• Sisältää reseptin
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Seuraavan päivän toimitus
Etusivu / Tupakoinnin lopettaminen / Miten nikotiini vaikuttaa elimistöön?

Miten nikotiini vaikuttaa elimistöön?

Nikotiini on tupakkakasvista saatava riippuvuutta aiheuttava kemikaali, jota käytetään pääasiassa savukkeissa ja nuuskassa. Nikotiini yhdessä muiden tupakkatuotteiden sisältämien kemikaalien kanssa altistaa käyttäjän mm. syövälle, sydänsairauksille ja halvaukselle. Nikotiini on myös pääasiallinen syy tupakoinnin lopettamisen vaikeuteen, sillä se aiheuttaa voimakasta, sekä fyysistä että psyykkistä, riippuvuutta.

Nikotiininhimoa voi yrittää hillitä reseptilääkkeillä. euroClinixiltä saatavilla oleva Champix vähentää nikotiinin vaikutusta aivoissa ja siten hillitsee tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita.

Mitä nikotiini on?

Nikotiini (nicotiana tabacum) on tupakkakasvista saatava väritön, mauton, myrkyllinen ja emäksinen pyridiinialkaloidi. Nikotiini stimuloi nikotiinireseptoreita aivoissa, ja sitä käytetään tupakkatuotteissa (savukkeet, nuuska ja sähkösavukkeet), hyönteismyrkyissä ja oksennuslääkkeenä. Nikotiinilla on mielihyvää tuottava, riippuvuutta aiheuttava vaikutus säännöllisesti käytettynä.

Tupakkakasvi kuuluu koisokasvien ryhmään ja noin 5 % kasvin painosta on nikotiinia. Savukkeet sisältävät keskimäärin 10 milligrammaa nikotiinia, mutta savukemerkistä riippuen nikotiinin määrä voi olla jopa 20 milligrammaa – tästä noin 1-2 milligrammaa imeytyy elimistöön. Tupakasta pääset eroon meillä saatavilla olevalla Champix -lääkkeellä.

Miten nikotiini toimii?

Kymmenen sekunnin kuluttua sisäänhengityksestä, on nikotiini jo ehtinyt imeytyä nenän, suun ja keuhkojen limakalvojen kautta elimistöön ja kulkeutuu verenkierron mukana aivoihin. Nikotiini stimuloi adrenaliinin tuotantoa aivoissa, jolloin verisuonet supistuvat, sydämen syke kiihtyy ja verenpaine kohoaa hetkellisesti. Olo on virkeä ja keskittynyt. Samalla erittyy mielihyvää tuottavia hormoneja.

Nikotiinin vaikutus elimistössä on huomattavan nopea, sillä se imeytyy tehokkaasti keuhkojen miljoonien keuhkorakkuloiden kautta verenkiertoon. Tämä edesauttaa vahvan riippuvuuden syntymistä nopeasti. Nikotiini pysyy elimistössä vain muutaman tunnin ajan, ja noin kuuden tunnin kuluttua savukkeen polttamisesta on elimistössä jäljellä enää noin 0.031 milligrammaa nikotiinia.

Nikotiini imeytyy elimistöön myös ihon ja ruuansulatuskanavan välityksellä; näin savuttomat nikotiinia sisältämät tuotteet, kuten purutupakka, ja nikotiinikorvaustuotteet, kuten nikotiinilaastarit ja nikotiinipurukumi tuottavat sisäänhengitettyä nikotiinia vastaavan vaikutuksen.

Nikotiinin vaikutukset

Nikotiini aiheuttaa riippuvuuden yhtä helposti, kuten alkoholi, kokaiini ja morfiini.

Nikotiinin vaikutus on ristiriitainen: se on muodoltaan stimulantti, mutta monet tupakoivat kokevat sen rauhoittavan olotilaa. Nikotiini tuottaa hetkellisen rentoutumisen tunteen stressiä, ahdistusta ja jopa kipua lievittäen. Nikotiini myös kohentaa mielialaa, sekä parantaa keskittymiskykyä ja muistin toimintaa. Rentoutunut olo on kuitenkin lyhytkestoinen, ja tosiasiassa nikotiini lisää fyysistä stressiä.

Nikotiinille altistuminen muuntaa aivojen toimintaa. Se häiritsee normaalia välittäjäaineiden toimintaa aiheuttaen kemiallisia muutoksia ja riippuvuutta. Lisäksi aivot vapauttavat endorfiineja reaktiona nikotiiniin, jolloin syntyy euforian tunne – tällä selittyy ainakin osittain nikotiinin psykoaktiivinen ja palkitseva vaikutus.

Nikotiini ja mielenterveys

Mielenterveysongelmista kärsivät tupakoivat terveitä ihmisiä enemmän ja tupakan aiheuttamat sairaudet, kuten syöpä ja sydän- ja keuhkosairaudet ovat yleisimpiä kuolemaan johtavia syitä tässä ihmisryhmässä. Yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen (Centers for Disease Control and Prevention) mukaan mielenterveyssairaiden tupakointi on 70 % yleisempää kuin terveiden ihmisten.

Tutkijoiden mukaan tupakoinnin yleisyys mielenterveyspotilailla selittyy muutamalla eri tekijällä, joista ensimmäinen on biokemia ja nikotiinin vaikutus aivoihin. Mielisairauksista kärsivät saattavat käyttää tupakointia oireiden tai lääkityksen aiheuttamien sivuvaikutusten lievittämiseen ja piilottamiseen. Heidän voi olla myös vaikeampaa kestää nikotiinin vieroitusoireita: esimerkiksi paniikkihäiriöstä kärsivät voivat kokea, että nikotiinin puutteen aiheuttama kiihtynyt syke laukaisee kohtauksen.

Nikotiini voi parantaa huomiokykyä ja keskittymistä, joka on erityisen viehättävä sivuvaikutus osalle potilaista.

Keskustelussa mielenterveyspotilaiden tupakoinnista on otettava aivokemian lisäksi huomioon ympäristön vaikutus ja sosiaaliset seikat. Mielisairaat ovat suuressa osassa tapauksia yhteiskunnan väliinputoajia: heidän tulonsa ovat pienemmät ja heidän kykynsä toimia osana yhteiskuntaa ovat rajoittuneet, heidän keskuudessaan esiintyy myös enemmän kodittomuutta ja muita stressaavia tilanteita, jotka altistavat tupakoinnille. Potilailla voi myös olla vähemmän mahdollisuuksia hakea apua tupakoinnin lopettamiseen.

Kun mielenterveysongelmista kärsivä potilas haluaa lopettaa tupakoinnin, on tärkeää keskittää huomio hänen lääkitykseensä. Yleensä nikotiinikorvaushoidot eivät vaikuta haitallisesti masennuslääkkeiden tai psykoosilääkkeiden vaikutukseen, mutta tupakansavu itsessään voi vaikuttaa lääkityksen imeytymiseen. Tupakan sisältämä terva muuntaa maksan toimintanopeutta ja sitä, miten nopeasti tietyt lääkeaineet imeytyvät, jolloin lääkkeiden määrä veressä voi alentua. Kun potilas lopettaa tupakoinnin, voi lääkeannos olla liian korkea, sillä se imeytyy ilman tervan vaikutusta tehokkaammin. Tämä voi johtaa mielenterveysoireiden pahenemiseen tai uusien oireiden ilmaantumiseen. Onkin tärkeää tarkkailla potilaan reaktioita tupakoinnin lopettamisen jälkeen ja säätää lääkitystä tarpeen mukaan.

Nikotiinin vieroitusoireet

Suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa, mutta jopa 85% lopettamista yrittävistä aloittaa tupakoinnin uudelleen viikon sisällä. Tämä johtuu tupakan sisältämän nikotiinin aiheuttamasta riippuvuudesta ja siitä irtautumisen vieroitusoireista. Nikotiinin lopettaminen aiheuttaa elimistössä fyysisiä reaktioita, kuten vahvaa nikotiininhimoa, lisääntynyttä ruokahalua, unettomuutta, univaikeuksia ja vatsavaivoja, sekä mielialaan liittyviä oireita, kuten ahdistusta, ärtyneisyyttä, masennusta ja levottomuutta.

Nikotiinin vieroitusoireet alkavat noin 30 minuuttia viimeisimmästä savukkeesta ja niiden vakavuus riippuu siitä, kuinka paljon nikotiinia käytät. Myös sillä, miten kauan olet käyttänyt nikotiinia vaikuttaa oireiden vakavuuteen.

Yleisimmät nikotiinin vieroitusoireet ovat:

 • nikotiinin himo
 • hikoilu
 • käsien ja jalkojen kihelmöinti
 • päänsärky
 • yskä, kipeä kurkku
 • unettomuus
 • keskittymisvaikeudet
 • ahdistus, masennus
 • ärtyneisyys
 • painonnousu

Vieroitusoireet ovat yleensä pahimmillaan ensimmäisten päivien aikana, mutta ne heikkenevät ja katoavat noin kahden viikon aikana. Monet kokevat kuitenkin nikotiinin himoa ja muita vieroitusoireita kuukausia tupakoinnin lopettamisesta.

Nikotiinin aiheuttamat komplikaatiot ja terveyshaitat

Nikotiini vaikuttaa kaikkialla elimistössä ja sen aiheuttamiin haittoihin kuuluvat:

 • Aivot: Nikotiini muuntaa aivojen kemiallista toimintaa riippuvuutta aiheuttaen. Lisäksi se aiheuttaa huimausta, univaikeuksia ja tärinää.
 • Sydän ja verisuonet: Nikotiini nostattaa sydämen sykettä ja verenpainetta. Tämä johtaa siihen, että kehon toimintakyky heikentyy liikuntaa harrastettaessa, sillä elimistö joutuu työskentelemään kovemmin kuljettaakseen verta ja happea sitä kaipaaviin soluihin. Pitkällä aikajaksolla tupakoinnin aiheuttama rasitus sydämessä ja verisuonissa lisää riskiä sydänkohtaukseen ja halvaukseen.
 • Silmät: Nikotiini heikentää pimeänäköä, sillä se ehkäisee vähäisessä valossa tarvittavien pigmenttien muodostumista silmässä. Nikotiinin vapauttama adrenaliini heikentää myös äärinäköä ja nopeuttaa silmän rappeutumista.
 • Aineenvaihdunta: Nikotiini nopeuttaa kalorien palamista, mutta heikentää kestävyyttä.
 • Hedelmällisyys: Nikotiini heikentää verenkiertoa ja voi johtaa erektiohäiriöihin nuorillakin miehillä. Nikotiini lisää riskiä hedelmättömyyteen ja keskenmenoon. Raskauden aikainen tupakointi lisää riskiä alhaiseen syntymäpainoon, ennenaikaiseen syntymään ja vauvan keuhkovaivoihin.
 • Luusto: Nikotiini muuntaa solujen rakennetta ja voi altistaa luunmurtumille ja osteoporoosille.

Nikotiini voi lisäksi johtaa insuliiniherkkyyteen ja insuliiniresistenssiin, sekä korkeampaan tyypin 2 diabeteksen kehittymisen riskiin. Insuliiniresistenssi tupakoitsijoilla voi johtua siitä, että nikotiini lisää adrenaliinin tuotantoa, mikä puolestaan vaikuttaa elimistön glukoosiarvoihin aiheuttaen verensokerin alenemista tai kohoamista.

Näiden terveyshaittojen lisäksi on syytä pitää mielessä, että vaikka nikotiini itsessään ei aiheuta syöpää, nostattavat muut tupakkatuotteiden sisältämät myrkyt syöpäriskiä huomattavasti.

Vieroitusoireiden lievitys ja hoito

Vieroitusoireista on mahdotonta päästä kokonaan eroon, mutta niiden vakavuutta voi lievittää. Oireiden vahvuus vaihtelee henkilöstä toiseen ja osa pystyy lopettamaan ilman apukeinoja. Jos olet tupakoinut pitkään ja paljon, on ilman nikotiinikorvaushoitoja lopettaminen vaikeaa, sillä vieroitusoireet voivat olla rajuja. Nykyisin on saatavilla perinteisten korvaushoitojen lisäksi reseptilääkkeitä, jotka ehkäisevät vieroitusoireita.

Reseptilääkkeet

Reseptilääkkeet, kuten Champix, estävät nikotiinin vaikutusta aivoissa, lievittävät vieroitusoireita ja vähentävät tupakanhimoa ja tupakoinnin tuottamaa mielihyvää. Monien tutkimusten mukaan Champix onkin tehokkaampi apu tupakoinnin lopettamisessa kuin nikotiinikorvaustuotteet.

Nikotiinikorvaushoito

Nikotiinikorvaushoitoja käyttävillä on kaksinkertainen mahdollisuus onnistua tupakoinnin lopettamisessa ilman apukeinoja lopettaviin verrattuna. Korvaushoidoissa käytetään nikotiinia sisältäviä valmisteita, kuten laastareita, suihkeita ja purkumia, joiden sisältämä nikotiinimäärä on alhainen, mutta riittävä pahimpien vieroitusoireiden lievittämiseksi. Nikotiini imeytyy hitaammin ihon ja ruuansulatuksen kautta, joten se ei tuota samaa hyvänolon tunnetta kuin tupakointi. Näin potilas pystyy vähentämään nikotiinin annostelua vaiheittan ja lopettamaan nikotiinin käytön lopulta kokonaan.

Muut keinot

Terveelliset elämäntavat, kuten säännöllinen liikunta nostattavat mielialaa ja ehkäisevät tupakoinnin lopettamisen aiheuttamia psyykkisiä vaikutuksia. Myös terveellisen ravinnon nauttiminen lievittää vieroitusoireita ja parantaa yleistä olotilaa.

Pyydä tukea läheisiltäsi, vältä tupakoivien ihmisten seuraa ja sellaisia tilanteita, joissa yleensä tupakoit. Juhli pieniä voittojasi ja palkitse itsesi viikon tai kuukauden tupakoimattomuuden jälkeen - tämä auttaa sinua keskittymään päämäärääsi ja pysymään positiivisena. Voit hakea vertaistukea Internetin keskustelupalstoilta tai kokeilla puhelinsovelluksia, jotka motivoivat sinua pysymään savuttomana.

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt

Elimistö alkaa puhdistua ja korjautua nopeasti tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Nikotiini poistuu suhteellisen nopeasti, ja usein pahimmat fyysiset vieroitusoireet ovat kadonneet kahden viikon kuluttua tupakoinnin lopettamisesta.

20 minuuttia viimeisestä savukkeesta. Syke ja verenpaine laskevat normaalille tasolle.

2 tuntia. Verenkierto paranee. Sormenpäät ja varpaat voivat tuntua lämpimiltä.

12 tuntia. Veren happipitoisuus palautuu normaaliksi, kun hiilimonoksidin ja nikotiinin määrä laskee.

24 tuntia. Riski sydänsairauksille ja sydänkohtaukselle alkaa laskea. Keuhkot alkavat poistaa tervaa ja muita myrkyllisiä kemikaaleja.

48 tuntia. Nikotiini on poistunut kehosta kokonaan. Maku- ja hajuaisti tehostuvat.

72 tuntia. Keuhkojen toimintakyky paranee ja keuhkoputket alkavat rentoutua ja laajeta. Energiataso nousee.

2 -3 viikkoa. Verenkierto ja hapenottokyky on huomattavasti kohentunut. Liikkuminen, kuten kävely ja juokseminen on helpompaa.

3 – 9 kuukautta. Keuhkojen tilavuus kasvaa 10 % ja hengittäminen on helpompaa. Keuhkot alkavat korjaantua ja parantua savun aiheuttamista vaurioista. Yskää ja hengenahdistusta esiintyy vähemmän, samalla infektioriski pienenee.

1 vuosi. Riski sydänsairauksien kehittymiseen on puolittunut.

5 vuotta. Aivohalvauksen riski vähenee.

10 vuotta. Sydänkohtausriski on samalla tasolla kuin tupakoimattomien ihmisten. Keuhkosyövän riski on puolittunut.

Arvioinut lääketieteen ammattilainen Dr. Plauto Filho Julkaisutiimimme kirjoittama Viimeksi arvioitu 10-12-2023
Tupakoinnin lopettaminen

Palvelumme - saatavilla ainoastaan euroClinix-sivustolla
 • Yksityinen ja luotettava palveluHuomaamaton pakkaus ja suojatut tiedot
 • Aidot ja brändätyt lääkkeetEU:ssa rekisteröidystä apteekista
 • Lääkärillä käynti ei ole tarpeenLääkärimme tarkistaa tietosi verkossa
 • Ilmainen ja nopea toimitusTilaa arkipäivisin ennen 18:30, lähetämme tilauksen samana päivänä
Katso hoitoja

Lisää luettavaa

Passiivisen tupakoinnin vaikutukset

Passiivisen tupakoinnin vaikutukset

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Millaisia ovat tupakoinnin vaikutukset?

Millaisia ovat tupakoinnin vaikutukset?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Aiheuttaako tupakointi erektiohäiriötä?

Aiheuttaako tupakointi erektiohäiriötä?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Champix ja Zyban – mitä eroa näillä lääkkeillä on?

Champix ja Zyban – mitä eroa näillä lääkkeillä on?

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Tupakoinnin lopettaminen: oireet ja terveysvaikutukset

Tupakoinnin lopettaminen: oireet ja terveysvaikutukset

Arvioinut Dr. Plauto Filho
 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista