> Blog > Ciekawostki ze świata medycyny
Blog euroClinix Zdrowie i medycyna

E-recepta - najważniejsze informacje dotyczące elektronicznych recept

Opublikowany w: Ciekawostki ze świata medycyny 15 mar, 2019

E-recepta ma zastąpić tradycyjne papierowe recepty przed 1 stycznia 2020 roku. Do tego czasu podmioty służby zdrowia mają czas na wprowadzenie odpowiednich zmian. Jeśli po konsultacji z lekarzem otrzymasz e-receptę, możesz już ją zrealizować w każdej aptece w Polsce. Czas na wprowadzenie systemu obsługującego recepty internetowe, farmaceuci mieli do stycznia 2019 roku.

Zdaniem twórców elektronizacji służby zdrowia, e-recepta ma usprawnić wydawanie i przepisywanie leków. Jej wprowadzenie ma zapewnić większe bezpieczeństwo w stosowaniu farmaceutyków, a także umożliwić pacjentom stały dostęp do informacji o przepisanych przez specjalistę środkach.

Czym jest e-recepta?

E-recepta, inaczej recepta internetowa, to nowe rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, które ma ułatwić pacjentom wykupywanie leków i kontrolowanie zaleceń lekarskich (np. dotyczących dawkowania). W przypadku zgubienia recepty, pacjent będzie mógł ją bez problemu odzyskać.

Wprowadzając e-Recepty poprawiamy bezpieczeństwo pacjentów (...) E-Recepta pozwoli lekarzowi zaoszczędzić czas i poświęcić go na rozmowę z pacjentem.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

E-recepta może mieć formę SMS-a, e-maila lub wydruku. Zawiera specjalne kody, które są dla farmaceuty informacjami o tym kto zalecił leczenie, o przepisanym leku, wielkości opakowania i dawkowaniu. Te dane będą również stale dostępne dla pacjenta. W każdej chwili będzie on mógł sprawdzić informacje o dawkowaniu na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Wdrożenie e-recepty pozwala farmaceutom uzupełnić działania lekarza w leczeniu pacjentów. Farmaceuci widząc jakieś nieprawidłowości mogą alarmować lekarzy, że należy coś zmienić w leczeniu pacjenta.

Wiceminister Zdrowia Marcin Czech

Jak wygląda e-recepta?

E-recepta może zostać wystawiona przez lekarza w formie papierowej (zostanie wydrukowana) lub zostać wysłana do pacjenta za pomocą smsa lub e-maila. E-recepta zawiera kod kreskowy oraz numer PIN. Kod kreskowy umieszczony na recepcie zostanie zeskanowany przez farmaceutę w aptece i na jego podstawie wyda on pacjentowi odpowiedni lek.

e-recepta

Jak zrealizować e-receptę?

Podczas wizyty lekarskiej doktor wystawia i podpisuje przy pomocy elektronicznego podpisu e-receptę:

 • pacjent otrzymuje e-receptę jako e-mail, SMS lub wydruk
 • e-recepta w formie wydruku posiada kod kreskowy, który zeskanuje farmaceuta
 • e-recepta wysłana w formie SMS to 4-cyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL należy podać farmaceucie
 • e-recepta w formie e-maila przesyłana jest w formacie PDF, który zawiera kod kreskowy; e-receptę mailową można wydrukować lub dać do zeskanowania farmaceucie bezpośrednio z telefonu lub podać cyfrowy kod
 • po zeskanowaniu lub wpisaniu kodu z e-recepty farmaceuta wyda lek
 • dawkowanie i zalecenie lekarza pacjent może w każdej chwili sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta

Kto może otrzymać e-receptę?

E-receptę może w formie wydruku może otrzymać każdy pacjent. Obecnie recepty internetowe wydawane są tylko w niektórych placówkach służby zdrowia, ale od 1 stycznia 2020 roku będą dostępne w całym kraju.

E-receptę w wersji mailowej lub SMS może otrzymać pacjent, który ma Konto Internetowe. Aby otrzymać e-receptę w formie maila lub SMSa należy:

 • założyć Profil Zaufany. Profil Zaufany to potwierdzony zestaw danych takich jak PESEL imię i nazwisko. Posiadanie profilu pozwala potwierdzić tożsamość w internecie w różnych placówkach publicznych. Można go założyć na stronie obywatel.gov.pl).

 • zalogować się do Internetowego Konta na stronie pacjent.gov.pl. Podczas logowania należy użyć Profilu Zaufanego
 • zweryfikować swój numer telefonu oraz adres e-mail

Założenie i weryfikacja konta pacjenta pozwala na realizację recept drogą elektroniczną oraz stały wgląd w przepisane przez specjalistę leczenie.

Czy starsi pacjenci, którzy nie korzystają z internetu, będą musieli korzystać z e-recept?

Tak, e-recepty będą obowiązywały dla wszystkich pacjentów. Osoby starsze nie muszą się jednak martwić. Aby z nich skorzystać nie potrzebny jest adres e-mail, telefon komórkowy ani dostęp do internetu. Każdy pacjent, jeśli o to poprosi, może od lekarza otrzymać e-receptę w formie wydruku. Wyglądem nie będzie się ona znacznie różniła od tych dotychczas wydawanych. Znajdą się tam wszystkie istotne dla pacjenta informacje, takie jak nazwa leku oraz dawka.

Wady i zalety e-recept

Jakie są korzyści z e-recept?

Wprowadzenie e-recept jest częścią procesu elektronizacji polskiej służby zdrowia. Proces ten ma ułatwić pacjentom dostęp do usług medycznych, zmniejszyć czas oczekiwania na konsultację z lekarzem oraz usprawnić komunikację pomiędzy różnymi placówkami medycznymi.

Zalety e-recepty:
 • mniejsze ryzyko pomyłki w wyniku nieczytelnego zapisu leku
 • wystawienie e-recepty bez konieczności wizyty u lekarza
 • pacjent ma dostęp do wszystkich recept które zostały mu wystawione i informacji o dawkowaniu
 • łatwy dostęp do e-recepty przez komputer lub internet
 • czytelne informacje o dawkowaniu dostępne cały czas na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)
 • w przypadku zgubienia wydruku recepty można ją łatwo odtworzyć
 • możliwość uzyskania e-recepty w formie wydruku (np. dla osób które nie korzystają z internetu i telefonów komórkowych)
 • rozwiązanie przyjazne dla środowiska poprzez ograniczenie zużycia papieru
 • kilka leków zapisanych na jednej recepcie można zrealizować w różnych aptekach i w różnym czasie
 • większe bezpieczeństwo leczenia dzięki dostępowi do historii wszystkich wydanych leków
 • ułatwienie dla lekarzy, nie muszą wpisywać wszystkich danych pacjenta, które są już dostępne w systemie

Jakie są wady e-recept?

W przypadku pomyłek na receptach papierowych, niektórzy farmaceuci wydawali leki pacjentom, a potem udawali się do lekarza z prośbą o poprawę. Jeśli błąd wkradnie się do e-recepty nie będzie dało się jej zmienić. Pacjent będzie musiał udać się na kolejną wizytę do lekarza, aby anulował on nieprawidłową e-receptę i wystawił nową.

Niektórzy lekarze nie są zadowoleni z wprowadzenia e-recept, ponieważ obawiają się, że proces okaże się skomplikowany i nie będzie dobrze działał (tak jak to było np. w przypadku elektronicznej rejestracji samochodów). Farmaceuci twierdzą natomiast, że z punktu widzenia osób starszych, które nie korzystają z internetu, e-recepta nic nie zmieni, nie będą bowiem oni umieli skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta. Dlatego wydruki recept będą dla nich tym samym, co recepty papierowe.

E-recepta, przynajmniej na razie, nie będzie również przełomem w zamawianiu leków przez internet. Obecnie ustawodawca nie przewiduje istotnych zmian w tej kwestii - oznacza to, że leków receptę polskie apteki dalej nie będą mogły pacjentowi wysyłać. Nawet jeśli przedstawi on receptę internetową, lek będzie musiał odebrać w aptece. Możliwość zamówienia z dostawą do domu leków na receptę w polskich aptekach, ma dotyczyć wyłącznie osób z niepełnosprawnością.

W jakich krajach obowiązuje e-recepta?

E-recepty w niektórych krajach Unii Europejskiej dostępne są już od kilku lat. Najwcześniej, bo już w latach 80-tych XX wieku, rozwiązanie to wprowadzono w Holandii i Wielkiej Brytanii. Nadrzędnym celem Unii Europejskiej jest stworzenie transgranicznego elektronicznego systemu opieki zdrowotnej w Europie. Taki system pozwoliłby uzyskiwać i realizować recepty w dowolnym kraju Unii. Niestety jeszcze nie wiadomo, kiedy elektroniczne systemy służby zdrowia zostaną połączone, dlatego na razie recepta transgraniczna ma formę papierową. Obecnie e-recepty obowiązują w:

 • Estonii
 • Norwegii
 • Danii
 • Belgii
 • Holandii
 • Włoszech
 • Finlandii
 • Szwecji
 • Islandii
 • Grecji
 • Wielkiej Brytanii

E-recepty - od kiedy obowiązują i gdzie można je zrealizować?

Farmaceuci mają obowiązek realizowania e-recept od 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że jeśli Twój lekarz wystawi receptę elektroniczną możesz ją zrealizować w każdej aptece na terenie kraju.

Placówki służby zdrowia mają jeszcze czas na na dostosowanie systemów w do komunikacji z systemem e-zdrowie do końca 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku każdy lekarz będzie miał obowiązek wystawiania e-recept.

Gdzie mogę dostać e-receptę?

Jeśli chcesz sprawdzić, które placówki wystawiają już e-recepty, możesz to zrobić na stronie mapa.pacjent.gov.pl. Cały czas do systemu e-zdrowie dołączają kolejne placówki. Do końca lutego 2019 roku zarejestrowało się 177 przychodni i szpitali z 121 miast. Niemal 60 tysięcy pacjentów otrzymało e-recepty. Każdego dnia specjaliści wystawiają ok. 6 tysięcy recept internetowych. Najwięcej e-recept przez pierwsze 2 miesiące w placówkach w Siedlcach, Skierniewicach oraz Wysokim, gdzie e-recepty wystawiano już w 2018 roku w ramach pilotażu.

Jakie inne rozwiązania zostaną wprowadzone w ramach cyfryzacji służby zdrowia?

Wprowadzenie e-recept jest częścią cyfryzacji służby zdrowia (programu e-zdrowie), która ma usprawnić i unowocześnić istniejący system, zmniejszyć kolejki do lekarzy, poprawić dostęp do specjalistów i kontrolę nad leczeniem pacjentów.

Program e-zdrowie

Internetowe Konto Pacjenta

W ramach nowoczesnych rozwiązań wprowadzono już Internetowe Konta Pacjenta. Może z niego skorzystać każdy pacjent, który posiada Profil Zaufany (można go założyć przez internet, jeśli posiada się internetowe konto w banku lub w tak zwanym punkcie potwierdzającym, czyli np. urzędzie lub banku).

Internetowe Konto Pacjenta to aplikacja, która umożliwia szybki dostęp do informacji medycznych i historii leczenia. Logując się na konto pacjent będzie miał dostęp do:

 • dokumentacji medycznej
 • informacji o wystawionych receptach oraz dawkowaniu przepisanych leków
 • informacji o skierowaniach
 • informacji o wysokości kwot podlegających refundacji dla leków
 • świadczeń udzielonych pacjentowi w ramach NFZ

E-skierowanie

Częścią programu e-zdrowie jest e-skierowanie. Podobnie jak e-recepta będzie to elektroniczny dokument, który zastąpi tradycyjne papierowe skierowania na badania diagnostyczne oraz leczenie u specjalistów lub leczenie w szpitalu. Po wprowadzeniu e-skierowań mają one być dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Pacjent sam będzie mógł wybrać, w której placówce zrealizuje badanie lub umówi się na wizytę.

E-skierowanie pozwoli na zapisywanie się do placówek telefonicznie bez konieczności przedstawienia dokumentu osobiście (obecnie przy zapisie telefonicznym, w ciągu 14 dni trzeba donieść skierowanie). Do połowy 2019 roku będzie trwać pilotaż projektu.

E-zwolnienia

E-zwolnienia to elektroniczne zwolnienia lekarskie (inaczej e-ZLA). Zostały wprowadzone w 2016 roku, a od początku 2018 roku są jedyną obowiązującą formą zwolnień, które mogą wystawiać lekarze.

Wystawianie e-zwolnienia jest ułatwieniem dla personelu medycznego, bowiem nie wymaga od lekarz wpisywania wszystkich danych pacjenta. Są one zapisane w systemie, wystarczy więc podać numer PESEL a formularz zostanie uzupełniony automatycznie. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu. Lekarz może wydać e-zwolnienie także podczas wizyty domowej.

Czy w euroClinix są dostępne e-recepty?

Obecnie euroClinix nie ma możliwości wystawienia e-recepty, którą można zrealizować w Polsce. euroClinix ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, a internetowe systemy opieki zdrowotnej w Polsce i na wyspach nie są zintegrowane. Mamy nadzieję, że wkrótce usługa zamówienia e-recepty będzie dostępna na naszej stronie.

Obecnie oferujemy usługę zamówienia leku na receptę z dostawą do domu na podstawie konsultacji lekarskiej online. Oznacza to, że pacjent może zamówić u nas lek wydawany wyłącznie z przepisu lekarza, nawet jeśli nie posiada ważnej recepty. Aby to zrobić, pacjent podczas składania zamówienia musi wypełnić formularz internetowej konsultacji medycznej. Pozwali on lekarzowi ocenić, czy nie ma przeciwwskazań do stosowania danego środka. Jeśli nasz specjalista uzna, że pacjent może stosować lek, wypisze receptę internetową, którą od razu przekażemy do naszej apteki. Jej siedziba mieści się w Londynie. Stamtąd wysyłamy leki ekspresowym kurierem wprost do domów naszych pacjentów. Dzięki temu mogą kontynuować leczenie bez konieczności wychodzenia z domu.

Źródła:

Dodaj komentarz
 • Imię:*
 • Twój e-mail:
 • Twój komentarz:*
Czytaj dalej
Zobacz kategorie na blogu euroClinix
Więcej
E-recepta ma zastąpić tradycyjne papierowe recepty przed 1 stycznia 2020... Czytaj dalej

Jeszcze kilka lat temu na diecie bezglutenowej były prawie wyłącznie... Czytaj dalej

Indeks glikemiczny - dieta

Dokładnie liczysz kalorie przygotowywanych dań, starasz się jeść... Czytaj dalej