Brexit / COVID-19 päivitys: Palvelumme toimii normaalisti.
Puhelin Lähetä viesti
Asiakaspalvelutiimi on paikalla: ma-pe 10:00-19:00
 • Yksityinen ja luotettava palvelu
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Nopea toimitus
Etusivu / Ennenaikainen siemensyöksy

Ennenaikainen siemensyöksy

Mieskuntoa voidaan parantaa ja hoitaa

Ennenaikaista eli herkkää siemensyöksyä esiintyy noin 10 – 15 %:lla kaikista suomalaisista miehistä. Nopean siemensyöksyn tyypillisimpiä oireita ovat syöksyn ennakointiin ja hallintaan liittyvät vaikeudet. Diagnoosi perustuu yleensä itse tehtyyn tulkintaan: mikäli syöksy tapahtuu toistuvasti alle kahdessa minuutissa, voidaan liian nopeaa siemensyöksyä epäillä.

Mieskuntoa voidaan kuitenkin hoitaa ja ylläpitää tehokkaasti. Mikäli liian nopeasta siemensyöksystä koetaan aiheutuvan haittaa, voidaan erektiokykyä parantaa dapoksetiinia sisältävien valmisteiden avulla. Dapoksetiini pitkittää erektion kestoa sekä auttaa parantamaan siemensyöksyn hallintaa.

euroClinixiltä voit tilata dapoksetiiniä (kauppanimi Priligy) kätevästi netin kautta täyttämällä lyhyen terveyskyselyn. Kyselyn perusteella lääkärimme kirjoittaa sinulle reseptin Priligyyn mikäli lääkkeen käytölle ei ole terveydellisiä esteitä. Tämän jälkeen lääkkeet lähetetään sinulle postissa.

Saatavilla olevat hoidot

Prilligy 60mg 3 kalvopäällysteisen tabletin pakkaus
Priligy 4.5(57 Tuotearviot)
 • Pidentää erektion kestoa jopa 200-300%
 • Markkinoiden ainoa lääke nopean siemensyöksyn hoitoon
 • Luotettava toimitus neutraalissa pakkauksessa
Lisätietoa
Hinnat alkavat 64.95€

Minullako ennenaikainen siemensyöksy? Tunnista nopea laukeaminen

Siitin kestää erektiossa tyypillisesti 5-7 minuuttia, jonka jälkeen yhdyntä huipentuu laukeamiseen. Nopeasta siemensyöksystä kärsivillä miehillä erektio on kuitenkin kestoltaan huomattavasti lyhytaikaisempi: laukeaminen tapahtuu tyypillisesti jo pari minuuttia yhdynnän aloittamisen jälkeen. Arviolta 5 – 20 prosentilla näistä miehistä siitin ei kuitenkaan edes ehdi sisään ennen kuin siemensyöksy jo tapahtuu.

Ennenaikainen siemensyöksy sekoitetaan usein erektiohäiriöön. Ennenaikainen siemensyöksy ja erektiohäiriö kuitenkin eroavat toisistaa. Ennenaikaisessa siemensyöksyssä mies laukeaa nopeasti ja ennen omaa tahtoa. Erektiohäiriössä miehellä on vaikeuksia saavuttaa ja ylläpitää erektio.

Vaikeudet ennakoida ja hallita siemensyöksyä ovat nopean laukeamisen tyypillisin oire. Oireiden esiintymistiheyden perusteella ennenaikainen siemensyöksy voidaan luokitella neljään eri ryhmään: elinikäiseen, hankittuun, luonnollisesti vaihtelevaan sekä nopeaksi koettuun siemensyöksyyn.

Näin tunnistat ennenaikaisen siemensyöksyn 4 eri tyyppiä:

1. Elinikäinen ennenaikainen siemensyöksy.
Useimmissa tapauksessa nopea siemensyöksy on tyypiltään elinikäinen, eli läsnä heti ensimmäisestä seksikokemuksesta alkaen. Vastoin yleistä käsitystä vaiva ei kuitenkaan lievene iän tai kokemuksen myötä, vaan saattaa ajan mittaan jopa pahentua. Saatat kärsiä elinikäisestä ennenaikaisesta siemensyöksystä, mikäli

 • Nopea laukeaminen on vaivannut sinua jo ensimmäisestä yhdynnästä alkaen
 • Laukeaminen tapahtuu aina tai lähes aina noin minuutissa yhdynnän aloittamisen jälkeen

2. Hankittu ennenaikainen siemensyöksy.
Toiseksi yleisin nopean laukeamisen tyyppi on hankittu ennenaikainen siemensyöksy. Nimestä poiketen kyse ei ole itseaiheutetusta vaivasta, vaan vähitellen ja ajan myötä kehittyvistä oireista. Hankitusta nopeasta syöksystä voi olla kohdallasi kyse, jos

 • Siemensyöksysi on aiemmin ollut normaali, mutta muuttunut myöhemmin liian nopeaksi
 • Laukeaminen tapahtuu haitallisen nopeasti, usein noin 3 minuutissa

3. Luonnollisesti vaihteleva ennenaikainen siemensyöksy.
On normaalia, että mieskunnossa saattaa silloin tällöin ilmetä vaihtelua. Jos siemensyöksylatenssisi on haitallisen nopeaa vain ajoittain tai tilanteesta riippuen, ei kyse todennäköisesti ole varsinaisesta seksuaalihäiriöstä vaan seksin keston luonnollisesta vaihtelusta.


4. Nopeaksi koettu siemensyöksy.
Miehet saattavat toisinaan kokea kärsivänsä liian nopeasta siemensyöksystä, vaikka heidän ejakulaatiolatenssinsa on normaali tai jopa tavanomaista pitempi. Vaikka laukeamista voi joskus olla vaikea kontrolloida, ei kyse ole varsinaisesta seksuaaliterveyden häiriöstä.

Voiko minulla olla ennenaikainen siemensyöksy, jos siitin kestää erektiossa usein vain pari minuuttia ennen laukeamista?

'Miten kestää pidempään sängyssä?' on kysymys, joka askarruttaa monia. Mikäli erektio päättyy aina tai useimmiten siemensyöksyyn alle kaksi minuuttia yhdynnän aloittamisen jälkeen, on mahdollista, että kärsit nopeasta siemensyöksystä. Ennen lääkityksen tilaamista on kuitenkin tärkeää pohtia myös seuraavia kysymyksiä:

 • Onko liian nopea laukeaminen vain ajoittaista, tai johtuuko se mahdollisesti jostakin ulkoisesta tekijästä?
 • Onko siitin erektiossa vaikea hallita tai onko siemensyöksyä vaikea ennakoida?
 • Aiheutuuko vaivasta sinulle psykologista haittaa?

Mikäli siemensyöksy on vaikeasti hallittavissa ja siitä on muodostunut taakka sekä sinulle että parisuhteellesi, voi asianmukainen lääkehoito olla tarpeen. Lisätietoa erektion pitkittämisestä ja mieskunnon ylläpitämisestä löydät osiosta 'Ennenaikaisen siemensyöksyn hoito lääkkeiden avulla'.

Ennenaikaisen siemensyöksyn syyt: miksi mies laukeaa liian nopeasti?

Miehen siemensyöksyn säätely tapahtuu aivoissa, aivorungossa ja selkäytimessä osana keskushermoston toimintaa. Erityisesti serotoniini- ja dopamiinivälitteisillä järjestelmillä tiedetään olevan yhteys liian nopean laukeamisen muodostumisessa: serotoniinipitoisuuksien nousun aivojen tietyillä alueilla on havaittu estävän miehen siemensyöksyn.

Syy liian nopeaan laukeamiseen on kuitenkin suurilta osin yhä tuntematon. Välittäjäaineiden kuten serotoniinin, dopamiinin ja oksitosiinin lisäksi perinnöllisillä ja biologisilla tekijöillä tiedetään olevan vaikutusta siihen, miksi mies tulee liian nopeasti. Erityisesti perintötekijöiden vaikutusta nopean siemensyöksyn aiheutumiseen on tutkittu paljon viime vuosina.

Suurin osa miehistä, joilla on kokemuksia ennenaikaisesta siemensyöksystä, kertoo sen vaivanneen heitä "aina". Vaikka erityisesti elinikäisen ennenaikaisen siemensyöksyn syistä tiedetään vain vähän, on erilaisia neurofysiologisia tekijöitä tukevia teorioita esitetty viime vuosina yhä vahvemmin psykologisten teorioiden rinnalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykytiedon valossa ennenaikainen siemensyöksy on enemmän biokemiallinen kuin psykologinen ongelma. Tällä tiedolla voi olla sekä hyviä, että huonoja puolia. Toisaalta kestoa on vaikea kehittää harjoittelemalla, mutta toisaalta ongelmaa voidaan hoitaa lääkkeillä.

siemensyoksy miehilla

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoito lääkkeiden avulla

Jokainen mies voi vaikuttaa omaan mieskuntoonsa ja pitää huolta seksielämänsä laadusta. Ennenaikaisen siemensyöksyn diagnoosi nojautuukin hyvin pitkälti potilaan itsediagnoosiin: mikäli syöksy tapahtuu toistuvasti alle parissa minuutissa, on syytä epäillä liian nopeaa siemensyöksyä. Lisäksi myös hallinnan puute ja potilaan subjektiivisesti kokema haitta ovat olennaisia tekijöitä liian nopean laukeamisen toteamisessa.

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoito: kestävä erektio lääkehoidon avulla

Mikäli koet liian nopeasta siemensyöksystä aiheutuvan sinulle ja parisuhteellesi huomattavaa haittaa, voi apu kestävän erektion saamiseen löytyä ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon kehitetyistä lääkkeistä.

Erektion pitkittäminen on turvallista ja tehokasta dapoksetiinia sisältävien lääkevalmisteiden avulla. Dapoksetiinia sisältävä Priligy edesauttavaa kestävän erektion muodostamista kahdella tavalla:

 • Lääke pidentää siemensyöksysi tapahtumiseen kuluvaa aikaa
  Yli 6000 miestä kattaneessa tutkimuksessa on havaittu, että siemensyöksyn alkamiseen kuluva aika pitenee 3.3-4.2 -kertaiseksi Priligy 60mg tabletin vaikutuksesta. Liian nopeaan laukeamiseen liittynyt huoli, ahdistus ja turhautuminen lieveni 71%:lla tutkimukseen osallistuneista miehistä.

 • Lääke parantaa kykyäsi ennakoida ja hallita hetkeä, jolloin siemensyöksy tapahtuu
  76% miehistä koki siemensyöksyn hallinnan parantuneen selvästi ja 44%:lla hallinta parani erittäin paljon. Samalla seksuaalinen tyytyväisyys lisääntyi selvästi 60% miehistä ja 78% heidän kumppaneistaan kertoi nopeaan siemensyöksyyn liittyvän ongelman parantuneen.

Tabletti otetaan 1-3 tuntia ennen suunniteltua yhdyntähetkeä ja se tarjoaa tehokkaan avun erektion pitkittämiseen. Priligylle on ominaista, että lääke vaikuttaa jo ensimmäisellä käyttökerralla.

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoito SSRI-lääkkeiden avulla

Nopeaa siemensyöksyä on aiemmin yritetty hoitaa myös lukuisien erilaisten psyko-, käyttäytymis-, fysio- ja seksuaaliterapeuttisten menetelmien avulla. Lääkehoitona on käytetty erityisesti masennuslääkkeitä kuten serotoniinin takaisinoton estäjiä (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI). On kuitenkin tärkeä huomata, että SSRI-lääkkeiden käyttö ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon ei ole saanut hyväksyntää Euroopan Lääkevirastolta (EMA) eikä Yhdysvaltojen lääkeviranomaisilta (FDA).

Toisin kuin Priligy, SSRI-lääkkeet edellyttävät jokapäiväistä käyttöä ja saattavat aiheuttaa käyttäjilleen masennuslääkkeille ominaisia sivuvaikutuksia. Tämän vuoksi SSRI-lääkkeiden käyttö aikaisen siemensyöksyn estämiseksi on ongelmallista ja saattaa aiheuttaa lääkeriippuvuuden.

Koska reseptilääkkeiden käyttöön liittyy aina joitakin riskejä, on suositeltavaa, että kiinnität erityistä huomiota valmisteen turvallisuuteen ja alkuperään ennen kuin käytät mitään lääkettä ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ostaessasi Priligyä euroClinixilta voit olla varma siitä, että lääkkeesi annostellaan ja pakataan laillisesti toimivassa, Isossa-Britanniassa rekisteröidyssä apteekissa.

Ennenaikaisen siemensyöksyn itsehoito

Lääkehoidon ohella herkkää siemensyöksyä voidaan yrittää helpottaa myös itsehoitona. Seuraavista vinkeistä ja harjoituksista saattaa olla sinulle apua kestävän erektion saamiseksi, erityisesti jos ongelmasi ei ole elinikäinen.

Miten estää ennenaikainen siemensyöksy itsehoitona?

 • Keskustele kumppanisi kanssa avoimesti. Avoimuus vähentää nopean laukeamisen taustalla usein piilevää suorituspainetta.
 • Voit myös harjoitella syöksyn ennakointia yksinkertaisen harjoitteen avulla: masturboi käsin, kunnes tunnet siemensyöksyn olevan juuri tulossa. Keskeytä sitten masturbointi ja odota 1 minuutti. Toista harjoitus 4-5 kertaa ennen kuin annat mielihyvän voimistua laukeamiseen saakka.
 • Opettele tunnistamaan PC-lihakset, joiden avulla kykenet keskeyttämään virtsasuihkun virtsaamisen aikana. Tee harjoitteita puristamalla ja rentouttamalla tätä lihasta, ja kokeile sitten miltä lihaksen käyttö tuntuu masturbaation ja kiihottumisen aikana.
 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista