Vad är PDE5-hämmare?

Impotensproblem kan drabba män i alla åldrar. Impotensproblem kan vara svåra att hantera psykiskt och man kan känna att livskvaliteten försämras rejält. PDE5-hämmare används i potensmedel för att behandla impotensen. PDE5-hämmare motverkar nämligen de fysiska orsakerna till att impotens uppstår.

Vad är PDE5-hämmare?

PDE5-hämmare är en läkemedelsgrupp som används för att behandla impotens (erektil dysfunktion). Läkemedlet förebygger orsaken till impotensen, det vill säga nedbrytandet av cykliskt guanosinmonofosfat i penisens svällkroppar. PDE5-hämmare används i potensmedel, såsom Viagra.

PDE5-hämmares historia

PDE5-hämmare lanserades ursprungligen år 1998, då Viagra först kom ut på marknaden. Ursprungligen skulle läkemedlet användas för att behandla kärl- och hjärtsjukdomar. Under forskningsskedet observerade forskarna ändå att läkemedlet hade en potensförbättrande effekt. Således kunde Viagra utvecklas och hjälpa miljontals män få tillbaka sin potens. Idag finns det dessutom ett flertal andra alternativ på marknaden, vilket innebär att även män som inte kan använda Viagra kan behandla sina potensproblem.

Hur fungerar PDE5-hämmare?

Vid potensproblem har balansen mellan olika komponenter rubbats och erektionen uppstår inte. Därför används PDE5-hämmare, eftersom läkemedlet påverkar processen som gör att en erektion kan uppstå. PDE5-hämmare verkar på cellnivå vid en erektion. PDE5-hämmare kan ändå bara verka vid sexuell stimulans.

Hur uppstår en erektion?

En erektion uppstår på grund av en interaktion av nervsystemet, penisens muskler och blodcirkulationen. Erektionen kontrolleras av enzymer och neurala budbärare på cellnivå. Tack vare kväveoxid, som produceras i de kavernösa kropparna, aktiveras produktionen av enzymerna guanylatcyklas och signalsubstansen cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat). CGMP gör att svällkropparnas muskelceller slappnar av genom att sänka kaliumnivåerna i dem. På så sätt slappnar den glatta muskulaturen i penisens artärer av och penisen kan fyllas med blod, som gör att den sväller och blir styv. Erektionen avtar när enzymet fosfodiesteras typ 5 bryter ner cGMP. Artärerna dras samman och blodflödet i penisen avtar.

Hur hjälper PDE5-hämmare vid potensproblem?

Vid potensproblem föreligger en störd balans mellan fosfodiesteras typ 5 och cGMP. Fosfodiesteras typ 5 utlöses och hämmar cGMP för tidigt. Orsakerna kan vara många - läkemedel, stress och andra psykiska orsaker, kärlförändringar och så vidare. Den gemensamma nämnaren är ändå att man inte kan uppnå en erektion eller så är erektionen för svag för ett lyckat samlag. PDE5-hämmare fungerar genom att hämma fosfodiesteras typ 5. CGMP kan således verka optimalt och det här påverkar erektionens styrka och varaktighet.

Vem kan ha potensproblem?

Män i alla åldrar kan drabbas av potensproblem. Det finns ändå vissa omständigheter som gör att risken för impotens ökar. Ju äldre man är, desto större risk föreligger det. Ungefär 50% av män som fyllt 55 år har vissa problem att få stånd. Sjukdomar som skadar artärer, såsom sjukdomar som orsakas av fetma, kan orsaka impotens.

Vilka läkemedel innehåller PDE5-hämmare?

Ursprungligen hade Pfizer patent på PDE5-hämmare. Efter att Viagras patent löpte ut började ändå andra liknande läkemedel komma ut på marknaden. Idag används PDE5-hämmare i läkemedlen sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och avanafil (Spedra).

Viagra

Viagra är det första och kändaste potensmedlet. Läkemedlet innehåller det aktiva ämnet sildenafil. Viagra börjar verka efter cirka 30 minuter och dess verkan håller i sig i upp till fyra timmar. Läkemedlet finns i styrkorna 25mg, 50mg och 100mg.

Cialis

Cialis, som innehåller tadalafil, är ett så kallat långverkande potensmedel. Detta läkemedel verkar i upp till 36 timmar åt gången. Cialis ska tas cirka 30 minuter innan samlag. Läkemedlet kan fås i styrkorna 5mg, 10mg och 20mg.

Levitra

Levitra innehåller det verksamma ämnet vardenafil. Levitra används ofta av personer som inte nödvändigtvis kan använda de andra potensmedlen på grund av sjukdom eller annat hälsotillstånd. Till exempel personer med diabetes och högt blodtryck är sådana sjukdomar. Man tar Levitra 20 till 30 minuter innan planerat samlag.

Spedra

Spedra är ett snabbverkande potensmedel som innehåller det aktiva ämnet avanafil. Spedra börjar verka efter cirka 15 minuter efter intag. Dess verkan håller i sig i upp till sex timmar.

Hur använder man PDE5-hämmare?

Hur man använder PDE5-hämmare beror på potensmedlet. Gemensamt för dem är att man sväljer tabletten med vatten cirka en timme före samlag beroende på om man använder ett lång- eller kortverkande potensmedel. Själva doseringen beror på medlet man använder och individuella omständigheter. Oftast börjar man med en lägre dos och trappar sedan upp dosen beroende på vilken verkan den har.

Vad du ska tänka på när du använder PDE5-hämmare

PDE5-hämmare ska inte användas tillsammans med grapefrukt (inklusive grapefruktjuice) och alkohol, eftersom de kan påverka varandra. Därtill ska man inte överskrida den doseringen som läkaren har specificerat. Om man äter mycket mat samtidigt kan detta ha en påverkan på medicinen och verkan uppstår lite senare.

Vilka biverkningar har PDE5-hämmare?

PDE5-hämmare kan, liksom alla andra läkemedel, ha biverkningar för dess användare. Biverkningarna beror på vilket potensmedel man använder. Var alltid noga med att läsa bipacksedeln så att du vet vilka biverkningar du kan få.

Viagras biverkningar

Viagras vanligaste biverkningar är bland annat matsmältningsproblem, snuva och nästäppa, ansiktsrodnad och huvudvärk. I ovanligare fall kan man få dimsyn. Även till exempel stroke och svimningar kan förekomma i ovanliga fall. Om dessa biverkningar förekommer behöver man vanligtvis sjukhusvård.

Cialis biverkningar

Cialis vanligaste biverkningar inkluderar bland annat illamående, huvudvärk och diarré. Man kan även få ryggsmärtor, hjärtklappning och ansiktsrodnad. I ovanliga fall kan man drabbas av plötslig dövhet och ögonsmärta.

Levitras biverkningar

Levitra kan ge upphov i ansiktsrodnad, huvudvärk och täppt näsa. I ovanliga fall kan man få blodtrycksförändringar, sömnstörningar och muskelstelhet. Man kan även drabbas av svimningar och ljuskänslighet.

Spedras biverkningar

Spedra, å sin sida, kan i vanliga fall orsaka värmevallningar, huvudvärk och diarré. I ovanligare fall kan Spedra orsaka rygg- och bröstsmärtor. Man kan även drabbas av dimsyn, högt blodtryck och svindel.

Vilka användningsbegränsningar har PDE5-hämmare?

PDE5-hämmare kan ha olika användningsbegränsningar som innebär att alla inte kan använda läkemedlet. Potensmedel som innehåller PDE5-hämmare är alltid receptbelagda, så en läkare kommer att bedöma om du hör till en grupp som inte kan använda PDE5-hämmare. De vanligaste användningsbegränsningarna uppstår på grund av sjukdomar och andra hälsotillstånd.

Vem ska inte använda PDE5-hämmare?

Personer som avråds från sexuell aktivitet, till exempel på grund av en allvarlig hjärtsjukdom, ska inte använda PDE5-hämmare. Nedsatt leverfunktion kan också utgöra en användningsbegränsning. Kvinnor ska inte heller använda PDE5-hämmare. Om man har en partner som ammar eller är gravid är det däremot inga problem att använda PDE5-hämmare, men i så fall ska man se till att partnern inte kommer i kontakt med läkemedlet. PDE5-hämmare ska endast användas enligt en läkares instruktioner och av personer som är över 18 år gamla. Man ska förvara läkemedlet säkert så att barn inte får i sig det. PDE5-hämmare kan dessutom påverka körförmågan så om man vanligtvis kör mycket till exempel i jobbet ska man diskutera med en läkare före man börjar använda PDE5-hämmare.

Vilka kontraindikationer har PDE5-hämmare?

PDE5-hämmare kan ha kontraindikationer med andra läkemedel. Dessa läkemedel ska inte användas tillsammans med potensmedel som innehåller PDE5-hämmare. Om ens hälsotillstånd kräver att man äter vissa läkemedel ska man istället använda andra potensmedel.

De vanligaste kontraindikationerna

PDE5-hämmare ska inte användas med nitrater, som används för att behandla kärlkramp, och amylnitrit, som idag finns närmast i vissa droger. Man kan nämligen få ett kraftigt blodtrycksfall om de här ämnena kombineras med PDE5-hämmare. Andra läkemedel som kan påverka potensmedel som innehåller PDE5-hämmare är hiv-proteashämmare och andra potensmedel.

Läkemedelsspecifika kontraindikationer

De olika läkemedlen med PDE5-hämmare kan ha läkemedelsspecifika kontraindikationer. Man ska inte kombinera de olika aktiva ämnena med samma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av det här ämnet. Sildenafil ska inte kombineras med läkemedlen Idilico och Revatio då dessa läkemedel innehåller sildenafil. Därtill ska Cialis inte kombineras med Adcirca, som innehåller tadalafil. Spedra och Levitra ska inte kombineras med läkemedel som innehåller avanafil respektive vardenafil.

Vilka alternativ till PDE5-hämmare finns det?

PDE5-hämmare är de effektivaste och vanligaste potensmedlen. Det kan ändå hända att man, på grund av sitt hälsotillstånd eller andra orsaker, inte kan använda läkemedel med PDE5-hämmare. I så fall kan andra behandlingar bli aktuella.

Alternativa potensbehandlingar

Andra behandlingar som kan användas för att behandla potens är olika naturläkemedel. De flesta av dessa har inte påvisats vetenskapligt att ha en viss verkan på potensen, men om man inte kan använda PDE5-hämmare kan det ändå löna sig att testa dem. Några av de vanligaste naturläkemedlen som använts för att behandla potensproblem under tusentals år är ginseng, ingefära och yohimbin. Sedan finns det även hjälpmedel såsom penispumpar, ringar och vibratorer som kan användas för att motverka problem med potensen. Därtill kan sexuell terapi vara till hjälp.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans