Eroavatko Viagran rinnakkaislääkkeet alkuperäisestä Viagrasta?

Nykyään on mahdollista ostaa myös Viagran rinnakkaislääkkeitä

Rinnakkaislääkkeet eli geneeriset lääkkeet ovat alkuperäis- tai vertailulääkkeen samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä kopioita. Rinnakkaislääkkeille on tyypillistä se, että saman vaikuttavan aineen ansiosta niiden vaikutus on sama kuin alkuperäisvalmisteellakin. Toisin sanoen Viagran rinnakkaisvalmiste on impotenssin hoitoon kehitetty lääke, joka toimii erektiohäiriöiden hoidossa samalla tavalla kuin alkuperäinen Viagra.

Lääkärit ja farmaseutit puhuvat tässä yhteydessä alkuperäisen lääkkeen kanssa yhdenmukaisesti vaikuttavasta lääkkeestä, jonka vaikutus on todistettu bioekvivalenssitesteissä. Bioekvivalenssi eli biologinen samanarvoisuus tarkoittaa sitä, että sekä alkuperäis- että rinnakkaislääkkeen pitoisuudet potilaan veressä lääkkeen käytön aikana ovat samanlaiset, minkä ansiosta molemmat lääkkeet ovat hoidollisesti yhdenvertaisia.

Ovatko rinnakkaisvalmisteet (geneerinen Viagra) laittomia?

Rinnakkaisvalmisteet, kuten alkuperäisen Viagran rinnakkaislääkkeet, eivät lähtökohtaisesti ole laittomia vaan eri syistä jopa toivottuja. Kaikkien lääkkeiden kohdalla tilanne ei kuitenkaan ole tällainen, koska niitä kauppaavat tuntemattomat ja valvomattomat tahot pääasiassa Internetissä.

Kyseisessä verkossa tapahtuvassa kaupassa ei ole kyse rinnakkaisvalmisteiden tarjoamisesta. Osittain valvomaton lääkekauppa Internetissä on monessa suhteessa ongelmallinen. Vaaroja piilee erityisesti Viagran jäljitelmissä, jotka valmistetaan ilman valvontaa.

Valvomattomasti valmistetut lääkkeet voivat sisältää esimerkiksi väärän annoksen vaikuttavaa ainetta, mikä voi johtaa terveysongelmiin liian vähäisen tai liian suuren lääkeannoksen takia. Sildenafiilin lisäksi muutkin rinnakkaisten mutta laittomien Viagra-valmisteiden ainesosat voivat aiheuttaa ei-toivottuja terveydellisiä vaikutuksia. Jotkin laittomista lääkkeistä eivät sisällä lainkaan sildenafiilia, ja pahimmassa tapauksessa voi osoittautua, että ne sisältävät terveydelle haitallisia aineita.

Aito Viagra-pakkaus

Sildenafiili – ensin Viagrana, nyt myös rinnakkaisvalmisteina

Viagran vaikuttava aine, joka erektiovaikeuksien ja erektiohäiriöiden hoidossa saa aikaan toivotun vaikutuksen, on sildenafiili. Samaa vaikuttavaa ainetta on myös Viagran rinnakkaisvalmisteissa. Vaikuttavien aineiden samanlaisuus takaa sen, että Viagran rinnakkaisvalmisteilla on sama hoidollinen vaikutus kuin alkuperäisellä valmisteellakin. Nämä lääkkeet ovat siis Viagran vertailulääkeaineen bioekvivalentteja kopioita.

Viagran rinnakkaisvalmisteiden valmistaminen tapahtuu tarkan lainsäädännön puitteissa, Suomessa lääkelaissa (395/1987) säädettyjen asetusten mukaisesti. Lääkelaki mahdollistaa lääkkeen valmistajalle sen, että hän voi patentoida innovatiivisen lääkkeen, jonka hän ensimmäisenä valmistajana maailmassa on kehittänyt.

Mikä merkitys patentilla on?

Uuden lääkkeen valmistaja saa patentti-ilmoituksella lääkkeelleen niin sanotut tietosuoja- ja markkinointiyksinoikeudet. Lääkelain ydinajatuksena on se, että vain patentin haltija on oikeutettu valmistamaan ja markkinoimaan lääkettä, joka sisältää patentoitua vaikuttavaa ainetta.

Nämä yksinoikeudet valmistaja saa sinä päivänä, kun viranomaiset rekisteröivät patentin virallisesti, ja ne säilyvät hänellä Suomessa enintään 20 vuotta. Valmistaja, joka on ensimmäisenä suojannut vaikuttavan aineen patentilla sekä rekisteröinyt sen lääkkeeksi ja tuonut markkinoille, nimetään alkuperäisvalmistajaksi.

Vasta alkuperäislääkkeen patenttisuojan vanhennuttua kilpailijat voivat kehittää ja tuoda markkinoille rinnakkaisvalmisteita. Esimerkiksi Viagran alkuperäisvalmistajan patenttioikeus vanheni vuonna 2013, ja tuolloin muut valmistajat saivat aloittaa Viagran laillisen valmistamisen.

Geneeristen valmisteiden vaikutus on samankaltainen, mutta eroja löytyy

Lainsäätäjät edistävät monessa suhteessa alkuperäislääkkeen ja Viagran rinnakkaisvalmisteiden vaikuttavien aineiden samanlaisuutta. Lisäksi lääkelaki velvoittaa alkuperäislääkkeen valmistajaa julkistamaan patenttisuojan umpeuduttua kaikki tutkimustuloksensa ja näin mahdollistamaan lääkkeen rinnakkaisvalmisteiden valmistamisen.

Viagran rinnakkaisvalmisteiden on oltava yhtä turvallisia kuin vertailulääkkeen. Tämän takia Viagran rinnakkaisvalmisteiden on saatava lupa lääkkeiden valmistusta valvovilta viranomaisilta, aivan kuten alkuperäislääkkeenkin piti aikanaan saada. Rinnakkaisvalmisteen valmistajan ei tarvitse suorittaa enää kliinisiä eikä toksikologisia testejä, koska vaikuttavan aineen vaikutus ja turvallisuus on jo riittävän kattavasti selvitetty alkuperäislääkkeen kehittäjän ja valmistajan vastaavissa tutkimuksissa.

Koska Viagran rinnakkaisvalmisteet sisältävät samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäinen Viagra, ne vaativat alkuperäislääkkeen tavoin reseptin. Vaatimus reseptistä varmistaa sen, että kaikki Viagran rinnakkaisvalmisteita käyttävät potilaat saavat lääkäriltä samanlaisen ohjeistuksen kuin alkuperäislääkkeen käyttäjätkin. Jos etsit edullisempaa mutta laillista vaihtoehtoa Viagralle, voit tutustua Sildenafil-valmisteeseen: voit ostaa tabletit netistä luotettavasti myös ilman etukäteen hankkimaasi reseptiä, sillä resepti lisältyy Sildenafilin hintaan aina, kun teet tilauksesi euroClinixin verkkoklinikalla. Koska voit suorittaa lääkärin konsultaation kirjallisesti omalta tietokoneeltasi, joten sinun ei tarvitse käydä yksityislääkärin tai työterveyslääkärin vastaanotolla.

Suomessa saatavilla olevat Viagran rinnakkaisvalmisteet

Eri maissa on tarjolla erilaisia Viagran rinnakkaisvalmisteita. Oheisessa taulukossa esitetään Suomessa saatavilla olevat Viagran rinnakkaisvalmisteet


Valmiste Valmistaja Annostus Pakkauskoko Lisätietoja
Sildenafil Sandoz Sandoz A/S 50 mg & 100 mg 4–28 kalvopäällysteistä tablettia Sandoz on maailmanlaajuisesti yksi rinnakkaislääkkeiden johtavista valmistajista ja Novartisin tytäryhtiö.
Sildenafil Accord Accord Healthcare Limited 50 mg & 100 mg 8–12 kalvopäällysteistä tablettia. Accord Healthcare Limited on nuori ja dynaaminen lääkeyhtiö, joka kuuluu kansainväliseen Intas-konserniin.
Sildenafil Actavis Actavis Group PTC 25 mg, 50 mg & 100 mg 12 kalvopäällysteistä tablettia Actavis Group PTC on erikoistunut rinnakkaislääkkeiden valmistamiseen.
Sildenafil Orion Orion Corporation 25 mg, 50 mg & 100 mg 4–24 kalvopäällysteistä tablettia tai 8–12 purutablettia Orion Corporation on suomalainen lääketeollisuusyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Sildenafil Pfizer Pfizer Oy 25 mg, 50 mg & 100 mg 4–24 kalvopäällysteistä tablettia Pfizer piti hallussaan sildenafiilin patenttia vuoteen 2013.
Sildenafil Ratiopharm Ratiopharm GmbH 25 mg, 50 mg & 100 mg 4–48 kalvopäällysteistä tablettia Ratiopharm on erikoistunut rinnakkaislääkkeiden valmistamiseen.
Sildenafil Stada Stada Arzneimittel AG 25 mg, 50 mg & 100 mg 4–12 kalvopäällysteistä tablettia Suurin osa Stada Arzneimittel AG:n valmistamista lääkkeistä on rinnakkaislääkkeitä.
Vizarsin KRKA, d.d., Novo mesto 25 mg, 50 mg & 100 mg 4–12 kalvopäällysteistä tablettia tai 8–12 suussa hajoavaa tablettia Slovenialainen vuonna 1954 perustettu lääkevalmistaja toimittaa valmisteitaan yli 70 maahan.

Rinnakkaisvalmisteet edistävät kilpailua ja laajentavat tarjontaa

Erityisesti sellaiset tehokkaat lääkkeet, joita suuri joukko ihmisiä käyttää, haastavat patenttisuojan umpeuduttua useat valmistajat rinnakkaisvalmisteiden kehittämiseen. Valmistajien välinen kilpailu kasvaa, mikä antaa lisäsykäyksiä rinnakkaisvalmisteiden hintojen alenemiselle.

Viagran rinnakkaisvalmisteita myydäänkin tästä syystä yleensä halvemmalla kuin vertailulääkettä, mikä alentaa sildenafiilihoidon kustannuksia. Viagran rinnakkaisvalmisteiden mukanaan tuomia lääkinnällisiä etuja ovat esimerkiksi erikokoiset pakkaukset sekä paremmat annostelumahdollisuudet, koska lääkkeitä on tarjolla erivahvuisina.

Viagran rinnakkaisvalmisteita on tarjolla myös suussa hajoavina tabletteina, joilla on sama vaikutus kuin alkuperäislääkkeellä mutta jotka ovat helpompia käyttää. Joissakin yksittäistapauksissa sildenafiilin sopivuus potilaalle voi olla parempi Viagran rinnakkaisvalmisteilla kuin alkuperäisvalmisteella, koska rinnakkaisvalmisteissa käytetään eri apuaineita kuin alkuperäisvalmisteessa.

Lääkevalmistajat tarjoavat rinnakkaisvalmisteita eri muodoissa. Kaikissa Viagran rinnakkaisvalmisteissa vaikuttavana aineena on sildenafiili, mutta lääkkeen muut ominaisuudet vaihtelevat valmistajien välillä. Viagran rinnakkaisvalmisteet eroavat toisistaan jo ulkoisesti erilaisen tuotenimen, muodon ja värin sekä erilaisten pakkausmerkintöjen ansiosta.

Lähteet:

Näin palvelumme toimii
Valitse haluamasi
lääkitys
Täytä
terveystietokysely
Lääkäri myöntää
reseptin
Lääke lähetetään
apteekista
Ilmainen toimitus