• Sisältää reseptin
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Seuraavan päivän toimitus
Etusivu / Ennenaikainen siemensyöksy

Ennenaikainen siemensyöksy

Hanki hoito ennenaikaiseen siemensyöksyyn e-reseptillä

Ennenaikaista eli herkkää siemensyöksyä on arvioitu esiintyvän maailmanlaajuisesti 20-40% miehistä. Sen tyypillisimpiä oireita ovat syöksyn ennakointiin ja hallintaan liittyvät vaikeudet. Diagnoosi perustuu yleensä itse tehtyyn tulkintaan: mikäli ejakulaatio tapahtuu toistuvasti alle kahdessa minuutissa, voidaan liian nopeaa siemensyöksyä epäillä.

Mieskuntoa voidaan kuitenkin hoitaa ja ylläpitää tehokkaasti. Mikäli liian nopeasta ejakulaatiosta koetaan aiheutuvan haittaa, voidaan erektiokykyä parantaa dapoksetiinia sisältävien valmisteiden avulla. Dapoksetiini pitkittää erektion kestoa sekä auttaa parantamaan ejakulaation hallintaa.

euroClinixiltä voit tilata dapoksetiiniä (kauppanimi Priligy) kätevästi netin kautta täyttämällä lyhyen terveyskyselyn. Kyselyn perusteella lääkärimme kirjoittaa sinulle reseptin Priligyyn, mikäli mitään terveydellisiä esteitä lääkkeen määräämiselle ei ilmene. Tämän jälkeen valmiste lähetetään sinulle postissa.

Arvioinut lääketieteen ammattilainen Dr. Caroline Fontana Julkaisutiimimme kirjoittama Viimeksi arvioitu 22-03-2024

Saatavilla olevat hoidot

Prilligy 60 mg kalvopäällysteiset tabletit 3 kpl pakkaus
Priligy 4.4(78 Tuotearviot)
 • Pidentää erektion kestoa jopa 200-300 %
 • Markkinoiden ainoa lääke nopean siemensyöksyn hoitoon
 • Luotettava toimitus neutraalissa pakkauksessa
Lisätietoa
Hinnat alkaen 64.95 €

Mikä on ennenaikainen siemensyöksy?

Siitin kestää erektiossa tyypillisesti 5-7 minuuttia, jonka jälkeen yhdyntä huipentuu laukeamiseen. Nopeasta siemensyöksystä kärsivillä miehillä erektio on kuitenkin kestoltaan huomattavasti lyhytaikaisempi: laukeaminen tapahtuu tyypillisesti jo pari minuuttia yhdynnän aloittamisen jälkeen. Arviolta 5 – 20 prosentilla näistä miehistä siitin ei kuitenkaan edes ehdi sisään ennen kuin ejakulaatio jo tapahtuu.

Ennenaikainen siemensyöksy sekoitetaan usein erektiohäiriöön. Nämä miehen seksuaaliseen toimintakykyyn liittyvät vaivat kuitenkin eroavat toisistaan. Ennenaikaisessa siemensyöksyssä mies laukeaa nopeasti ja ennen omaa tahtoaan. Erektiohäiriössä miehellä puolestaan on vaikeuksia saavuttaa ja ylläpitää erektiota.

Mistä tiedän, kärsinkö ennenaikaisesta laukeamisesta?

Vaikeudet ennakoida ja hallita siemensyöksyä ovat liian nopean ejakulaation tyypillisin oire. Oireiden esiintymistiheyden perusteella vaiva voidaan luokitella neljään eri ryhmään: elinikäiseen, hankittuun, luonnollisesti vaihtelevaan sekä nopeaksi koettuun siemensyöksyyn.

Näin tunnistat nämä 4 eri tyyppiä:

1. Elinikäinen ennenaikainen siemensyöksy.

Useimmissa tapauksessa vaiva on tyypiltään elinikäinen, eli läsnä heti ensimmäisestä seksikokemuksesta alkaen. Vastoin yleistä käsitystä se ei kuitenkaan lievene iän tai kokemuksen myötä, vaan saattaa ajan mittaan jopa pahentua. Saatat kärsiä tästä vaivasta, mikäli

 • Nopea laukeaminen on vaivannut sinua jo ensimmäisestä yhdynnästä alkaen
 • Laukeaminen tapahtuu aina tai lähes aina noin minuutissa yhdynnän aloittamisen jälkeen

2. Hankittu ennenaikainen siemensyöksy.

Toiseksi yleisin tyyppi on hankittu ennenaikainen siemensyöksy. Nimestä poiketen kyse ei ole itseaiheutetusta vaivasta, vaan vähitellen ja ajan myötä esimerkiksi sairauden myötä kehittyvistä oireista. Hankitusta nopeasta ejakulaatiosta voi olla kohdallasi kyse, jos

 • Syöksysi on aiemmin ollut normaali, mutta muuttunut myöhemmin liian nopeaksi
 • Laukeaminen tapahtuu haitallisen nopeasti, usein noin 3 minuutissa

3. Luonnollisesti vaihteleva ennenaikainen siemensyöksy.

On normaalia, että mieskunnossa saattaa silloin tällöin ilmetä vaihtelua. Jos latenssisi on haitallisen nopeaa vain ajoittain tai tilanteesta riippuen, ei kyse todennäköisesti ole varsinaisesta seksuaalihäiriöstä vaan seksin keston luonnollisesta vaihtelusta.


4. Nopeaksi koettu siemensyöksy.

Miehet saattavat toisinaan kokea kärsivänsä liian nopeasta ejakulaatiosta, vaikka heidän ejakulaatiolatenssinsa on normaali tai jopa tavanomaista pitempi. Vaikka laukeamista voi joskus olla vaikea kontrolloida, ei kyse ole varsinaisesta seksuaaliterveyden häiriöstä. Tilanteesta kannattaa kuitenkin keskustella ammattilaisen kanssa, jos se painaa mieltä toistuvasti.

Jos siitin kestää erektiossa usein vain pari minuuttia ennen laukeamista, onko kyse ennenaikaisuudesta?

'Miten kestää pidempään sängyssä?' on kysymys, joka askarruttaa monia. Mikäli erektio päättyy aina tai useimmiten ejakulaatioon alle kaksi minuuttia yhdynnän aloittamisen jälkeen, on mahdollista, että kärsit nopeasta siemensyöksystä. Ennen lääkityksen tilaamista on kuitenkin tärkeää pohtia myös seuraavia kysymyksiä:

 • Onko liian nopea laukeaminen vain ajoittaista, tai johtuuko se mahdollisesti jostakin ulkoisesta tekijästä?
 • Onko siitin erektiossa vaikea hallita tai onko ejakulaatiota vaikea ennakoida?
 • Aiheutuuko vaivasta sinulle psykologista haittaa?

Ennenaikaisen siemensyöksyn syyt: miksi mies laukeaa liian nopeasti?

Miehen siemensyöksyn säätely tapahtuu aivoissa, aivorungossa ja selkäytimessä osana keskushermoston toimintaa. Erityisesti serotoniini- ja dopamiinivälitteisillä järjestelmillä tiedetään olevan yhteys liian nopean laukeamisen muodostumisessa: serotoniinipitoisuuksien nousun aivojen tietyillä alueilla on havaittu estävän miehen ejakulaation.

Syy liian nopeaan laukeamiseen on kuitenkin suurilta osin yhä tuntematon. Välittäjäaineiden kuten serotoniinin, dopamiinin ja oksitosiinin lisäksi perinnöllisillä ja biologisilla tekijöillä tiedetään olevan vaikutusta siihen, miksi mies tulee liian nopeasti. Erityisesti perintötekijöiden vaikutusta vaivaan on tutkittu paljon viime vuosina.

Suurin osa miehistä, joilla on kokemuksia ennenaikaisesta ejakulaatiosta, kertoo sen vaivanneen heitä "aina". Vaikka erityisesti elinikäisen ennenaikaisen siemensyöksyn syistä tiedetään vain vähän, on erilaisia neurofysiologisia tekijöitä tukevia teorioita esitetty viime vuosina yhä vahvemmin psykologisten teorioiden rinnalla. Esimerkiksi geneettisillä tekijöillä tai peniksen tuntoaistin yliherkkyydellä on todettu voivan olla yhteys liian nopeaan ejakulaatioon, mutta koska usein syynä on useamman tekijän yhteisvaikutus, voi vaivaan auttavan ratkaisun löytäminen olla haastavaa.

Psykologiset syy

Vaivan taustalla ovat usein psykologiset syyt, joihin voivat lukeutua stressi, masennus, ahdistus, itsetunto-ongelmat, parisuhteen ongelmat ja esimerkiksi uuteen parisuhteeseen liittyvä jännitys.

Fyysiset syyt

Fyysisiä syitä voivat olla erilaisten sairauksien tai vammojen, kuten verenkierron häiriöiden, selkäytimeen kohdistuneen vaurion tai neurologisen häiriön vaikutukset laukeamiseen. Hormonituotannon häiriöillä, erityisesti kilpirauhasen liikatoiminnalla, voi olla myös yhteys ennenaikaiseen laukeamiseen. Lisäksi tiettyjen lääkkeiden sekä huumeiden tai liiallisen alkoholin käytön on todettu aiheuttavan erilaisia seksuaalielämän ongelmia, mukaan lukien ennenaikaista laukeamista.

Voiko liian nopeaa laukeamista ehkäistä?

On tärkeää selvittää, johtuuko liian nopeasti tapahtuva laukeaminen psyykkisistä vai fyysisistä syistä, jotta vaivan pitkittyminen voidaan ehkäistä. Avoin keskustelu aiheesta mahdollisen kumppanin tai tarvittaessa lääkärin tai seksuaaliterapeutin kanssa kannattaa.

Seksuaaliseen suorituskykyyn on mahdollista vaikuttaa monella eri erektion ja ejakulaation hallintakykyä parantavalla keinolla. Näitä ovat:

 • Start-Stop -menetelmä – tämä tekniikka perustuu yhdynnän tai stimulaation keskeytykseen juuri ennen ejakulaatiota, ja sen avulla voi oppia kontrolloimaan syöksyä paremmin
 • Puristusharjoitukset – nämä harjoitukset perustuvat laukeamisen pitkittämiseen peniksen kärkeä puristamalla
 • Erilaisten seksiasentojen kokeileminen – tietyissä asennoissa miehen laukeamisherkkyys on pienempi, ja näitä kokeilemalla on mahdollista pitkittää yhdynnän kestoa
 • Kondomi ja voiteet – tavallista paksummat kondomit sekä jotkin penistä puuduttavat liukuvoiteet voivat auttaa pienentämään laukeamisherkkyyttä

Miten ennenaikaista siemensyöksyä voidaan hoitaa?

Jokainen mies voi vaikuttaa omaan mieskuntoonsa ja pitää huolta seksielämänsä laadusta. Diagnoosi nojautuukin hyvin pitkälti potilaan itsediagnoosiin: mikäli ejakulaatio tapahtuu toistuvasti alle parissa minuutissa, on syytä epäillä liian nopeaa siemensyöksyä. Lisäksi myös hallinnan puute ja potilaan subjektiivisesti kokema haitta ovat olennaisia tekijöitä liian nopean laukeamisen toteamisessa.

Kestävä erektio lääkehoidon avulla

Mikäli koet liian nopeasta siemensyöksystä aiheutuvan sinulle ja parisuhteellesi huomattavaa haittaa, voi apu kestävän erektion saamiseen löytyä ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon kehitetyistä lääkkeistä.

Erektion pitkittäminen on turvallista ja tehokasta dapoksetiinia sisältävien lääkevalmisteiden avulla. Dapoksetiinia sisältävä Priligy edesauttavaa kestävän erektion muodostamista kahdella tavalla:

 • Lääke pidentää ejakulaation tapahtumiseen kuluvaa aikaa Tutkimuksissa Luotettava lähde National Center for Biotechnology Information (NCBI) Valtion lähde Biomedisiininen tutkimus ja kirjallisuus Mene lähteeseen todettiin dapoksetiinin pidentävän yhdyntäaikaa merkittävästi, noin 3-4 minuuttia.
 • Lääke parantaa kykyäsi ennakoida ja hallita hetkeä, jolloin siemensyöksy tapahtuu Miehet ovat raportoineet kykynsä kontrolloida ejakulaatiotaan parantuneen, tyytyväisyytensä seksiin parantuneen ja laukeamiseen liittyvän stressin pienentyneen. Myös parisuhteen tila voi parantua, kun kummankin osapuolen tyytyväisyys seksielämään on korkeampi.

Tabletti otetaan 1-3 tuntia ennen suunniteltua yhdyntähetkeä ja se tarjoaa tehokkaan avun erektion pitkittämiseen. Priligylle on ominaista, että se vaikuttaa jo ensimmäisellä käyttökerralla.

Hoito SSRI-lääkkeiden avulla

Nopeaa siemensyöksyä on aiemmin yritetty hoitaa myös lukuisien erilaisten psyko-, käyttäytymis-, fysio- ja seksuaaliterapeuttisten menetelmien avulla. Lääkehoitona on käytetty erityisesti masennuslääkkeitä kuten serotoniinin takaisinoton estäjiä (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI). On kuitenkin tärkeä huomata, että SSRI-lääkkeiden käyttö ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon ei ole saanut hyväksyntää Euroopan Lääkevirastolta (EMA) eikä Yhdysvaltojen lääkeviranomaisilta (FDA).

Toisin kuin Priligy, SSRI-lääkkeet edellyttävät jokapäiväistä käyttöä ja saattavat aiheuttaa käyttäjilleen masennuslääkkeille ominaisia sivuvaikutuksia. Tämän vuoksi SSRI-lääkkeiden käyttö aikaisen ejakulaation estämiseksi on ongelmallista ja saattaa aiheuttaa lääkeriippuvuuden.

Itsehoito

Lääkehoidon ohella herkkää siemensyöksyä voidaan yrittää helpottaa myös itsehoitona. Keskustelu kumppanin kanssa avoimesti voi vähentää nopean laukeamisen taustalla usein piilevää suorituspainetta. Lisäksi erilaisilla harjoitteilla voi oppia kontrolloimaan laukeamista. Lantionpohjan lihasten harjoitteita voi tehdä puristamalla ja rentouttamalla tätä lihasta, ja kokeilla sitten miltä lihaksen käyttö tuntuu masturbaation ja kiihottumisen aikana.

Joillakin itsehoitovalmisteilla ja luontaistuotteilla sanotaan olevan vaikutusta laukeamisen säätelyssä. Esimerkiksi sinkin tai magnesiumin puutteen on epäilty vaikuttavan seksuaaliterveyteen, kuten liian nopeasti tapahtuvaan ejakulaatioon. Näitä sisältävien ruokien syömisellä voi olla siis positiivisia vaikutuksia ejakulaation kestoon. Ravintolisien käytössä tulee kuitenkin noudattaa varovaisuutta, ja esimerkiksi liian sinkin käytöstä voi aiheutua haittavaikutuksia.

Terapia

Kun ongelman taustalla epäillään psykologisia syitä, keskustelu terapeutin tai seksologin kanssa on usein suositeltu hoitomuoto. Lääkäri voi suositella myös lääke- ja terapiahoidon yhdistelmää.

Leikkaus

Leikkaushoito on mahdollinen siinä vaiheessa, kun mistään muusta hoitomuodosta ei ole apua. Leikkauksessa peniksen tuntoherkkyyttä vähennetään, jolloin ejakulaation saavuttaminen hidastuu. Kyseessä on kuitenkin suuri ja riskialtis operaatio, ja leikkaushoito onkin aina vihoviimeinen vaihtoehto vaivaan.

Voiko ennenaikaista ejakulaatiota ehkäiseviä lääkkeitä tilata netistä?

Priligy on reseptilääke, jonka käyttöön vaaditaan aina asiaankuuluva lääkemääräys. Älä siis koskaan osta valmistetta sellaiselta verkkosivulta, joka mainostaa tuotetta ilman reseptiä ja vaadittavaa lääkärin konsultaatiota. euroClinixillä lääkkeen tilausta edeltää aina verkkokonsultaatio, jossa selvitetään terveydentilasi ja tilaamasi lääkkeen soveltuvuus sinulle. Resepti myönnetään ja tilaus hyväksytään siis vasta, kun lääkäri on arvioinut vastauksesi.

Koska reseptilääkkeiden käyttöön liittyy aina joitakin riskejä, on suositeltavaa, että kiinnität erityistä huomiota valmisteen turvallisuuteen ja alkuperään ennen kuin käytät mitään lääkettä vaivasi hoitoon. Ostaessasi Priligyä euroClinixilta voit olla varma siitä, että lääkkeesi annostellaan ja pakataan laillisesti toimivassa, EEA-alueella rekisteröidyssä apteekissa.

Lisää luettavaa

Ennenaikainen siemensyöksy: aiheuttajat ja hoito

Ennenaikainen siemensyöksy: aiheuttajat ja hoito

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
6 parasta seksiasentoa, joiden avulla kestät pidempään

6 parasta seksiasentoa, joiden avulla kestät pidempään

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Miten estää ennenaikainen siemensyöksy

Miten estää ennenaikainen siemensyöksy

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Miten ennenaikaisen siemensyöksyn voi estää?

Miten ennenaikaisen siemensyöksyn voi estää?

Arvioinut Dr. Plauto Filho
 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista