Resultat med Propecia - före och efter

Propecia verkar genom att stoppa håravfallet och i vissa fall även främja en återväxt av hår i de områden på skalpen som tidigare förlorat hår. Propecias främsta effekt är dock att läkemedlet kan stoppa fortsatt håravfall. Detta sker inte genom kortsiktig användning utan, forskning och respons från patienter visar att 83% av alla män i kliniska undersökningar har stoppats efter två års behandling. Mer än 66% av alla män i undersökningarna har rapporterat att de upplevt håråterväxt.

före och efter resultat med propecia

När du använder Propecia kommer de första resultaten oftast bli synbara efter 3-6 månaders användande och majoriteten av alla män kommer se tydliga förändringar efter 12 månaders användning. Din behandling med Propecia måste fortsättas för att resultaten ska bibehållas. När nivåerna av finasterid (den aktiva ingrediensen i Propecia) sjunker kommer nämligen nivåerna av DHT åter stiga, och detta gör att håravfallet återupptas.

Hur vet jag om jag behöver Propecia?

Manligt håravfall tenderar ofta att följa ett specifikt mönster på skalpen. Normalt sett börjar det "klassiska håravfallet" med en hårförtunning och ett allt högre hårfäste, detta följs av ett håravfall på skalpen och kronan av huvudet. Detta innebär att du endast kommer ha hår kvar i nacke och på sidorna. Om håret mot förmodan skulle falla av i stora tussar och om du inte upplever något som kan liknas vid bilden nedan är det osannolikt att en behandling såsom Propecia skulle vara effektiv för att avhjälpa ditt problem. I dessa fall kommer det krävas annan behandling och sannolikt en större utredning för att kartlägga orsaken, vilken kan vara ett underliggande hälsoproblem eller en medicinsk behandling.

Kartläggning av manligt håravfall

Hur Propecia förebygger håravfall

Manligt håravfall är ett genetiskt problem som förs vidare från generation till generation. Problemet drabbar oftast män, men i undantagsfall kan även kvinnor drabbas av håravfall (det kallas då kvinnligt mönster håravfall). Behandling av kvinnligt håravfall tenderar att skilja sig åt från behandling av manligt håravfall. Detta då kvinnor överlag inte ska använda Propecia.

Manligt håravfall inträffar som ett resultat av att hårsäckarna och hårrötterna blir överkänsliga mot hormoner och/eller androgener, kända som DHT. DHT är ett derivat av testosteron som många män naturligt bär på, som gör att hårväxten saktas ned och hårsäckarna att bli inaktiva, vilket bland män som är känsliga mot detta hormon kommer leda till först tunnhårighet och högre hårfäste och i vissa fall till skallighet.

Hur verkar Propecia?

Propecia verkar genom att gå till den underliggande orsaken till håravfall, i de allra flesta fall en alltför hög nivå av dihydrotestosteron (DHT) och innehåller den aktiva ingrediensen finasterid. Finasterid hämmar enzymet som tillverkar DHT och genom att göra detta kan inte samma nivå av testosteron omvandlas till dihydrotestosteron. DHT-nivåerna sjunker därför och håret får möjlighet att växa tillbaka, och i majoriteten av fallen avslutas håravfallet och nytt hår kommer kunna växa tillbaka.

Ju tidigare behandlingen påbörjas, ju högre är sannolikheten att faktiskt få tillbaka allt förlorat hår. Observera att detta inte är en mirakelbehandling och långvarig behandling kommer krävas. Vad som dock utlovas är en kliniskt bevisad behandling som kommer hjälpa dig bättre än receptfria behandlingar, vilka ofta är helt resultatlösa.

Resultat i studier av Propecia

Två japanska forskare publicerade 2012 en studie på långtidsanvändning av finasterid, den aktiva ingrediensen i Propecia. En tablett á 1 mg finasterid gavs dagligen till de 3 177 män som deltog i studien. Man utvärderade sedan läkemedlets effekt på 2 561 av dessa män. Den metod man använde sig av för att utvärdera effekten av att man utförderade foton enligt en sjugradig skala. Hos 2%nbsp;230 av 2 561 män, det vill säga 87,1 procent, kunde man se att hårväxten hade ökat till följd av behandlingen. Av dessa 87,1 procent bedömdes hårväxten ha ökat rejält hos 11,1 procent, måttligt hos 36,5 procent och något hos 39,5 procent.

Studien visade även att en högre andel av männen hade svarat positivt på behandlingen ju längre tid behandlingen hade pågått. Biverkningar uppstod hos blott 23 av 3 177 män (0,7 procent). I sju fall avbröt man behandlingen baserat på att risken med att fortsätta behandlingen ansågs större än fördelarna med att fortsätta densamma. Man kunde inte se några särskilda problem relaterade till långvarig användning av finasterid.

Propecia mer effektivt än kräm mot håravfall

I en studie jämförde forskarna effekten av finasterid (Propecia) med en kräm mot håravfall. I studien deltog 65 patienter med manligt håravfall, varav 40 av dessa gavs 1 mg finasterid per dag under 12 månader och 25 patienter gavs en kräm för applicering två gånger om dagen i 12 månader. Det fanns inga större skillnader mellan deltagarna i de bägge grupperna vad gäller ålder, den tid som håravfallet hade pågått, förekomst av manligt håravfall i släkten eller typ av håravfall. Finasterid visade sig vara mer effektivt för behandling av manligt håravfall än den kräm som applicerades på hjässan två gånger om dagen. Hårtillväxten ökade hos 80 procent av deltagarna i finasteridgruppen, medan den ökade hos 52 procent av deltagarna i den grupp som använde en krämbaserad behandling.

De biverkningar som vissa patienter upplevde var lindriga och ledde inte till att den drabbade tvingades avsluta sin behandling. I den grupp som gavs finasterid uppmärksammade man biverkningar hos 7 av de 40 patienterna. 6 patienter upplevde en minskad sexlust och hos 1 patient ökade hårväxten även på andra områden på kroppen. De biverkningar som uppstod till följd av behandlingen försvann så fort behandlingen avbröts. Forskarna drog efter avslutad studie slutsatsen att finasterid likt den krämbaserade behandlingen var en säker läkemedelsbehandling för behandling av milt till allvarligt manligt håravfall, men att finasterid var en mer effektiv behandling.

Hur kan jag få tag på Propecia?

Onlinekliniken euroClinix erbjuder dig möjligheten att köpa Propecia med finasterid på nätet. För att säkerställa att läkemedlet är säkert för dig att använda behöver du först genomgå en onlinekonsultation. Denna konsultation tar endast några minuter och går till som så att du fyller i ett formulär där du besvarar våra frågor. När våra läkare har granskat dina svar och godkänt din behandling kan du logga in i patientzonen på vår sajt och beställa Propecia.

Källor:

Uppdaterad: 2017-06-05

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans