Viagra och alkohol – är det farligt att blanda dem?

Viagra är ett mycket effektivt potensmedel som passar de flesta. Ursprungligen utvecklades läkemedlet sildenafil för behandlingen av hjärtsjukdomar, men det fungerade slutligen inte för det här ändamålet. Deltagare i studierna märkte ändå en betydande förbättring i förmågan att få erektioner och på det här sättet föddes det kända impotenspillret Viagra från en hjärtmedicin.

Runt om i världen har läkemedlet hjälpt cirka 30 miljoner män att motverka deras impotens. Läkemedlet verkar inte permanent, utan under tiden som det aktiva ämnet verkar.

Alkoholens påverkan

Den allmänna rekommendationen är: blanda aldrig alkohol med medicin, eftersom de tillsammans alltid är en risk för hälsan. Alkohol går omedelbart in i blodet. Detta händer även i munnen genom slemhinnorna. Även genom matstrupen går alkoholen delvis in i blodet. Ungefär en fjärdedel absorberas genom bukväggen. Det som är kvar går i första hand genom tunntarmen in i blodet.

På så sätt kan alkohol absorberas i olika takt. Speciellt snabb är effekten om drycken är varm, innehåller kolsyra eller socker, dricks i snabb takt, magen är tom och när vissa sjukdomar föreligger.

Dessa är inte nödvändigtvis kroniska sjukdomar utan även akuta sjukdomar. Ett försvagat immunförsvar är mer känsligt för alkohol. Med en full mage tar det längre för kroppen att uppta alkoholen på grund av att den förblir i magen en betydligt längre tid.

Nedbrytningen av alkoholen sker främst i levern. Under denna nedbrytningsprocess uppkommer mycket giftigt acetaldehyd, som kan orsaka skador överallt i kroppen om den inte bryts ner tillräckligt snabbt i levern. Detta sker speciellt vid överkonsumtion av alkohol och i synnerhet om man fortlöpande missbrukar alkohol.

När man tar läkemedel kan alkoholen göra att läkemedlets effekt förstärks eller till och med att en oönskad eller farlig reaktion uppstår.

Vad händer med läkemedel och alkohol?

Alkohol och läkemedel metaboliseras i levern. Det är därför viktigt att leverfunktionen är normal när man äter läkemedel. Speciellt eftersom både alkohol och läkemedel innehåller ämnen som är skadliga för hälsan.

Om levern inte fungerar normalt eller är överbelastad då den måste bryta ner skadliga ämnen överbelastas även ämnesomsättningen. Nedbrytningen av skadliga ämnen kan ske vid lätt alkoholkonsumtion, men är då betydligt långsammare.

På så sätt förlängs även biverkningarna. För en person som tar läkemedel kan det vara svårt att veta hur länge läkemedlet verkar. Detta kan också leda till förgiftning.

Viagra och alkohol

Inget läkemedel kan tas tillsammans med överdriven alkoholkonsumtion. Det finns emellertid läkemedel som inte under några omständigheter ska kombineras med alkohol. Viagra är ett sådant läkemedel, särskilt om andra hälsoproblem föreligger.

Viagra är ett potensmedel, inte ett afrodisiakum. Detta innebär att läkemedlet inte kan framkalla sexuell njutning. Alkohol i sin tur har en avslappnande effekt. Resultatet är att möjlig press och stress förmildras och det är lättare att känna sexuell njutning.

Med Viagra är det här ändå inte möjligt. Den sexuella stimuleringen är en stimulans som börjar i hjärnan. Därifrån påverkar impulsen penisens blodinflöde. Vid små alkoholmängder störs inte denna process. Vid större mängder blockeras ändå impulsen och man får en motsatt effekt.

I detta fall kan Viagra inte heller orsaka en erektion, eftersom impulsen som behövs för en erektion måste uppstå. Viagra möjliggör sedan att blodet strömmar till och inte bort från penisen och på så sätt kvarstår erektionen.

Alkohol i sig kan utlösa i missbruk och impotens, som inte kan motverkas med Viagra.

Blodtrycket äventyras

Viagra var ursprungligen tänkt som ett läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar. Även om läkemedlet används för ett annat ändamål idag sänker läkemedlet fortfarande blodtrycket. Detta innebär att läkemedlet kan användas av män med begränsade blodtrycksproblem. Detta gäller både för män som har lågt och högt blodtryck.

Det låga blodtrycket kan sjunka ännu mer på grund av Viagra. Patienter med högt blodtryck (hypertoni) behandlas vanligtvis även med blodtryckssänkande medel. Denna effekt kan förstärkas med Viagra.

Överdosering av Viagra

Ännu farligare är det att överdosera med Viagra. Faran för missbruk av Viagra är relativt hög om man saknar kunskap om möjliga konsekvenser. Oftast är resultatet en kombination av ett överskott av sexuell lust, som kan belasta hjärtat. Detta drabbar främst män som på grund av en lång period av impotens inte är sexuellt aktiva.

Om man konsumerar alkohol riskerar man att få hjärtsvikt. Dessutom gäller även följande: Giftet uppkommer ur en större mängd alkohol. Även om man inte äter Viagra bör man vara försiktig vad gäller alkoholkonsumtion, speciellt om man har andra sjukdomar.

Det är upp till var och en att bedöma om man dricker ett glas vin då man äter Viagra, eftersom riskerna är oförutsägbara. Om du är osäker ska du välja bort alkoholen. Om du redan konsumerat alkohol bör du i så fall inte äta Viagrav

Källor:

  1. VIAGRA® (sildenafil citrate) tablets. Pfizer Lab. URL: fda.gov
  2. Viagra. Sexual Dysfunction Association. URL: andrology.co.uk
  3. Viagra 1177. URL: 1177.se
Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans