• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Viktminskning / Fetma

Fetma

Vi svenskar blir allt tyngre, såväl den genomsnittliga medelvikten. Cirka en halv miljon svenskar dras med en övervikt som påverkar deras hälsa negativt, och mellan 5000 och 10 000 dör i förtid varje år till följd av fetma.

Fetma är en relativt vanlig sjukdom som uppstår när man äter mer än vad man förbränner. Orsaken kan till exempel vara livsstil, miljö och ärftlighet. Vid övervikt belastas och överansträngs kroppen vilket kan göra att risken för andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes typ-2 och förslitningsskador i lederna ökar. Hos kvinnor ökar risken för fetma under klimakteriet.

Många lider av sin fetma

För de flesta innebär tillståndet ett stort lidande. Undersökningar visar att i frågor om livskvalitet så hamnar människor med kraftig övervikt på lika låga värden på skalan som personer med reumatism, kronisk lungsjukdom eller ryggmärgsskador som har lett till förlamning.

Fetma hör ofta ihop med psykiska besvär som ger en sämre livskvalitet, till exempel depression. Men fetman i sig försämrar också livskvaliteten betydligt.

Det finns olika sätt att ta reda på om man har fetma eller övervikt, till exempel genom att mäta midjemåttet eller räkna ut kvoten mellan midjan och höften. Ett mått som används ofta är BMI, body mass index, som bygger på förhållandet mellan längden och vikten. När ditt BMI ligger mellan 25 och 29,9 räknas det som övervikt, och när det ligger på 30 och mer som fetma.

Övervikt och fetma

I dag är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. Förutom att många upplever sin vikt som ett problem som har med utseendet att göra kan även fetma öka risken för att du drabbas av andra sjukdomar. Att fetma uppkommer till följd av genetiska orsaker är de flesta forskare överens om. De menar att cirka 50 procent av alla fall av fetma beror på ärftliga faktorer.

Många vill gå ner i vikt men upplever att det är svårt att lyckas. Det kan vara svårt att veta hur man ska göra, vilken "metod" man ska välja. Tyvärr finns det inga snabba lösningar om man vill gå ner i vikt, och behålla den vikten. För många handlar det i stället om att byta livsstil. Därför är det viktigt att man har bestämt sig och är motiverad när man börjar sin viktnedgång. Vi på euroclinix erbjuder hjälpmedlet, Xenical, för att gå ner i vikt. Xenical transporterar bort cirka 30% av allt fett du äter, och hjälper därför på ett unikt vis dig att bli av med skadliga fetter.

Fetma ökar risken för andra sjukdomar

Många med fetma får psykiska problem som depressioner och ångest, men de brukar minska om vikten normaliseras. Dessutom drabbas människor med fetma oftare av andra sjukdomar, och kan dessutom förvärra sjukdomar som man redan har. Det gäller tillstånd som till exempel

 • högt blodtryck
 • diabetes typ 2
 • blodfettsrubbningar
 • åderförfettning, även kallat åderförkalkning
 • gallsten
 • förfettning av levern
 • astma
 • snarkproblem och sömnapné (andningsuppehåll under sömnen)
 • förslitningsskador i leder
 • komplikationer under graviditet
 • cancer i livmoder, äggstockar, bröst och prostata
 • cancer i matstrupen
 • cancer i tjocktarm, njurar, gallblåsa, lever och bukspottkörtel
 • infertilitet (oförmågan att få barn)
Huvud

Ett flertal studier har visat att personer som håller en hälsosam livsstil, vilket inkluderar en hälsosam vikt, generellt sätt är mer lyckliga än de med en ohälsosam livsstil. Att äta hälsosamt är ansett att vara en bidrgande faktor till ett suntkänslomässigt och psykiskt tillstånd.

Hjärta

En hälsosam livvstil är lika med ett friskt hjärta. Risken för problem såsom högt blodtryck är avsevärt mindre bland de som äter sunt och motionerar regelbundet. Anledningen är att genom att följa en sund kost och motion garanterar att hjärtat inte behöver arbeta hårdare än nödvändigt, för att förse kroppen med blod.

Midjan

BMI-skalan är vanligtvis använd för att avgöra om någon är överviktig eller lider av fetma. Den räknar ut ett värde baserat på din längd och vikt. En person som har en hälsosam har vanligen ett BMI på mellan 18.5 och 25, ett värde under detta indikerar undervikt. Ett BMI på över 25 är kategoriserat som övervikt och ett värde över 30 indikerar fetma.

Benen

Att hålla en hälsosam vikt är bra för dina ben och leder, då ett mindre tryck läggs på dina leder och nedre rygg. Du löper också en mindre risk att drabbas av gikt. Att äta hälsosamt och motionera regelbundet kommer hjälpa dina leder, ben och muskler att hålla sig aktiva, rörliga och hälsosamma och du löper en mindre risk att drabbas av artrit (ledinflammation).

Huvud

Att lida av övervikt eller fetma ökar risken för ett högt blodtryck, vilket är en känd faktor för att öka risken av en stroke (slaganfall). De som är överviktiga eller lider av fetma är också mer sannolika att uppleva negativa känslor i förhållande till självbild och självkänsla, vilket kan resultera i känslomässiga och mentala problem, såsom depression.

Näsa

Sömnapne är ett vanlogt problem bland personer som är överviktiga. Detta beror på ett överskott av fett kan utgöra ett tryck på musklerna i halsen. Sömnapne kan också orsaka svårigheter vid andning och kraftig snarkning.

Hjärtat

Den ökade sannolikheten av högt blodtryck som fetma kan örsaka gör också att risken för hjärtsjukdomar ökar, beroende på den extra belastning som sätts på hjärtat för att pumpa runt blod i kroppen. De som är överviktiga har också en ökad risk att drabbas av högt kolesterol och kronisk hjärtsvikt.

Lungorna

Fetma kan påverka lungorna och reducera deras funktion, vilket leder till relaterade problem såsom astma och pulmonella (i lungorna) blodproppar.

Bukspottskörteln

Fetma är känt för att vara en riskfaktor för bukspottskörteln. Risken av typ 2 diabetes är också signifikant högre när en individ lider av övervikt eller fetma.

Levern

Fetma är den största anledningen till levesjukdomar i Europa. När en person är överviktig kan levern inte handskas med den ökade mängden fett och kommer då lagra fettet istället för att bryta ner det. Detta kan leda till att levern blir större, vilket i sin tur kan leda till cirros (skrumplever).

Gallblåsan

Det är känt att personer med övervikt löper en större risk att drabbas av gallsten och sjukdomar i gallblåsan.

Nedre ryggen

När du är överviktig utgör den extra tyngden ett tryck, vilket kan göra att brosket blir uttänjt. Trycket på leder, såsom höfterna och knäna, såväl som nedre ryggen, kan orsaka artros. Det exra trycket på ryggraden kan också leda till kronisk rygsmärta.

Livmodern

Övervikt kan hos kvinnor leda till ströningar i tillgången av östrogen, vilket kan påverka funktionaliteten av äggstockarna. Detta kan vidare leda till störningar i ägglossningen och i värsta fall elda till infertilitet.

Fötterna

Personer med övervikt och fetma är fyra gånger så sannolika att utvekcla gikt än en person som anses normal-viktig.

Hälsokomplikationer av Fetma

Klicka på relevant kroppsdel för att se hur den påverkas av fetma.
Medellivslängden inom EU är 78.7 år.
Fetma kan minska den uppskattade livslängden med så mycket som 10 år.

Hälsosamt BMI
18.5 - 25
BMI för Övervik
26 - 29
Medicinskt granskad av
Dr. Sarah Donald MRCGP DFSRH DPD DRCOG Skriven av vår redaktion
Senast granskad 26-05-2023
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel