• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Viktminskning / Reductil

Reductil

Efter införandet av nya riktlinjer från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer vi på euroClinix inte längre att erbjuda läkemedlet Reductil (sibutramin) som en metod för behandling av övervikt. Ett bättre alternativ för viktminskning som vi tillhandahåller är Xenical. Reductil var ett läkemedel för viktminskning och verkade genom att dämpa hungerkänslor. Reductil ansågs vara effektivt för att behandla fetma och övervikt, men de negativa biverkningar som medföljde ledde till att detta bantningspiller togs bort från marknaden år 2010.

Reductil 10mg

Varför kan jag inte längre köpa Reductil (sibutramin) från euroClinix?

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) tog bort läkemedlet från marknaden år 2010, vilket betyder att all försäljning av Reductil numera är olaglig. Därför bör du vara extra uppmärksam om ett företag påstår sig sälja läkemedlet, då det med största sannolikhet rör sig om förfalskade tabletter som kan vara direkt skadliga för dig.

De myndigheter som är ansvariga för att överse distributionen av läkemedel i olika länder runt om i världen rekommenderar sedan 2010 läkare att sluta skriva ut Reductil och instruera sina patienter att sluta ta läkemedlet. Man har inte kunnat se att avregistreringen av Reductil har medfört några konsekvenser för de patienter som tidigare tog läkemedlet, och man bedömer risken för långsiktiga konsekvenser av avregistreringen som väldigt låg.

Varför drogs försäljningen av Reductil tillbaka?

Kliniska studier har visat att Reductil kan ha negativa effekter på både blodtryck och hjärt-kärlsystemet. Det verkade till en början som att läkemedlet inte utgjorde någon risk för personer med normalt fungerande hjärt- och kärlsystem, vilket är anledningen till att behandlingen godkändes i första läget.

Det visade sig dock efter en sex år lång studie med över 10 000 deltagande patienter att läkemedlet innebar en markant ökad risk för hjärtsjukdomar samt att riskerna var fler än de positiva fördelar som läkemedlet förde med sig. Studien ansågs kontroversiell då läkemedlet testades på personer som redan led av hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom pågick den sexåriga studien märkbart längre än den rekommenderade maxtiden för Reductil, vilken var ett år.

Vilka sjukdomar ledde till avregistreringen av Reductil?

Sedan introduktionen på marknaden år 2001 har Reductil bland annat orsakat 17 dödsfall. Sex av dessa orsakades av hjärtproblem eller stroke. Någonting som gör saken ännu mer allvarlig är att läkemedlet endast skrevs ut till de patienter som var överviktiga och därmed löpte en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar.

Forskning visar att patienter som tog Reductil löpte 16 procent större risk att drabbas av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar än de patienter som gavs placebo. Några exempel på sådana sjukdomar är icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig stroke, behov av återupplivning efter hjärtstillestånd samt hjärt-kärldöd. Den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar vid användning av Reductil tros ha orsakats av förhöjt blodtryck och hjärtrytm, och dessa effekter avtar så fort patienterna slutar ta läkemedlet.

Är Xenical ett mer säkert läkemedel att använda?

Ja, Xenical är betydligt säkrare att använda än Reductil. I en studie på läkemedlet där 80 överviktiga patienter gavs antingen orlistat, den aktiva ingrediensen i Xenical, eller placebo drog forskarna slutsatsen att Xenical är ett läkemedel som tolereras väl av överviktiga patienter. De menar även att läkemedlet kan användas utöver terapeutiska livsstilsförändringar, såsom ökad fysisk aktivitet och en mer hälsosam kosthållning, för att uppnå och bibehålla en optimal vikt.

Finns det några alternativa läkemedel för viktminskning?

Xenical Blister Pack

Ja, det finns alternativa läkemedel för viktnedgång. Det finns för närvarande bara ett tillgängligt läkemedel för att behandla fetma, nämligen Xenical. Behandlingen anses vara mycket säker och den är även godkänd för patienter i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar. Reductil påverkade hjärnan och nervsystemet, medan Xenical istället påverkar matsmältningssystemet. Detta innebär att de negativa effekter som kopplades samman med Reductil inte gäller för Xenical.


Mer information om Xenical


Jämförelse av Reductil och Xenical

Reductil Xenical
Aktiv ingrediens Sibutramine hydrochloride Orlistat (tetrahydrolipstatin)
Syfte Att dämpa aptiten och öka mättnadskänslan. Att förebygga fett från att absorberas i kroppen.
Hur fungerar det?

Ökar noradrenalin och serotoninnivåerna i hjärnan genom att blockera nervcellerna, som ger mättnadskänsla trots ett mindre matintag.

Motverkar nedbrytningen av fett genom enzymer och absorberas av matsmältningssystemet. En tredjedel av allt fett från mat blockeras.

Framgångsstatistik 77% av alla patienter som använde läkemedlet i kombination med träning, upplevde en märkbar viktminskning.

Visat sig vara effektivt i 70% av fallen. Kliniska tester har visat att patienter kan uppnå en viktnedgång på 10% eller mer, under endast ett års tid.

Risker och biverkningar

Riskerna med Reductil är omfattande och är listade nedan. Några av dessa biverkningar innefattar huvudvärk, ökat blodtryck, torr mun och blodsvallning.

Biverkningar är sällsynta och oftast milda och uppkommer i samband med det oabsorberade fettet som kan leda till oljig avföring, gaser och ökad tarmrörelse.

Dosering Reductil 10 mg och Reductil 15 mg, som intas en gång/dag. 120mg kapsyl som intas tre gånger/dag.

Xenical är en lipashämmare vars aktiva ingrediens är orlistat. Orlistat verkar på enzymet lipas, vilket har till uppgift att smälta fett i tarmen. Detta medför att Xenical förhindrar cirka 30 procent av det fett du konsumerar genom kosten från att smältas. Fettet passerar istället genom matsmältningssystemet och ut genom avföringen, vilket resulterar i en viktnedgång då fettet inte upptas av kroppen. Reductil syftade istället till att skapa en mättnadskänsla. Reductils verksamma ämne sibutramin blockerade de nervceller som utsöndrade och återupptog serotonin. Resultatet av detta var att serotoninnivåerna i kroppen ökade. Serotonin är ett ämne som verkar i hjärnan och förstärker mättnadskänslan, vilket medförde att en patient genom att ta Reductil åt mindre och därmed gick ner i vikt.

Reductil förskrevs till samma patientgrupper som Xenical idag förskrivs till, det vill säga patienter som har ett BMI på 30 eller mer, eller patienter som har ett BMI på 28 och uppåt men som samtidigt har viktrelaterade hälsoproblem som exempelvis typ 2-diabetes. Xenical är endast tänkt att förskrivas till patienter som lider av övervikt eller fetma och som utan framgång har försökt att gå ner i vikt med hjälp av träning och kosthållning. Om du inte har gått ner åtminstone fem procent av din kroppsvikt efter 12 veckors behandling med Xenical kommer din behandlande läkare sannolikt att avbryta behandlingen.

Måste jag fortfarande träna och tänka på vad jag äter?

Ja, även vid behandling med Xenical (eller tidigare Reductil) krävs fysisk aktivitet och förändrade kostvanor för att uppnå ett resultat av behandlingen. Det innebär att du under behandlingen med Xenical behöver äta en mer kalorifattig diet där maximalt 30 procent av kalorierna kommer från fett. Dessutom rekommenderas en ökad fysisk aktivitet. Även efter avslutad behandling krävs en god kosthållning och fysisk aktivitet för att du ska kunna bibehålla din nya vikt.

Finns det bevis för att behandlingen fungerar?

Studier som har utförts på Reductil visar att då läkemedlet användes i kombination med en mer kalorifattig diet och rätt nivå av fysisk aktivitet gick 77 procent av patienterna ner i vikt och nådde en mer hälsosam kroppsvikt. Även Xenical har studerats utförligt och i kliniska studier har man kunnat se att nästan dubbelt så många patienter som använder Xenical förlorar åtminstone 10 procent av sin kroppsvikt under ett års behandling jämfört med de personer som enbart förlitar sig på en bättre kosthållning för att uppnå en viktnedgång.

Vilka biverkningar ger Reductil och Xenical?

De vanligaste biverkningarna som Reductil gav upphov till var sömnlöshet, förstoppning, torr mun och mindre ökningar av blodtrycket. På grund av det osmälta fettet kan Xenical som en biverkning orsaka lös avföring och flatulens. Läkemedlet kan även påverka kroppens förmåga att uppta de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Du som använder Xenical kan därför behöva ta dessa vitaminer som kosttillskott.

Vem befinner sig i riskzonen för användning av Reductil?

Det finns många patienter som befinner sig i riskzonen vid användning av Reductil och dessa innefattar:

 • Personer under 18 år eller över 65 år
 • Gravida eller ammande kvinnor
 • Personer som drabbats av:
 • Blockerade artärer
 • Kransartärsjukdom
 • Drog-, alkohol- eller läkemedelsberoende
 • Hjärtsvikt, takykardi eller arytmi
 • Stroke
 • Anorexia nervosa eller bulimia nervosa
 • Personer som drabbats av:
 • Hypertyreos
 • Psykiska störningar
 • Nedsatt lever- eller njurfunktion

Xenical anses vara en säker behandlingsmetod för de flesta som skulle klassats som högriskpatienter vid förskrivning av Reductil. Om du lider av övervikt kan du beställa Xenical online via vår smidiga läkar- och apoteksservice. Nedan kan du läsa några omdömen av patienter som har bytt behandlingsmetod från Reductil till Xenical:

Jag var väldigt nöjd med Reducil och blev besviken när det togs bort från marknaden. Jag var tveksam till att prova Xenical eftersom jag hade hört om hur det fungerar och tyckte att det lät lite avskräckande. Men jag bestämde mig för att prova eftersom jag inte lyckats gå ner i vikt på egen hand. Jag upplevde visserligen några av biverkningarna, men det var inte så farliga som jag förväntade mig och jag fortsatte att gå ner i vikt.

Jag var tvungen att sluta med Reductil på grund av att jag drabbades av depressionskänslor. Jag tar nu i stället Xenical och depressionskänslorna har försvunnit-men jag går forfarande ner i vikt!

Läs mer om Xenical och övervikt samt om hur vår smidiga nätläkartjänst fungerar.

Medicinskt granskad av Dr. Caroline Fontana Skriven av vår redaktion Senast granskad 31-05-2024
Viktminskning

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag

Artiklar

Saxendaresultat: förväntningar jämfört med verklighet

Saxendaresultat: förväntningar jämfört med verklighet

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Att förstå Saxenda-biverkningar

Att förstå Saxenda-biverkningar

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Mysimba biverkningar och hantering

Mysimba biverkningar och hantering

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Wegovy: Hur bra verkar det och hur snabbt?

Wegovy: Hur bra verkar det och hur snabbt?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Förstå Wegovys biverkningar

Förstå Wegovys biverkningar

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Hur påverkar insulin din vikt?

Hur påverkar insulin din vikt?

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Viktminskningsläkemedel

Viktminskningsläkemedel

Granskad av Dr. Caroline Fontana
5 tips för att gå ner i vikt under klimakteriet

5 tips för att gå ner i vikt under klimakteriet

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Hur du beräknar BMI

Hur du beräknar BMI

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Hur många kalorier & vad ska jag äta för att gå ner i vikt?

Hur många kalorier & vad ska jag äta för att gå ner i...

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Livsmedel du behöver undvika under viktminskningsbehandling

Livsmedel du behöver undvika under viktminskningsbehandling

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Fetma och sinnet: hur din mentala hälsa kan påverka din vikt

Fetma och sinnet: hur din mentala hälsa kan påverka din...

Granskad av Dr. Caroline Fontana
De mest effektiva och snabba sätten att bli av med bukfett…

De mest effektiva och snabba sätten att bli av med bukfe...

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Bantningspiller

Bantningspiller

Granskad av Dr. Caroline Fontana
Fler artiklar
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel