• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Könssjukdomar / Kondylom / Könsvårtor - orsaker, symptom och behandling

Könsvårtor - orsaker, symptom och behandling

Könsvårtor är en av de vanligaste könssjukdomarna i Europa. De orsakas av humant papillomvirus (HPV) och är väldigt smittsamma. Ett utbrott av könsvårtor, även kallat kondylom, ger sig oftast till känna i form av små vårtliknande utväxter i underlivet hos både män och kvinnor. Utväxterna kan variera i färg, men vanligtvis följer de hudtonen hos den individ som drabbats av sjukdomen. Denna könssjukdom är särskilt vanlig bland personer i åldern 17 till 33, även om infektionen kan drabba alla åldersgrupper. Kondylom är en könssjukdom som är utbredd över hela vår del av världen.

Hur stor är smittorisken?

Om du har infekterats med könsvårtor är risken för att du smittar din sexuella partner hela 60 procent, även om ni bara haft sexuell kontakt en gång. Därför är det viktigt att du genomgår en behandling för könsvårtor (kondylom) så fort du har blivit smittad, för att minska risken för spridning. Det finns läkemedel att tillgå för att få hjälp med att kontrollera och behandla ett utbrott, men det finns inget botemedel som helt botar just denna könssjukdom. Det är viktigt att förstå att viruset som orsakar utbrotten, HPV, för tillfället är omöjligt att helt bota. Det betyder att viruset kommer att finnas kvar i din kropp och kan orsaka nya utbrott i framtiden.

Vad är orsaken till att könsvårtor uppstår?

Humant papillomvirus (HPV), ett virus som sprids genom sexuell kontakt, orsakar denna sexuellt överförbara infektion. Ungefär 90 procent av alla infektioner som ger upphov till könsvårtor orsakas av två strängar av HPV (HPV-6 och HPV-11). Dessa bägge strängar av HPV betraktas som "låg risk", vilket betyder att deras potential att orsaka cancer anses vara låg.

De andra typerna av HPV-strängar kan leda till livmodercancer, bland annat HPV-16, men det är inte samma strängar som orsakar könsvårtor (kondylom). Det finns ungefär 150 olika varianter av HPV-virus, varav ungefär 40 stycken tenderar att orsaka infektioner i underlivet. Några av dessa typer kan alltså orsaka allvarligare sjukdomstillstånd som till exempel livmoderhalscancer och peniscancer. I sällsynta fall kan elakartade svulster uppstå till följd av kondylom.

Hur sprids kondylom?

Könsvårtor sprids genom oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex med en infekterad partner. Om du har oskyddat sex med en smittad person, är risken stor att även du drabbas av infektionen. Du löper också en större risk att drabbas av denna könssjukdom om du har flera olika sexpartners. HPV viruset kan förbli inaktivt i kroppen under månader, till och med under flera år, och kan inte helt botas. Den exakta orsaken till vad som aktiverar viruset har inte till fullo kartlagts. Kliniska studier har dock visat att de största faktorerna av ett utbrott kan härledas till en överdriven alkoholkonsumtion, regelbunden rökning, friktion i underlivet, trötthet och stress. Alla dessa faktorer kan leda till att immunförsvaret försvagas.

Ett försvagat immunförsvar en faktor som kan öka risken för kondylom till följd av en infektion av HPV-viruset. Även diabetes är en riskfaktor för bildandet av könsvårtor vid en sådan infektion. HPV-viruset har en förmåga att tränga in genom små öppningar i kroppen. Viruset kan bland annat överföras via hudkontakt med en smittad person. Infektionen kan även ske via föremål som har infekterats av viruset. Det kan bland annat röra sig om kläder eller handdukar. Kondylom kan även smittas oralt, men risken för att smittas med könsvårtor i munnen till följd av oralsex är ganska låg.

Hur ställs diagnosen kondylom?

För att diagnostisera kondylom är det ofta tillräckligt att en visuell undersökning av det drabbade området utförs. I de fall där det finns oklarheter eller om en differentialdiagnos behövs göras för att jämföra tillståndet med andra hudåkommor såsom hudcancer, kan läkaren göra en undersökning av vävnaden i ett laboratorium. I sådana fall tas ett litet vävnadsprov under lokalbedövning, vilket sedan undersöks i labbet. I de fall då läkaren misstänker kondylom i ändtarmen eller urinröret, kan vävnadsprovet tas från det drabbade området för att underlätta diagnostisering.

Könsvårtor som inte är synliga eller knappt synliga med blotta ögat kan läkaren enklare upptäcka genom att applicera utspädd ättiksyra på det drabbade området. Könsvårtorna färgas nämligen vita av ättiksyran. Detta syratest är dock icke-specifikt då även andra åkommor kan orsaka en liknande färgreaktion. Därför bör ett positivt resultat från ett syratest föranleda ett vävnadsprov.

Vilka symptom ska jag vara uppmärksam på?

Majoriteten av alla personer som smittats med kondylom kommer inte märka att de är infekterade med denna könssjukdom. Detta beror på att det kan ta flera månader innan viruset bryter ut. Det är också en av anledningarna till att det är så viktigt att testa sig för kondylom när man har haft oskyddat samlag. Det första symptomet på könsvårtor är utväxter på könsorganet. Könsvårtor (kondylom) på kvinnor kan förekomma såväl inuti som runt vaginan, på blygdläpparna och i även andra delar av det genitala området. Hos män förekommer könsvårtor vanligtvis på penis, ofta på eller under förhuden.

Till utseendet kan utväxterna vara stora eller små, vanligtvis ger de inte upphov till någon smärta, och kan vara sträva eller lena. Utseendet på könsvårtor kan således variera från individ till individ. Vissa personer har till och med rapporterat om klåda, men detta är inte fallet för alla drabbade. Det är viktigt att tillägga att könsvårtorna i vissa fall endast förekommer invärtes, vilket innebär att det i sådana fall inte kommer finnas några synliga symptom på könsvårtor överhuvudtaget utvärtes på kroppen.

På vilka kroppsdelar kan kondylom uppstå?

Kondylom förekommer främst på dessa delar av kroppen:

 • Könsvårtor i slidan: Könsvårtor förekommer ofta på blygdläpparna. Förutom blygdläpparna sprids de hos kvinnor ofta till slidöppningen, livmoderhalsen samt urinrörets öppning.
 • Könsvårtor på ollonet: Könsvårtor förekommer ofta på ollonet, och i mer allvarliga fall kan även hela benet samt testiklarna infekteras av könsvårtor.
 • Könsvårtor runt anus: Hos både män och kvinnor förekommer könsvårtor ibland i anus. Eftersom vårtorna frodas i varma och fuktiga områden, drabbas anus och området runt omkring ofta av kondylom.
 • Könsvårtor i munnen: Även munnen kan drabbas av könsvårtor. Detta är särskilt vanligt hos personer som lider av HIV eller andra sjukdomar som försvagar immunförsvaret.
 • Könsvårtor i analen: Hela det anala området och ändtarmen kan invärtes drabbas av könsvårtor. Om könsvårtor förekommer i tarmen kan de inte behandlas med hjälp av läkemedel utan behöver avlägsnas kirurgiskt.

Svar på vanliga frågor om kondylom och könsvårtor

Kan könsvårtor klia?

Många människor undrar om könsvårtor kliar. Generellt sett ger kondylom inte upphov till särskilt många symptom, men klåda är ett symptom som ofta rapporteras av de personer som drabbas av kondylom. Könsvårtor kliar dock inte alltid, så om du är osäker på huruvida du har drabbats av könsvårtor eller ej bör du kontakta din läkare för en konsultation.

Kan man känna könsvårtorna om man har kondylom?

De vårtor som ofta förekommer vid kondylom kan du ofta känna vid beröring. Detta gäller särskilt de större vårtorna som är fyllda med vätska.

Luktar kondylom?

Nej, könsvårtor ger vanligtvis inte ifrån sig någon lukt. I extremt sällsynta fall, till exempel då utbrottet av kondylom orsakas av nedsatt immunförsvar på grund av diabetes eller en HIV-infektion, kan extremt stora vårtor bildas vilka kan utsöndra en obehaglig lukt. Lukten orsakas av bakteriell nedbrytning.

Hur lång är inkubationstiden för kondylom?

Inkubationstiden för kondylom kan variera en hel del. Vanligtvis har könsvårtor en inkubationstid på mellan tre veckor och åtta månader, men det kan i vissa fall röra sig om en inkubationstid på upp till två år.

Är kondylom ärftligt?

Kondylom kan i sällsynta fall överföras till ett barn i samband med förlossningen. Barnet kan då drabbas av kondylom i luftrören. Det är dock sällsynt att detta sker, och könsvårtor hos barn är inte nödvändigtvis kondylom utan kan även vara helt vanliga vårtor på huden.

Kan jag behandla könsvårtor?

För behandling av kondylom finns det flera olika metoder som ibland kan kombineras. Eftersom könsvårtor tenderar att återkomma efter avslutad behandling, kan det ibland krävas att vårtorna avlägsnas kirurgiskt. Här får du mer information om de olika behandlingsmetoder som finns tillgängliga:

Kirurgiskt avlägsnande av könsvårtor

Om det rör sig om större ansamlingar av könsvårtor, kan dessa behöva avlägsnas kirurgiskt genom en mindre operation med lokalbedövning. Under kirurgi finns dock alltid en risk för infektion och ärr kan också bildas vid sårkanterna. Om man behöver avlägsna större vårtor på vagina eller anus, finns det även en risk för att muskler eller nerver skadas. Kirurgiskt avlägsnande av könsvårtor av en erfaren kirurg är dock ofta det enda sättet att effektivt ta bort större könsvårtor.

Laserbehandling av könsvårtor

Laserbehandling av könsvårtor kan utföras på specialiserade kliniker. Vårtorna urholkas då långsamt av laserns värme. Laserbehandling är vanligtvis ett mildare och mer riktat sätt att avlägsna könsvårtor än genom kirurgiskt avlägsnande med hjälp av skalpell. Vid laserbehandling är det ganska ovanligt att könsvårtorna återkommer. Även risken för ärrbildning är vanligtvis lägre vid laserbehandling jämfört med vid kirurgiska ingrepp.

Läkemedelsbehandling av könsvårtor

Kondylom kan även behandlas med hjälp av läkemedelsbehandlingar. En läkemedelsbehandlingar tar lite längre tid innan den ger ett synligt resultat, och avlägsnandet sker således inte lika fort som vid ett kirurgiskt avlägsnande eller vid en laserbehandling. Bland de läkemedel som kan användas för att behandla kondylom är följande produkter tillgängliga att beställas här på euroClinix:

Aldara (imikvimod)

Aldara är ett läkemedel som innehåller den antivirala substansen imikvimod. Läkemedlet hindrar viruset från att föröka sig, vilket innebär att det inte direkt förstör könsvårtorna. Istället aktiverar läkemedlet hudens immunförsvar, genom att binda an till vissa receptorer och framkalla en antiinflammatorisk effekt i huden. Kroppens immunförsvar attackerar sedan vårtans vävnad. Genom att immunförsvaret aktiveras, förhindrar en behandling med imikvimod ofta även uppkomsten av nya könsvårtor. Aldara appliceras flera gånger i veckan på vårtorna. Det kan ta flera veckor innan man kan urskönja framsteg av behandlingen.

Condyline (podofyllotoxin)

Condyline är en lösning som innehåller den växtbaserade ingrediensen podofyllotoxin. Denna substans har en cytostatisk hämmande effekt på könsvårtornas celldelning och celltillväxt. Redan efter några dagar kan man se en förbättring vid användning av detta läkemedel. Efter en behandlingsperiod på tre till fyra veckor har könsvårtorna vanligtvis försvunnit helt.

Wartec (podofyllotoxin)

Även Wartec (Warticon) innehåller den växtbaserade ingrediensen podofyllotoxin, vilket är samma aktiva substans som används i Condyline. Till skillnad från Condyline är dock Warticon en kräm som appliceras på det drabbade området.

Så kan du beställa en läkemedelsbehandling mot kondylom

Du kan enkelt behandla könsvårtor med hjälp av en av de behandlingar som onlinekliniken euroClinix erbjuder. Du kan inom 4 veckor, beroende på vilken behandling av könsvårtor du väljer, vara fri från alla symptom av kondylom. Som vi tidigare nämnt kan du behandla symptomen på kondylom, men inte helt bota denna könssjukdom.

Förebygg kondylom

Genom att använda kondom vid samlag kan du minska risken för infektion av humant papillomvirus (HPV) med ungefär 70 procent. Det finns också effektiva vacciner mot virus, och vaccination bör utföras före ditt första samlag. Detta då vaccinationen inte har någon effekt på befintliga HPV-infektioner. Vaccination i form av multipelt vaccin mot HPV verkar utöver de så kallade lågrisktyperna av HPV (såsom kondylom) även mot de högrisktyper av HPV som kan orsaka bland annat livmoderhalscancer, penis cancer och anal cancer.

Kan jag beställa en behandling mot könsvårtor online?

När du beställer receptbelagda läkemedel för behandling av könsvårtor online via euroClinix kan du vara säker på att du använder en tjänst som är diskret, pålitlig och säker. Du kan köpa din behandling mot könsvårtor här på euroClinix snabbt och säkert, det enda du behöver göra är att genomgå en kostnadsfri konsultation. De vanligaste behandlingarna mot könsvårtor som vi tillhandahåller är Condyline, Aldara och Wartec.

Varför ska jag beställa läkemedel mot könsvårtor online på euroClinix?

euroClinix är en onlineklinik med legitimerade läkare och EU-registrerade apotek som tillhandahåller receptbelagda läkemedel mot bland annat kondylom (könsvårtor). Efter att du fyllt i en onlinekonsultation, vilket endast tar någon minut, kan du förutsatt att din behandling godkänns av våra läkare beställa den aktuella behandlingen. Vi har levererat behandlingar till privatpersoner i mer än 12 år och har tiotusentals nöjda patienter i hela Sverige. Du kan få hem din behandling snabbt och diskret med expressleverans redan nästa dag eller inom 48 timmar, beroende på när du gör din beställning.

Medicinskt granskad av
Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion
Senast granskad 01-03-2023
Beställ din behandling online

På euroClinix kan du tryggt och säkert beställa receptbelagda läkemedel online med leverans redan nästa dag.

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Begär ditt recepteller läs mer om vår service
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel

Relaterad information
Hur ser könsvårtor ut?