COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Övervikt

Övervikt

Läs om övervikt och fetma och beställ en behandling online

Övervikt, vilket innebär ett BMI på 26-30, och framförallt fetma (BMI över 30), är ett växande problem för folkhälsan som leder till dödliga följdsjukdomar för tusentals svenskar varje år. BMI står för Body Mass Index och beräknas med en persons längd och vikt. En person med ett BMI över 30 anses lida av fetma och löper stor risk för att drabbas av andra överviktsrelaterade sjukdomar, bland annat högt blodtryck, åderförkalkningssjukdomar med proppar i hjärta och hjärna, typ 2-diabetes, gallsten, vissa cancersjukdomar samt sjukdomar i ben, armar, höfter och leder.

Problemet uppstår när en person konsumerar mer kalorier än vad kroppen kan förbränna, och orsaken kan vara genetisk, men ofta är det en fråga om kost och levnadsvanor. Personer som lider av övervikt och fetma kan gå ner i vikt med behandlingen Xenical, som är ett receptbelagt läkemedel för viktminskning. Behandlingen gör att kroppen inte absorberar 30% av allt fett du konsumerar och behandlingen måste kombineras med en sund livsstil vad gäller kost och motion. Du kan beställa Xenical genom att genomföra en onlinekonsultation på euroClinix.

Innehåll godkänt den 02-04-21
Dr. Kok Ching Ng Förskrivande läkare MBBS/MRCGP (GMC Registrerad: 2378125)

Tillgängliga behandlingar

Förpackning 84 st Xenical kapsel tabletter 120mg orlistat
Xenical 4.5(161 Recensioner)
 • Blockerar upptag av 30% av allt fett du konsumerar
 • Kliniskt bevisat resultat inom ett par månader
 • Innehåller den aktiva ingrediensen orlistat
Läs mer
Priser från 1095.00 kr
Mysimba
Mysimba 3.6(8 Recensioner)
 • Kliniskt bevisad behandling för viktnedgång
 • Två aktiva ingredienser
 • Hämmar aptiten samt ökar energiförbrukningen
Läs mer
Priser från 1990.00 kr

Vad är övervikt?

Övervikt är ett tillstånd som också går under benämningen fetma. Här i Sverige betraktar vi inte tillståndet som en sjukdom, utan anser snarare att det rör sig om ett fysiskt tillstånd eller ett kroniskt hälsoproblem. Fetma kallas det när människokroppen har lagrat en överdriven mängd fettvävnad. Såväl övervikt som fetma är vanliga orsaker till följdsjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Graden av fetma klassificeras med hjälp av BMI (Body Mass Index), vilket är ett mått som beskriver förhållandet mellan längd och vikt enligt följande:

 • BMI under 18,5 = undervikt
 • BMI mellan 18,5 och 24,9 = normalvikt
 • BMI mellan 25 och 29,9 = övervikt
 • BMI mellan 30 och 34,9 = fetma grad I
 • BMI mellan 35 och 39,9 = fetma grad II
 • BMI från 40 och uppåt = fetma grad III

Hos barn är det generellt sett inte lämpligt att tillämpa BMI, vilket även gäller för idrottsmän på grund av deras större muskelmassa. BMI kan ofta vara vilseledande, vilket gör att man även bör titta på andra mått såsom midjemått och fettprocent.

Varför drabbas man av övervikt?

De viktigaste riskfaktorerna för fetma är dålig kosthållning och brist på fysisk aktivitet. Även genetiska anlag kan ha betydelse. Beroende på dina individuella förutsättningar kan en ofördelaktig relation mellan genetisk predisposition, ohälsosamma kostvanor, brist på motion, miljöförhållanden, kontrollmekanismer i hjärnan och psykologiska faktorer utgöra de bakomliggande orsakerna till fetma. Endast i sällsynta fall är den omedelbara orsaken till fetma andra sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar.

I grund och botten är det dock så att det lagras fett om energiintaget är högre än energikonsumtionen. Detta är fallet då du förser kroppen med mer energi i form av mat än den gör av med i vila (genom den basala metabolismen) och när kroppen är i rörelse. Som vi redan har nämnt kan även andra faktorer ha en betydelse för en eventuell utveckling av fetma. Här nedanför tittar vi lite närmare på några av de möjliga orsakerna till övervikt och fetma:

Genetiska anlag

I vissa fall kan det genetiska anlaget ge upphov till en minskad energiförbrukning. Generna kan också ge en ökad känsla av hunger i de delar av den mänskliga hjärnan där mat- och mättnadscentrum ligger.

Dålig kost

Dålig kost är en möjlig orsak till övervikt och fetma, men inte bara på grund av en bristande hälsomedvetenhet. Även stress, långvarig brist på sömn, en överkonsumtion av alkohol, påfrestande situationer såsom sorg samt nikotinabstinens kan ge en känsla av hunger. Snabbmat kan ofta utgöra ett substitut för tillfredsställelse och ett sätt att kompensera för otillfredsställda behov.

Barn och ungdomar kan i vissa fall tröstas av föräldrar med mat. Detta kan i extrema fall leda till en patologisk ätstörning när självkänslan och självbilden är negativa. Ohälsosamma kostvanor gynnas också av att snabbmaten är snabbt tillgänglig. Om man framför allt äter fettrik mat ökar risken för att man utvecklar fetma.

Brist på motion

Brist på motion är en annan viktig orsak till utveckling av fetma, och har en koppling till dåliga kostvanor. Stillasittande aktiviteter, hissar och att man tar bilen även då man ska färdas korta avstånd är exempel på sådant som främjar utvecklingen av övervikt och fetma. Detta gäller även i barndomen, då en brist på motion som sker redan i unga år ofta leder till fetma senare i livet.

Sjukdomar

En annan vanlig orsak till utveckling av fetma är ätstörningar, i form av hetsätning med ett stort intag av energi genom kosten. Även sjukdomar i det endokrina systemet (till exempel överaktiv sköldkörtel kan vara den bakomliggande orsaken till fetma. Även hjärntumörer kan göra att man utvecklar övervikt och fetma, liksom hormonella störningar som påverkar mättnaden och hungern.

Läkemedel

I sällsynta fall, och generellt sett endast då andra faktorer är inblandade, kan användning av läkemedel leda till fetma. I sådant fall bör ett alternativt läkemedel om möjligt ges. De läkemedel som kan förstärka befintliga viktproblem eller i förlängningen leda till övervikt är följande:

 • Betablockerare (används bland annat mot högt blodtryck och kranskärlssjukdomar)
 • P-piller
 • Antidiabetika
 • Glukokortikoidbehandlingar (används mot överaktivt immunsystem och som antiinflammatoriska läkemedel)
 • Antidepressiva läkemedel

Det är dock värt att notera att läkemedlen sällan är den enda orsaken, utan snarare bidrar till utvecklingen av fetma.

Vilka är symptomen på fetma och övervikt?

Det allra tydligaste symptomet på fetma är förstås en ökad kroppsvikt. Ofta kan man även märka av andra symptom som till exempel att man snabbt blir trött, inte är lika uthållig som tidigare, samt att man drabbas av kraftig svettning, andnöd, nedsatt rörlighet, ökad påfrestning på lederna med eventuell smärta som följd. Fetman kan också leda till att man utvecklar allvarligare sjukdomar, som till exempel följande:

 • Högt blodtryck
 • Kransartärsjukdom
 • Cancer (såsom bröstcancer, prostatacancer, koloncancer eller livmodercancer)
 • Halsbränna
 • Struma
 • Ortopediska sjukdomar (som till exempel artrit eller ryggsmärta)
 • Andningsproblem, ibland även sömnapné
 • Diabetes
 • Ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt
 • Fettlever
 • Bildning av gallsten
 • Trombos i benens vener
 • Rubbningar av metabolismen (exempelvis förhöjda blodfetter, högt kolesterol, förhöjd urinsyra, gikt)
 • Psykosociala problem såsom depression

Studier visar också att särskilt unga män som lider av fetma har en signifikant förkortad livslängd jämfört med magra män i samma ålder. Ett BMI på över 35 i åldern 20 till 40 år kan leda till en förkortad livslängd med cirka 8,4 år. Kvinnor i samma åldersgrupp med ett BMI på över 35 har en livslängd som är i genomsnitt 6,1 år kortare än jämnåriga, smala kvinnor.

Diagnos och behandling

Vilken behandling mot fetma som är mest lämplig beror på vilken den bakomliggande orsaken är. Beroende på denna orsak bör en fetmabehandling väljas med målet att uppnå en viktminskning. Av denna anledning måste tillståndet först diagnostiseras för att klarlägga orsakerna till detta innan behandlingen påbörjas. Under undersökningen mäts din längd, din vikt och ditt midjemått. Dessutom kan blod- och urinprov tas, och även ett EKG kan utföras under denna undersökning. Den undersökande läkaren kan dessutom kontrollera patientens mentala historia, historia av relevanta sjukdomar som kan orsaka övervikt samt undersöka patientens närings- och motionsvanor.

Behandling av övervikt genom kost och motion

Det är inte vetenskapligt klarlagt vilken diet som är bäst. Av den anledningen kan man inte säkert säga vilken diet eller vilken inställning till mat som vid en fetmabehandling leder till de bästa resultaten och är bäst för kroppen. Dietister rekommenderar generellt sett en fiberrik och fettsnål kost. Dessutom rekommenderas omättade fettsyror framför mättade fettsyror. Huruvida det är bra för hälsan att avstå från vissa livsmedel eller endast äta under vissa tider på dygnet är dock oklart.

Energibalansen, det vill säga den energi du konsumerar kontra den energi du gör av med, kan kompenseras genom ökad rörelse. En viktnedgång kan därför åstadkommas genom regelbunden aerob träning. Studier visar att behandling av övervikt är som mest framgångsrik då patienten inte bara ägnar sig åt idrott utan även lägger om sin kost. I dessa studier sänktes även deltagarnas blodtryck och andel blodfetter.

Läkemedelsbehandling eller kirurgi mot övervikt

Om du har ett BMI på över 27 rekommenderas ofta en läkemedelsbehandling mot övervikt utöver förändrade kost- och motionsvanor. Det enda receptbelagda läkemedel som är godkänt för detta ändamål är Xenical. Att använda Xenical mot övervikt kan vara en framgångsrik behandlingsmetod när man inte når tillräcklig framgång med andra metoder. Om inga andra behandlingar hjälper kan fetma behandlas med hjälp av kirurgi. Det är dock värt att notera att kirurgiska ingrepp på extremt överviktiga människor är väldigt riskfyllda.

Kan jag beställa en läkemedelsbehandling mot övervikt från euroClinix?

Om du vill bidra till en enklare viktnedgång har vi på euroClinix ett effektivt hjälpmedel för dig som behöver åstadkomma en viktminskning. Den receptbelagda behandling mot övervikt som vi tillhandahåller är Xenical som innehåller den aktiva ingrediensen Orlistat. Detta läkemedel tas oralt i form av tabletter och kan blockera det fett du får i dig under måltider. Läkemedlets effekt är kliniskt bevisat och behandlingen kan du snabbt och säkert beställa när du har genomgått en enkel konsultation online.

De svar du lämnar under denna onlinekonsultation kommer sedan att granskas av en av våra legitimerade läkare. Om läkaren anser att det är lämpligt och säkert för dig att använda denna behandling, kommer ett recept på läkemedlet att skrivas ut. Från vårt brittiska apotek skickas då ditt läkemedel med expressleverans. Beroende på var i Sverige du bor kan leverans av din beställning ofta ske redan inom 24 timmar.

Hur levereras min behandling?

När du beställer läkemedel på euroClinix kan du räkna med att få leverans inom 24-48 timmar. De paket som vi skickar våra behandlingar i är diskreta och omärkta, och ditt läkemedel förpackas på ett säkert sätt. Du kan välja att få ditt paket levererat till vilken adress som helst, inklusive till din arbetsplats. Vi skickar alltid våra läkemedel i polyetenpaket som inte är märkta med vår logga. Paketet avslöjar ingenting om dess innehåll eller varifrån du har beställt produkten.

Hur kan jag betala för behandlingen mot övervikt?

Du kan snabbt och säkert betala på vår betalningssida, där du har flera olika betalningsmetoder att välja mellan. Många av våra patienter föredrar att betala via Klarna alternativt bank- eller kreditkort, men det går lika bra att göra en överföring från ditt bankkonto eller betala kontant vid leverans (om du väljer leverans med UPS).

Hur kan jag försäkra mig om att jag beställer äkta läkemedel?

Vi på onlinekliniken euroClinix specialiserar oss på receptbelagda läkemedelsbehandlingar mot flera olika sjukdomstillstånd. Dessa inkluderar bland annat fetma, erektil dysfunktion, diabetes, akne och högt blodtryck. Vi tillhandahåller bara läkemedel från ledande tillverkare som till exempel Bayer och Pfizer. Läkemedlen skickas direkt från våra apotek i Storbritannien och Skandinavien, och med hjälp av serienumret på förpackningen kan du kontrollera äktheten mot respektive tillverkares webbplats. På så sätt kan du försäkra dig om att de läkemedel vi levererar är äkta.

euroClinix brukade sälja preparatet Reductil, men efter att medicinen bevisats bidra till många negativa biverkningar tog den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) bort produkten från marknaden i 2010.

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel