• Obejmuje receptę
 • Oryginalne leki
 • Brak ukrytych kosztów
 • Obejmuje dostawę leku
Strona Główna / Antykoncepcja hormonalna / Jak postępować w przypadku pominięcia tabletki antykoncepcyjnej?

Jak postępować w przypadku pominięcia tabletki antykoncepcyjnej?

Wszystko, co powinnaś wiedzieć na temat postępowania w przypadku pominięcia tabletki antykoncepcyjnej

Pominięcie tabletki antykoncepcyjnej jest bardzo częstym zjawiskiem. Jak wskazują badania aż 1 na 3 kobiety z różnych powodów nie zażywa na czas przynajmniej jednej pigułki miesięcznie.

Antykoncepcja hormonalna jest bezpieczną i skuteczną metodą zapobiegania ciąży, jednak wymaga ona regularnego stosowania. Pominięcie tabletki antykoncepcyjnej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zajścia w ciążę - istotnie jest zatem to, aby wiedzieć jak postępować w przypadku takiej sytuacji i jak jej uniknąć.

Blister tabletek antykoncepcyjnych i kalendarzyk menstruacyjny

Procedura postępowania w przypadku pominięcia pigułki, będzie różnić się w zależności od rodzaju stosowanych tabletek antykoncepcyjnych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Co można uznać za pominięcie tabletki?

Zażycie pigułki zbyt późno

Tabletki antykoncepcyjne najlepiej jest zażywać każdego dnia o tej samej godzinie. Każde przyjęcie pigułki po wyznaczonym czasie może być określone jako spóźnienie. Jednak jeśli mieścisz się w określonym przedziale czasowym, ochrona przed ciążą nie zostanie zredukowana. Możesz wtedy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę i powrócić do zwyczajowego harmonogramu zażywania. Jeśli jednak spóźnienie jest zbyt duże, traktowane jest ono jako pominięcie tabletki.

W przypadku stosowania pigułek zawierających wyłącznie progestogen (takich jak Micronor, Noriday czy Norgeston) opóźnienie poniżej 3 godzin nie wpływa na skuteczność antykoncepcyjną środka.

Wyjątek stanowią minipigułki na bazie dezogestrelu (takie jak Cerazette Aizea, Cerelle czy Feanolla), w przypadku których pełna ochrona przed ciążą zachowana jest przy opóźnieniach wynoszących poniżej 12 godzin. Po upływie tego czasu, ryzyko zajścia w ciążę wzrasta.

W przypadku większości dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych (takich jak Femoden, Femodette, Logynon, Marvelon, Mercilon, Microgynon, Yasmin, Brevinor, Ovranette, Cilest czy Loestrin) dozwolone jest opóźnienie wynoszące nie więcej niż 24 godziny. Jednak istnieją także dwuskładnikowe pigułki, których skuteczność może zostać zredukowana już przy ponad 12-godzinnym opóźnieniu. Należą do nich m.in. Qlaira i Zoley.

W przypadku nie zażycia tabletki antykoncepcyjnej na czas, powinnaś przeczytać ulotkę leku dołączoną do opakowania, aby poznać szczegółową procedurę postępowania w przypadku konkretnego typu pigułek.

Wymioty lub biegunka

Jeśli doświadczysz wymiotów w ciągu 3 godzin od zażycia dwuskładnikowej pigułki lub 2 godzin od przyjęcia minipigułki, substancje czynne mogą nie zostać prawidłowo wchłonięte. Taka sytuacja powinna być zatem traktowana tak samo jak pominięcie tabletki (jeśli dodatkowa pigułka nie została zażyta w odpowiednim czasie).

Silne biegunki utrzymujące się powyżej 12 - 24 godzin również wpływają na obniżenie skuteczności antykoncepcyjnej.

Stosowanie niektórych leków

Niektóre leki również mogą wpływać na skuteczność antykoncepcji hormonalnej. Należą do nich m.in.:

 • antybiotyki o działaniu podobnym do ryfampicyny (w tym ryfampicyna i ryfabutyna);
 • niektóre leki przeciwgrzybicze, takie jak gryzeofulwina lub ketokonazol;
 • preparaty ziołowe, takie jak ziele dziurawca;
 • niektóre leki antyretrowirusowe stosowane w leczeniu HIV;
 • niektóre leki przeciwpadaczkowe.

Co robić w przypadku pominięcia dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej?

Jeśli pominęłaś jedną tabletkę (spóźnienie większe niż 12/24h), powinnaś:

 1. jak najszybciej zażyć pigułkę;
 2. kontynuować stosowanie tabletek według zwyczajowego harmonogramu, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch pigułek tego samego dnia lub w stosunkowo niedużym odstępie czasowym;
 3. pominąć 7-dniową przerwę pomiędzy blistrami, jeśli do opóźnienia w zażyciu tabletki doszło w 3 tygodniu cyklu;
 4. unikać stosunków bez prezerwatywy, jeśli do pominięcia pigułki doszło w pierwszym tygodniu cyklu.

Nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych zabezpieczeń podczas współżycia, jeśli zastosowałaś się do powyższych wskazówek, a błąd w stosowaniu nie został popełniony w pierwszym tygodniu cyklu (chodzi o siedem pierwszych tabletek z blistra). Jeśli pominęłaś dwuskładnikową pigułkę w pierwszym tygodniu cyklu i odbyłaś niezabezpieczony stosunek, może istnieć potrzeba przyjęcia antykoncepcji awaryjnej. W takiej sytuacji powinnaś skonsultować się ze swoim lekarzem. W przypadku niezabezpieczonego współżycia i podejrzenia zapłodnienia, należy wykonać test ciążowy.

Co robić w przypadku pominięcia więcej niż 1 tabletki?

Jeśli pominęłaś 2 lub więcej tabletek dwuskładnikowych (czyli jeśli doszło do sytuacji, w której od ostatniego zażycia pigułki minęło więcej niż 48 godzin), powinnaś:

 • jak najszybciej przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, a resztę pominiętych pigułek wyrzuć;
 • kontynuować stosowanie tabletek według ustalonego harmonogramu, nawet jeśli oznacza to zażycie dwóch pigułek tego samego dnia lub przyjęcie ich w stosunkowo krótkim odstępie czasowym;
 • stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy) lub zachować wstrzemięźliwość seksualną przez kolejne 7 dni regularnego stosowania tabletek.

W przypadku pominięcia pigułek i odbycia stosunku bez zabezpieczenia należy rozważyć zastosowanie antykoncepcji awaryjnej.

UWAGA: W przypadku niektórych dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, takich jak as Logynon, Synphase, Eloine, Qlaira czy Zoely instrukcja postępowania w przypadku pominięcia tabletki jest nieco inna, ze względu na obecność różnych dawek w opakowaniu. W przypadku pominięcia pigułki zawsze zaleca się zapoznać z instrukcją zamieszczoną w ulotce.

Co robić w przypadku pominięcia tabletki w trzecim tygodniu cyklu?

Jeśli pominęłaś tabletkę w trzecim tygodniu cyklu (pomiędzy 15. a 21. dniem) i stosujesz środek zawierający 28 pigułek w blistrze, powinnaś:

 • jak najszybciej zażyć pominiętą tabletkę i wybrać resztę aktywnych pigułek (czyli tych, które zawierają hormony) z blistra, a następnie od razu rozpocząć nowe opakowanie środka. Nie należy zatem przyjmować tabletek placebo (nieaktywnych);
 • jeśli nie możesz rozpocząć nowego opakowania pigułek zaraz po wybraniu wszystkich aktywnych tabletek z poprzedniego blistra, powinnaś stosować prezerwatywy lub zachować wstrzemięźliwość seksualną przez 7 następnych dni.

W przypadku pominięcia tabletki placebo nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań. Możesz rozpocząć kolejny blister zgodnie z harmonogramem. Jeśli stosujesz dwuskładnikowe tabletki hormonalne, w których blistrze znajduje się 28 pigułek, ostatnie 4 lub 7 tabletek w opakowaniu nie zawiera substancji czynnych. Różni się to w zależności od konkretnej marki.

Co robić w przypadku pominięcia minipigułki?

Jeśli pominęłaś 1 lub więcej minipigułek, a opóźnienie wynosiło ponad 3 godziny (w przypadku tradycyjnych tabletek jednoskładnikowych) lub ponad 12 godzin (w przypadku minipigułek na bazie dezogestrelu), powinnaś:

 1. zażyć pominiętą tabletkę tak szybko jak tylko możliwe;
 2. kontynuować przyjmowanie tabletek według dotychczasowego schematu (1 pigułka dziennie o tej samej godzinie);
 3. Zachować wstrzemięźliwość seksualną lub stosować dodatkowe zabezpieczenia podczas stosunku przez następne 2 dni;
 4. Jeśli błąd w stosowaniu miał miejsce w pierwszym tygodniu przyjmowania minipigułek i doszło do niezabezpieczonego stosunku, należy skonsultować się z lekarzem w celu rozważenia użycia antykoncepcji awaryjnej.

Jeśli opóźnienie w zażyciu wynosiło mniej niż 3 godziny (w przypadku zwykłej minipigułki) i mniej niż 12 godzin (w przypadku jednoskładnikowych tabletek zawierających dezogestrel), należy jak najszybciej zażyć pominiętą tabletkę, a kolejne przyjmować o wyznaczonej godzinie. Jeśli wymienione ramy czasowe nie zostały przekroczone, nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcji.

Co mam zrobić, jeśli wiem, że będę musiała pominąć tabletkę antykoncepcyjną?

Jeśli skończyły ci się pigułki antykoncepcyjne i nie możesz rozpocząć kolejnego blistra na czas, powinnaś przyjąć następną tabletkę, gdy tylko będzie ona dostępna. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi limitów czasowych. Aby zminimalizować ryzyko zajścia w ciąże, należy także stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (takie jak prezerwatywy) lub zachować wstrzemięźliwość seksualną przez 7 kolejnych dni (w przypadku dwuskładnikowych jednofazowych tabletek) lub 2 dni (w przypadku minipigułek).

Kobieta trzymająca blister tabletek antykoncepcyjnych i zaznaczająca daty w kalendarzu.

Jak zminimalizować ryzyko pominięcia tabletki antykoncepcyjnej?

Pominięcie tabletki antykoncepcyjnej jest bardzo powszechnym błędem. Poniżesz wyszczególniliśmy kilka wskazówek, dzięki którym będziesz mogła zminimalizować ryzyko pominięcia tabletki i, tym samym, zajścia w ciążę:

 1. Dobierz odpowiedni rodzaj pigułek – niektóre typy tabletek (takie jak na przykład Noriday) wymagają bardzo regularnego zażywania (dopuszczalne jest jedynie spóźnienie nie przekraczające 3 godzin). Nie decyduj się na ten rodzaj pigułek, jeśli wiesz, że nie jesteś bardzo systematyczna i istnieją duże szanse, że będziesz zapominać o punktualnym stosowaniu.
 2. Ustaw przypomnienie w telefonie – ustawienie alarmu jest świetnym sposobem na to, aby pamiętać o punktualnym przyjmowaniu tabletki.
 3. Zawsze miej przy sobie pigułki – najlepiej trzymaj je zawsze w torebce, aby mieć do nich łatwy dostęp, nawet jeśli jesteś poza domem.
 4. Pobierz aplikację przypominającą o zażyciu pigułki – istnieje wiele aplikacji (zarówno na iPhone'a, jak i Androida), które przypominają o zażyciu tabletki na czas.
 5. Ponów receptę zanim skończą ci się tabletki – aby zapewnić sobie spokój umysłu, ponawiaj receptę na pigułki przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przeznacz dodatkowy czas, jeśli musisz umówić się na wizytę do lekarza i zrealizować receptę a stacjonarnej aptece.

Kończą ci się tabletki antykoncepcyjne?

Ponów receptę

Jeśli chcesz uzupełnić zapas tabletek antykoncepcyjnych, możesz ponowić receptę w euroClinix. Pigułki zostaną wtedy wysłane prosto z naszej apteki i dostarczone pod wskazany adres w ciągu 24-48 godzin. W ofercie naszej kliniki internetowej znajdują się najpopularniejsze i najpowszechniej stosowane hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym tabletki antykoncepcyjne, plastry antykoncepcyjne, krążek dopochwowy, a także antykoncepcja awaryjna.

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić krótki, poufny formularz medyczny, który zostanie zweryfikowany przez naszego lekarza. Upewni się on, że zamawiany środek jest dla ciebie bezpieczny i wystawi receptę. Zamówienie zostanie wysłane jeszcze tego samego dnia. Przesyłki są bardzo dyskretne, a dostawa darmowa i ekspresowa.

 • Wybierz lek,
  dawkę i ilość

 • Wypełnij formularz
  medyczny

 • Lekarz wystawi
  receptę

 • Apteka wyśle
  zamówienie