• Sisältää reseptin
 • Aidot lääkkeet
 • Kaikenkattava palvelu - Ei piilotettuja kuluja
 • Seuraavan päivän toimitus
Etusivu / Virtsankarkailu / Mikä aiheuttaa virtsankarkailua?

Mikä aiheuttaa virtsankarkailua?

Tutustu virtsankarkailun mahdollisiin aiheuttajiin

Inkontinenssi on yleinen hallitsematonta virtsankarkailua aiheuttava vaiva. Sitä esiintyy jopa puolella naisista jossain vaiheessa elämää. Tarkkaa lukua on vaikea arvioida, koska tila on alidiagnosoitu, ja moni nolostelee lääkärissä käyntiä.

Lähikuva naisesta, joka pidättelee pissaa tuskissaan

Inkontinenssin tyyppejä on useampia erilaisia, ja niiden esiintyvyyteen vaikuttavat monet seikat. Jos kamppailet oireiden kanssa, syyn löytäminen virtsankarkailuun on ensimmäinen askel kohti sen hoitoa. Lue lisää virtsankarkailun syistä ja siitä, miten hoidon saaminen onnistuu.

Virtsankarkailun eri tyypit ja niiden syyt

Ponnistusinkontinenssi Pakkoinkontinenssi
stress-incontinence

Aiheutuu kun virtsarakkoon kohdistuu äkillinen paine, esimerkiksi nauramisen, aivastuksen tai treenin aikana.

Syynä on rakkoa tukevien lihasten heikkeneminen.

urge-incontinence

Karkailu, joka aiheutuu äkillisestä, voimakkaasta virtsaamistarpeesta tai ilmenee pian virtsaamisen jälkeen.

Syynä on rakkoa ympäröivän rakkolihaksen yliaktiivisuus.

Ylivuotoinkontinenssi Täydellinen inkontinenssi
overflow-incontinence

Kyvyttömyys tyhjentää rakko kokonaan.

Useimmiten syynä on tukos, mutta joskus se voi johtua rakkolihasten ongelmasta.

total-incontinence

Virtsarakko ei kykene varastoimaan virtsaa lainkaan.

Vaikein virtsankarkailun muoto, useimmiten jo syntymästä lähtien esiintynyt virtsarakon ongelma.

Nämä ovat neljä inkontinenssin pääasiallista tyyppiä, mutta ihmisillä voi ilmetä myös useita oireita samanaikaisesti. Esimerkiksi sekamuotoiselle inkontinenssille ovat ominaisia ​​sekä pakko- että ponnitusinkontinenssille tyypilliset oireet.

On olemassa myös toiminnallista inkontinenssia, virtsankarkailua, joka johtuu pikemminkin kyvyttömyydestä päästä WC:hen kuin virtsarakkoon liittyvistä ongelmista.

Mikä yhteys ikääntymisen ja virtsankarkailun välillä on?

Virtsankarkailun, erityisesti ponnistusinkontinenssin, yleisin syy liittyy ikään. Erään tutkimuksen Luotettava lähde BMC Geriatrics Vertaisarvioidut lehdet Ikääntymistutkimuksen julkaisu Mene lähteeseen mukaan puolesta miljoonasta 55–106-vuotiaasta naisesta 37 prosentilla esiintyi virtsankarkailun oireita. Vanhemmilla miehillä prosenttiosuus oli hieman pienempi, tutkimuksissa mukaan luku oli lähempänä 15 %.

37 % ikääntyneistä naisista kärsii inkontinenssista maailmanlaajuisesti.

Vaiva on hyvin yleinen vanhemmilla ihmisillä, koska ikääntymiseen liittyy monia sairauksia, jotka voivat vaikuttaa virtsanpidätyskykyyn.

Lihasheikkous

Vanhuksilla yleisin syy on rakkoa ympäröivien lihasten luonnollinen heikkeneminen.

Virtsarakon toiminnassa on mukana useita tärkeitä lihaksia:

 • lantionpohjan lihakset - tukevat suolistoa, peräsuolta, sukuelimiä ja virtsarakkoa, supistuvat virtsarakon täyttyessä ja rentoutuvat virtsatessa
 • virtsaputken sulkijalihakset - hallitsevat virtsan virtausta virtsarakosta
 • rakkolihakset - ympäröivät rakkoa, niiden supistuminen tuo virtsan ulos virtsarakosta virtsaputkeen.

Aivan kuten muutkin kehon lihakset, nämä lihakset voivat heiketä vähitellen ikääntyessä ajan myötä, johtaen ponnistus- ja/tai pakkoinkontinenssiin.

2D-kaavio, jossa on kuvattu virtsarakon tyhjentyminen

Toiminnallinen inkontinenssi

Toiminnallinen inkontinenssi tai vammaan liittyvä virtsankarkailu on yleistä vanhuksilla.

Tämä eroaa muista inkontinenssin muodoista siinä mielessä, että se ei johdu virtsarakon toimintaan liittyvästä ongelmasta. Syynä on fyysinen tai kognitiivinen vamma, jonka vuoksi vessaan ei ehditä ajoissa.

Ihmisillä, joilla on fyysinen sairaus, kuten Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi, voi olla vaikeuksia WC:hen pääsyn kanssa. Samoin ne, jotka kärsivät muistisairaudesta tai sekavuudesta, voivat kyllä tunnistaa virtsaamistarpeen, mutta eivät pääse omatoimisesti WC-tiloihin.

Iäkäs mies käyttää rollaattoria

Miksi raskaus aiheuttaa virtsankarkailua?

Toinen hyvin yleinen inkontinenssin syy on raskaus ja synnytys, ja noin 66 % Luotettava lähde National Center for Biotechnology Information (NCBI) Valtion lähde Biomedisiininen tutkimus ja kirjallisuus Mene lähteeseen raskaana olevista naisista kärsii inkontinenssista.

Naisen rakko voi pienentyä puolella raskauden aikana

Keho muuttuu raskauden aikana paljon mukautuakseen sikiön kasvuun. Tällä on useita yhteisvaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa virtsanpidätyskyvyttömyyttä. Yksi keskeisimmistä muutoksista liittyy virtsarakon kapasiteettiin. Virtsarakon tilavuus voi pienentyä jopa 272ml Luotettava lähde National Center for Biotechnology Information (NCBI) Valtion lähde Biomedisiininen tutkimus ja kirjallisuus Mene lähteeseen :aan raskauden viimeisellä kolmanneksella, kun naisen virtsarakon kapasiteetti on normaalisti keskimäärin noin 400-550ml. Siksi virtsarakon tilavuus on lähes puolittunut laskettuun aikaan mennessä.

Raskaudenaikainen inkontinenssi aiheutuu myös seuraavista tekijöistä:

 • painonnousu ja sikiön kasvusta johtuva virtsarakkoon kohdistuva paine, jotka lisäävät virtsaamistarvetta
 • hormonaaliset muutokset saavat virtsarakkoa ympäröivät lihakset löystymään
 • painonnousu ja kasvava kohtu heikentävät lantionpohjaa ja virtsaputken lihaksia, mikä voi johtaa tahattomaan virtsan karkailuun

Raskauden tulisi olla nautinnollista aikaa, mutta inkontinenssi voi heikentää monen raskaana olevan naisen elämänlaatua merkittävästi. Lääkäri voi suositella lantionpohjan lihasten treeniä (Kegel-harjoituksia) koko raskauden ajan virtsankarkailun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Raskaana olevan naisen maha

Voivatko neurologiset sairaudet aiheuttaa inkontinenssia?

Virtsarakko ja sitä tukevat lihakset ovat riippuvaisia ​​hermostosta toimiakseen. Kun hermoston toiminnassa on ongelmia, se voi siis tarkoittaa, ettei virtsarakko kykene toimimaan kunnolla.

Tällöin puhutaan neurogeenisestä virtsarakon tai alempien virtsateiden toimintahäiriöstä. Se voi aiheuttaa useimpia inkontinenssin muotoja sekä samankaltaisen, yliaktiiviseksi virtsarakoksi kutsutun vaivan, jonka oireena voi myös esiintyä virtsankarkailua.

Neurogeeninen virtsarakon toimintahäiriö voi johtua useista erilaisista terveydellisistä ongelmista, mutta yleisimpiä ovat neurodegeneratiiviset sairaudet, kuten multippeliskleroosi, Alzheimerin tai Parkinsonin tauti. Eräässä Luotettava lähde PubMed Valtion lähde Biolääketieteellisen tutkimuksen tietokanta Mene lähteeseen tutkimuksessa havaittiin, että 60 %:lla Parkinsonin tautia sairastavista potilaista esiintyy virtsarakon oireita, ja heistä 30 % kärsi inkontinenssista.

Muita aiheuttajia voivat olla:

 • selkäydinvammat
 • aivohalvaus
 • lantion alueen laaja leikkaus (esim. kohdunpoisto)
 • diabeteksen aiheuttama hermovaurio

Riippuen hermoston ongelmista lääkäri arvioi millaisesta hoitomuodosta saadaan paras mahdollinen teho.

Aiheuttaako lihavuus virtsankarkailua?

Liikalihavuus voi aiheuttaa monia terveysongelmia, ja se on yhdistetty myös virtsankarkailuun. Eräässä tutkimuksessa raportoitiin, että yli puolet lihavista tutkimukseen osallistuneista kertoi kärsineensä virtsankarkailuoireista.

Raskauden tavoin ylipaino aiheuttaa painetta vatsan alueelle, mikä asettaa myös virtsarakon liiallisen paineen alaiseksi. Lisäksi se heikentää lantionpohjan lihaksia, mikä aiheuttaa ponnistusinkontinenssia.

Lääkäri mittaa miehen vyötärön ympärystä

Elämäntapamuutokset, kuten laihduttaminen, terveellisempi ruokavalio ja liikunnan lisääminen, parantavat virtsankarkailun oireita merkittävästi.

Mikä aiheuttaa miesten virtsankarkailua?

Vaikka miesten inkontinenssi on harvinaisempaa kuin naisten, on olemassa aiheuttajia, joita esiintyy ainoastaan miehillä.

Yleisin inkontinenssin ja muiden virtsarakon ongelmien syy miehillä on laajentunut eturauhanen, josta puhutaan termillä hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu. Kyseinen sairaus on on yleinen miehillä, erityisesti iäkkäämmillä miehillä, ja sen uskotaan johtuvan iän myötä tapahtuvista luonnollisista hormonaalisista muutoksista.

Kun eturauhanen laajenee ja tulehtuu, se aiheuttaa painetta virtsarakkoon ja virtsaputkeen. Inkontinenssin lisäksi tämä voi johtaa muihin virtsaamisoireisiin, kuten heikkoon virtsasuihkuun, virtsaamisvaikeuksiin ja virtsaamisen keskeytymiseen.

2D-kaavio, jossa vertailussa suurentunut ja normaali eturauhanen

Aiheuttavatko jotkin lääkkeet inkontinenssia?

Lääkkeet voivat aiheuttaa tietynlaisia haittavaikutuksia, vaikka kaikille niitä ei tulekaan. Eräiden lääkkeiden sivuvaikutuksena voi esiintyä virtsankarkailua. Esimerkkejä ovat:

 • ACE:n estäjät korkean verenpaineen hoitoon (esim. ramipriili): voivat heikentää virtsaputken sulkijalihaksen kestävyyttä
 • diureetit (esim. indapamidi) voivat aiheuttaa inkontinenssia, koska ne vaikuttavat lisäämällä munuaisten valmistaman virtsan määrää
 • tietyt masennuslääkkeet heikentävät virtsarakon kykyä supistua
 • hormonikorvaushoito hormonitasojen muutosten vuoksi
 • rauhoittavat lääkkeet (esim. bentsodiatsepiini) saavat tietyt virtsarakon lihakset tarpeettomasti rentoutumaan

Muut inkontinenssin aiheuttajat

Olemme listanneet inkontinenssin yleisimmät aiheuttajat, mutta vaivan taustalla voi olla useita muitakin mahdollisia syitä, näihin mukaan lukien:

 • infektiot, kuten virtsatietulehdukset - ne voivat tulehduttaa ja ärsyttää virtsarakkoa aiheuttaen virtsankarkailua
 • munuaissairaudet
 • ummetus, joka lisää painetta virtsarakkoon
 • liiallinen kofeiinin tai alkoholin käyttö - molemmat voivat ärsyttää virtsarakkoa
 • vaihdevuodet - lihakset ja virtsaputken limakalvot heikkenevät laskeneen estrogeenin määrän vaikutuksesta
 • liiallinen tai liian vähäinen nesteiden nauttiminen

Voiko inkontinenssia hoitaa?

On tärkeää, että inkontinenssi diagnosoidaan, jotta oikeanlainen hoitomuoto löytyy. Useimpia inkontinenssin muotoja voidaan hoitaa elämäntapamuutosten, lantionpohjan ja virtsarakon harjoitusten sekä inkontinenssituotteiden (esim. imukykyiset suojat) avulla.

Kun virtsankarkailu on hankalaa, voidaan käyttää reseptihoitoa. Lääkkeet, kuten Detrusitol ja Vesicare, auttavat parantamaan virtsarakon hallintaa sekä lisäävät rakon tilavuutta, mikä vähentää virtsaamistarvetta.

Etsitkö hoitoa virtsankarkailuun?

Aloita konsultaatio tästä

Arvioinut lääketieteen ammattilainen Dr. Caroline Fontana Julkaisutiimimme kirjoittama Viimeksi arvioitu 02-12-2023
Virtsankarkailu

Palvelumme - saatavilla ainoastaan euroClinix-sivustolla
 • Yksityinen ja luotettava palveluHuomaamaton pakkaus ja suojatut tiedot
 • Aidot ja brändätyt lääkkeetEU:ssa rekisteröidystä apteekista
 • Lääkärillä käynti ei ole tarpeenLääkärimme tarkistaa tietosi verkossa
 • Ilmainen ja nopea toimitusTilaa arkipäivisin ennen 18:30, lähetämme tilauksen samana päivänä
Katso hoitoja

Lisää luettavaa

Inkontinenssin tyypit ja niiden aiheuttajat

Inkontinenssin tyypit ja niiden aiheuttajat

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
Mitä virtsa voi kertoa terveydestäsi

Mitä virtsa voi kertoa terveydestäsi

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
9 syytä jatkuvaan virtsaamistarpeeseen

9 syytä jatkuvaan virtsaamistarpeeseen

Arvioinut Dr. Caroline Fontana
 • Valitse
  lääkitys

 • Täytä lyhyt
  terveyskysely

 • Lääkäri kirjoittaa
  reseptin

 • Lääkitys lähetetään
  apteekista