> Övervikt > Xenical > Xenical - biverkningar

Xenical - biverkningar

Xenical är ett läkemedel som skrivs ut till personer med ett BMI på över 27 som har svårt att på egen hand gå ned i vikt. Precis som med många andra receptbelagda läkemedel så kan biverkningar drabba användaren av Xenical. Eftersom alla reagerar olika på läkemedel kan Xenicals biverkningar skilja sig åt. En del kan se kraftiga och obehagliga biverkningar, medan andra inte upplever några alls. Xenical är för tillfället det enda receptbelagda läkemedlet för viktminskning i Europa.

Vilka biverkningar kan man få av Xenical?

Biverkningar associerade med matsmältningssystemet kan drastiskt minska om du följer din doktors råd angående diet. Förenklat kan man säga att en fettsnål diet också kommer resultera i färre biverkningar av Xenical. Det finns några biverkningar som är vanligare än andra, och om de inte försvinner, är det viktigt att du kontaktar en doktor, eller vår medicinska rådgivning online för fler råd.

Vi har underlättat för användaren av Xenical genom att ange de vanligaste biverkningarna i bilden nedan, du kan också läsa mer om ovanliga samt sällsynta biverkningar i paragraferna nedan. Genom att följa rekommendationerna för Xenical kan du minimera risken för biverkningar - du kan läsa mer om detta nedan.

Kemisk uppsättning av orlistat
biverkningar av xenical

Vanliga biverkningar

Biverkningar som betraktas vara vanliga för Xenical är främst gastriska och drabbar mer än en av tio personer.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa typer av biverkningar drabbar mellan en av tio personer som använder Xenical. Om de vanliga biverkningarna inte ger med sig, eller förvärras ska du kontakta din doktor för rådgivning.

Sällsynta biverkningar

Personer som använder Xenical har rapporterat dessa biverkningar, frekvensen där de inträffar är dock så liten så att man inte kan mäta antalet procent av användarna korrekt. Om du upplever något av dessa sällsynta symptom bör du dock omedelbart avsluta användandet av Xenical och kontakta din doktor.

Allergiska reaktioner

En del personer är helt enkelt allergiska till en eller flera av ingredienserna i läkemedlet. Om du drabbas av en allergisk reaktion av Xenical bör du kontakta din doktor och sluta använda läkemedlet direkt. Symptomen kan vara; kliande, utslag, illamående och andningssvårigheter.

Vanliga Mindre vanliga Sällsynta
Gasbildningar
Avsöndringar
Magsmärta
Diarré
Lågt blodsocker
Uppsvälldhet
Trötthet
Tand- och tandköttsinflammation
Smärta i tarmöppningen
Inkontinens
Blödningar i ändtarmen
Hepatit
Blåsbildning
Förhöjda levervärden
Allergiska reaktioner

Riskgrupper

Precis som nämnt ovan så kan graden av biverkningar för Xenical reduceras genom att följa de instruktioner som finns i bipacksedeln. Det finns dock en grupp av personer som bör vara mer försiktiga i samband med användande av Xenical, då de tillhör en riskgrupp. Detta betyder att de är mer benägna att drabbas av en biverkning, eller löper en större risk att utsätta sin hälsa för fara. De personer som faller in i en riskgrupp, bör göra sin doktor uppmärksam på följande problem innan de använder Xenical:

  • Personer med långvariga njurproblem
  • Personer med diabetes
  • Personer som lider av epilepsi
  • Personer med en underaktiv sköldkörtel

Det finns även en mindre grupp av personer som överhuvudtaget inte kan använda Xenical. Användande av Xenical för dessa personer kommer allvarligt skada deras hälsa. Dessa personer är:

  • Kvinnor som ammar
  • Personer som är under 18 år
  • Personer som är allergisk mot ingredienserna i Xenical (orlistat)
  • Personer med långvariga tarmsjukdomar

Vill du beställa Xenical?

Om du lider av övervikt och vill prova på Xenical så kan våra läkare hjälpa dig. Vi är en onlineklinik som har tillhandahållit receptbelagda läkemedel till svenska privatpersoner i mer än 12 år. Genom att fylla i en kortfattad onlinekonsultation i samband med din beställning så kan du köpa Xenical och få hem din behandling redan nästa dag. Vi garanterar en snabb och säker läkar- och apoteksservice och vi har även en patientsupport tillgänglig om du har några frågor om vår service. Du kan kontakta oss via telefonnumret högst upp i högra hörnet eller via livechatten intill telefonnumret under kontorstider på vardagar.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans