Mysimba - nowy lek na odchudzanie

Mysimba to najnowszy lek na receptę wspomagający odchudzanie, który został dopuszczony do obrotu w marcu 2015 roku przez Europejską Agencję Leków (EMA). Jest już dostępny w USA i niektórych krajach europejskich, a w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie dostępny we wszystkich krajach Unii. Lek Mysimba przeznaczony jest dla osób dorosłych cierpiących na otyłość (BMI powyżej 30) lub osób z nadwagą (BMI powyżej 27), którzy dodatkowo cierpią na jedną lub więcej chorób towarzyszących otyłości (np. cukrzyca typu 2, dyslipidemia lub wyrównane nadciśnienie tętnicze).

Mysimba zmniejsza łaknienie i tym samym ułatwia osobom odchudzającym się utrzymanie diety. Aby stosowanie leku na odchudzanie Mysimba przyniosło planowane efekty, konieczne jest równoczesne wdrożenie i przestrzeganie odpowiedniej diety oraz regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Zanim Mysimba będzie powszechnie dostępny, jedynym lekiem na receptę na odchudzanie pozostaje Xenical.

Więcej o Xenicalu

Jak działa Mysimba?

W leku Mysimba znajdują się dwie substancje czynne: chlorowodorek naltreksonu i chlorowodorek bupropionu. Oddziałują one na a ośrodek nagrody w mózgu, dzięki czemu zmniejszają łaknienie oraz zwiększają produkcję endorfin, tym samym wpływając na wzrost poczucia własnej wartości. Zawarty w leku bupropionin pobudza organizm do działania, przyspiesza rytm serca i zwiększa ciśnienie krwi, jedocześnie powodując uwolnienie zmagazynowanej w organizmie glukozy.

Kto może stosować lek Mysimba?

Lek na odchudzanie Mysimba przeznaczony jest dla osób dorosłych cierpiących na otyłość, których wskaźnik masy ciała (BMI) jest równy lub wyższy niż 30. Może być także stosowany przez dorosłych pacjentów z nadwagą, o BMI powyżej 27, którzy chorują na cukrzycę typu 2, dyslipidemię, wyrównane nadciśnienie tętnicze lub inne schorzenie towarzyszące otyłości.

Jak stosować lek Mysimba?

Początkowo podaje się jedną tabletkę leku Mysimba, zwiększając stopniowo dawkę w kolejnych tygodniach leczenia:

Tydzień leczenia Dawka leku na dobę Pora przyjęcia tabletki
I Jedna tabletka Jedna tabletka rano
II Dwie tabletki Jedna tabletka rano, jedna tabletka wieczorem
III Trzy tabletki Dwie tabletki rano i jedna tabletka wieczorem
IV (i kolejne) Cztery tabletki Dwie tabletki rano i dwie tabletki wieczorem

Maksymalna zalecana dawka leku na odchudzanie Mysimba to cztery tabletki na dobę (po dwie rano i wieczorem). Odradzane jest także przyjmowanie jednorazowo więcej niż dwóch tabletek leku. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek Mysimba stanowi uzupełnienie diety oraz ćwiczeń fizycznych i tylko wraz z nimi przynosi pożądane efekty. Skuteczność działania tabletek Mysimba należy zweryfikować po 16 tygodniach od rozpoczęcia stosowania. Jeżeli masa ciała pacjenta nie zmniejszyła się od tego czasu o min. 5%, nie należy dalej przyjmować leku.

Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzając ich, nie żując ani nie ssąc. Lek Mysimba najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy jej później przyjmować, a kolejną dawkę powinno się przyjąć o stałej porze.

Przeciwskazania – kiedy nie stosować leku Mysimba

Lek Mysimba nie powinien być stosowany przez:

 • osoby nadwrażliwe na substancję czynną (naltrekson lub bupropion) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • niepełnoletnich pacjentów,
 • kobiety w okresie ciąży, próbujące zajść w ciążę lub matki karmiące piersią,
 • pacjentów z BMI niższym niż 27,
 • osoby z nadciśnieniem tętniczym.
 • pacjentów, u których występowały napady drgawkowe lub guz ośrodkowego układu nerwowego.
 • osoby cierpiących na bulimię lub anoreksję,
 • osoby uzależnione od opioidów lub agonistów opioidów,
 • pacjentów, którzy są w trakcie leczenia ostrego odstawienia alkoholu, opioidów lub benzodiazepin,
 • osoby przyjmujące leki z bupropionem lub naltreksonem,
 • osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową,
 • pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli leczeni lekami z grupy Inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI – np. niektóre leki na depresję i chorobę Parkinsona),
 • pacjentów cierpiących na ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • osoby cierpiące na ciężkie zaburzenia nerek lub schyłkową niewydolność nerek.

ALKOHOL NAPADY PADACZKOWE

Picie alkoholu podczas kuracji tym lekiem zwiększa ryzyko napadów padaczkowych, epizodów zaburzeń psychicznych lub zmniejszenia tolerancji alkoholu.

Leku Mysimba nie mogą stosować osoby, u których występowały napady drgawkowe lub guz ośrodkowego układu nerwowego.

CIĄŻA KARMIENIE PIERSIĄ

Lek Mysimba nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży lub planujące ciążę.

Lek Mysimba nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

NIEPEŁNOLETNI OSOBY STARSZE

Lek Mysimba nie powinien być stosowany przez osoby niepełnoletnie.

Osoby powyżej 65 roku życia powinny zachować ostrożność przyjmując lek Mysimba. Osoby powyżej 75 roku życia nie powinny przyjmować tego leku.

ZABURZENIA ODŻYWIANIA CHOROBY NEREK I WĄTROBY

Lek Mysimba nie powinien być stosowany przez osoby, które chorują lub chorowały na bulimię lub anoreksję.

Osoby cierpiące na zaburzenia czynności wątroby, ciężkie zaburzenia nerek lub schyłkową niewydolność nerek nie powinny przyjmować leku Mysimba.

PROWADZENIE POJAZDÓW NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Lek Mysimba może wywoływać zawroty głowy. Jeśli pacjent ma zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Osoby z nierównomiernym nadciśnieniem tętniczym nie powinny przyjmować leku Mysimba.

DEPRESJA LUB CHOROBA PARKINSONA ZDROWIE PSYCHICZNE

Osoby cierpiące na depresję lub chorobę Parkinsona przyjmujące leki z grupy MAOI nie powinny przyjmować leku Mysimba.

Osoby, u których pojawiają lub pojawiały się myśli samobójcze lub mające problemy ze zdrowiem psychicznym przed przyjęciem leku powinny poinformować o tym lekarza.

Kto znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka skutków ubocznych?

Podwyższone ryzyko doświadczenia działań niepożądanych występuje u osób:

 • z umiarkowaną niewydolnością nerek,
 • z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby,
 • z nadciśnieniem tętniczym,
 • cierpiących na dusznicę bolesną,
 • które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego,
 • cierpiących na manię,
 • doświadczających myśli samobójczych lub które maja za sobą próby samobójcze,
 • cierpiących na depresję,
 • u których występuje podwyższone ryzyko napadów drgawkowych (np. osób po urazach głowy lub u których pojawiały się epizody hipoglikemii w przebiegu leczenia cukrzycy a także u osób, które jednocześnie stosują leki obniżające próg drgawkowy, w tym: leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjnych, przeciwmalaryczne, tramadol, teofilina, steroidy podawane ogólnoustrojowo, chinolony lub uspokajające leki przeciwhistaminowe).

Przedawkowanie leku Mysimba

Przyjęcie większej niż zalecana dawki zwiększa ryzyko wystąpienia napadu padaczki lub innych działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Działanie z innymi lekami

Jeżeli przyjmujesz, któryś z poniższych leków:

Grupa leków Zalecenia
Inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) Nie przyjmuj leku Mysimba.
Opiaty lub leki zawierające opiaty (dekstrometorfan, kodeinę, metadon, morfinę, laudanum) Nie przyjmuj leku Mysimba.
Leki na depresję lub inne problemy ze zdrowiem psychicznym Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Steroidy Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Leki przeciwmalaryczne Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Chinolony (np. cyprofloksacyna) Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Teofilina (stosowana w leczeniu astmy) Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Leki przeciwhistaminowe Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, arytmii serca chorób serca lub udaru mózgu. Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Leki na chorobę Parkinsona Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Leki przyjmowane w leczeniu zakażenia HIV i AIDS Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Leki przeciwpadaczkowe Poinformuj lekarza – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czy lek Mysimba jest bezpieczny?

Skuteczność leku Mysimba została udowodniona w badaniach klinicznych. Lek został dopuszczony do obrotu w marcu 2015 roku przez Europejską Agencję Leków (EMA). Podmiotem odpowiedzialnym jest firma farmaceutyczna Orexigen Therapeutics Ireland Limited.

Jak każdy lek, Mysimba może powodować skutki uboczne, chociaż nie występują one u każdego.

Przed przyjęciem leku Mysimba bezwzględnie należy skontaktować się z lekarzem i poinformować go o wszystkich przyjmowanych lekach oraz przebytych chorobach.

Przed przyjęciem leku Mysimba należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Skutki uboczne

Najpoważniejsze działania niepożądane leku Mysimba to napady padaczkowe. Występują one rzadko (nie więcej niż u 1 na 1000 osób). Wystąpienie napadów padaczkowych jest bardziej prawdopodobne w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku lub w połączeniu z niektórymi lekami (patrz tabela powyżej). W przypadku wystąpienia napadu padaczki należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Najczęściej występujące działania niepożądane:

 • Mdłości, wymioty
 • Zaparcia
 • Bóle brzucha
 • Bóle głowy
 • Problemy ze snem
 • Odczuwanie lęku
 • Pobudzenie psychoruchowe
 • Bóle stawowe
 • Bóle mięśniowe

Czy w euroClinx można kupić lek Mysimba?

Lek Mysimba nie jest dostępny w ofercie kliniki euroClinix, ponieważ nie został on jeszcze powszechnie wprowadzony do obrotu w Europie. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach lek będzie można kupić we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wtedy prawdopodobnie zostanie wprowadzony także do oferty euroClinix. Obecnie jedynym szeroko dostępnym lekiem na receptę na odchudzanie jest Xenical, który można zamówić na stronie euroClinix.

Źródła:

Jak działa nasz serwis?
Wybierasz lek
Wypełniasz formularz medyczny
Lekarz wystawia receptę
Lek jest wysyłany z apteki
Darmowa dostawa