> Diabetes (Sokeritauti) > Metformin > Metformiini diabeteksen hoidossa

Metformiini diabeteksen hoidossa

Noin 300 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 eli aikuistyypin diabetesta, jota kutsutaan kansanomaisesti kakkostyypin diabetekseksi tai sokeritaudiksi. Lisäksi noin 150 000 suomalaista sairastaa diabetesta tietämättään. Kakkostyypin diabetes on aineenvaihduntasairaus, jota voidaan nykyisin pitää jopa kansantautina. Diabeteksella voi olla kauaskantoisia seurauksia, ja se voi rajoittaa huomattavasti elämänlaatua. Yksi mielekkäimmistä ja tehokkaimmista diabeteksen hoidoista on metformiinin käyttö. Metformiini soveltuu niiden diabeetikkojen hoitoon, joiden haima pystyy vielä tuottamaan insuliinia.

Miten metformiini toimii?

Metformiini kuuluu biguanidien lääkeryhmään. Biguanidit on kehitetty diabeteksen hoitoon, ja niiden avulla pystytään laskemaan verensokeria. Metformiinia käytetään ainoastaan kakkostyypin diabeteksen hoitoon. Se säätelee verensokeria ja estää glukoosin muodostumisen.

Edellytys metformiinin käytölle on se, että diabeetikon haima (pancreas) kykenee vielä tuottamaan insuliinia. Mikäli haima ei tuota enää insuliinia, metformiini ei toimi toivotulla tavalla. Tällaisessa tapauksessa potilaan tulee käyttää hoidossaan insuliinipistoksia.

Metformiinin rakenne

Syy kakkostyypin diabetekselle on solujen insuliiniresistenssi, minkä takia insuliinihormoni ei enää pysty siirtämään sokeria verestä soluihin. Insuliinin heikentyneen vaikutuksen tasatakseen haima lisää insuliinin tuotantoa. Mikäli diabetes diagnosoidaan tässä vaiheessa, verensokerin tasoa voidaan säädellä lääkevalmisteiden (esimerkiksi metformiini), liikunnan ja painonpudotuksen avulla. Mikäli diabetes pysyy kauan diagnosoimattomana, insuliinia tuottavien solujen toiminta heikkenee pitkään jatkuneen lisätyön takia. Seurauksena on se, että insuliinia tulee lisätä insuliinipistoksilla.

Diabeteslääke laskee glukoosin tuotantoa maksassa, hidastaa glukoosin imeytymistä suoliston limakalvojen kautta vereen ja alentaa insuliiniresistenssiä. Verensokerin äkillinen kohoaminen voidaan estää metformiinilla. Kyseinen lääke ei vaikuta insuliinin vapautumiseen haimasta, joten sitä käyttävän verensokeri ei laske matalalle tasolle eli hänelle ei synny hypoglykemiaa.

Metformiini vaikuttaa pääasiassa maksassa, lihaskudoksessa ja suolistossa. Sen vaikutuksesta verensokeri laskee, koska glukoosiaineenvaihdunta estyy ja glykogeeni hajoaa maksassa. Lisäksi metformiini vähentää glukoosin imeytymistä suolistosta varastoitumalla suoliston solujen solukalvoihin, joissa se vaikuttaa glukoosin siirtymiseen ja resorptioon.

Metformiini parantaa insuliinin vaikutusta nopeuttamalla sen imeytymistä lihassoluissa. Näin se torjuu diabeetikoille tyypillisen insuliiniresistenssin. Tästä seuraa se, että insuliini pystyy kuljettamaan glukoosia soluissa aiempaa paremmin. Metformiini on tunnettu myös siitä, että se on ainoa diabeteslääke, jonka avulla pystytään ehkäisemään sydäninfarkteja.

Metformiinin käytön etuna on myös se, että monista muista verensokeria alentavista lääkevalmisteista poiketen se aiheuttaa vain harvoin painon nousemista, mikä on hyvin tärkeä seikka huomattavasti ylipainoisten diabeetikkojen kannalta. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että metformiinia käyttävillä diabeetikoilla ilmenee vähemmän syöpäsairauksia kuin muita lääkkeitä käyttävillä diabeetikoilla.

Verensokerin alentaminen pitkäaikaisena tavoitteena

Pysyvästi kohonnut verensokeri on todettavissa HbA1c-arvossa eli pitkäaikaista verensokeritasoa kuvaavassa sokerihemoglobiinissa. HbA1c-arvo osoittaa, kuinka paljon sokeria eli glukoosia veren punasoluissa (hemoglobiinissa) on. HbA1c-arvo kertoo veren keskimääräisen sokeritason edeltäviltä viikoilta, ja sen avulla voidaan tarkastella veren sokeripitoisuutta jopa edeltävien kolmen kuukauden ajalta. Punasolujen keskimääräinen elinikä on kolme kuukautta. Lääkäri pystyy HbA1c-arvon perusteella toteamaan, kärsiikö potilas diabeteksesta tai toimiiko hänen hoitonsa parhaalla mahdollisella tavalla.

Verensokerin säätely

Vaikka potilas kärsisi voimakkaista verensokerin vaihteluista, hänen HbA1c-arvonsa voi kuitenkin näyttää normaalilta, koska hypoglykemia painaa arvoa alas ja tasoittaa näin ajoittaiset korkeat arvot. Riski HbA1c-arvon vääristymiseen voidaan välttää mittaamalla verensokeri usein, esimerkiksi monta kertaa päivässä. Pitkäaikainen koholla oleva verensokeri aiheuttaa huomattavan terveysriskin.

Korkean terveysriskin takia diabeteksen hoitaminen lääkkeillä on välttämätöntä, jos hoitotarpeen mukaan laadittu ruokavalio ei toimi riittävänä hoitomuotona. Metformiini mahdollistaa verensokerin alenemisen normaalille tasolle laskemalla sitä jopa 25 prosenttia. Siitä huolimatta se ei aiheuta hypoglykemiaa eli liian matalaa verensokeria. Kun potilaan HbA1c-arvossa on nähtävissä metformiinin myönteinen vaikutus verensokeriin, metformiiniannosta voidaan yhdessä lääkärin kanssa laskea 1,5 prosenttia.

Oikea annostus ja käyttö optimaalisen vaikutuksen saamiseksi

Metformiinin optimaalinen vaikutus saavutetaan vain noudattamalla lääkärin antamia ohjeita. Sillä, onko potilas hoidon alussa yli- vai normaalipainoinen, ei ole mitään merkitystä lääkkeen vaikutuksen kannalta. Ylipainoisten diabeetikkojen tulee kuitenkin pyrkiä hoidon alusta asti painon pudottamiseen ruokavaliomuutoksilla vaikuttaakseen positiivisesti sairaudenkulkuun ja välttääkseen diabeteksen aiheuttamat seurannaissairaudet.

Metformiinin etuna on se, että sitä voidaan käyttää samanaikaisesti muiden diabeteslääkkeiden ja insuliinin kanssa. Hoidon alussa diabeetikkojen tulisi käyttää matalaa metformiiniannosta ja verensokeriarvoista riippuen nostaa annosta tarvittaessa vähitellen.

Metformiini otetaan yleensä ruokailun jälkeen, ja tablettimuotoinen lääke niellään kokonaisena veden kanssa. Neljän tai viiden päivän käytön jälkeen yhden tabletin päiväannos voidaan nostaa kahteen tablettiin. Tämän jälkeisten neljän tai viiden päivän jälkeen päiväannos voidaan nostaa kolmeen tablettiin. Tabletit tulee ottaa yksitellen. Annoksen mahdollinen nostotarve neljään tablettiin ilmenee seuraavan neljän viikon aikana.

Metformiinin päivittäistä annosta ei tule nostaa yli 850 milligramman, sillä kyseinen määrä on metformiinin maksimiannos vaikutuksen kannalta. Tätä korkeampi annos nostaa riskiä saada ei-toivottuja haittavaikutuksia. Annoksen nostaminen tulee aina tehdä lääkärin valvonnassa.

Metformiinihoidon rajoitukset

Diabetes on vain harvoin parannettavissa. Metformiinihoito on näin ollen vain tukitoimi, jonka avulla voidaan ehkäistä muita, mahdollisesti vakavia, diabeteksen seurauksia vakiinnuttamalla verensokeri tietylle tasolle. Vaihtelevat verensokeriarvot ovat seuraus haiman heikentyneestä toiminnasta, joka on usein aiheutunut epäterveellisestä elämäntyylistä tai liian sokeripitoisesta ravinnosta.

Liian vähäinen liikunta ja hyvin kaloripitoinen ravinto ovat pääasiassa vastuussa kakkostyypin diabetekseen sairastuneiden määrän kasvusta. Nykyisin kakkostyypin diabetesta ei voida enää pitää vain aikuistyypin tai ikääntymisen myötä puhkeavana diabeteksena, koska kasvava määrä nuoria aikuisia ja jopa nuoria kärsii siitä. Usein sokeriaineenvaihdunnan häiriöt puhkeavat ylipainon (adipositeetti) tai pitkäaikaisen epäterveellisen elämäntyylin seurannaissairauksina. Kakkostyypin diabeteksesta kärsivät nuoret eivät ole koskaan oppineet syömään terveellisesti ja tasapainoisesti.

Metformiinin etu on se, että se vaikuttaa positiivisesti rasva-aineenvaihduntaan. Toisin sanoen sen käyttö ei johda painon nousemiseen. Metformiini ei myöskään aiheuta hypoglykemiaa, koska se ei kiihdytä insuliinin vapautumista haimasta.

Mikäli metformiini ei yksistään riitä diabeteksen hoitoon, sen käyttö voidaan yhdistää insuliinin tai GLP-1-valmisteiden käyttöön. GLP-1 on suolistohormoni, joka edistää insuliinin vapautumista haimasta. Lisäksi GLP-1 voi parantaa haimassa sijaitsevan soluryhmän eli haimasaarekkeen toimintaa, laskea verenpainetta sekä vähentää näläntunnetta.

Metformiinin vasta-aiheet

Vasta-aiheet voivat rajata tietyn potilasryhmän metformiinihoidon ulkopuolelle. Syy tähän on se, että metformiini voi aiheuttaa huomattavan riskin potilaan sairauden pahenemisesta. Yliherkkyys metformiinille on luonnollisesti vasta-aihe sen käytölle.

Koska metformiini poistuu munuaisten kautta, munuaisten toimintahäiriöistä kärsivien potilaiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta metformiinia käyttäessään. Akuuttien munuaishäiriöiden yhteydessä voi ilmetä vakavia infektioita, sokki tai elimistön kuivumista. Metformiinin käytön aikana erityistä lääkärin valvontaa edellyttävät iäkkäät potilaat sekä sellaiset potilaat, jotka käyttävät verenpaine-, reuma- tai nesteenpoistolääkkeitä.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus