> Impotens > Viagra > Viagra och alkohol – är det farligt att blanda dem?

Viagra och alkohol – är det farligt att blanda dem?

Viagra är ett mycket effektivt potensmedel som passar de flesta patienter med potensproblem. Detta läkemedel med den aktiva ingrediensen sildenafil utvecklades ursprungligen för behandling av hjärtsjukdomar, men fungerade i slutändan inte särskilt bra för just detta ändamål. Deltagare i studierna märkte dock en betydande förbättring avseende förmågan att få erektioner, och på det här sättet föddes det kända potenspillret Viagra - som alltså från början var tänkt att bli en hjärtmedicin.

Runt om i världen har läkemedlet hjälpt cirka 30 miljoner män att motverka impotens. Läkemedlet har inte en permanent verkan, utan effekten varar under den tid som det aktiva ämnet sildenafil är verksamt i kroppen. På denna sida får du all information du behöver om kombinationen Viagra och alkohol.

Vad säger vetenskapen?

Den allmänna rekommendationen är att aldrig blanda alkohol med läkemedel, eftersom denna kombination alltid potentiellt sett kan vara skadlig för din hälsa. Alkohol går omedelbart in i blodet, vilket även sker i munnen genom slemhinnorna. Även genom matstrupen går alkoholen delvis in i blodet. Ungefär en fjärdedel av alkoholen absorberas genom bukväggen, och det som är kvar går i första hand genom tunntarmen in i blodet.

På så sätt kan alkohol absorberas i olika takt. Särskilt snabb är effekten om drycken är varm, innehåller kolsyra eller socker, dricks i snabb takt, konsumeras på tom mage eller då du har någon av vissa specifika sjukdomar. Det rör sig inte nödvändigtvis om kroniska sjukdomar utan även akuta sjukdomar. Ett försvagat immunförsvar innebär alltid en ökad känslighet för alkohol. Med en full mage tar det längre för kroppen att uppta alkoholen på grund av att den förblir i magen en betydligt längre tid.

Hur bryts alkohol ned i kroppen?

Nedbrytningen av alkoholen sker främst i levern. Under denna nedbrytningsprocess produceras det giftiga ämnet acetaldehyd, vilket kan orsaka skador överallt i kroppen om det inte bryts ner tillräckligt snabbt i levern. Detta sker i synnerhet vid överkonsumtion av alkohol och särskilt om du fortlöpande missbrukar alkohol.

Läkemedlets effekt

När man tar läkemedel med alkohol kan läkemedlets effekt i vissa fall förstärkas. Det kan också vara så att en oönskad eller direkt farlig reaktion uppstår då läkemedlet kombineras med alkohol. Därför är den grundläggande rekommendationen att du aldrig bör ta läkemedel tillsammans med alkohol, om du inte är absolut säker på att kombinationen av de bägge substanserna är ofarlig.

Kan alkohol påverka potensen?

25 års forskning på de effekter som alkoholkonsumtion har på det manliga fortplantningssystemet har givit flera intressanta fynd. Här nedanför presenterar vi några av dessa. Dessa effekter har att göra med alkoholkonsumtion i allmänhet och gäller inte endast då du blandar Viagra med alkohol. Om du har potensproblem kan du dock ha i åtanke att alkohol kan påverka din sexuella prestationsförmåga.

Alkoholens effekt på könshormoner

Såväl alkoholmissbruk som regelbunden alkoholkonsumtion kan påverka nivåerna av könshormonerna östrogen och testosteron. Det manliga könshormonet testosteron har en stark koppling till sexualiteten hos män, medan det kvinnliga könshormonet östrogen även förekommer hos män. Om du som man konsumerar mer än måttliga mängder alkohol kan din testosteronnivå sänkas och östrogennivå öka. Detta kan leda till att din kropp blir mer feminin, bland annat genom att dina bröst kan växa och du kan förlora din kroppsbehåring.

Alkoholens effekt på testiklar och prostata

Alkohol är giftigt för testiklarna och övertid kan alkoholkonsum leda till att testiklarna krymper i storlek. Detta leder till att dina spermier minskar i såväl volym som kvalitet. Vissa källor menar också att alkoholmissbruk kan orsaka prostatit, vilket är en inflammation i prostatakörteln. Prostatit kan bland annat leda till potensproblem.

Tämligen riskfritt intag för män (per vecka)
riskfri alkoholkonsumtion

Vad händer när läkemedel blandas med alkohol?

Alkohol och läkemedel metaboliseras i levern. Det är därför viktigt att du har normal leverfunktion när du använder läkemedel. Detta är särskilt viktigt då både alkohol och läkemedel innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan. Om levern inte fungerar normalt eller blir överbelastad då den tvingas bryta ner skadliga ämnen överbelastas även ämnesomsättningen.

Denna nedbrytning av skadliga ämnen kan även ske vid lätt alkoholkonsumtion, men nedbrytningsprocessen är då betydligt långsammare. På så sätt förlängs även biverkningarna av läkemedlet. För en person som tar läkemedel kan det vara svårt att veta hur länge läkemedlet verkar i kroppen, vilket också kan leda till förgiftning.

Så kan jag blanda Viagra med alkohol?

Inget läkemedel bör tas tillsammans med en överdriven alkoholkonsumtion. Det finns emellertid läkemedel som inte under några omständigheter ska kombineras med alkohol. Viagra är ett sådant läkemedel, särskilt om andra hälsoproblem föreligger. Därför är det absolut säkrast att aldrig blanda Viagra med alkohol.

Därför fungerar inte Viagra lika bra med alkohol

Viagra är ett potensmedel, inte ett afrodisiakum. Detta innebär att läkemedlet i sig inte kan framkalla sexuell njutning. Alkohol har i sin tur en avslappnande effekt. Resultatet av alkoholkonsumtion är att möjlig press och stress lindras och att det är lättare att känna sexuell njutning.

Med bakgrund av detta tror många att det funkar att ta Viagra med alkohol. Med Viagra gör det dock inte lättare att känna sexuell njutning, utan den sexuella stimuleringen är en stimulans som börjar i hjärnan. Därifrån påverkar impulsen penisens tillflöde av blod. Vid mindre alkoholmängder störs inte denna process, men vid intag av större mängder alkohol blockeras denna impuls och effekten blir istället den motsatta.

Detta är en av anledningarna till att det inte är någon bra idé att blanda Viagra med alkohol. Viagra kan nämligen inte framkalla en erektion då du konsumerar stora volymer alkohol, eftersom impulsen som behövs för att åstadkomma en erektion måste uppstå för att erektionen ska bli ett faktum. Viagra möjliggör snarare att blodet strömmar till och inte bort från penisen och att erektionen på så vis kvarstår. Alkoholkonsumtion kan i sig utlösa impotens och denna kan inte motverkas genom att du tar Viagra.

Andra anledningar att inte ta Viagra med alkohol

Det verkar vara säkert att dricka alkohol i måttliga mängder när man tar Viagra. Det finns inga tydliga indikationer på att riskerna med alkoholkonsumtion förvärras vid användning av Viagra. I en amerikansk studie fann man inte några reaktioner mellan Viagra och rött vin. Det är dock viktigt att komma ihåg att forskningen på detta område är begränsad.

Bara för att det inte verkar som att reaktioner kan uppstå då man blandar Viagra med alkohol, innebär det heller inte nödvändigtvis att det är en särskilt bra idé att kombinera dem. En anledning till detta är att alkoholmissbruk är en vanlig orsak till erektil dysfunktion. Faktum är att det är så pass vanligt att det finns ett alkoholrelaterat slangord för potensproblem i Storbritannien - "brewer's droop". Om du använder Viagra för att behandla impotens bör du därför undvika att göra dig själv en björntjänst genom att kombinera läkemedlet med alkohol.

Blodtrycket äventyras när Viagra blandas med alkohol

Viagra var ursprungligen tänkt som ett läkemedel för hjärt-kärlsjukdomar. Även om läkemedlet idag används för ett annat ändamål sänker det fortfarande blodtrycket. Detta innebär att läkemedlet kan användas av män med begränsade blodtrycksproblem. Detta gäller både för män som har lågt blodtryck och för de som har högt blodtryck.

Ditt redan låga blodtrycket kan dock sjunka ännu mer på grund av Viagra, och patienter med högt blodtryck (hypertoni) behandlas vanligtvis med blodtryckssänkande medel. Denna effekt kan förstärkas av Viagra.

Överdosering av Viagra

Det är potentiellt livsfarligt att överdosera Viagra. Faran för missbruk av Viagra är relativt hög om du som patient saknar kunskap om möjliga konsekvenser av överdosering. Oftast är resultatet av en överdosering påfrestande för hjärtat. Om du konsumerar alkohol samtidigt som du tar Viagra riskerar du att drabbas av hjärtsvikt.

Det är upp till var och en att bedöma om man dricker ett glas vin då man äter Viagra, eftersom riskerna är oförutsägbara. Om du är osäker bör du välja bort alkoholen. Om du redan konsumerat alkohol bör du avstå från att ta Viagra. Även om man inte äter Viagra bör man dock vara försiktig vad gäller alkoholkonsumtion, särskilt om man har andra sjukdomar.

Läs mer om Viagra och hur du kan beställa hem potensmedel via vår smidiga och enkla nätläkartjänst.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans