> Astma > Ansträngningsastma – symptom och behandling

Ansträngningsastma – symptom och behandling

De flesta personer med kronisk astma upplever symptomen vid motion eller fysisk aktivitet. Man kallar detta ansträngningsastma och det inträffar ofta vid kraftfull eller långvarig träning; det kan i vissa fall även räcka med lättare fysisk ansträngning. När du tränar så andas du fortare och tyngre, vilket leder till en av följande situationer:

  • Vävnaderna i luftvägarna torkar ut vilket ökar koncentrationen av cellerna i området
  • Luftvägarna blir snabbt kalla, beroende på en avdunstande värmeförlust

ansträngningsutlöst astma

Om problemet lämnas obehandlat kan det leda till att vävnaderna i luftvägarna svullnar upp och blir inflammerade. Uttorkningen och möjligtvis avdunstningen i luftvägarna kan fungera som fysiska utlösare till astmaanfall. Detta gör att musklerna i luftvägarna drar ihop sig och blir stramare, vilket leder till de karakteristiska symptomen på astma.

Vilka symptom kan jag då förvänta mig?

Symptomen av ansträngningsastma börjar oftast 5-20 minuter efter inledd motion och 5-10 minuter efter att du avslutat träningen. Symptomen som oftast upplevs för denna typ av astma är:

  • Hostningar
  • Åtstramning över bröstet
  • Väsande andning
  • Ovanlig och kraftig trötthet under träning
  • Andnöd medan du tränar

Om du upplever något eller några av ovanstående symptom medan du tränar ska du kontakta en läkare så snabbt som möjligt.

Kan jag förebygga ansträngningsastma?

Ja, det finns ett flertal olika åtgärder du kan vidtaga för att förebygga denna typ av astmaattack. Värm upp 10 minuter innan du börjar träna, detta kan man referera till som en "säkerhetsmarginal", och efter träning så du "värmer ner". Detta kommer att ge bronkerna en chans att sakta värmas upp igen och förebygga en astmaattack. Undvik motion i kyla och under dimmiga dagar. All miljö där nivån av luftföroreningar är hög ska undvikas då detta ökar risken för att trigga symptomen och du bör även ta det lugnt och försiktigt när du lider av en förkylning.

Skulle du uppleva någon andningssvårighet medan du motionerar ska du omedelbart stoppa och använda en astmainhalator eller en brokodilator.

Användandet av förebyggande inhalatorer som innehåller kromolynnatrium eller bronkdilaterare, såsom albuterol, 15-20 minuter innan du börjar träna kommer fungera som en förebyggande åtgärd. Långverkande bronkdilaterare, såsom salmeterol (Serevent), ska tas 60 minuter innan träning.

Att kunna kontrollera och förebygga din astma kommer hjälpa dig otroligt mycket när det kommer till ansträngningsutlöst astma, då motion är en viktig del av vår vardag och utan att kunna träna kommer du inte kunna leva ett hälsosamt och icke-restriktivt liv. Med hjälp av planering och förebyggande behandling kan du leva ditt liv utan att behöva vara orolig.

Se behandlingar för astma

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans