• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Högt blodtryck / Läkemedel som tillhör gruppen ACE-hämmare

Läkemedel som tillhör gruppen ACE-hämmare

ACE-hämmare är läkemedel som används för behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Utöver hjärtsvikt innefattar de även högt blodtryck (hypertoni). ACE-hämmare är lämpliga för att sänka blodtrycket och föreskrivs därmed bl.a. till patienter som drabbats av en hjärtattack.

Vad är ACE-hämmare?

ACE står för Angiotensin-Converting-Enzym. Angiotensin är ett hormon som hör till gruppen av peptidhormoner. Det har en kärlsammandragande effekt, vilket leder till en ökning av blodtrycket och förbättrat blodflöde till organen. Som en del av RAAS (Renin-angiotensinsystemet) påverkar hormonet regleringen av vattenförsörjning och upprätthållandet av njurfunktionen och blodtrycket.

RAAS-systemet utlöses av sensorer i området av njuren som är mottagliga för fallande blodtryck eller minskad vävnadsperfusion med enzymet renin. Av renin klyvs angiotesin 1, som är föregångaren till det aktiva hormonet angiotesin 2. Omvandlingen av angiotesin typ 1 till typ 2 äger rum tack vare Angiotesin Converting Enzyms (ACE).

Efter omvandlingen ökar blodtrycket. ACE-hämmare ingriper i denna process och minskar den kärlsammandragande aktiviteten hos hormonet angiotesin 2. Ett möjligen högt blodtryck sänks som följd.

Hur verkar ACE-hämmare?

ACE-hämmare verkar på flera sätt för att sänka blodtrycket hos den patienten:

 • Blockad av angiotesin 2
  I njuren släpps hormonet angiotesin 2 som gör ett viktigt bidrag med sin kärlsammandragande effekt för ökandet av blodtrycket. ACE-hämmare säkerställer att angiotesin inte längre kan produceras och blodet således inte ökar.
 • Förbättring av njurfunktionen
  ACE-hämmare främjar utsöndringen av vatten och salt genom njurarna, vilket gör att blodvolymen reduceras. Denna process leder också till en sänkning av blodtrycket. Genom eliminering av överflödigt vatten lättar trycket på hjärtat, eftersom det nu behöver applicera mindre kraft på pumpeffekten, eftersom kärlmotstånd är lågt.
 • Fördröjning av nedbrytningen av vävnadshormoner
  Bradykinin är ett hormon med kärlöppnande egenskaper. Det fungerar också genom att sänka blodtrycket och sammandragande av den glatta muskulaturen i bronkerna, tarmarna och livmodern. Eftersom ACE verkar kärlsammandragande försämrar den bradykinins verkan. ACE-hämmare fördröjer nedbrytningen av hormonet och uppmuntrar därigenom kärlutvidgningen och sänker blodtrycket.

Vilka ämnen hör till ACE-hämmare?

Gruppen av ACE-hämmare har flera aktiva ingredienser. Dessa inkluderar ramipril, benazepril, kaptopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, med flera som är mycket lika i deras effekter, men delvis baserar sig på olika verkningsmekanismer. Verkans uppkomst och varaktigheten av den, samt biverkningar, kan variera.

Ramipril expanderar blodkärlen

Som ACE-hämmare har Ramipril en kärlvidgande effekt och gynnar på så sätt hjärtminutvolymen. Läkemedlet förhindrar att det kärlsammandragande enzymet angiotensin II bildas. Läkemedlet är inaktivt och måste omvandlas i kroppen till ramiprilat. Efter denna omvandling börjar effekten av läkemedlet verka.

Med avseende på deras styrka och varaktighet kan de aktiva substanserna, som hör till ACE-hämmare, skiljas åt från varandra. Primärt har de med starkare verkan en högre risk för biverkningar. Vissa ACE-hämmare når redan inom en timme full effekt, medan andra behöver mellan tre och sex timmar. Varaktigheten varierar också, beroende på ämnet, mellan 8 till 48 timmar.

Ramiprils strukturformel
Ramiprils strukturformel

Ramipril måste tas en gång om dagen. Den fulla effekten träder ikraft att efter en till två timmar och varar upp till 48 timmar. Preparatet ordineras för att sänka högt blodtryck, blockering av blodkärlen och efter en hjärtattack eller stroke. Genom användningen av preparatet förhindras att de farliga följderna upprepar sig.

Eventuella biverkningar av läkemedlet innefattar ofta yrsel, nedsatt njurfunktion, illamående, huvudvärk och trötthet. Patienter som lider av hjärtsvikt är i riskzonen för fallande blodtryck. Om en patient även har en nedsatt njurfunktion kan koncentrationen av urea och kalium öka i blodet och minska koncentrationen av natrium. Noggrann övervakning av läkare är nödvändig i detta fall.

Benazepril för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar

Benazepril har den fördelen att det ensamt kan användas för behandling av hypertoni. Men det är också möjligt att kombinera ämnet med andra preparat. Benazepril är en av de så kallade prodrugs. Dessa är ämnen som inte har någon aktiv effekt och endast genom omvandling i levern blir till en aktiv substans, i det här fallet benazeprilat. Uppkomsten av verkan fördröjs på grund av detta något. En timme efter att man har tagit ämnet börjar effekten verka och den slutar efter 24 timmar.

Preparatet får inte användas under graviditet eller vid amning. Benazepril kan nämligen orsaka biverkningar. Dessa inkluderar en kraftig sänkning av blodtrycket, minskning av blodplättar, hjärtledningsstörningar och allergiska hudreaktioner. Antalet blodkroppar kan också minska och orsaka andfåddhet.

Lisinopril, det aktiva medlet för behandling av högt blodtryck

Lisinopril används vid hypertoni, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Efter en hjärtattack förhindrar preparatet en patologisk ombyggnad av hjärtmuskeln. Vid icke-avancerad hjärtsvikt kan läkemedlet som sådan vara tillräckligt. I senare stadier kan det kombineras med betablockerare eller diuretika för att uppnå den önskade behandlingens ändamål.

Lisinoprils strukturformel
Lisinoprils strukturformel

Fördelen med Lisinopril i jämförelse med andra ACE-hämmare är att den aktiva ingrediensen passerar i dess aktiva form och behöver inte först omvandlas för att vara verksam. En timme efter att ha tagit ämnet börjar verkan att träda i kraft. Verkningstiden är ca 24 timmar.

Medicinskt granskad av
Dr. Plauto Filho Skriven av vår redaktion
Senast granskad 12-05-2023
Högt blodtryck

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Se behandlingar
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel