• Sisältää reseptin
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Seuraavan päivän toimitus
Etusivu / Erektiohäiriö / Spedra / Avanafiili erektiohäiriöiden hoitoon

Avanafiili erektiohäiriöiden hoitoon

Avanafiili on uudenlainen erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettu PDE5-estäjä. Se sai myyntiluvan Euroopassa tuotenimellä Spedra vuonna 2013. Ominaisuuksiensa puolesta avanafiili on hyvin samankaltainen sildenafiilin kanssa. Avanafiilin vaikutus alkaa kuitenkin nopeammin ja on pitkäkestoisempi sildenafiiliin verrattuna.

Avanafiilin toimintatapa

Erektion saaminen yhdyntää varten edellyttää riittävää veren virtausta peniksen paisuvaiskudokseen. Seksuaalisen ärsykkeen seurauksena hermosignaalit saavat paisuvaiskudoksessa syntymään typpioksidia, jota tarvitaan lihassolujen rentoutumiseen ja siittimen valtimoiden laajentumiseen.

Lihassolujen rentoutuminen lisää paisuvaiskudokseen virtaavan veren määrää ja siitin jäykistyy. Samaan aikaan tilavuudeltaan kasvanut paisuvaiskudos painaa laskimoita ja estää verta virtaamasta pois siittimestä. Avanafiili vaikuttaa rentouttamalla paisuvaiskudosta, mikä kiihdyttää veren virtausta penikseen.

Seksuaalisen kiihottumisen ansiosta vapautuva typpioksidi aktivoi paisuvaiskudoksen suoniin vaikuttavan viestiaineen cGMP:n, joka laajentaa paisuvaiskudoksen suonia. Erektiohäiriöstä kärsivillä miehillä PDE5-entsyymi kuitenkin hajottaa aineen ja erektio häviää. Avanafiili lisää cGMP:n toimintaa estämällä PDE5-entsyymin toiminnan. Näin verisuonten lihakset rentoutuvat ja laajenevat ja siitin jäykistyy.

PDE5-entsyymi

Tämä kuitenkin edellyttää seksuaalista kiihottumista. Sen vuoksi avanafiili, kuten muutkin erektiolääkkeet (Viagra, Cialis tai Levitra), toimii ainoastaan seksuaalisen kiihottumisen yhteydessä.

Avanafiilin etuna muihin erektiolääkkeisiin verrattuna on sen nopeavaikutteisuus, mikä mahdollistaa valmisteen käytön spontaaneissakin tilanteissa. Vaikutus alkaa jo 10-15 minuutin kuluttua tabletin nauttimisen jälkeen ja maksimaalinen teho saavutetaan noin 30-45 minuutin kuluttua lääkkeen ottamisesta.

Avanifiilia on saatavilla kolmella eri annostuksella:

 • 50 mg,
 • 100 mg,
 • 200 mg.
avanafiilin annokset

Optimaalisen vaikutuksen aikaan saamiseksi valmisteen käyttö aloitetaan yleensä pienimmällä mahdollisella annoksella. Mikäli vaikutus ei ole riittävä, voidaan annostusta tarvittaessa lisätä. Annostuksen muuttaminen tulee tehdä aina lääkärin valvonnassa.

Avanafiilin vaikutus kestää noin 5 tuntia. Tänä aikana mies voi seksuaalisesti kiihottuessaan saavuttaa useamman erektion ja voi siten kyetä yhdyntään useamman kerran.

Kaikkien PDE5-estäjien tavoin avanafiili ei toimi kaikissa tapauksissa. Ensinnäkin erektiohäiriö voi johtua monesta syystä, minkä vuoksi häiriön perimmäinen syy olisi aina hyvä selvittää. Myös yksilölliset tekijät vaikuttavat siihen miten eri potilaat reagoivat erilaisiin lääkeaineisiin. Mikäli valmisteen käytöllä ei ole saavutettu toivottua vaikutusta useamman käyttökerran jälkeen, kannattaa ottaa asia puheeksi lääkärin vastaanotolla. Monessa tapauksessa annoksen lisäämisestä tai toisen merkkiseen erektiolääkkeeseen siirtymisestä saattaa olla apua.

Avanafiilin käyttö

Avanafiili otetaan tarpeen vaatiessa, mieluiten vähintään 30 minuuttia ennen yhdyntää. Jotkut miehet saattavat kuitenkin huomata lääkkeen vaikutuksen jo 15 minuutissa. Toimiakseen lääke tarvitsee myös riittävän seksuaalisen stimulaation. On hyvä ottaa huomioon että psyykkiset tekijät tai peniksen hermovauriot voivat vähentää tai estää PDE5-estäjien vaikutusta.

Alkoholin ja rasvaisen ruuan nauttimista avanafiilin käytön yhteydessä ei suositella. Ravinnossa oleva rasva voi hidastaa valmisteen imeytymistä, mikä saattaa heikentää sen vaikutusta. Tämän vuoksi raskaan aterian tai runsaan alkoholin nauttimista avanafiilin käytön yhteydessä kannattaa vältellä, mikäli haluaa hyötyä valmisteesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Avanafiili tulee käyttää vain kerran päivässä. Annostuksen muuttaminen iäkkäämpien potilaiden kohdalla ei ole tarpeellista. Usein kyky saada ja ylläpitää erektio kuitenkin heikentyy luonnollisesti iän myötä, joten yli 70-vuotiailla miehillä valmisteesta saatava hyöty voi olla rajoitettu.

Mikäli potilaalla on munuaishäiriö, voi annostuksen muuttaminen olla tarpeen. Vaikeista munuaisten toimintahäiriöistä kärsivien ei tule käyttää valmistetta. Tämä koskee myös miehiä, jotka kärsivät vaikeista maksan toimintahäiriöistä. Diabeetikot voivat käyttää valmistetta normaaliin tapaan.

Avanafiili on tarkoitettu vain 18-vuotta täyttäneille, ja lääkityksen aloittamisesta tulee aina neuvotella ensin lääkärin kanssa.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeaineet, myös avanafiili voi aiheuttaa joillekin käyttäjille haittavaikutuksia. Yleisimpiä kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat päänsärky ja kasvojen punoitus. Myös nenän tukkoisuus tai vuotava nenä ovat yleisiä sivuvaikutuksia.

Jotkut miehet saattavat kärsiä heitehuimauksesta. Nämä sivuvaikutukset ovat kuitenkin yleensä vain lieviä. Vakavampina haittavaikutuksina saattaa esiintyä

 • rintakipua,
 • sydämen rytmihäiriöitä,
 • näköhäiriöitä,
 • kipua alaraajoissa.

Harvinaisempia sivuvaikutuksia ovat

 • unettomuus,
 • psykomotorinen hyperaktiivisuus,
 • kohonnut verenpaine,
 • takykardia (nopea pulssi).

Joissain tapauksissa on raportoitu myös ihottumaa, kutinaa, suun kuivumista ja ripulia. Pitkäaikaisessa kliinisessä tutkimuksessa monien haittavaikutusten havaittiin olevan ohimeneviä, ja niitä saaneiden potilaiden osuus laski, kun altistus valmisteelle piteni.

Tämä luettelo haittavaikutuksista ei ole tyhjentävä; täydellinen luettelon mahdollisista haittavaikutuksista kannattaa aina lukea valmisteen mukana tulevasta pakkausselosteesta. Mikäli haittavaikutukset ovat erittäin voimakkaita, valmisteen käyttö tulee lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin.

Yhteenveto avanafiilin mahdollisista haittavaikutuksista:

Yleiset haittavaikutukset
päänsärky kasvojen punoitus
nenän tukkoisuus huimaus
rintakipu kipu alaraajoissa

Melko harvinaiset haittavaikutukset
poskiontelokipu ruoansulatushäiriöt
selkäkipu lihaskireys
rytmihäiriöt näön sumentuminen

Harvinaiset haittavaikutukset
kohonnut verenpaine hyperaktiivisuus
kutina ihottuma
unettomuus ripuli

Mahdollisesta yliannostuksesta seuraavat haittavaikutukset ovat pääasiassa saman kaltaisia kuin yllä mainitut, mutta niiden ilmaantuvuus ja vakavuus kasvaa huomattavasti pienempiin annoksiin verrattuna. Avanafiili sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin eikä poistu virtsan kautta, joten munuaisdialyysi ei nopeuta valmisteen poistumista. Yliannostustapauksissa tulee aina hakeutua lääkärin hoitoon.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa

Kuten kaikki lääkevalmisteet, myös avanafiili saattaa aiheuttaa vuorovaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Useimmat lääkeyhteisvaikutukset eivät ole vakavia, mutta koska vaarallisten haittavaikutusten mahdollisuus on olemassa, on tärkeää ymmärtää miten lääkkeet reagoivat toistensa kanssa ennen niiden käytön aloittamista.

Avanafiili on verisuonia laajentava lääke, joten se saattaa laskea systeemistä verenpainetta. Avanafiilin käyttö yhdessä systeemistä verenpainetta laskevien lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa oireellista hypotensiota, josta saattaa seurata huimausta, heikotusta tai jopa pyörtyminen.

Avanafiili lisää nitraattien verenpainetta alentavaa vaikutusta, joten sitä ei tule käyttää yhdessä nitraattia sisältävien tai typpioksidia vapauttavien valmisteiden (kuten amyylinitraattien) kanssa.

Erityistä varovaisuutta tulee käyttää tiettyjen viruslääkkeiden (kuten atatsanaviiri tai ritonavit), sienilääkkeiden (esim. itrakonatsoli), masennuslääkkeiden ja antibioottien kanssa. Nämä valmisteet saattavat lisätä avanafiilin pitoisuuksia veressä ja siten lisätä haittavaikutusten riskiä.

Epilepsian hoidossa käytettävät lääkkeet kuten karbamatsepiini tai fenobarbitaali, tuberkuloosilääkkeet kuten rifampisiini sekä jotkut viruslääkkeet saattavat nopeuttaa avanafiilin poistumista elimistöstä ja siten heikentää sen vaikutusta.


Alkoholi Ruoka

[LÄÄKKEEN NIMI] ja alkoholiVoi aiheuttaa sivuvaikutuksia - käytä alkoholia varoen tai vältä sen käyttöä lääkkeen kanssa.

[LÄÄKKEEN NIMI] ja ruokaGreipin ja greippimehun käyttöä samanaikaisesti tulee välttää.

Autolla ajo Raskaus

[LÄÄKKEEN NIMI] ja autolla ajoSaattaa aiheuttaa huimausta ja näköhäiriöitä. Käyttäjän tulee olla tietoinen omasta reagoinnistaan Spedraan ennen ajoa.

[LÄÄKKEEN NIMI] ja raskausSpedra on potenssilääke, joka on kehitetty ainoastaan miesten erektiohäiriöiden hoitoon. Ei sovellu naisille.

Vasta-aiheet

Joissain yksittäisissä tapauksissa avanafiili ei sovellu erektiohäiriön hoitoon. Vasta-aiheisiin kuuluvat potilaat, jotka käyttävät nitraatteja tai mitä tahansa typpioksidia vapauttavaa ainetta (kuten amyylinitraattia) syistä, jotka on edellä mainittu.

Avanafiilin käyttö on myös vasta-aiheista, mikäli potilaalla on ollut sydäninfarkti, aivohalvaus tai hengenvaarallinen rytmihäiriö viimeisen kuuden kuukauden aikana sekä matalasta lepoverenpaineesta tai korkeasta verenpaineesta kärsivillä potilailla ja potilailla, joilla on ollut epästabiili angiina, rintakipuja yhdynnän aikana tai kongestiivinen sydänsairaus, jonka NYHA-luokitus on vähintään 2.

Potilaiden, jotka ovat yliherkkiä avanafiilille tai jollekin sen apuaineelle ei tule myöskään käyttää sitä sisältäviä valmisteita. Tässä tapauksessa lääkäri voi suositella jonkun toisen PDE5-estäjälääkkeen käyttöä.

Sisällön on arvioinut lääketieteen ammattilainen
Dr. Mahesh Chhaya MBBS Julkaisutiimimme kirjoittama
Viimeksi arvioitu 24-02-2023
Spedra 200 mg avanafiili tabletit 4 kpl tuotepakkaus

Spedra

4.1 (64 Tuotearviot)
Palvelumme - saatavilla ainoastaan euroClinix-sivustolla
 • Yksityinen ja luotettava palveluHuomaamaton pakkaus ja suojatut tiedot
 • Aidot ja brändätyt lääkkeetEU:ssa rekisteröidystä apteekista
 • Lääkärillä käynti ei ole tarpeenLääkärimme tarkistaa tietosi verkossa
 • Ilmainen ja nopea toimitusTilaa arkipäivisin ennen 18:30, lähetämme tilauksen samana päivänä
Hae reseptiä
 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista