Viagran optimaalinen annos

Sopivan Viagra-annoksen valintaan vaikuttavat useat tekijät

Erektiovaikeuksien (impotenssi ja erektiohäiriöt) hoitoon kehitettyä Viagraa on saatavilla kolmena eri vahvuutena. Viagran siniset tabletit sisältävät vaikuttavaa ainetta, sildenafiilia, joko 25, 50 tai 100 milligrammaa. Lääkärin konsultaation jälkeen jokaiselle potilaalle voidaan yksilöllisesti määritellä sopivin lääkeannos. Annosta voidaan tarvittaessa mukauttaa lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen.

Oikean annoksen valitseminen yksilöllisten tarpeiden perusteella

Lääkärin vastaanotolla potilaan on tärkeä kertoa mahdollisista terveysvaivoistaan sekä parhaillaan käytössä olevista lääkkeistä. Näiden tietojen perusteella potilaalle voidaan määritellä parhaiten sopiva ja pienimmän haittavaikutusriskin sisältävä lääkeannos.

Erityisesti muita lääkkeitä samanaikaisesti käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, onko Viagralla ja potilaan muilla lääkkeillä yhteisvaikutuksia. Viagra laajentaa verisuonia ja alentaa näin verenpainetta. Mikäli potenssilääkettä ja verenpainetta alentavia lääkkeitä, kuten alfasalpaajia, käytetään yhtä aikaa, seurauksena voi olla verenpaineen putoaminen vaarallisen alas.

Viagra 25 milligrammaa: lievät erektiohäiriöt ja terveydelliset rajoitukset

Pienin Viagra-annos (25 mg) sopii erityisen hyvin ikääntyneille miehille, koska sitä voidaan käyttää erektiohäiriöiden hoitoon terveydellisistä rajoituksista, kuten sydän- ja verisuonitaudeista, huolimatta. Haittavaikutukset jäävät pienen lääkeannoksen takia huomattavasti heikommiksi ja vähäisemmiksi kuin suuremmalla annoksella (50 mg tai 100 mg).

Viagra 25mg myyntipakkaus

Viagra 50 milligrammaa: standardiannos

Viagran aloitusannos on yleensä 50 milligrammaa niillä miehillä, joilla ei ole perussairauksia eikä muita terveydellisiä rajoituksia. Useimmiten standardiannos osoittautuu riittäväksi ja sillä päästään toivottuun tulokseen. Mikäli lääkkeen haittavaikutukset ovat liian voimakkaita, annos voidaan pienentää 25 milligrammaan. Mikäli Viagran vaikutus jää liian heikoksi, annos voidaan nostaa 100 milligrammaan.

Viagra 50mg myyntipakkaus

On hyvä huomioida, ettei läheskään kaikilla miehillä erektiokyvyn parantuminen näy heti lääkkeen ensimmäisillä käyttökerroilla. Tällaisissa tapauksissa hoitoa ei saa kuitenkaan keskeyttää, vaan sitä tulee jatkaa. Tärkeää on myös noudattaa 24 tunnin taukoa tablettien ottamisen välillä.

Viagra 100 milligrammaa: vakavat erektiohäiriöt

Viagran maksimiannoksen (100 mg) käyttäminen sopii vakavista erektiohäiriöistä kärsiville miehille, joille pienemmät Viagra-annokset eivät ole olleet riittäviä. Lääkkeen annosvahvuuden kasvaessa myös haittavaikutusriski kohoaa. Mikäli maksimiannoskaan ei auta saavuttamaan parempaa erektiokykyä, potilaan tulee keskustella lääkärin kanssa vaihtoehtoisista potenssilääkkeistä.

Viagra 100mg myyntipakkaus

Toimiiko suurempi annos sildenafiilia paremmin?

Viagraa valmistavan Pfizerin tekemä tutkimus osoittaa, että suurempi annos Viagraa (50 mg tai 100 mg) toimii tosiasiassa tehokkaammin kuin pieni annos. Noin 63 prosentille miehistä, jotka käyttivät 25 milligramman vahvuista Viagraa, pieni annos oli riittävä erektiokyvyn kohenemiseen. Noin 74 prosenttia miehistä, joiden Viagra-annos oli 50 milligrammaa, piti annostusta tehokkaana, ja noin 82 prosenttia tutkimukseen osallistuneista 100 milligramman vahvuista Viagraa käyttävistä miehistä kertoi pystyvänsä saamaan erektion ongelmitta.

Viagra 25mg, 50mg ja 100mg teho

Aloitusannos on tavallisimmin 50 milligrammaa, ja sitä voidaan tarvittaessa mukauttaa potilaan tarpeiden mukaan. Huomioon on otettava se, että voimakkaamman vaikutuksen lisäksi suurempi lääkeannos lisää myös huomattavasti riskiä haittavaikutusten saamiseen. Viagran 100 milligramman annos ei myöskään terveydellisten syiden sovellu kaikille miehille.

Viagran suurin sallittu kerta-annos on 100 milligrammaa. Tätä suuremmalla annoksella ei ole terveyshyötyjä, eikä se lisää erektiokykyä.

Ilmeneekö pienen annoksen aikana vähemmän haittavaikutuksia?

Viagra on yleisesti hyvin siedetty lääke, mutta myös sen käytön aikana voi ilmetä haittavaikutuksia. Viagran valmistajan, Pfizerin, tekemässä tutkimuksessa alle kaksi prosenttia Viagraa käyttävistä miehistä kärsi haittavaikutuksista. Tutkimukseen osallistuneet miehet, joilla esiintyi haittavaikutuksia, kertoivat niiden voimakkuuden riippuneen lääkeannoksesta:

Haittavaikutus Viagra 25 mg Viagra 50 mg Viagra 100 mg Lumelääkkeen käyttö
päänsärky 16 % 21 % 28 % 7 %
kuumat aallot 10 % 19 % 18 % 2 %
ruoansulatushäiriöt 3 % 9 % 17 % 2 %
näköhäiriöt 1 % 2 % 11 % 1 %
tukkoinen nenä % % % %
selkäkivut 3 % 4 % 4 % 2 %
lihaskivut 2 % 2 % 4 % 1 %
pahoinvointi 2 % 3 % 3 % 1 %
huimaus 3 % 4 % 3 % 2 %
ihottuma 1 % 2 % 3 % 1 %

Haittavaikutuksia ilmeni tutkimuksen aikana vain harvoin, mutta siitä huolimatta ennen lääkeannoksen valintaa on tarkasteltava huolellisesti potilaan terveydentilaa sekä yksilöllisiä riskitekijöitä.

Ohjeet optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi

Annoksen suuruudesta riippumatta Viagra tarvitsee rinnalleen seksuaalisia ärsykkeitä saadakseen aikaan toivotun tuloksen. Viagran käyttö ilman seksuaalista stimulaatiota ei siis johda erektion syntymiseen. Potenssilääkkeet (sekä Viagra että sen rinnakkaislääkkeet) alkavat vaikuttaa yleensä noin 30–60 minuuttia lääkkeen ottamisen jälkeen. Näin ollen lääke tulee ottaa oikeaan aikaan ennen suunniteltua yhdyntää.

Potenssilääkkeiden vaikutus viivästyy, jos ne otetaan rasvaisen ruoan yhteydessä. On suositeltavaa nielaista Viagra veden kanssa, sillä näin vältetään ulkopuoliset vaikutukset lääkkeen tehoon. Esimerkiksi yksi greippimehun sisältämistä entsyymeistä estää sildenafiilin hajoamisen elimistössä ja nostaa riskiä saada haittavaikutuksia. Lisäksi runsasta alkoholinkäyttöä tulisi välttää potenssilääkkeitä käytettäessä.

Lähteet:

  1. Sildenafil (Viagra): Dosierung von Sildenafil.: Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) und Kassenärztliche Bundesvereinigung.
  2. VIAGRA- sildenafil citrate tablet, film coated Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc: Pfizer
  3. Efficacy of Sildenafil Citrate at 12 Hours after Dosing: Re-exploring the Therapeutic Window: European Urology
  4. Onset and duration of action of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction : British Journal of Clinical Pharmacology

Sivu päivitetty: 03.11.2016

Näin palvelumme toimii
Valitse
lääke
Täytä lyhyt
terveyskysely
Lääkäri kirjoittaa
reseptisi
Apteekki lähettää
lääkkeesi
Ilmainen toimitus