• Obejmuje receptę
 • Oryginalne leki
 • Brak ukrytych kosztów
 • Dostawa bez dodatkowych kosztów
Strona Główna / Procedura Składania Reklamacji

Procedura Składania Reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać naszym pacjentom jak najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli mimo to nie jesteś w pełni zadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszych usług, zachęcamy do podzielenia się z nami opinią. Dzięki temu będziemy mogli udoskonalić nasz serwis oraz zwiększyć satysfakcję naszych pacjentów.

Prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, zrobimy co w naszej mocy, aby jak najszybciej rozwiązać Twój problem.

Jak złożyć reklamację?

Możesz złożyć reklamację wysyłając e-mail na adres: [email protected]

lub wysyłając pisemny list do Kierownika Działu Obsługi Klienta na adres:

Hexpress Healthcare Limited – Head of Customer Services, FAO – Kierownik Działu Obsługi Klienta
106 Lower Addiscombe Road
Croydon CR0 6AD
United Kingdom

Procedura składania reklamacji jest dwufazowa. Niezależnie od etapu, prosimy podać możliwie jak najwięcej informacji i szczegółów dotyczących reklamowanej sytuacji. Prosimy uwzględnić również wszelkie informacje zawarte we wcześniejszej korespondencji. Dzięki temu będziemy mogli szybko i efektywnie przeprowadzić proces reklamacji.

Fazy procesu reklamacji

Faza 1

W tej fazie Dział Obsługi Klienta po raz pierwszy otrzymuje zgłoszenie. Większość reklamacji rozpatrywana jest podczas rozmów telefonicznych. Na tym etapie rozwiązywana jest zdecydowana większość zgłaszanych problemów.

Jeśli reklamacja nie zostanie rozwiązana na tym etapie, zgłoszenie zostanie przekazane Kierownikowi Działu Obsługi Klienta, który (w zależności od rodzaju problemu) rozważy reklamację lub przekaże ją do Menadżera Generalnego.

Faza 2

Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, możesz poprosić o przekazanie sprawy do Dyrektora odpowiedniego działu. Reklamacja powinna zostać przesłana Kierownikowi Działu Obsługi Klienta na adres naszego biura. Zostanie ona wtedy przekazana do rozpatrzenia Dyrektorowi odpowiedniego Działu.

Ramy czasowe dla rozpatrzenia reklamacji

Faza 1 - maksymalnie 5 dni roboczych

 • Potwierdzenie otrzymania w ciągu około 1 - 2 dni roboczych.
 • Pełna odpowiedź w ciągu 5 dni roboczych.

Faza 2 - maksymalnie 10 dni roboczych

 • Potwierdzenie otrzymania w ciągu około 5 - 10 dni roboczych.
 • Pełna odpowiedź w ciągu 10 dni roboczych.

Wydłużenie terminu

Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązywać wszystkie reklamacje według określonych powyżej ram czasowych. Jednakże, jeśli zgłaszany problem jest bardzo skomplikowany lub wymaga udziału stron trzecich, może zaistnieć konieczność wydłużenia limitu czasowego. Jeśli tak się stanie, pacjent zostanie poinformowany o przebiegu i postępach w rozwiązywaniu sprawy. Podany zostanie również powód opóźnienia oraz nowy ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji.

Po każdym etapie procedury pacjent ma maksymalnie 28 dni od daty naszej ostatniej odpowiedzi, aby poprosić o przeniesienie sprawy do kolejnej fazy procesu reklamacji.


Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą z zachowaniem całkowitej poufności, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Data Protection Act) z 1998 r.

 • Wybierz lek,
  dawkę i ilość

 • Wypełnij formularz
  medyczny

 • Lekarz wystawi
  receptę

 • Apteka wyśle
  zamówienie