• Obejmuje receptę
 • Oryginalne leki
 • Brak ukrytych kosztów
 • Dostawa bez dodatkowych kosztów
Strona Główna / Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Hexpress Healthcare Limited ("My", "Nas", "Nasze", działający pod nazwą www.euroclinix.net/pl/. Firma ta dostarcza produkty i usługi użytkownikom i odwiedzającym ("Klientowi", "Klientom"). Bardzo poważnie podchodzimy do prywatności naszych Klientów i staramy się ją chronić i szanować, a także wykorzystywać technologię w celu zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje o tym, kim jesteśmy oraz w jaki sposób i dlaczego zbieramy, zachowujemy, przechowujemy, wykorzystujemy, a także będziemy wykorzystywać w przyszłości i udostępniamy dane osobowe naszych Klientów. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również prawa w odniesieniu do danych osobowych naszych Klientów oraz sposób, w jaki mogą się oni z nami skontaktować, a w przypadku skargi, sposób, w jaki mogą się skontaktować z organami regulacyjnymi lub organami nadzoru.

Kiedy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe Klientów, podlegamy Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (UE) 2016/679 ("Rozporządzenie"). Dla celów tego Rozporządzenia Hexpress Healthcare Limited jest "Administratorem danych", czyli firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych i kontrolę nad nimi.

Kluczowe terminy

Poniżej znajdują się definicje niektórych kluczowych terminów używanych w niniejszej Polityce prywatności:

My, Nas, Nasz

HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED, działamy jako www.euroclinix.net/pl/

Nasz inspektor ochrony danych

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Dane osobowe lub informacje

Wszelkie informacje dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

Szczególne kategorie danych osobowych lub informacji

Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, lub filozoficzne, lub przynależność do związków zawodowych

Dane genetyczne i biometryczne

Dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej

Jakie dane osobowe możemy gromadzić w odniesieniu do Klientów

Możemy gromadzić i wykorzystywać następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres, adres e-mail, numer telefonu i dane firmy
 2. Informacje umożliwiające nam sprawdzenie i weryfikację tożsamości, np. data urodzenia itp.
 3. Opinie i informacje medyczne/historię medyczną
 4. Informacje odnośnie do płci
 5. Lokalizację
 6. Informacje o rachunkach, transakcjach i płatnościach kartą płatniczą
 7. Historię kontaktów, historię zamówień i zakupów oraz zachowanych artykułów
 8. Informacje umożliwiające nam przeprowadzenie kontroli kredytowej i innych kontroli finansowych
 9. Informacje na temat sposobu, w jaki Klienci korzystają z naszej strony internetowej, systemów informatycznych, komunikacji i innych systemów
 10. Odpowiedzi na pytania zadawane w ankietach, konkursach i promocjach

Przed rozpoczęciem z korzystania z niektórych obszarów tej witryny, Klient zostanie poproszony o zarejestrowanie się na niej i podanie swoich danych osobowych, w tym „poufnych danych osobowych” zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu. Na przykład uzyskamy dane osobowe Klienta, jeśli Klient zarejestruje się w celu korzystania z tej witryny, wypełni kwestionariusz medyczny, prześle nam informacje o stanie swojego zdrowia, wyśle komentarz, skontaktuje się z nami z dowolnego powodu, zarejestruje się w bazie usług lub zakupi produkty, lub usługi. Możemy również uzyskać poufne dane osobowe, jeśli Klient je poda, wypełniając internetowy kwestionariusz medyczny. Klient, podając takie informacje, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w celu uzyskania porady lekarskiej i zakupu leków. Te dane osobowe są wymagane do dostarczania przez nas produktów i usług. Niepodanie danych osobowych, o które prosimy, może uniemożliwić nam dostarczanie produktów lub wykonanie usług.

Zastrzegamy sobie prawo monitorowania sposobu korzystania z tej witryny za pomocą plików cookie i podobnych rozwiązań technicznych. Na przykład możemy monitorować, jak często Klient odwiedza witrynę, które strony Klient przegląda, dane o ruchu, dane o lokalizacji oraz nazwę domeny źródłowej dostawcy usług internetowych Klienta. Informacje te pomagają nam zdefiniować profile Klientów. Niektóre z tych informacji będą zbierane do celów statystycznych, a co za tym idzie, nie będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Czasami możemy otrzymywać informacje o Kliencie z innych źródeł (takich jak agencje informacji kredytowej), które dodamy do dotychczas przechowywanych informacji, aby pomóc nam spersonalizować nasze usługi.

Jak gromadzone są dane osobowe naszych Klientów

Większość danych osobowych zbieramy bezpośrednio od Klientów poprzez naszą stronę internetową, aplikację mobilną lub przez telefon, SMS, e-mail lub konsultacje wideo. Możemy również gromadzić informacje bezpośrednio od stron trzecich, np. agencje weryfikujące fakt nałożenia sankcji, agencje informacji kredytowej i instytucje regulujące procedury należytej staranności wobec Klientów; oraz od stron trzecich za zgodą Klienta, np. od internisty lub lekarza rodzinnego; oraz z plików cookie na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem naszych systemów informatycznych, np. zautomatyzowanego monitorowania naszych stron internetowych i innych systemów technicznych, takich jak nasze sieci komputerowe i połączenia, systemy komunikacyjne, systemy poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

Jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe naszych Klientów

Zgodnie z ustawą o ochronie danych możemy wykorzystywać dane osobowe Klientów tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. Nasze powody obejmują, ale nie są ograniczone do:

 • Spełniania naszych prawnych i oficjalnych zobowiązań;
 • Wykonania naszej umowy z Klientem lub ze stroną trzecią, umów pomiędzy Klientem a stroną trzecią albo podjęcia odpowiednich kroków na żądanie Klienta przed zawarciem takiej umowy;
 • Celów diagnozy medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia;
 • Dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich; oraz
 • Przypadków, w których Klient wyrazi na to zgodę.

Uzasadniony interes istnieje, gdy mamy powód biznesowy lub handlowy do wykorzystania danych osobowych Klienta, o ile jego własne prawa i interesy nie są nadrzędne.

Poniższa tabela wyjaśnia, jak wykorzystujemy (przetwarzamy) dane osobowe i jakie są tego powody:

Do czego używamy twoich danych osobowych? Nasze powody

Świadczenie usług konsultacji lekarskich i wydawania recept, usług wydawania i dostarczania leków, a także fakturowanie i realizacja zamówień.

Aby zidentyfikować Klientów i wszelkie konta, które u nas posiadają.

Aby powiadomić Klientów o wszelkich zmianach w tej witrynie lub usługach, które mogą ich dotyczyć.

Niezbędne do celów diagnozy medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia.

Do realizacji umów z Klientami lub do podjęcia kroków na ich żądanie przed zawarciem umowy.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne

Dla naszych uzasadnionych interesów lub osób trzecich

Wyrażenie zgody przez Klienta

Aby wykryć i zapobiec oszustwom wobec Klientów, naszej firmy, naszych partnerów biznesowych oraz innych usługodawców, oraz agencji.

W uzasadnionych interesach naszych i osób trzecich tj. w celu zwalczania i minimalizowania oszustw, które mogą być szkodliwe dla Klientów, nas lub osób trzecich.

Do przeprowadzania kontroli w celu identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości.

Do kontroli bezpieczeństwa i kontroli finansowych oraz innych sankcji lub embarg.

Do zapobiegania oszustwom i w celu ich wykrywania.

W innych niezbędnych celach, w związku wykonywaniem obowiązków zawodowych, prawnych i regulacyjnych, które odnoszą się do nas i do zewnętrznych dostawców usług, np. przepisy BHP lub przepisy naszych organów regulacyjnych.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

Aby gromadzić i dostarczyć informacje, które są wymagane w procesie audytu, zapytań czy dochodzeń przez organy rządowe, zawodowe lub regulacyjne.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

Aby upewnić się, że strategie działalności gospodarczej, takie jak zasady bezpieczeństwa i korzystania z internetu, są realizowane.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu upewnienia się, że postępujemy zgodnie z naszymi procedurami wewnętrznymi tak, aby dostarczyć Klientom najlepszą obsługę.

W celach operacyjnych, takich jak administracja, poprawa wydajności, szkolenia i kontrola jakości.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu zapewnienia jak najwyższej wydajności tak, abyśmy mogli zaoferować naszym Klientom, jak najlepszą obsługę po konkurencyjnej cenie.

W celu ochrony tajemnic handlowych.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. aby chronić tajemnice handlowe i inne informacje mające wartość komercyjną.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

Do analiz statystycznych i behawioralnych oraz badań w celu umacniania naszego ładu korporacyjnego i aby pomóc nam zarządzać naszą firmą, np. w odniesieniu do naszych wyników biznesowych, wyników finansowych, bazy klientów, asortymentu produktów lub innych miar wydajności.

W celu profilowania Klientów i analizy preferencji zakupowych Klientów.

Aby dostosować tę witrynę i jej zawartość do osobistych preferencji Klientów.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu zapewnienia jak najwyższej wydajności tak, abyśmy mogli zaoferować naszym Klientom jak najlepszą obsługę w jak najlepszej cenie.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i nieautoryzowanym modyfikacjom systemów.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu zapobiegania i wykrywania działań przestępczych, które mogłyby wyrządzić nam szkodę, naszym usługodawcom lub naszym Klientom.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

W celu zwrotów ustawowych.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

Aby aktualizować i ulepszać wyniki Klientów.

W celu wykonywania naszych umów z Klientami lub w celu podjęcia odpowiednich działań, na ich żądanie przed zawarciem umowy.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu upewnienia się, że mamy możliwość kontaktu z naszymi Klientami w sprawie istniejących zamówień i nowych produktów.

Zapewnienie bezpiecznych praktyk pracy oraz ułatwienie zarządzania i oceny personelu.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich np. aby upewnić się, że postępujemy zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami i pracujemy wydajnie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę Klientów.

Aby świadczyć usługi marketingowe dla:

 • naszych obecnych i byłych Klientów;
 • Stron trzecich, które wcześniej wyraziły zainteresowanie naszymi usługami; i
 • Stron trzecich, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu promowania naszej firmy wśród obecnych i byłych Klientów.

W przypadku kontroli informacji kredytowej przez zewnętrzne agencje informacji kredytowej.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu zapewnienia, że Klienci są w stanie zapłacić za nasze produkty i usługi.

Do zewnętrznych audytów i kontroli jakości, np. w przypadku ISO lub „Inwestorów w ludzi” i audytu naszych kont.

W celu wspierania naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich tj. w celu utrzymania naszych akredytacji, abyśmy mogli wykazać, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

Informacje promocyjne i aktualizacje usług

Możemy wykorzystywać dane osobowe naszych Klientów w celu powiadamiania o aktualizacjach (e-mailem, SMS-em, drogą telefoniczną lub pocztową) naszych usług, w tym ekskluzywnych ofertach, promocjach lub nowych usługach.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celach promocyjnych (patrz wyżej: "Jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe"). Oznacza to, że zazwyczaj nie potrzebujemy zgody Klienta na przesyłanie wiadomości promocyjnych. W przypadkach, w których jest jednak wymagana zgoda Klienta, poprosimy o nią w sposób jednoznaczny i wyraźny.

Zawsze będziemy traktować dane osobowe Klienta z najwyższym szacunkiem i nigdy nie udostępnimy ich innym organizacjom w celach marketingowych, czy też jakichkolwiek innych celach. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wówczas możemy udostępnić jego dane osobowe spółkom grupy lub partnerom, partnerom biznesowym, w tym podmiotom stowarzyszonym, a my lub oni mogą się skontaktować z Klientem (chyba że Klient poprosi nas, aby tego nie robić) przez pocztę, e-mail, telefon, SMS, wiadomość tekstową / obrazkową / wideo lub faks, w związku z naszymi usługami, produktami, promocjami, ofertami lub w celach charytatywnych, które mogą być przedmiotem zainteresowania Klienta.

Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikatów promocyjnych w dowolnym momencie poprzez:

 • Kontakt z nami
 • skorzystanie z linku "anuluj subskrypcję" w naszych wiadomościach e-mail lub numeru "STOP" w wiadomości SMS
 • Aktualizacji swoich preferencji marketingowych za pomocą konta Klienta lub bezpiecznego obszaru dla członków

Klient może zostać poproszony o potwierdzenie lub aktualizację swoich preferencji marketingowych, jeśli w przyszłości skorzysta on z naszych produktów lub usług, lub jeśli nastąpią zmiany w prawie, w przepisach lub strukturze naszej działalności.

Komu udostępniamy dane osobowe

Rutynowo udostępniamy dane osobowe naszych Klientów:

 1. Grupie lub spółkom partnerskim i partnerom biznesowym
 2. Stronom trzecim, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług oraz dostarczania produktów i usług, takich jak dostawcy usług płatniczych, magazyny, firmy przewozowe i kurierskie takie jak Royal Mail, UPS i inne, oraz stronom trzecim, które działają w imieniu Klienta podczas odbioru zamówień i dostarczaniu ich do Klienta, np. Kwik Shipments Limited
 3. Innym stronom trzecim, które pomagają nam w operacjach biznesowych, np. agencje marketingowe lub dostawcy usług internetowych / witryn internetowych
 4. Stronom trzecim, które Klient upoważnił, takie jak serwisy społecznościowe, z którymi powiązał swoje konto, lub zewnętrzni dostawcy płatności
 5. Organom ścigania w związku z jakimkolwiek dochodzeniem w sprawie zapobiegania nielegalnej działalności
 6. Agencjom informacji kredytowej
 7. Ubezpieczycielom i brokerom
 8. Bankom i dostawcom rachunków handlowych
 9. Regulatorom

Udostępniamy dane osobowe Klienta stronom trzecim, które pomagają nam prowadzić ukierunkowane kampanie marketingowe i dostosowywać treści internetowe do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta. Takimi dostawcami są Ve Global UK Limited. Prosimy kliknąć tutaj, aby zobaczyć politykę prywatności Ve , i zapoznać się, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Klientów. Aby zrezygnować, prosimy kliknąć tutaj. Klient może zrezygnować:

 • Kontaktując się z Ve pod i informując Ve o chęci rezygnacji z wykorzystywania jego danych osobowych
 • Poprzez usunięcie plików cookie z urządzeń i przeglądarek
 • W przypadku korzystania z przeglądarki Safari w wersji 11.2 lub nowszej, poprzez włączenie ustawienia „Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniu lub komputerze
 • Odwiedzenie witryny https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, znalezienie VE na liście internetowych firm zajmujących się reklamą behawioralną i wybranie opcji "wyłącz"
 • W przypadku korzystania z urządzeń Apple, poprzez aktualizację systemu do wersji iOS 6.0 lub nowszej i ustawienie opcji Ogranicz śledzenie reklam na "Włącz"
 • W przypadku korzystania z urządzenia typu Android, poprzez wybranie „Google w głównym menu ustawień, a następnie wybranie opcji "Reklama" i "Rezygnuj z personalizacji reklam"

Zezwalamy usługodawcom na przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że podejmują oni odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych. Nakładamy również zobowiązania umowne na usługodawców, wymagając od nich, aby wykorzystywanie danych osobowych naszych Klientów odbywało się wyłącznie w celu świadczenia usług nam lub Klientom. W szczególnych okolicznościach możemy udostępniać dane osobowe zewnętrznym audytorom, np. w odniesieniu do ISO lub naszej akredytacji "Inwestorzy w ludzi" i w celu audytu naszych rachunków.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania i wymieniania informacji o Kliencie z organami ścigania i organami nadzoru w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Możemy również udostępniać dane osobowe innym stronom, takim jak potencjalni nabywcy części lub całości naszej działalności, lub podczas restrukturyzacji firmy. W takim wypadku wszystkie informacje są zazwyczaj przekształcane w dane anonimowe, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Odbiorca wszelkich informacji będzie zobowiązany do zachowania poufności.

Gdzie przechowywane są dane osobowe Klientów

Informacje mogą być przechowywane w naszych biurach, biurach naszej grupy lub firm partnerskich przez osoby trzecie, usługodawców, agencje i agentów, zgodnie z powyższym opisem (patrz "Z kim dzielimy się danymi osobowymi Klientów").

Niektóre ze stron trzecich mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób będziemy chronić dane osobowe Klienta w takich okolicznościach, prosimy zapoznać się z informacjami poniżej "Przenoszenie danych osobowych Klienta poza EOG".

Jak długo będą przechowywane dane osobowe Klienta

Ministerstwo Zdrowia przewiduje minimalny okres przechowywania danych dotyczących zdrowia. Nasza firma przestrzega tych wytycznych bez żadnych wyjątków. Zgodnie z Kodeksem Postępowania w Zakresie Zarządzania Dokumentacją Dotyczącą Zdrowia i Opieki Społecznej z 2016 r. ustawowy okres przechowywania danych medycznych wynosi 8 lat, po czym rejestry te są przeglądane i, jeśli nie są już wymagane, niszczone.

Będziemy przechowywać dane osobowe Klienta tak długo, jak ma on u nas konto lub jak długo zapewniamy mu produkty i usługi, w celu:

 • Wypełniania naszych prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania danych
 • Odpowiedzi na wszelkie pytania, skargi lub roszczenia złożone przez Klienta, lub w jego imieniu
 • Wykazania, że traktujemy naszych Klientów uczciwie

Dane osobowe Klienta nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Różne okresy przechowywania dotyczą różnych rodzajów danych osobowych. Jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne ani wymagane, usuniemy je lub przekształcimy w dane anonimowe.

Ochrona danych osobowych Klienta

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec niechcianej utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nielegalnemu dostępowi do danych osobowych Klientów oraz stale poddajemy nasze systemy testom. Dostęp do danych osobowych Klientów ograniczamy do osób, które mają w tym uzasadniony interes handlowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w sposób autoryzowany i poufny.

Dysponujemy również procedurami postępowania w przypadku podejrzeń lub domniemanych naruszeń bezpieczeństwa danych. Klient i odpowiednie organy regulacyjne zostaną powiadomione o wszelkich podejrzeniach lub domniemanych naruszeniach bezpieczeństwa danych w przypadku, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, na przykład:

 1. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach
 2. Szczegóły płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL
 3. Dostęp do konta Klienta jest kontrolowany przez indywidualną nazwę użytkownika i hasło, które są unikalne dla każdego Klienta

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów, korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani rzetelności jakichkolwiek danych osobowych dostarczonych przez Klienta lub przekazanych Klientowi drogą internetową.

Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać szczegółowe informacje z Get Safe Online o tym, jak chronić swoje dane oraz komputery i urządzenia przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi wyzwaniami online, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.getsafeonline.org. Get Safe Online jest wspierany przez rząd Wielkiej Brytanii i przodujące firmy.

Monitorowanie

Zastrzegamy sobie prawo monitorowania i rejestracji komunikacji z Klientem, w tym rozmów telefonicznych i e-maili, w celu szkolenia, zapewniania jakości oraz zapobiegania oszustwom i przestrzegania zgodności z przepisami.

Sprawdzanie zdolności kredytowej

Aby umożliwić nam i innym spółkom należącym do grupy lub partnerom podejmowanie decyzji kredytowych o Kliencie oraz zapobiegać oszustwom i procederowi prania brudnych pieniędzy, zastrzegamy sobie prawo do przeszukiwania plików referencji kredytowych oraz plików należących do agencji zapobiegania oszustwom (które będą rejestrować takie wyszukiwania). Możemy udostępniać informacje o tym, jak Klient zarządza swoim kontem w tych agencjach, przy czym jego dane mogą być powiązane z danymi innych osób mieszkających pod tym samym adresem i / lub z którymi jest on powiązany finansowo. Inni pożyczkodawcy lub agencje kredytowe mogą wykorzystać te informacje, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji kredytowych dotyczących Klienta i osób, z którymi jest on powiązany finansowo, a także w celu zapobiegania oszustwom, windykacji i procederowi prania brudnych pieniędzy. Będziemy rejestrować wypadki podania nieprawdziwych lub niedokładnych informacji oraz gdy podejrzewamy oszustwo.

Informacje o innych osobach

Jeśli Klient przekaże nam informacje w imieniu innej osoby, potwierdza on tym samym, że osoba ta wyznaczyła go jako swojego przedstawiciela, upoważniła go i wyznaczyła do działania w swoim imieniu oraz do podejmowania następujących działań w jego imieniu:

 • Otrzymywania powiadomień o ochronie danych
 • Wyrażeniu zgody na transfer danych osobowych za granicę
 • Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wyrażeniu zgody na przetwarzanie poufnych danych osobowych, takich jak informacje zdrowotne

Przeniesienie danych osobowych poza EOG

W celu świadczenia naszych usług i wypełnienia wszystkich naszych zobowiązań może zaistnieć konieczność przekazania przez nas danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Możemy udostępniać dane osobowe Klienta poza EOG, np.:

 1. Z naszymi partnerami biznesowymi spoza EOG
 2. Z Klientem i naszymi usługodawcami spoza EOG
 3. Jeśli Klient znajduje się poza EOG
 4. Jeśli świadczone przez nas usługi mają wymiar międzynarodowy

Rejestrując się na tej stronie, Klient wyraża zgodę na to, że możemy przekazywać jego dane osobowe poza EOG. Zapewniamy, że zawsze stosujemy wszelkie właściwe środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych podlega specjalnym przepisom na mocy europejskich i brytyjskich przepisów o ochronie danych.

Zastrzegamy sobie możliwość przekazania danych osobowych Klienta do krajów, które zostały ocenione przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Możemy również przekazywać dane osobowe do krajów spoza EOG, które nie mają takich samych przepisów o ochronie danych osobowych jak Wielka Brytania i EOG; w takich wypadku dokładamy wszelkich starań, aby każdy przekaz danych osobowych był zgodny z naszymi przepisami o ochronie danych oraz stosujemy standardowe klauzule umów o ochronie danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, w ten sposób chroniąc prawa do prywatności Klienta i dając mu dostęp do środków zaradczych w mało prawdopodobnym przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych ("Jak się z nami skontaktować" poniżej).

Prawa Klienta

Klient ma następujące prawa, z których może skorzystać bezpłatnie:

Prawo dostępu

Prawo do otrzymania kopii rejestru danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Prawo do żądania od nas poprawienia błędów w rejestrze danych osobowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych w określonych sytuacjach. Uwaga: zgodnie z Kodeksem Postępowania w Zakresie Zarządzania Dokumentacją Dotyczącą Zdrowia i Opieki Społecznej z 2016 r. jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych medycznych przez 8 lat od daty skorzystania z naszych usług i nie możemy usunąć danych osobowych przed tym upływem tego terminu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach, np. jeśli Klient kwestionuje dokładność posiadanych przez nas informacji.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym i powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i / lub do przekazania tych informacji stronom trzecim w określonych sytuacjach.

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu:

 • W dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)
 • W pewnych okolicznościach przeciwko dalszemu przetwarzaniu danych osobowych Klienta, np. przetwarzaniu w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Prawo przeciwko zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób znacząco negatywnie wpływają na Klienta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego z tych praw i okoliczności, w których mają one zastosowanie, prosimy o kontakt z nami lub skorzystanie z wytycznych Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) dotyczących indywidualnych praw.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych praw prosimy o:

 1. Wysłanie wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub listowny z nami, lub naszym inspektorem ochrony danych (patrz poniżej: „Jak się z nami skontaktować”)
 2. Podanie nam wystarczających informacji w celu identyfikacji (np. imię i nazwisko, adres, nazwę użytkownika, dane rejestracyjne oraz konto klienta lub numer referencyjny zamówienia)
 3. Przesłanie dowodu tożsamości i potwierdzenia adresu (kopii prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu oraz aktualnego rachunku za media, lub wyciąg z karty kredytowej)
 4. Wskazanie, które informacje są niepoprawne i w jaki sposób należy je zmodyfikować (w przypadku wniosku o poprawienie wszelkich nieścisłości w informacjach)
 5. Wskazanie środka komunikacji, który jest przedmiotem skargi (w przypadku wniosku o niewykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego w określony sposób, np. poprzez e-mail lub telefon)
 6. Potwierdzenie, z którego z praw chcą Państwo skorzystać lub potwierdzenie informacji, których dotyczy Państwa zapytanie.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Prosimy o przeczytanie niniejszej Polityki prywatności, aby upewnić się, że znają Państwo najnowszą wersję obowiązującą podczas każdorazowej wizyty na naszej stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować

Z przyjemnością odpowiemy na pytania naszych Klientów i przyjmiemy ich komentarze. W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki prywatności lub danych osobowych prosimy o kontakt z nami, lub z naszym inspektorem ochrony danych drogą listowną, elektroniczną lub telefonicznie.

Nasze dane kontaktowe są następujące:

Siedziba: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, United Kingdom
Kontakt przez e-mail: [email protected]
Kontakt telefoniczny: (0)22 307 37 99

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych są następujące:

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Jak złożyć zażalenie

Mamy nadzieję, że my lub nasz inspektor ochrony danych będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania naszych Klientów i rozwiać ich wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystywania przez nas informacji na ich temat.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych daje również prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego, w szczególności w kraju UE (lub EOG), w którym Klient pracuje, ma stałe miejsce zamieszkania lub w którym nastąpiło domniemane naruszenie przepisów o ochronie danych. Brytyjskim organem nadzoru jest Urzędnik ds. Informacji, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem https://ico.org.uk/concerns lub telefonicznie (0303 123 1113).

Czy potrzebują Państwo dodatkowej pomocy?

Jeśli potrzebują Państwo niniejszej Polityki prywatności w innym formacie (np. audio, duży druk, Braille), prosimy o kontakt z nami (jak wyżej "Jak się z nami skontaktować").

Zamów leczenie online

Nie marnuj swojego cennego czasu w poczekalni u lekarza. Zamów lek już dziś!

Usługi euroClinix
 • Pełna poufnośćć i dyskrecjaZamówienia wysyłane w standardowych kopertach kurierskich
 • Oryginalne lekiWysyłane z licencjonowanej apteki
 • Nie musisz isc do lekarzaSkonsultuj sie z naszymi lekarzami online
 • Darmowa dostawa Zamów przed 16:30, aby zamówienie zostało wysłane tego samego dnia
Wyszukaj leklub dowiedz sie wiecej na temat naszej kliniki
 • Wybierz lek,
  dawkę i ilość

 • Wypełnij formularz
  medyczny

 • Lekarz wystawi
  receptę

 • Apteka wyśle
  zamówienie