• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Sluta röka / Fakta om rökning

Fakta om rökning

Hundratusentals svenskar tampas med biverkningarna vid rökavvänjning varje år utan att känna till de fakta och den statistik som kan vara avgörande för att slutgiltigt fatta det svåra beslutet att sluta röka och fimpa för sista gången. Till exempel: När du inhalerar röken från en cigarett frigörs fler än 4 000 farliga och ofta cancerframkallande kemikalier som går direkt ut i din kropp. Mixen av tjära, nikotin, skadliga gaser och kemikalier har ohälsosamma biverkningar på rökarens lungor, blodkärl och organ.

Rökare känner sällan till alla fakta och exakt hur mycket skada de själva utsätter sig själv för, men även andra i deras omgivning via passiv rökning. På den här sidan kan du läsa mer om hur mycket rökning skadar din kropp och hur du kan sluta röka en gång för alla. Du kan även läsa om receptbelagda behandlingar som kan hjälpa dig att sluta röka.

Rökning dödar

Ungefär hälften av alla som röker regelbundet kommer att bli dödade av rökning. Många av dem kommer att förlora upp till 20 år av sin livstid, jämfört med den genomsnittliga livslängden för icke-rökare.

Rökning ökar risken för åtminstone 14 olika typer av cancersjukdomar. Bland dessa finns lungcancer, hals- och strupcancer, och leukemi. Det finns också vissa rapporter som kopplar rökande till en större risk för bröstcancer. Efter lungcancer är det främst cancersjukdomar kring mun och hals som är de vanligaste förekommande bland rökare.

Rökningens negativa effekter har varit välkänd sedan 1950, då forskare konstaterade att rökare led en 26 gånger större risk att få lungcancer jämfört med icke-rökare.

En snabb översikt av statistiken för rökare i Sverige

 • I Sverige använder drygt 24% av befolkningen tobaksprodukter dagligen. 13% av befolkningen röker varje dag, d.v.s. fler än 1 miljon svenskar.
 • Det är vanligare med kvinnliga rökare än manliga, men män är kraftigt överrepresenterade när det kommer till snusande.
 • Rökning kostar samhället 30 miljarder kronor varje år, enligt offentliga uppskattningar.
 • En genomsnittsrökare röker 11-13 cigaretter per dag. Du räknas som storrökare ifall du röker minst 20 cigaretter per dag.

Cancerrisken omöjlig att räkna ut

Det går inte att räkna ut risken för att en rökare ska få lungcancer baserat på hur många cigaretter hon eller han röker. Men det går att konstatera att risken minskar ju mindre cigaretter en rökare röker under en livstid och under hur lång tid en person röker. Risken för lungcancer ökar också för dem som börjar röka tidigt.

Även rökare som inte röker speciellt ofta eller endast ibland (till exempel feströkare) kan få sämre hälsa i jämförelse med icke-rökare. En studie gjord 2006 visade att personer som rökte 4 cigaretter per dag led ungefär 50 procent större risk att dö i förtid jämfört med icke-rökare. I en ny undersökning som gjordes med fokus på kvinnor, visade det sig att de som rökte upp till 10 cigaretter per dag led dubbelt så stor risk att dö i förtid jämfört med de som klarade sig utan en cigarett.

Att sluta röka reducerar alltid risken för framtida hälsoproblem. Det är helt enkelt aldrig för sent att sluta röka. Men i regel kan man säga att ju tidigare du slutar desto bättre är det för din hälsa. Enligt den senaste forskningen har de rökare som slutar innan 30 nästan samma medellivslängd som icke-rökare. Till och med de rökare som slutat när de var 60 hade ett noterbart längre liv än de som fortsatt röka. Om du behöver tips för att sluta röka så finns det gott om hjälp att få, vare sig det är från din vårdcentral, ditt lokala apotek eller patientsupporten på euroClinix.

De flesta tobaksstudier visar att det är absolut bäst att helt sluta med cigaretter istället för att trappa ner. Att minska sitt dagliga rökande kan visserligen ge små hälsoeffekter, men oftast kompenserar personen i fråga genom att istället röka cigaretten längre och andas djupare. Alltså ett nollsummespel. Det har också varit svårt för forskare att visa på en klar fördel hälsomässigt för de som trappar ner. Sanningen är att rökning är skadlig även i små doser och det allra bästa är att helt sluta.

Konsekvenser av rökning

De flesta personer känner till att rökning har en negativ inverkan på sin kropp, bland annat på lungor, hjärta och huden. De långsiktiga biverkningarna kan dock vara mer allvarliga än du tror. Klicka på bilderna nedan på den kroppsdel du vill läsa mer om för att se vad som kan hända med din kropp om du röker själv eller om du utsätts för passiv rökning.

Hjärtattack

Risken att utveckla en hjärtattack är signifikant större bland rökare, på grund av ett ökat blodtryck. Rökning orsakar 40% av alla hjärtattacker bland personer över 65.

Öronen

Nedsatt hörsel är mer sannolikt bland rökare än de som inte röker.

Huden

Rökning skadar både blodkärlen som transporterar blod till huden och de bindande vävnaderna som hjälper till att upprätthålla en frisk hy. Rökning kan också öka risken för hudsjukdommar såsom Psoriasis.

Lungorna

80% av de som utvecklar lungcancer är rökare. Andra problem såsom luftrörskatarr och emfysem är mer sannolika bland rökare, beroende på tjäran som cigaretter innehåller blockerar lungorna.

Hjärta och Blod

Bristen på syre orsakat av rökning gör att hjärtat arbetar hårdare för att pumpa blod till kroppens alla organ, detta skapar en extra börda på hjärtat och artärer. Detta höjer blodtrycket och hjärtfrekvenesen (pulsen).

Mage och tarm

Rökning kan orsaka cancer i magen och tarm. Rökare är också mer sannolika att drabbas av magsår.

Penis

Manliga rökare löper en ökad risk att drabbas av impotens. Rökning kan också reducera volymen av spermier vilket kan leda till problem att få barn.

Muskler

Rökning minskar mängden syre i blodet beroende på att syret byts ut till koldioxid. Detta betyder att det finns midre syre att transportera till muskelcellerna, vilket gör att de blir svagare och snabbare trötta.

Skelettet

Över fler år kan regelbunden rökning reducera densiteten i skelettet. Detta betyder en ökad risk för frakturer och benskörhet.

Passiv Rökning

Passiv rökning är känt för att orsaka en rad olika risker för barn, bland annat plötslig spädbarnsdöd, astma och andra infektioner på lungorna, Crohns sjukdom, allergier, försenad utveckling och en ökad risk för öroninfektioner.

Graviditet

Rökning kan ha extremt allvarliga konsekvenser för en gravid kvinna och deras barn. Risken för missfall, komplikationer under förlossning och plötslig spädbarnsdöds syndrom är högre för kvinnor som röker under graviditet. Kvinnor som röker kan också uppleva problem att få barn.

Benen

Perifer vaskulär sjukdom (PVD) kan orsakas av rökning, på grund av skador på blodkärlen. PVD kan leda till kallbrand och även amputation.

Diabetes

De som lider av diabetes och röker kommer ha mindre kontroll över sitt blodsocker än de som inte röker. Chansen att uppleva komplikationer av diabetes är högre bland de som röker.

Ögonen

Ögonsjukdommar som kan leda till blindhet, såsom makulär degeneration, är vanligare bland rökare.

Näsa

Rökning kan reducera ditt luktsinne. Det kan också orsaka cancer i näshålan och nasal sinus.

Mun

Rökare har en ökad risk att drabbas av muncancer och tandköttssjukdomar, den senare kan signifikant skada tänderna.

Skador rökning

har på din kropp, Klicka på den kroppsdel som du vill se hur rökning skadar dig.
Fördelarna med att sluta röka har en nästan omedelbar effekt.

Rökning leder inte bara till cancer

Kemikalier i tobaksrök kan skada din kropps DNA. Till exempel har studier visat att en gen som kallas p53 som normalt skyddar din kropp från cancer och andra negativa cellförändringar under rökning skadas. Det finns också det radioaktiva ämnet polonium-210 som sprider radioaktiv strålning längst luftvägarna.

Men framförallt är det blandningen av alla kemikalier och farliga ämnen tillsammans som ger den stora risken för din hälsa. Helheten är mer än varje enskild del, när det kommer till tobaksrök. Vissa ämnen skadar ditt DNA, vissa ämnen förstör din kropps förmåga att återhämta sig, och vissa ämnen är cancerframkallande. Tillsammans är detta en dödlig mix vars skada till en rökares kropp är lika kraftig som den är onödig.

Förutom cancer kan rökning leda till en rad hjärt- och lungsjukdomar. Det är alltså inte bara risken för cancer som ökar stort. Bland icke-rökare är hjärtsjukdom den främsta dödsorsaken idag. Därför rekommenderas rökare med hjärtproblem själva eller med hjärtproblem i familjen att försöka sluta röka så snabbt som möjligt. Rökning har även länkats till problem och sjukdomar som astma och diabetes.

Filter och cigaretter med låg tjärhalt gör ingen större skillnad

Enligt de undersökningar som gjort så påverkas inte risken för cancer eller andra sjukdomar speciellt mycket beroende på tjärhalten i en cigarett. Olika typer av filter är heller inte märkbart bättre än andra. Vad som går att säga är att ifall det finns något som är farligare än filtrerade cigaretter, så är det att röka cigaretter utan filter.

Sedan 2003 är det förbjudet att marknadsföra cigaretter som light-cigaretter. Den främsta anledningen till detta är att forskning visade att det inte spelade någon roll hur mycket tjära en cigarett innehöll, då rökare tog djupare andetag och drog in mer rök vid användande av en light-cigarett för att kompensera de lägre tjär- och nikotin-nivåerna.

Piptobak, cigarrer, shisha, och vattenpipor ökar alla cancerrisken

Det är inte bara cigaretter som ökar risken för cancer. Det finns många andra sätt att röka tobak som gör det samma. Exempel på andra typer av rökning som är farligt för din hälsa är cigarrer, piptobak, shisha, och vattenpipor.

Det finns de som slutar röka cigaretter och går över till att röka cigarr eller pipa istället, för att minska risken för negativa hälsoeffekter. Forskning har dock visat att de som först rökte cigaretter, kommer röka pipa eller cigarr likt cigaretter och därför inte på något sätt minskar sina risker för en rad otrevliga sjukdomar.

E-cigaretter hjälper dig inte sluta

Det finns idag inga vetenskapliga bevis för att e-cigaretter på något sätt skulle hjälpa dig sluta röka. Det finns dock vissa bevis på att e-cigaretter är något mindre hälsofarliga än vanliga cigaretter.

Tobaksrök innehåller många farliga kemikalier

Vad innehåller en cigarett?
vad innehåller en cigarett

Det finns fler än 5 300 kemikalier i tobaksrök. En världsledande forskningsgrupp när det kommer till cancerforskning, International Agency for Research into Cancer (IARC), har fastställt att det finns mer än 70 cancerframkallande ämnen i cigaretter. Det finns även tusentals andra ämnen som bildas när du röker en cigarett, som kan skada din hälsa.

En cigarett innehåller också en rad olika ämnen för att få cigaretten att smaka godare vid rökning. Ett exempel på detta är mentolcigarretter. Denna typ av produkter anses vara anledningen till att många börjar röka, och som det ser ut i dagsläget kommer smaksatta cigaretter förbjudas 2016.

En cigarett innehåller…

Tjära

Tjära är mest ett ämne som får människor att tänka på äldre träbåtar. Men faktum är att tjära finns i alla cigaretter. I sig själv är ämnet en blandning av massor av kemikalier, som tillsammans bildar ett svart eller brunt segt flytande ämne. Det är tjära som gör att du kan missfärgade tänder och fingrar. Det är också tjära som kan ge missfärgningarna i lungorna, som de flesta av oss känner igen från bilder på cigarett-paket.

Det finns idag cigaretter som marknadsförs med att de har mindre tjära i sig. Tyvärr är inte tjära det allra farligaste ämnet i cigaretter och det finns ingen forskning som visar att något mindre tjära i en cigarett skulle minska risken för att få lungcancer eller andra rökrelaterade sjukdomar.

Arsenik

Kanske det mest farliga ämne som finns i cigaretter. Idag kan många människor få sig små mängder av arsenik från fisk och skaldjur, på grund av föroreningar i våra hav, men cigaretter innehåller mycket högre doser. Ifall du röker ett paket cigaretter per dag, har du fått i dig mer än tio gånger som mycket arsenik som en icke-rökare. Arsenik är ett cancerframkallande ämne som också skadar hjärta och blodådror. Det kan också påverka kroppens återhämtningsförmåga negativt.

Bensen

Ett ämne som bland annat används för att tillverka bensin och plast. Antagligen är bensen en av de stora bovarna bakom de många leukemi-fall som orsakas av rökning. Siffror varierar men idag tror forskare att mellan en tiondel och hälften av alla som dör av leukemi, gör det på grund av rökning.

I tobaksrök finns det stora mängder bensen. En rökare andas in tio gånger så mycket bensen under en livstid i jämförelse med en icke-rökare.

Kadmium

Detta ämne används främst för att tillverka batterier. Det är en känd orsak till cancer och skadar både njurar och blodkärl.

Kroppen kan motverka de negativa effekterna av kadmium, men för stora mängder förhindrar detta. Även kroppens återhämtningsförmåga påverkas negativt, vilket gör att kadmium gör att rökningens andra negativa effekter förstärks.

Formaldehyd

Formaldehyd är en gas. Den är formlös och har en vass, ibland stickande lukt. Formaldehyd är en av huvudingredienserna som används vid tillverkning av desinfektionsmedel. Formaldehyd används också för att bevara döda kroppar. Alltså är detta ett extremt potent och kraftigt ämne som inte borde andas in.

Men det gör rökare. Vilket leder till att riskerna för att få cancer i näsa, leukemi. Det påverkar också luftvägarna negativt och kan ge andningssvårigheter.

Polonium

Polunium är ett radioaktivt ämne som är ett grundämne. Polonium-210 förekommer i cigaretter, vilket också är radioaktivt. Strålningen från Polonium är stark men har väldig kort räckvidd. Oftast kan strålningen stoppas av människohuden utan att personen i fråga tar någon större skada.

Men när en person inhalerar en cigarett kommer polonium rätt in i kroppen. Då blir detta radioaktiva ämne cancerframkallande och kan koncentrera strålning till vissa punkter i kroppen, som då får mycket högre risk för cancer.

Krom

Många känner till krom från blänkande stötfångare på raggar-bilar. Men krom är också en metall som används för att tillverka färg och andra metaller. Krom kommer i olika former där Krom VI är den giftigaste varianten. Det är just denna variant av krom som förekommer i cigaretter. Rökare skadas av att kromet tillåter farliga cancerframkallande ämnen att påverka DNA mer, vilket ger en högre risk för en mängd olika typer av cancersjukdomar.

Nitrosaminer

Även kallade för N-nitrosoföreningar är grupp av kemiska substanser som förekommer i bland annat livsmedel. De anses vara starkt cancerframkallande och förekommer i hög dos i cigaretter.

Nikotin

Den främst förekommande kemikalien i cigaretter och det ämne som flest kopplar samman med cigaretter. Nikotin är den främsta anledningen till att cigaretter är beroendeframkallande. Det är nikotin som gör det så svårt att sluta röka.

Andra ämnen i cigaretter

I en cigarett förekommer det också ammoniak, nitrogenoxid, kolmonoxid, akrolein, acetaldehyd, nickel, bly samt hundratals andra farliga ämnen.

Medicinskt granskad av
Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion
Senast granskad 06-05-2023
Beställ din behandling online

På euroClinix kan du tryggt och säkert beställa receptbelagda läkemedel online med leverans redan nästa dag.

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Begär ditt recepteller läs mer om vår service
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel