• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Erektil dysfunktion / Kan erektil dysfunktion påverka mäns mentala hälsa?

Kan erektil dysfunktion påverka mäns mentala hälsa?

Läs mer om sambandet mellan sexuell och psykisk hälsa

Diskussioner om psykisk hälsa tas ofta inte på allvar, trots att 1 av 4 personer som upplever psykisk ohälsa varje år. Det är dock ett ämne som är ännu mer stigmatiserat i mäns hälsa. Samhällsroller har satt en förväntan på att män ska vara starka och tysta. Men även om dessa traditioner är föråldrade har de fortfarande satt ett stort avtryck i samhället och kan verkligen skada mäns livskvalitet.

Detta leder till att män är mindre benägna att söka hjälp eller behandling för sina mentala eller fysiska problem eftersom de känner att de bara borde hantera dessa på egen hand. Detta kan vara särskilt skadligt när det gäller intima hälsoproblem så som erektil dysfunktion.

Eftersom män tyvärr är mindre benägna att prata om dessa problem är de statistiskt mer benägna att hänge sig åt ohälsosamma vanor för att hantera depression eller i värsta fall, överväga självmord. Det finns dock hjälp att få och behandling finns tillgänglig, du behöver inte kämpa med ED eller depression ensam.

Fortsätt läsa för att ta reda på hur erektil dysfunktion påverkar psykisk hälsa och vad du kan göra för att få hjälp.

Vad är erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion (ED) eller impotens är ett vanligt tillstånd där män kämpar för att uppnå eller upprätthålla erektion. Det orsakas av otillräckligt blodflöde till penis och, även om det är vanligast bland män i medelåldern kan det påverka män i alla åldrar. I själva verket tyder bevis på att uppskattningsvis 322 miljoner män kommer att ha påverkats av ED innan 2025.

Detta blodflödeshinder har kopplats till flera riskfaktorer såsom din livsstil; om du har ett tillstånd som hjärtsjukdom eller diabetes; de mediciner du tar och ditt mentala välbefinnande. Oavsett orsak påverkar det avsevärt vardagen för många både mentalt och fysiskt.

Ledsen man bredvid en kvinna i en säng

Vad är depression?

Depression, ibland känd som egentlig depression eller allvarlig depression, är en psykisk ohälsa som kännetecknas av en ihållande känsla av sorg. Även om det är helt naturligt att känna sig nere då och då, känner människor med depression sig så mestadels av tiden.

Symtom på depression varierar från person till person, men de flesta kommer att uppleva känslor av sorg och värdelöshet eller förlora intresse för de aktiviteter de tidigare tyckt om. Andra kan uppleva mer extrema symtom och har överväldigande tankar på att skada sig själv.

Deprimerad medelålders man sitter på soffa

Hur orsakar erektil dysfunktion depression?

Det finns inte en enskild orsak för depression, och roten av människors depression kan vara svår att fastställa. Men för vissa människor är det kopplat till deras sexuella hälsa och fysiska hälsa.

En vanlig missuppfattning om depression är att det bara orsakas av en obalans av hjärnkemikalier. Detta är bara en del av historien och kan vara en ohjälpsam uppfattning när det gäller att behandla depression. I själva verket visar forskning att denna hypotes främjar självbeskyllning och en övergripande negativitet om ens mentala hälsa. Det betyder också att människor är mindre benägna att söka terapi för sina psykiska hälsoproblem eftersom de känner att det inte kan läka dessa.

Dessutom bortser denna hypotes bort allt inflytande från miljömässiga och psykologiska faktorer i ditt liv. Detta beror på att det främjar tanken att det bara är ett problem med din hjärnkemi som du inte har någon kontroll över. Vi vet dock att tidigare trauman, relationer, din nuvarande situation och din fysiska hälsa alla spelar en viktig roll för ditt mentala välbefinnande.

Detta gäller också för personer som upplever sexuell dysfunktion. Män som upplever erektil dysfunktion, för tidig utlösning, fördröjd utlösning. brist på sexuell lust (låg libido) och andra sexuella problem löper en särskilt hög risk för att uppleva depression. Forskning har funnit att sexuell dysfunktion kan fördubbla din risk att få depression. Vid impotens har prevalensen av depression visat sig vara så hög som över 40% hos patienter med ED.

Detta beror på att dessa tillstånd kan orsaka förlägenhet och låg självkänsla som andra kroniska tillstånd kanske inte orsakar.

Kan depression orsaka erektil dysfunktion?

Depression påverkar sexuell funktion och ED kan bli ett cykliskt problem av denna anledning. Sexuell dysfunktion orsakar depression och sedan kan depressionen förvärra symtomen på det ursprungliga tillståndet. En studie fann att 67% av män som diagnostiserats med depression rapporterade symtom av en sexuell störning.

Medan hormoner och hjärnkemikalier inte är ensamt ansvariga för depression och mental hälsa spelar de en massiv roll i erektionsprocessen. Detta innebär att många män med depression kommer att kämpa för att uppnå eller upprätthålla erektion. Dessutom är en potentiell sexuell biverkning av antidepressiva som SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) ED.

Det är ett mångfacetterat och känsligt problem som kräver vård och övervakning från psykologisk sjukvårdspersonal.

Hur ser depression ut hos män?

Män som upplever allvarlig depression kan se helt annorlunda ut än hos kvinnor. På grund av samhällets påtryck att vara starka och "tuffa" söker många män inte hjälp för sin mentala eller fysiska hälsa.

Det betyder dock inte att de är mindre mottagliga. Enligt Stiftelsen för psykisk hälsa, lider ungefär 1 av 8 män av ett vanligt psykiskt hälsoproblem men endast 36% av remisser till NHS-samtalsterapier är män.

Män är också statistiskt tre gånger mer benägna att använda destruktiva sätt för att överleva som att missbruka olagliga droger och alkohol. Slutligen har 2014 Vuxenpsykiatrisk sjuklighet fann att 9,7% av unga män erkänner att de har skadat sig själva någon gång i livet.

Man ser ledsen ut bredvid halvfull flaska alkohol

Män och självmord

Tyvärr slutar inte statistiken där. Många män känner att de inte kan få hjälp och ta sina egna liv.

Enligt en 2020 rapport av Office of National Statistics i Storbritannien (ONS) begås drygt 3 av 4 självmord av män och det är den främsta dödsorsaken för män under 35 år. Dessutom har män mellan 40 och 49 år de högsta självmordsfrekvensen i Storbritannien.

Självmordsförebyggande är ett allvarligt ämne, och psykisk hälsa hos män är inte en trivial fråga. Så alla män borde säga ifrån och söka vård om de kämpar.

Hur får jag hjälp?

Om du kämpar med ED finns det många behandlingsalternativ tillgängliga. Läkemedel såsom PDE-5-hämmare likt Sildenafilcitrat, den aktiva ingrediensen i Viagra, förbättrar erektil funktion genom att avslappna blodkärlen och tillåta mer blodflöde till penis.

Faktum är att den senaste tidens forskning från Sverige har funnit att ED-behandling var en viktig faktor för att skydda äldre män från självmord. De fann att när Viagra var mer allmänt tillgängligt i Sverige fanns det över 60 färre självmord, ett fynd som inte kan förklaras av slumpen eller andra trender.

Viagra är nu allmänt tillgängligt, inklusive online. Här på euroClinix kan du köpa Viagra och andra ED-behandlingar online. Det betyder att du slipper pinsamma läkarbesök och du kan beställa ett recept säkert från ditt eget hem. Allt du behöver göra är att fylla i ett snabbt och konfidentiellt medicinskt frågeformulär som sedan kommer att granskas av en av våra Brittiska registrerade läkare.

Behöver du behandling?

Hitta mer information här

Om du letar efter depressionsråd kan din läkare hänvisa dig till samtalsterapi. Om du behöver mer specialiserad psykologisk hjälp kan du dra nytta av psykiatrin från en privat klinik.

Alternativt om du behöver akut hjälp eller har extrema depressiva tankar bör du kontakta akut läkarvård

Unga män som pratar på en trappa

Medicinskt granskad av
Dr. Anand Abbot Skriven av vår redaktion
Senast granskad 04-06-2023
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel