• Sisältää reseptin
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Seuraavan päivän toimitus
Etusivu / Erektiohäiriö / Mitkä lääkkeet voivat aiheuttaa erektiohäiriön?

Mitkä lääkkeet voivat aiheuttaa erektiohäiriön?

Lievistä erektiohäiriöistä kärsii lähes jokainen mies elämänsä aikana ainakin kerran, ja yleensä syynä on väsymys, stressi tai alkoholin käyttö. Vakavat ja pitkälliset erektiovaivat koskevat suurimmassa osassa tapauksia vanhempia miehiä ja liittyvät lähes aina fyysisiin tekijöihin, kuten verenkiertoelimistön sairauksiin, ylipainoon, tupakointiin tai diabetekseen.

Fyysisten ja psyykkisten syiden lisäksi tietyt lääkevalmisteet voivat heikentää potenssia ja aiheuttaa erektiovaikeuksia. Arvioiden mukaan ainakin joka kymmenes erektiohäiriötapaus johtuu lääkkeiden käytöstä. Yleisimmin erektiota heikentävät korkean verenpaineen hoidossa käytetyt lääkkeet, masennuslääkkeet ja kipulääkkeet.

Lääkeryhmä Aktiivinen ainesosa Käyttötarkoitus Haitalliset sivuvaikutukset
Amiloridi Hydroklooritiatsidi Diureetti Impotenssi ja erektiohäiriö
ACE-estäjä Ramipriili, kaptopriili,
enalapriili, fosinopriili,
lisinopriili
Korkea verenpaine Satunnaiset erektiohäiriöt
Beetasalpaajat Atenololi, bisoprololi,
karvediloli, nebivololi,
pindololi, propranololi,
metoprololi
Korkea verenpaine Libidon heikentyminen,
erektiohäiriö,
testosteronin vähentyminen
Kalsiumkanavan salpaajat Amlodipiini, verapamiili,
diltiatseemi
Korkea verenpaine Impotenssi
SSRI-lääkkeet (selektiivinen -
serotoniinin takaisinoton estäjä)
Amitriptyliini, klomipramiini,
desipramiini, doksepiini,
imipramiini, nortriptyliini
Masennus Ejakulaatiovaikeudet,
erektiovaivat
Serotoniini-noradrenaliinin takaisinoton estäjä (SNRI) Venlafaksiini, Duloksetiini Masennus Impotenssi,
libidon menetys, erektiohäiriöt,
siemensyöksyn puute
Salisylaatit Diklofenaakki, asemetasiini,
indometasiini,
asetyylisalisyylihappo
Tulehduslääkkeet Erektiohäiriö
Statiinit Simvastatiini, fluvastatiini,
serivastatiini, atorvastatiini,
pravastatiini, rosuvastatiini
Kolesterolin alentaminen Erekiohäiriö
Fibraatit Betsafibraatti, fenofibraatti,
gemfibrotsiili
Kolesterolin alentaminen Impotenssi,
potenssiongelmat
Antiepileptiset lääkkeet Karbamatsepiini Epilepsia Libidon heikkeneminen,
erektiohäiriö
Kohtauslääkkeet Gabapentiini Epilepsia Impotenssi,
libidon heikentyminen
Epilepsian hoito Pregabaliini Epilepsia Impotenssi,
libidon heikentyminen,
potenssiongelmat
Bentsodiatsepiinit Loratsepaami Epilepsia, Parkinsonin tauti Impotenssi
Sydämen sykettä tasaavat lääkkeet Ajmaliini, amiodaroni,
kinidiini, dronedaroni,
flekainidi
Sydämen rytmihäiriö Harvinaisissa tapauksissa ilmenee erektiovaivoja
Liikalihavuuden hoito Orlistaatti Näläntunteen ehkäisy Impotenssi
Stimulantti Matsindoli Liikalihavuus Impotenssi
Antipsykoottiset lääkkeet Fentiatsiini Psykoosi Impotenssi
H2-antihistamiini Simetidiini Vatsavaivat Impotenssi
Salisylaatit Acemetacine, aspiriini,
diklofenaakki, indometasiini
Reumalääkkeet Erektiohäiriö
Tuehduskipulääkkeet (NSAID) Ibuprofeeni,
diklofenaakki naprokseeni
Kivunlievitys Erektiovaivat
Lihasrelaksantit Syklobentsapriini,
orfenadriini
Lihaskramit Erektiohäiriö

Verenpainelääkkeet

Korkean verenpaineen hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten beetasalpaajat ja diureetit, ovat yksi yleisimmistä erektiovaivoihin johtavista lääkeryhmistä.

Diureetit toimivat lisäämällä virtsaneritystä, jolloin verenkierrossa olevien nesteiden määrä vähenee ja verenpaine alenee. Samalla verisuonten lihaskudos rentoutuu, eikä veri välttämättä virtaa tehokkaasti penikseen.

Beetasalpaajien vaikutus erektioon on vielä osittain kyseenalainen, sillä eri kokeissa on saavutettu eri tuloksia. Beetasalpaajat toimivat estämällä tiettyjen hermoston reseptoreiden toimintaa, mikä puolestaan vaikuttaa elimistön noradrenaliinin määrään. Noradrenaliinilla on verisuonia supistava vaikutus, ja jos sen määrä vähenee, voi vaikutus erektioon teoriassa olla negatiivinen.

Vuonna 2003 julkaistun tutkimuksen mukaan beetasalpaajien vaikutus erektiokykyyn verenpainetta hoidettaessa johtui kuitenkin pelkästään psykologisesta vaikutuksesta, sillä osa potilaista tiesi ennakkoon beetasalpaajien mahdollisista sivuvaikutuksista. Tutkimuksessa korkeasta verenpaineesta kärsivät koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään: A-ryhmäläisille ei kerrottu, mikä lääke oli kyseessä, B-ryhmäläiset saivat tiedon lääkkeestä, mutta heille ei kerrottu sivuvaikutuksista, ja C-ryhmäläisille puolestaan kerrottiin sekä lääkkeestä että sen sivuvaikutuksista. Kolmen kuukauden jälkeen potilailta kysyttiin erektiovaikeuksista: A-ryhmäläisistä 3.1% raportoi kokeneensa erektiovaikeuksia, B-ryhmäläisistä 15.6% ja C-ryhmäläisistä 31.2%.

Muut korkean verenpaineen hoitoon tarkoitetut valmisteet, kuten alfaestäjät, kalsiumkanavan salpaajat ja ACE-estäjät aiheuttavat vain harvoin erektiovaikeuksia. Esimerkiksi ACE-estäjät toimivat verisuonia laajentaen ja verenkiertoa parantaen, joten on hyvin epätodennäköistä, että ne yksinään aiheuttaisivat potenssivaivoja. Mikäli verenpainelääkkeesi aiheuttavat sinulle erektiovaivoja, keskustele asiasta lääkärisi kanssa ja harkitkaa vaihtoa muihin valmisteisiin.

Korkean kolesterolin hoitoon käytetyt valmisteet

Korkean kolesterolin vähentämiseen tarkoitettujen valmisteiden, kuten statiinien, vaikutus erektioon on kyseenalainen ja tutkimusnäyttö aiheesta on ristiriitaista. Vuonna 2014 suoritetun tutkimuksen mukaan statiinien nauttiminen voi alentaa testosteronin määrää elimistössä ja johtaa täten heikentyneeseen erektiokykyyn. Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa puolestaan kerrottiin, että statiineilla ei ole merkittävää vaikutusta erektioon, ja osa tutkijoista uskoo, että statiinien ottaminen pitkällä aikavälillä voi itseasiassa parantaa erektiokykyä. Jos huomaat erektiokykysi heikentyneen statiinien ottamisen aikana, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Masennuslääkkeet

Mielialalääkkeet, kuten litium, trisykliset masennuslääkkeet, MAO-estäjät ja selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) voivat aiheuttaa erektiohäiriöitä.

Viisi vuotta kestäneessä, vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessa tarkkailtiin masennuslääkkeiden vaikutusta seksuaalisiin toimintoihin. Etenkin SSRI-lääkkeet, venlafaksiini ja klomipramiini aiheuttavat raportin mukaan erektiovaivoja, kun taas muut suositut masennuslääkkeet, kuten mirtatsapiini, bupropioni ja moklobemidi aiheuttavat tällaisia vaikutuksia harvemmin. Tutkimukseen otti osaa masennusta sairastavia miehiä ja naisia, joilla ei ollut aikaisemmin ilmennyt seksuaaliseen suorituskykyyn liittyviä ongelmia.

Miehillä seksuaalisten vaikeuksien esiintyvyys oli 62.4%. SSRI-valmisteita ja venlafaksiinia käyttäneillä ilmeni potenssivaikeuksia 58-73%:lla.

Muita mielialalääkkeitä, kuten rauhoittavia lääkkeitä (esim. bentsodiatsepiinit) ja ruokahalua hillitseviä valmisteita (esim. fenfluramiini), käytettäessä voi myös ilmetä erektiovaikeuksia.

Kipulääkkeet

Jopa joka kolmas säännöllisesti kipulääkkeitä käyttävä mies raportoi kärsivänsä erektiovaivoista. Kipulääkkeiden pitkällinen ottaminen alentaa testosteronin määrää elimistössä, mikä puolestaan heikentää erektiokykyä. Useimmiten näihin kuuluvat vahvemmat valmisteet, kuten kodeiini, fentanyyli, hydromorfoni, meperidiini, metadoni, morfiini ja oksikodoni, mutta myös reseptittä saatavien kipulääkkeiden, kuten ibuprofeiinin ja asetyylisalisyylihapon (esim. aspiriini) käyttäjillä esiintyy erektiovaivoja.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa tarkkailtiin selkäkipujen hoitoon säännöllisesti lääkkeitä ottavien miesten seksuaalista suorituskykyä. Koehenkilöt, jotka ottivat korkean annoksen opioideja (120 mg) yli kolmen kuukauden ajan, kärsivät 50 % muita koehenkilöitä enemmän erektiovaikeuksista. Vahvojen kipulääkkeiden pitkäaikaisella käytöllä ja erektiohäiriöllä on siis selkeä yhteys.

Hiustenlähdön hoito

Hiustenlähdön hoitoon käytetty finasteridi (myydään esim. Propecia-nimellä) voi johtaa erektiohäiriöön. Samaa valmistetta käytetään myös eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun hoitoon. Finasteridin sisältämät yhdisteet ehkäisevät 5-alfa reduktaasin toimintaa, jolloin testosteroni ei pääse muuntumaan vahvemmaksi dihydrotestosteroniksi: tämä edesauttaa uusien hiusten kasvua ja ehkäisee hiustenlähtöä. Dihydrotestosteroni kuuluu seksihormoneihin, joten sen määrän väheneminen voi vaikuttaa erektioon negatiivisesti.

Ennen Propecian tuloa markkinoille julkaistiin tuotteen valmistajan toteuttama tutkimus, jonka mukaan 3.8% käyttäjistä kokee seksuaalista suorituskykyä heikentäviä sivuvaikutuksia, kuten halukkuuden vähenemistä, ejakulaatiovaikeuksia tai erektiovaikeuksia. Valmistajan mukaan sivuvaikutukset lakkaavat valmisteen käytön lopettamisen jälkeen, mutta muissa aiheesta suoritetuissa tutkimuksissa tulokset ovat osoittaneet, että osalla käyttäjistä erektiohäiriö jatkuu pidempään.

Esimerkiksi vuonna 2011 suoritetussa tutkimuksessa tarkkailtiin 71 finasteridia käyttänyttä miestä, joilla ilmeni seksuaalisiin toimintoihin liittyviä sivuvaikutuksia. Oireet jatkuivat keskimäärin 40 kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen, ja niihin kuului kiihottumisongelmia, libidon heikentymistä ja orgasmivaikeuksia. Vuoden kuluttua valmisteen lopettamisesta 96 % miehistä kärsi yhä seksuaalisista toimintavaikeuksista.

Yhdysvaltain lääke- ja ruokaturvallisuusvirasto suoritti oman tutkimuksensa finasteridin sivuvaikutuksista vuonna 2012. FDA:n mukaan 14%:lla 421 tutkitusta potilaasta ilmeni pitkään jatkuvia (yli 3 kuukautta) erektiovaikeuksia lääkkeen käytön yhteyessä.

Muut lääkevalmisteet, jotka voivat vaikuttaa erektioon

Antihistamiinit. Myös perinteiset ilman reseptiä saatavilla olevat allergialääkkeet eli antihistamiinit voivat heikentää seksuaalista suorituskykyä: miehillä tämä ilmenee ejakulaatiovaikeuksina ja erektion heikentymisenä.

Pahoinvointilääkkeet. Metoklopramidi on pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyssä käytetty valmiste, jota ei suositella käytettäväksi viittä päivää pidempään. Metoklopramidin toiminta perustuu dopamiinin toiminnan ehkäisyyn elimistössä, jolloin sen vastakkaisaine prolaktiini lisäntyy. Prolaktiini voi haitata erektiokykyä.

Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt valmisteet, kuten biperideeni ja bentsotropiini.

Lihasrelaksantit ja epilepsian hoidossa käytetyt lääkkeet.

Mitä enemmän lääkkeitä käytät, sitä suuremmaksi kasvaa sivuvaikutusten riski. Jos olet lisäksi ylipainoinen ja kärsit muista terveysvaivoista, voi erektiovaivoja ilmetä herkästi. Tutkimusten mukaan alle kahta eri lääkevalmistetta käyttävillä miehillä vain yhdellä kuudesta ilmenee potenssivaivoja, kun taas yli kymmentä eri valmistetta nauttivista joka kolmas kärsii erektiohäiriöistä.

Mitä tehdä, kun lääkevalmiste vaikuttaa erektioon?

Jos huomaat erektiokykysi heikentyneen tai seksuaalisten toimintojesi muuttuneen uuden lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Kerro lääkärille rehellisesti kaikista käyttämistäsi valmisteista, terveysvaivoista ja oireista. Erektiohäiriö on yleinen ongelma, eikä sitä tule hävetä – usein muuttamalla erektiovaivoja aiheuttavan lääkkeen annostusta tai vaihtamalla lääkkeen toiseen valmisteeseen voidaan välttää inhottavat sivuvaikutukset. Älä missään nimessä lopeta lääkkeen ottamista ilman lääkärin lupaa, sillä tämä voi johtaa vakaviin seurauksiin.

Erektiohäiriöitä voidaan hoitaa potenssilääkkeillä, kuten Viagralla tai Cialiksella, jotka parantavat verenkiertoa peniksessä. Paras keino kohentaa terveyttä ja potenssia on kuitenkin noudattaa terveellisiä elämäntapoja, sillä tämä lievittää mm. korkeaa verenpainetta, korkeaa kolesterolia ja muita vaivoja, jotka vaativat lääkitystä ja vaikuttavat osaltaan myös potenssiin – mitä terveempi olet, sitä vähemmän kaipaat lääkkeitä ja sitä parempi on seksuaalinen suorituskykysi. Harrasta säännöllisesti liikuntaa, laihduta, syö terveellistä ravintoa ja lopeta tupakointi; kaikki tämä ehkäisee tarvetta lääkitykselle ja pitää erektiokyvyn huipussaan.

Arvioinut lääketieteen ammattilainen Dr. Caroline Fontana Julkaisutiimimme kirjoittama Viimeksi arvioitu 09-12-2023
Erektiohäiriö

Palvelumme - saatavilla ainoastaan euroClinix-sivustolla
 • Yksityinen ja luotettava palveluHuomaamaton pakkaus ja suojatut tiedot
 • Aidot ja brändätyt lääkkeetEU:ssa rekisteröidystä apteekista
 • Lääkärillä käynti ei ole tarpeenLääkärimme tarkistaa tietosi verkossa
 • Ilmainen ja nopea toimitusTilaa arkipäivisin ennen 18:30, lähetämme tilauksen samana päivänä
Katso hoitoja

Lisää luettavaa

Mikä on paras hoito erektiohäiriöön?

Mikä on paras hoito erektiohäiriöön?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Korkea verenpaine ja erektiohäiriö

Korkea verenpaine ja erektiohäiriö

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Liikunta avuksi erektio-ongelmiin

Liikunta avuksi erektio-ongelmiin

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
6 tapaa lisätä seksihaluja luonnollisesti

6 tapaa lisätä seksihaluja luonnollisesti

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Voiko eturauhasella olla vaikutusta erektiokykyyn?

Voiko eturauhasella olla vaikutusta erektiokykyyn?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Voiko porno aiheuttaa erektiohäiriöitä?

Voiko porno aiheuttaa erektiohäiriöitä?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Luonnon potenssilääkkeet: toimivatko ne ja kannattaako niitä ostaa?

Luonnon potenssilääkkeet: toimivatko ne ja kannattaako ...

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Mitä Viagra maksaa?

Mitä Viagra maksaa?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Viagra ja muiden lääkkeiden yhteiskäyttö

Viagra ja muiden lääkkeiden yhteiskäyttö

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Viagran haittavaikutukset

Viagran haittavaikutukset

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Kattava opas: näin valitset itsellesi parhaiten toimivan Viagra-annoksen

Kattava opas: näin valitset itsellesi parhaiten toimivan...

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Viagra ja alkoholi: miksi ne ovat huono yhdistelmä

Viagra ja alkoholi: miksi ne ovat huono yhdistelmä

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Viagran vaihtoehdot: tämä kannattaa tietää

Viagran vaihtoehdot: tämä kannattaa tietää

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Erektiohäiriön syyt

Erektiohäiriön syyt

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Voiko erektiohäiriö vaikuttaa miehen mielenterveyteen?

Voiko erektiohäiriö vaikuttaa miehen mielenterveyteen?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
10 tehokkainta ruoka-ainetta erektiohäiriön torjuntaan

10 tehokkainta ruoka-ainetta erektiohäiriön torjuntaan

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Vinkkejä Viagraa ensimmäistä kertaa käyttäville

Vinkkejä Viagraa ensimmäistä kertaa käyttäville

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Onko Viagraa tai Cialista saatavilla ilman reseptiä?

Onko Viagraa tai Cialista saatavilla ilman reseptiä?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Diabetes ja erektiohäiriö

Diabetes ja erektiohäiriö

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
6 parasta tapaa erektiohäiriön hoitoon

6 parasta tapaa erektiohäiriön hoitoon

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
10 parasta reseptivapaata potenssituotetta

10 parasta reseptivapaata potenssituotetta

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Viagra vai Cialis?

Kumpi on parempi – Viagra vai Cialis?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Mitä, jos Viagra ei tehoa?

Mitä, jos Viagra ei tehoa?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Naisten Viagra: toimiiko se?

Naisten Viagra: toimiiko se?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Viagra netistä ilman reseptiä

Viagra netistä ilman reseptiä

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Erektiolääkkeet

Erektiolääkkeet

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Kamagra: onko sen ostaminen turvallista?

Kamagra: onko sen ostaminen turvallista?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Lisää artikkeleita
 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista