt från en cigarett, kan röken man får i sig genom passivt rökning vara osynlig. Cigarettröken finns allmänt sätt kvar i luften i upp till 2,5 timmar.

Röken som drabbar andrahands-rökare är en blandning av rök från till exempel cigaretten som rökaren inte andats in, och röken som en rökare blåser ut. Därför så hjälper det inte att röka under köksfläktar, fönster och liknande. Det kommer alltid finnas rök kvar i rummet.

Röken går också in och stannar kvar i till exempel textilier i hemmet. Forskning har visat att barn vars föräldrar röker ur ett fönster har nästan lika stor risk för negativa hälsoeffekter som barn vars föräldrar rökte inomhus.

Passiv rökning är inte bara ett problem hos cigarett-rökare. Det är också något som kan skada människor som befinner sig i miljöer där det röks cigarr, pipa, och diverse olagliga droger.

Effekten av passiv rökning liknar den man kan drabbas av om man själv är rökare, och anses vara mycket skadlig för icke-rökare. Då i synnerhet för barn.

Passiv rökning ökar risken för att man ska drabbas av andra sjukdomar relaterade till rökning.

Dessa risker har bidragit till att rökning i dag är förbjudet på många allmänna platser. I Sverige är alla allmänna utrymmen inomhus rökfria, men det är fortfarande alldeles för många som varje dag utsätts för rök i sin vardag.

Vad händer i kroppen vid passiv rökning?

När du röker en cigarett får du i dig upp till 4 000 skadliga kemikalier. Man kan som icke-rökare få i sig samma 4 000 skadliga kemikalier genom passiv rökning. Följderna av passiv rökning kan vara så pass allvarliga att de kan jämföras med de som rökare drabbas av. Många tror att passiv rökning inomhus är det enda man behöver oroa sig för, men forskning har visat att passiv rökning utomhus också är skadligt. Luften rör sig snabbare utomhus än inne i en restaurang, men personer som befinner sig bredvid en rökare drabbas oavsett.

Så påverkar passiv rökning hälsan

För de som andas in röken är den negativa hälsoeffekterna mindre jämfört med de en aktiv rökare utsätter sig för. Men passiva rökare kan också få sin hälsa påverkad på ett negativt sätt. De kan få problem med allergi och astma. De kan också få förvärrad allergi eller astma ifall de redan har problem med denna typ av sjukdomstillstånd.

Risken för hjärtsjukdomar och lungsjukdomar ökar också. Till exempel kan den som andas in röken få hjärtinfarkt, lungcancer eller stroke.

Vad som kan vara bra att veta är att passiv rökning är som mest farligt i bilen. Detta då bilen har relativt litet rum och dålig ventilation.

Så påverkar rök barn

De som är absolut känsligast för passiv rökning är barn. Barn bör aldrig utsättas för passiv rökning överhuvudtaget, då deras kroppar har sämre försvar mot de negativa effekter detta kan innebära. Det har bevisats att passiv rökning i hemmet ger mycket större risk för luftvägssjukdomar, öroninfektioner, astma, och till och med plötslig spädbarnsdöd.

Barn som har utsatts för passiv rökning har också en 300 högre större chans att börja röka själva.

De har också visat sig att barn som vuxit upp i ett "rökande" hem har svårare med inlärningen och mer problem i skolan. Exakt vad detta beror på är än så länge oklart.

Enligt en undersökning som gjordes i England 2011 så ville 98 procent av alla barn till rökare att deras föräldrar skulle sluta röka. 82 procent ville inte att deras föräldrar skulle röka hemma och 42 procent sade att de cigarettrök fick dem att må illa eller börja hosta.

Fakta om passiv rökning

passiv

Passiv rökning kan kännas som ett förlegat problem. I Sverige är det trots allt förbjudet att röka på de flesta allmänna platser. Men faktum är att passiv rökning fortfarande är ett stort problem. Enligt Folkhälsomyndigheten utsattes 17 procent av alla män och 15 procent av alla kvinnor för passiv rökning 2012. Detta innebär att 1.5 miljoner icke-rökande svenskar varje år påverkas av rökare i deras vardag.

Passiv rökning är mycket vanligare bland unga mellan åldrarna 16-29 år. I denna grupp kommer drygt 30 procent att utsättas för passiv rökning.

Folkhälsomyndigheten har uppskattat att ungefär 200 människor varje år dör på grund av passiv rökning. Det är alltså fortfarande ett stort problem i Sverige.

Enligt en rapport från WHO dödar passiv rökning 600.000 människor varje år runt om i världen. 165.000 av dessa var barn.

Enligt rapporten är det främst hjärtåkommor som dödar passiva rökare. Upp till 60 procent beräknas ha omkommit på grund av att ha andats in andras rök.

Passiv rökning gäller inte bara tobak

Det är inte bara cigarettrök du kan få i dig i andra hand. Även rök från olagliga droger som cannabis och spice kan komma in i din kropp. Det har förekommit fall där människor testat positivt på drogtest på grund av de befunnit sig i samma rum som rökare.

I och med att dessa droger ökat i popularitet de senaste åren kan det vara värt att tänka efter och vara medveten om sin miljö på till exempel fester.

Vill du sluta röka?

euroClinix har all information du behöver för att kunna sluta röka och erbjuder dessutom det enda legitima receptbelagda läkemedel som finns för att hjälpa dig. Sedan 2007 har vi kunnat hjälpa rökare som är trötta på att förstöra sin och sina medmänniskors hälsa.

Vi har samlat information om alla de olika metoder som finns för att hjälpa dig fimpa denna dåliga vana på ett så bra sätt som möjligt.

För dig som har prövat med vanliga metoder tidigare (nikotinplåster och liknande) utan att det fungerat rekommenderas Champix. Champix är ett läkemedel som ger dig en mycket högre chans att fimpa för gott, jämfört med andra metoder. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen vareniklin.

Champix
bild på förpackning vid köp av Champix online Champix är en receptbelagd medicin konstruerad för att hjälpa dig sluta röka. Champix tar bort den tillfredsställande känslan och njutningen när du röker en cigarett. Den aktiva ingrediensen är Vareniklin.
  Mer information
Medicinskt granskad av Dr. Plauto Filho Skriven av vår redaktion Senast granskad 12-11-2023
Sluta röka

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Se behandlingar

Artiklar

Orsakar rökning impotens?

Orsakar rökning impotens?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Vad är skillnaden på Champix och Zyban?

Vad är skillnaden på Champix och Zyban?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Rökavvänjning - hantera biverkningarna smartare

Rökavvänjning - hantera biverkningarna smartare

Granskad av Dr. Plauto Filho
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel