Ciśnienie rozkurczowe i skurczowe

Ciśnienie skurczowe diagram

Na nadciśnienie tętnicze cierpią miliony ludzi w Europie. Choroba ta może być oznaką poważnych problemów zdrowotnych, ponieważ nierzadko jest skutkiem dolegliwości układu sercowo-naczyniowego. Dlatego też osoby, u których istnieje ryzyko wystąpienia nadciśnienia powinny mierzyć ciśnienie krwi regularnie u lekarza, bądź w warunkach domowych. Jest to istotne dlatego, że chorobie nadciśnieniowej nie towarzyszą żadne objawy i można być nieświadomym swojego stanu zdrowia.

Pomiary ciśnienia krwi

Podczas pomiaru ciśnienia krwi bierze się pod uwagę dwie wartości: ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Wartości te przedstawione są na ciśnieniomierzu jedna pod drugą, z czego wyższa oznacza ciśnienie skurczowe, a niższa rozkurczowe. Do pomiaru używa się najczęściej ciśnieniomierzy elektronicznych, co jest metodą bezbolesną i nieinwazyjną. Ciśnieniomierz składa się z niewielkiego monitora, na którym wyświetlane są wyniki pomiaru, oraz z przymocowanego do niego nadmuchiwanego rękawa, który nakłada się zazwyczaj na przedramię, nadgarstek, lub ramię. Po włączeniu ciśnieniomierza i nadmuchaniu rękawa na monitorze pojawia się wynik pomiaru, przedstawiający wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, np. 120 na 80.

Czym jest skurczowe ciśnienie krwi?

Termin ten stosuje się w odniesieniu do mocy, z jaką krew zaczyna krążyć w naczyniach na skutek skurczu mięśnia sercowego. Normą przyjętą dla wartości skurczowego ciśnienia krwi jest 120. Jeżeli wartość ta przekroczy 140, mamy do czynienia z nadciśnieniem. Gdy wartość ciśnienia skurczowego waha się pomiędzy 120 i 140, jest to sygnał, że istnieje ryzyko wystąpienia nadciśnienia i należy wówczas regularnie mierzyć ciśnienie krwi.

Ciśnienie tętnicze grafika

Czym jest rozkurczowe ciśnienie krwi?

Mianem ciśnienia rozkurczowego określa się ciśnienie krwi występujące pomiędzy uderzeniami serca, kiedy mięsień sercowy pozostaje w spoczynku. Jest to dolna wartość przedstawiona na wyświetlaczu ciśnieniomierza. Ciśnienie rozkurczowe jest prawidłowe, gdy wartość nie przekracza 80. Powyżej 90 mamy do czynienia z nadciśnieniem. Jeżeli wartość ciśnienia rozkurczowego waha się pomiędzy 80 i 90 jest to sygnał alarmujący i powód do wykonywania regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego.

Jakie jest prawidłowe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi?

Za normę przyjmuje się zazwyczaj wartości ciśnienia tętniczego poniżej 120/80. Jeżeli wynik jest wyższy, zaleca się regularne monitorowanie ciśnienia krwi - samodzielnie w domu lub z pomocą lekarza w przychodni. Ciśnienie krwi wyższe niż 140/90 oznacza chorobę nadciśnieniową i należy wówczas bezzwłocznie rozpocząć leczenie.

Leki na nadciśnienie

Jak działa nasz serwis?
Krok 1 - Wybierasz lek
Krok 2 - Wypełniasz formularz medyczny
Krok 3 - Lekarz wystawia receptę
Krok 4 - Dostawa na drugi dzień roboczy
Darmowa dostawa