• Sisältää reseptin
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Seuraavan päivän toimitus
Etusivu / Hiustenlähtö / Propecia (Finasteridi) / Vaikuttava aine: finasteridi

Vaikuttava aine: finasteridi

Lääkkeitä, joiden vaikuttavana aineena on finasteridi, käytetään miestyyppisen hiustenlähdön ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa. Kyseiset lääkkeet edellyttävät lääkemääräystä.

Finasteridi mieshormonien aiheuttaman hiustenlähdön hoidossa

Finasteridi-steroidilla on tutkitusti kaksi erilaista käyttötarkoitusta. Finasteridia eli Propeciaa käytetään hiustenlähdön hoitoon. Androgeenisen hiustenlähdön ja sen monille miehille aiheuttamien epämukavien seurausten hoidon lisäksi sitä käytetään prostatahyperplasian eli eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa. Kummankin vaivan hoito perustuu kehossa olevan biologisesti vaikuttavan dihydrotestosteronin (DHT) määrän vähenemiseen.

Hormoneista johtuva hiustenlähtö ilmenee tyypillisesti hiustuppien erilaisena herkkyytenä androgeeneja eli mieshormoneja kohtaan.

Herkimmillään hius on yleensä päälaella, minkä takia hiustenlähtö alkaa useimmiten juuri sieltä hiusrajan vetäytymisenä. Pään sivuilla ja takaraivossa olevien hiustuppien toiminta lakkaa myöhemmin.

Hamilton Norwoodin asteikko hiustenlähdöstä

Monivuotisten kansainvälisten tutkimusten mukaan hiustenlähdön hoito finasteridilla on onnistunut 80–90 prosentilla potilaista, sillä lääkeaine on pysäyttänyt miestyyppisen hiustenlähdön. Muun muassa Propecia-nimisen lääkevalmisteen vaikuttavan aineena on finasteridi.

Noin 65 prosentilla hoidetuista miehistä finasteridi sai aikaan jopa hiusten tihentymistä. Tämän huomattavan havainnon tekivät 41–60-vuotiaat potilaat. Androgeenisessa hiustenlähdössä finasteridin päiväannos on yksi milligramma.

Finasteridin Propecia vaikutukset

Miten finasteridi toimii hiustenlähdössä?

Finasteridin käyttö miestyyppisessä hiuslähdössä perustuu tietoon siitä, että hiustenlähdön aiheuttajana on perinnöllinen hiustupen yliherkkyys dihydrotestosteroni-nimiselle hormonille (DHT). Hiustupet reagoivat tähän hormoniin lyhentämällä hiusten kasvuaikaa, ja lopputuloksena on hiustenlähtö.

DHT:n vaikutus

Jotta keho voi muuttaa sukupuolihormoni testosteronin biologisesti vaikuttavaksi dihydrotestosteroniksi, se tarvitsee kolmea erityistä entsyymiä, jotka ovat niin sanottuja isoentsyymejä. Nämä isoentsyymit muodostavat 5-alfa-reduktaasin (5α-reduktaasi), joka on vastuussa biologisesti saatavan testosteronin muuttumisesta ja sen perusteella myös hiustenlähdöstä.

Synteettisenä steroidina finasteridi muistuttaa rakenteeltaan luonnollista testosteronia. Tämän yhtäläisyyden ansiosta steroidi pystyy selektiivisenä estäjänä ehkäisemään 5-alfa-reduktaasin ja näin testosteronin muuttumisen biologisesti vaikuttavaksi dihydrotestosteroniksi.

Propecian vaikutus

Finasteridi estää testosteronin muuttumisen biologisesti vaikuttavaksi dihydrotestosteroniksi. Hiustupet reagoivat DHT-tason alenemiseen pidentämällä hiusten kasvuaikaa. Niin kauan kuin lääkettä käytetään, miestyyppisen hiustenlähdön oireet pysyvät poissa.

Lääkkeen käytöstä seuraavat veren luonnollisen dihydrotestosteronipitoisuuden aleneminen ja lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna sekä toivottu vaikutus että haitta- ja yhteisvaikutukset.

Finasteridi eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Testosteroni vaikuttaa merkittävästi myös eturauhasen liikakasvussa kehittyviin hyvänlaatuisiin solumuutoksiin. Näin ollen 5-alfa-reduktaasin ja testosteronin muuttumisen estäminen onnistuu myös tämän vaivan hoidossa finasteridin avulla. Finasteridihoito soveltuu erityisesti suurikokoisten eturauhasten hoitoon pienentämällä niitä.

Steroidien käyttö yksi- tai yhdistelmälääkehoitona riippuu potilaan saamasta diagnoosista. Kokemusten mukaan kestää vähintään kuusi kuukautta ennen kuin virtsan virtauksessa ja muissa liikakasvun aiheuttamissa oireissa on havaittavissa lääkkeen vaikutusta.

Kokeiden tulokset osoittavat kuitenkin sen, että finasteridi vaikuttaa positiivisesti eturauhasen kokoon pienentämällä sitä. Sen sijaan virtsan virtaukseen ja muihin oireisiin se vaikuttaa vain vähän. Eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa finasteridin päiväannos on viisi milligramma.

Finasteridin estävä vaikutus

Finasteridia on tutkittu myös Yhdysvaltain National Cancer Instituten (NCI) tekemässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin sen ennaltaehkäisevää vaikutusta eturauhassyövän kehittymiseen. Tutkimukseen osallistui yli seitsemän vuoden ajaksi 19 000 miestä, jotka olivat 55-vuotiaita.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa osoittautui, että finasteridi toimii ennaltaehkäisevästi niin sanottuihin hitaasti kasvaviin ja yleensä hyväennusteisiin kasvaimiin, jotka eivät vaikuta potilaiden elinikään.

Koska lokakuussa 2011 lumelääkkeitä käyttäneeseen ryhmään verrattuna finasteridiryhmässä diagnosoitiin hieman kohonnut määrä varhaisvaiheessa olevia pahanlaatuisia syöpäsoluja, tutkijat olivat erimielisiä siitä, missä määrin hoidossa käytettyjen steroidien vaikutus on toiminut karsinogeenisena eli syöpää aiheuttavana tekijänä.

Lopulta saavutettiin kuitenkin yksimielisyys siitä, että nopeasti leviävien ja huonompiennusteisten kasvainten löytyminen liittyi ennen kaikkea pienentyneisiin eturauhasiin. Eturauhasen pienentymisen myötä tilastollinen todennäköisyys syöpäsolujen löytämiseen koepaloista nousi.

Kymmenen vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen tutkittiin finasteridin vaikutusta kuolleisuuteen. Tämän tutkimuksen taustalla olivat aiemmat ennakkoepäilyt siitä, että finasteridi edistää pahanlaatuisten kasvainten kehittymistä. Tämä epäilys voitiin kuitenkin nähdä suhteellisena, sillä kymmenen vuoden jälkeen kummassakin vertailuryhmässä 78 prosenttia tutkimukseen osallistuneista eli.

Tutkimus vahvisti kaksi asiaa:

 1. ennaltaehkäisevä vaikutus yleensä hyväennusteisiin kasvaimiin
 2. lääkkeen käyttöturvallisuus ja luvallisuus hormonipainotteisen hiustenlähdön ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Finasteridin mahdolliset haittavaikutukset

Sellaisiin hormoneihin tai lääkkeisiin, jotka estävät biologisesti saatavien hormonien toiminnan, liittyy aina haittavaikutuksia. Ennen finasteridia sisältävien lääkkeiden käyttöä onkin syytä keskustella mahdollisista haittavaikutuksista lääkärin kanssa.

Finasteridi estää biologisesti saatavan dihydrotestosteronin rakentumisen, mikä johtaa miehen hormonitasapainon muuttumiseen. Siitä seuraavia haittavaikutuksia ovat:

 • hormonipainotteisen karvoituksen väheneminen
 • miesten rintojen liikakasvu (gynekomastia)
 • eturauhasen pienentyminen
 • maksaentsyymien, erityisesti gamma-GT:n, mahdollinen lisääntyminen
 • seksuaalisen halukkuuden väheneminen
 • erektiovaikeudet (erektiohäiriöt)
 • masennus
 • silmien kuivuus ja näköhäiriöt
 • rintasyöpäriskin kohoaminen

Hormonipainotteisen hiustenlähdön hoidossa yhden milligramman päiväannoksella edellä mainitut haittavaikutukset esiintyvät tähänastisten tutkimusten mukaan vain harvoin, noin 0,1–1,0 prosentilla potilaista. Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa käytettävä korkeampi annos (5 mg) lisää haittavaikutusten esiintymistä. Potilaista 1–10 prosenttia kertoi potenssihäiriöistä sekä seksuaalisen halukkuuden vähentymisestä.

Vuonna 2009 brittiläinen Medicines and Healthcare producst Regulatory Agency (MHRA) julkaisi tutkimuksen, joka osoitti viiden milligramman finasteridiannoksen lisäävän hieman rintasyöpäriskiä. MHRA:n johtopäätös oli se, että vaikkei finasteridin ja rintasyövän välillä osoitettu olevan merkittävää yhteyttä, kasvanutta rintasyöpäriskiä ei kuitenkaan voida sulkea kokonaan pois.

Yhteisvaikutukset ja vasta-aiheet

Finasteridilla ei toistaiseksi (syyskuu 2016) tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Siitä huolimatta hoitavalle lääkärille on kerrottava muiden lääkkeiden käytöstä ennen finasteridin aloittamista.

Vasta-aiheet (kontraindikaattorit)

Henkilöt, joilla on tiheä virtsaamistarve, eivät saa käyttää finasteridia. Sen käyttö on kielletty myös naisilta ja alle 18-vuotiailta. Raskaana olevien naisten tulee välttää finasteridia ja sitä sisältäviä valmisteita, koska finasteridi voi aiheuttaa poikasikiöille sukupuolielinten epämuodostumia.

Finasteridia käyttävät eivät saa luovuttaa verta, koska finasteridia sisältävä veri voi verensiirron kautta aiheuttaa raskaana olevan naisen sikiölle vahinkoa.

 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista